Zasady bezpieczeństwa Beko Cool54fs

Zasada bezpieczeństwa Beko Cool54fs jest ważna, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom sprzętu Beko Cool54fs. To zasada, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas używania sprzętu Beko Cool54fs. Przede wszystkim zaleca się użytkownikom, aby zawsze przestrzegali instrukcji obsługi i używali sprzętu zgodnie z wytycznymi producenta. Użytkownicy powinni być świadomi, że używanie sprzętu Beko Cool54fs niezgodnie z instrukcją obsługi może spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto, użytkownicy powinni stosować wszelkie wymagane środki ostrożności podczas korzystania z tego sprzętu, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Beko Cool54fs

Przed wizytą zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w AIRO:

 • Przed wejściem na strefę trampolin załóż skarpetki antypoślizgowe.

  Do kupienia na recepcji.

 • Na teren hali nie wnoś jedzenia ani nie żuj gumy. Jedzenie i napoje

  Napoje możesz zostawić w miejscach do tego wyznaczonych.

  Puste kieszenie

  Dokładnie opróżnij kieszenie a wszystkie rzeczy zostaw w szatni.

  Rozgrzewka

  Nie zapominaj o rozgrzewce - pomoże Ci ona uniknąć kontuzji.

  Na jednej trampolinie może skakać tylko jedna osoba.

  Na jednej trampolinie może skakać tylko jedna osoba – nie wskakuj na trampolinę zajętą przez inną osobę.

  Skacz na środku trampoliny

  Zawsze skacz na środku trampoliny lądując na obie stopy.

  Ląduj na trampolinie

  Nie ląduj na osłonach trampolin ani na twardym podłożu.

  Nie wskakuj na siatki zabezpieczające trampoliny

  Zabronione jest wskakiwanie na siatki zabezpieczające trampoliny i wspinanie się po nich.

  Nie biegaj

  Na terenie całej hali obowiązuje zakaz biegania

  Uważaj na innych

  Zwracaj uwagę na inne osoby w Twoim otoczeniu – zwłaszcza mniejsze od ciebie.

  Ucz się z głową

  Jeśli uczysz się nowych akrobacji, poproś o pomoc trenera.

  Nie skacz na głowę do basenu

  Nigdy nie skacz na głowę do basenu z gąbkami. Przed skokiem upewnij się także, że w basenie nikogo nie ma.

  Zapoznaj się z zasadami każdej strefy

  Przed wejściem na każdą strefę zapoznaj się z dodatkowymi zasadami obowiązującymi na danej strefie.

  Stosuj się do wskazówek i poleceń obsługi

  Bezwzględnie stosuj się do wskazówek i poleceń obsługi AIRO, gdyż to oni dbają o Twoje bezpieczeństwo.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i

1

ochrony środowiska

Rozdział ten zawiera instrukcje

zachowania

które ułatwią zabezpieczenie

się przed obrażeniami ciała lub

uszkodzeniem mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji

powoduje

udzielonej gwarancji.

1. 1 Ogólne zasady

zachowania bez-

pieczeństwa

• Urządzenie jest zgodne z

międzynarodowymi normami

bezpieczeństwa.

• To urządzenie może być

obsługiwane przez dzieci w

wieku 8 lat i starsze, osoby

z pewnym upośledzeniem

fizycznym, sensorycznym lub

umysłowym, a także osoby

niemające odpowiedniego

doświadczenia, jeśli udzielono

im instrukcji w zakresie

bezpiecznego

urządzenia

urządzenia odbywa się pod

nadzorem oraz jeśli osoby te

znają zagrożenia z nią związane.

80 / PL

bezpieczeństwa,

unieważnienie

używania

lub

obsługa

Dzieci nie mogą bawić się

tym urządzeniem. Dzieci bez

nadzoru nie mogą czyścić ani

konserwować tego urządzania.

• Nie należy używać urządzenia,

jeśli uszkodzony jest jego

przewód zasilający lub ono

samo. Należy skontaktować

się z autoryzowanym punktem

serwisowym.

• Zasilanie z domowej sieci

elektrycznej powinno być

zgodne z informacjami podanymi

na tabliczce znamionowej

urządzenia.

• Sieć elektryczna, w której będzie

używane urządzenie, musi być

zabezpieczona bezpiecznikiem

co najmniej 16 A.

• Z urządzeniem nie należy

używać przedłużaczy.

• Aby zapobiec uszkodzeniu

przewodu zasilającego, należy

dbać, aby nie był ściśnięty,

zagięty, ani nie ocierał się o

ostre krawędzie.

• Nie wolno dotykać urządzenia

ani jego wtyczki, jeśli jest

włączone do gniazdka, mokrymi

ani wilgotnymi dłońmi.

Instrukcja obsługi odkurzacza

Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

Zasady bezpieczeństwa Beko Cool54fs

Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Beko Cool54fs

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Beko Cool54fs