Załączniki 3com S7902e

3Com S7902e to zaawansowana technologia sieciowa, która umożliwia tworzenie wydajnych i wysoce skalowalnych sieci LAN. Jego zalety obejmują zgodność z sieciami 10/100/1000 Mbps, wyjątkową wydajność w zakresie transferu danych i zarządzalność za pomocą sieci SNMP. Ponadto 3Com S7902e jest wyposażony w wiele niezawodnych funkcji bezpieczeństwa, dzięki czemu sieć jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem. 3Com S7902e oferuje również możliwość tworzenia wirtualnych sieci LAN (VLAN), co pozwala na tworzenie wirtualnych granic w sieci i zapewnia zwiększoną elastyczność i bezpieczeństwo sieci.

Ostatnia aktualizacja: Załączniki 3com S7902e

Outlook dla Microsoft 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Więcej... Mniej

Wiadomości e-mail z załącznikami są identyfikowane za pomocą ikon na liście wiadomości.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: program Outlook akceptuje wiele różnych typów plików, ale blokuje potencjalnie niebezpieczne załączniki (w tym pliki. bat,. exe, vbs i. js), które mogą zawierać wirusy. Nawet w Outlook załącznika należy zachować ostrożność przy otwieraniu załączników, szczególnie wtedy, gdy pochodzi on od osób, których nie znasz lub do których nie masz zaufania. W przypadku wątpliwości potwierdź u nadawcy autentyczność załącznika. Ponadto pamiętaj o tym, aby oprogramowanie antywirusowe komputera było aktualne.

Załączone pliki na ogół są widoczne w okienku odczytu, tuż pod nagłówkiem wiadomości lub tematem. Czasami załączniki są w treści wiadomości.

Kliknij dwukrotnie ikonę załącznika, aby otworzyć załącznik.

Aby zapisać załącznik, wybierz strzałkę listy rozwijanej po prawej stronie ikony załącznika w celu otwarcia menu załącznika.

Wybierz pozycję Zapisz jako, aby zapisać jeden załącznik na komputerze lub w lokalizacji przechowywania w chmurze. Wybierz pozycję Zapisz wszystkie załączniki, aby zapisać wszystkie załączniki z jednej wiadomości. Domyślnie wszystkie załączniki będą zapisywane w folderze Dokumenty, ale za każdym razem, gdy zapisujesz załączniki, możesz wybrać inną lokalizację.

Załącznik możesz również zapisać, przeciągając go z wiadomości e-mail i upuszczając na pulpit. Przeciągnięcie i upuszczenie załącznika przechowywanego w chmurze powoduje pobranie i zapisanie jego kopii lokalnej.

Otwieranie załącznika

Załącznik możesz otworzyć w obszarze okienko odczytu lub z poziomu otwartej wiadomości. W obu przypadkach kliknij załącznik dwukrotnie, aby go otworzyć.

  • Aby otworzyć załącznik z poziomu listy wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość z załącznikiem, kliknij pozycję Wyświetl załączniki, a następnie kliknij nazwę załącznika.

Podgląd załączników do wiadomości w formacie HTML lub w formacie zwykłego tekstu możesz wyświetlić w okienku odczytu i w otwartych wiadomościach. Podgląd jest niedostępny w przypadku załączników do wiadomości w formacie RTF.

    Aby wyświetlić podgląd załącznika, kliknij go. Załącznik zostanie wyświetlony zamiast treści wiadomości.

    Aby wrócić do wiadomości, na karcie Narzędzia załączników w grupie Wiadomość kliknij pozycję Pokaż wiadomość.

Po otwarciu i wyświetleniu załącznika możesz zapisać go na dysku. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać te załączniki jako grupę lub pojedynczo.

Zapisywanie jednego lub więcej załączników

Kliknij załącznik w okienku odczytu lub w otwartej wiadomości.

Na karcie Załączniki w grupie Akcje kliknij pozycję Zapisz jako. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy załącznik, a następnie kliknąć pozycję Zapisz jako. Aby zaznaczyć kilka załączników, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas klikania załączników. Aby zapisać wszystkie załączniki, wybierz pozycję Zapisz wszystkie załączniki.

Uwaga: Jeśli wiadomość jest w formacie RTF, w okienku odczytu lub w otwartej wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

Kliknij lokalizację folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie (podgląd) załącznika bez otwierania

Podgląd załącznika, nowa funkcja w pakiecie Microsoft Office 2007, pozwala na wyświetlanie podglądu niektórych typów plików załączników bez ich otwierania. Aby uzyskać informacje na temat wysyłania załączników w wiadomości e-mail, zobacz Dołączanie pliku lub innego elementu do wiadomości e-mail.

Gdy odbierasz załącznik w wiadomości i chcesz szybko sprawdzić jego zawartość bez otwierania, możesz wyświetlić podgląd załącznika. Podgląd załącznika możesz wyświetlić w okienku odczytu lub z poziomu otwartej wiadomości. Funkcje wyświetlania podglądu załączników dostępne w pakiecie Office 2007 są domyślnie włączone.

Uwaga: Aby można było wyświetlić podgląd dołączonego pliku utworzonego w aplikacji pakietu Microsoft Office 2007, na komputerze musi być zainstalowana aplikacja pakietu Office 2007. Na przykład aby wyświetlić podgląd załącznika w formacie programu Word 2007, musisz mieć zainstalowany program Word 2007. Aby wyświetlić podgląd załącznika w formacie programu Excel, musisz mieć zainstalowany program Excel.

Funkcja Podgląd załącznika działa w przypadku wiadomości w formacie HTML i w formacie zwykłego tekstu, ale nie działa w przypadku wiadomości sformatowanych jako tekst sformatowany (RTF). Ponadto funkcja Podgląd załącznika jest dostępna tylko wtedy, gdy przeglądasz wiadomości odebrane, natomiast podczas redagowania nowych wiadomości — nie.

Wyświetlanie podglądu załącznika

Na liście wiadomości wybierz wiadomość z załącznikiem, którego podgląd chcesz wyświetlić.

Kliknij załącznik w obszarze okienko odczytu. Jeśli istnieje wiele załączników, może być konieczne przewinięcie w poziomie w celu odnalezienia odpowiedniego.

Uwaga: W podglądzie może nie być widoczna najbardziej aktualna zawartość pliku. Aby wyświetlić najbardziej kompletną, aktualną zawartość, otwórz plik. Na przykład możesz kliknąć dwukrotnie załącznik docx, aby otworzyć go w programie Microsoft Word.

Aby wrócić do treści wiadomości, kliknij przycisk Wiadomość.

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlać podgląd załączników PDF w programie Outlook 2007, zobacz Wyświetlanie załączników w formacie PDF.

Funkcje wyświetlania podglądu załączników dostępne w pakiecie Office 2007 są domyślnie włączone. Jeśli nie chcesz używać niektórych lub wszystkich funkcji wyświetlania podglądu załączników, wykonaj poniższe czynności, aby je wyłączyć.

W programie Outlook w menu Narzędzia kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Obsługa załączników.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby wyłączyć wszystkie funkcje wyświetlania podglądu załączników, kliknij pozycję Wyłącz podgląd załączników.

Aby wyłączyć określoną funkcję wyświetlania podglądu załączników, kliknij pozycję Podglądy załączników i dokumentów, wyczyść pole wyboru obok funkcji, którą chcesz wyłączyć, a następnie kliknij pozycję OK.

Aby je włączyć, zaznacz kliknięciem pozycję Wyłącz podgląd załączników lub określone opcje funkcji podglądu załączników.

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji wyświetlania podglądu załączników, zobacz Znajdowanie funkcji wyświetlania podglądu załączników.

Otwieranie załącznika

Załącznik możesz otworzyć w obszarze okienko odczytu, z poziomu wiadomości na liście wiadomości (na przykład Skrzynka odbiorcza) lub z poziomu otwartej wiadomości.

Na liście wiadomości wybierz wiadomość z załącznikiem.

W okienku odczytu kliknij dwukrotnie załącznik. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy wiadomość z załącznikiem i wybrać pozycję Wyświetl załączniki.

Uwaga: Jeśli masz wybór między otwarciem i zapisaniem załącznika, pamiętaj, że warto najpierw zapisać plik, a następnie przed otwarciem sprawdzić go programem antywirusowym.

Zapisywanie załącznika

Po otwarciu i wyświetleniu załącznika możesz zapisać go na dysku twardym.

Zapisywanie pojedynczego załącznika z poziomu wiadomości

W otwartej lub wyświetlonej w podglądzie wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik, który chcesz zapisać.

W menu skrótów kliknij pozycję Zapisz jako.

Wybierz lokalizację folderu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Zapisywanie wszystkich załączników z poziomu otwartej wiadomości

W otwartej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Akcje kliknij pozycję Inne akcje, a następnie kliknij pozycję Zapisz załączniki.

Kliknij pozycję OK, wybierz lokalizację folderu, a następnie kliknij ponownie pozycję OK.

Zapisywanie wszystkich załączników z poziomu listy wiadomości

W menu Plik wskaż pozycję Zapisz załączniki, a następnie kliknij pozycję Wszystkie załączniki.

Zobacz też

Wyświetlanie podglądu załączników w programie OutlookRozwiązywanie problemów z załącznikami w programie OutlookZmienianie skojarzenia plików załącznika wiadomości e-mail

Pobieranie sterowników
3Com S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 (HP Networking Switch Power Supplies)


Ręczne aktualizowanie sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939:

Domyślne wersje sterowników dla urządzeń S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 można uzyskać za pośrednictwem aktualizacji%%os%% lub Windows®. Korzystanie z tych wstępnie zainstalowanych sterowników może obsługiwać główne funkcje Power Supply.Nasze instrukcje dotyczące aktualizacji sterowników firmy 3Com zapewniają wszystkie niezbędne kroki.

Programista: 3Com
Grupa: Źródło zasilania
Styl: S7902E 650W DC Power Supply
Seria: HP Networking Switch Power Supplies
Numer modelu: 0231A939
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Automatyczna aktualizacja sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939:

Sugestia: Użytkownicy Windows, którzy nie mają doświadczenia w aktualizacji sterowników urządzeń typu 3Com Źródło zasilania, mogą skorzystać z narzędzia DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft], aby łatwiej pobrać najnowsze sterowniki 0231A939. DriverDoc usuwa wszystkie kłopoty i bóle głowy podczas aktualizacji sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939, pobierając i instalując je automatycznie.

Dodatkowo, gdy używasz DriverDoc do aktualizacji sterowników typu Źródło zasilania, możesz też zaktualizować wszystkie inne sterowniki na komputerze, korzystając z naszej obszernej bazy danych liczącej ponad 2 150 000 sterowników (z codziennymi aktualizacjami), która obejmuje wszystkie urządzenia sprzętowe.


Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji 0231A939


Jaki jest cel aktualizacji sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939?

Korzyści płynące z aktualizacji sterownika S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 obejmują lepszą wydajność sprzętu, dostęp do szerszego zakresu funkcji i ogólnie zwiększoną kompatybilność sprzętową. Potencjalne ryzyko związane z instalacją niewłaściwych sterowników Źródło zasilania wiąże się z niestabilnością systemu, zmniejszoną wydajnością i okresowymi awariami.

Dlaczego unika się aktualizacji sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939?

Większość osób nie podejmuje aktualizacji sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939, ponieważ mogą napotkać błędy lub awarie. org/Question">

Jaka jest funkcja sterownika Źródło zasilania 3Com?

Sterowniki urządzeń, w tym również te stworzone specjalnie przez 3Com dla S7902E 650W DC Power Supply 0231A939, umożliwiają bezpośrednią komunikację między urządzeniami Power Supply i systemem operacyjnym. org/Question">

Skąd mam wiedzieć, kiedy zaktualizować sterowniki S7902E 650W DC Power Supply 0231A939?

Powszechną rekomendacją jest aktualizacja sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 po dużych aktualizacjach systemu Windows.Złożoność zarządzania kierowcą

Błędy S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 mogą być zakorzenione w przestarzałym lub uszkodzonym sterowniku urządzenia. Sterowniki komputerów PC mogą stać się problematyczne bez wyraźnej przyczyny. Dobrą wiadomością jest to, że sterownik systemu Źródło zasilania zawsze można zmodyfikować, aby rozwiązać problem laptopa.

Właściwy sterownik S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 może być trudny do zlokalizowania na stronie producenta. Nawet jeśli posiadasz wiedzę fachową, znajdowanie, pobieranie i aktualizowanie sterowników S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 nadal może być żmudnym i brudnym procesem. Instalacja niewłaściwego sterownika uniemożliwi uruchomienie systemu Windows w ogóle lub gorzej, doprowadzi do absolutnej awarii.

Zdecydowanie zaleca się używanie programu aktualizującego sterowniki, ponieważ aktualizacje mogą być czasochłonne i złożone. Narzędzie do aktualizacji sterowników zapewnia nowe wersje sterowników dla sprzętu, a także możliwość zapisania kopii zapasowej bieżących sterowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Kopie zapasowe sterowników oferują natychmiastowy i bezpieczny sposób przywrócenia sterownika do wcześniejszej konfiguracji, w razie potrzeby.

(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki 3Com S7902E 650W DC Power Supply 0231A939 jednym kliknięciem w DriverDoc:Załączniki 3com S7902e

Bezpośredni link do pobrania Załączniki 3com S7902e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Załączniki 3com S7902e