Wsparcie techniczne Help Doc 4ms Company Pi Expander

Help Doc 4ms Company Pi Expander jest narzędziem wsparcia technicznego do obsługi systemów wykorzystujących expander Pi. Zawiera szczegółową dokumentację i porady dotyczące instalacji i konfiguracji, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez system Pi. Dostępne są również narzędzia do diagnostyki, umożliwiające identyfikację i usuwanie problemów związanych z działaniem systemu. Help Doc 4ms Company Pi Expander został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego wsparcia dla użytkowników systemu Pi.

Ostatnia aktualizacja: Wsparcie techniczne Help Doc 4ms Company Pi Expander

Produkty ze wsparciem technicznym kończącym się w 2021 roku - Microsoft Lifecycle | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 3 min

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Poniższa lista przedstawia produkty wycofywane lub osiągające koniec wsparcia w 2021 roku. Po wycofaniu produktu lub zakończeniu wsparcia nie będzie żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niedotyczących zabezpieczeń, bezpłatnych ani płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej, ani aktualizacji zawartości technicznej online. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach stałego i nowoczesnego cyklu życia oraz dodatkach Service Pack.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pomocy technicznej dla produktu, skontaktuj się z przedstawicielem klienta firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft.

Wycofanie produktów

Następujące produkty, regulowane przez nowoczesne zasady, zostaną wycofane w 2021 roku.

RezultatWycofanie
Klient klasyczny usługi Azure Information Protection
31 marca 2021 r. Azure Dev Spaces
sobota, 15 maja 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/skype-for-business-online? branch=live" data-linktype="absolute-path">Skype dla firm Online
sobota, 31 lipca 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/dynamics-365-layout? branch=live" data-linktype="absolute-path">Dynamics 365 Layout
piątek, 31 grudnia 2021 r.

Koniec obsługi wydania

Następujące wydania produktów, regulowane przez nowoczesne zasady, osiągną koniec wsparcia w roku 2021.

Koniec obsługiMicrosoft Endpoint Configuration Manager, wersja 1906
wtorek, 26 stycznia 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/azure-iot-edge? branch=live" data-linktype="absolute-path">Azure IoT Edge, wersja 1. 0
poniedziałek, 1 lutego 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/dynamics-365-business-central-onpremises-modern-policy? branch=live" data-linktype="absolute-path">Dynamics 365 Business Central lokalnie (nowoczesne zasady), wydanie z 2019 r., fala 2, wersja 15. x
13 kwietnia 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/windows-10-enterprise-and-education? branch=live" data-linktype="absolute-path">Windows 10 Enterprise and Education, wersja 1803
Windows 10 Enterprise and Education, wersja 1809
Windows 10 Home and Pro, wersja 1909
Windows 10 IoT Enterprise, wersja 1803
Windows 10 IoT Enterprise, wersja 1809
Windows Server, wersja 1909
11 maja 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-endpoint-configuration-manager? branch=live" data-linktype="absolute-path">Microsoft Endpoint Configuration Manager, wersja 1910
sobota, 29 maja 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-net-and-net-core? branch=live" data-linktype="absolute-path">. NET Core 2. 1 (LTS)
sobota, 21 sierpnia 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-endpoint-configuration-manager? branch=live" data-linktype="absolute-path">Microsoft Endpoint Configuration Manager, wersja 2002
piątek, 1 października 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/windows-10-enterprise-and-education? branch=live" data-linktype="absolute-path">Windows 10 Enterprise and Education, wersja 2004
Windows 10 Home and Pro, wersja 2004
Windows 10 IoT Enterprise, wersja 2004
Windows Server, wersja 2004
wtorek, 14 grudnia 2021 r.

Produkty, dla których pomoc techniczna dobiega końca

Następujące produkty i wydania, regulowane przez Zasady stałe, osiągną koniec wsparcia w roku 2021.

Koniec pomocy technicznejAzure DevOps Server 2019
BizTalk Server 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Sync Framework 2. 1
Visual Studio 2019, wersja 16. 0
Windows 7, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń – rok 1. *
Windows Server 2008, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń – rok 1.
Windows Server 2008 R2, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń – rok 1.
12 stycznia 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-edge-legacy? branch=live" data-linktype="absolute-path">Starsze wersje przeglądarki Microsoft Edge
wtorek, 9 marca 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-enterprise-desktop-virtualization-20? branch=live" data-linktype="absolute-path">Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-lync-2010? branch=live" data-linktype="absolute-path">Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync Server 2010
Microsoft SharePoint 2010 (for Internet Sites)
Microsoft SharePoint Server 2010
Project Server 2010
SharePoint Foundation 2010
Windows Embedded Compact 7
Dynamics CRM 2011
Dynamics Retail Management System 2. com/pl-pl/lifecycle/products/dynamics-sl-2011? branch=live" data-linktype="absolute-path">Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server 2008, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń – rok 2. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-sql-server-2008-r2? branch=live" data-linktype="absolute-path">Microsoft SQL Server 2008 R2, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń – rok 2. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-sql-server-compact-40? branch=live" data-linktype="absolute-path">Microsoft SQL Server Compact 4. com/pl-pl/lifecycle/products/windows-multipoint-server-2011? branch=live" data-linktype="absolute-path">Windows MultiPoint Server 2011
13 lipca 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-bitlocker-administration-and-monitoring-10? branch=live" data-linktype="absolute-path">Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1. 0
wtorek, 14 września 2021 r. com/pl-pl/lifecycle/products/microsoft-diagnostics-and-recovery-toolset-70? branch=live" data-linktype="absolute-path">Zestaw narzędzi do diagnostyki i odzyskiwania 7. 0 firmy Microsoft
Silverlight 5

Windows Embedded POSReady 7
Windows Embedded Standard 7, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń – rok 1. com/pl-pl/lifecycle/products/windows-thin-pc? branch=live" data-linktype="absolute-path">Windows Thin PC
12 października 2021 r. WinAutomation
środa, 1 grudnia 2021 r.

Produkty przechodzące na wsparcie dodatkowe:

Wsparcie techniczne ulegnie zmianie z podstawowego na dodatkowe w 2021 roku dla następujących produktów. Wsparcie dodatkowe obejmuje aktualizacje zabezpieczeń bez żadnych kosztów oraz płatne aktualizacje i wsparcie niedotyczące zabezpieczeń. Ponadto firma Microsoft nie będzie akceptować żądań dotyczących zmian w projekcie ani nowych funkcji w fazie wsparcia dodatkowego.

Data zakończenia wsparcia podstawowegoAdvanced Threat Analytics 1. X
Dynamics CRM 2016 (Dynamics 365)
Microsoft Identity Manager 2016
Dynamics C5 2016
Dynamics NAV 2016
Zestaw narzędzi do diagnostyki i odzyskiwania firmy Microsoft w wersji 10. 0
Dynamics GP 2016
Dynamics GP 2016 R2
InfoPath 2013
Project Server 2016
SharePoint Designer 2013
SharePoint Server 2016
SQL Server 2016
Dynamics AX 2012 R3
Microsoft System Center Configuration Manager (LTSB — wersja 1606)
Windows 10 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

Dodatkowe zasoby

Wsparcie techniczne Help Doc 4ms Company Pi Expander

Bezpośredni link do pobrania Wsparcie techniczne Help Doc 4ms Company Pi Expander

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wsparcie techniczne Help Doc 4ms Company Pi Expander