Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Dewalt Dw268

Aby ułatwić korzystanie z Dewalt DW268, ważne jest, aby poznać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi. Przed użyciem narzędzia należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w której zawarte są instrukcje dotyczące bezpiecznego używania narzędzia, czyszczenia i konserwacji. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta dotyczących użycia narzędzia, włącznie z wymaganiami dotyczącymi używania odpowiednich akcesoriów i materiałów. Przed użyciem narzędzia należy dokładnie sprawdzić, czy jest ono w dobrym stanie technicznym, wolne od uszkodzeń i wyposażone w wymagane części. Używając narzędzia należy zawsze nosić okulary ochronne, a także zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poważnych obrażeń.

Ostatnia aktualizacja: Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Dewalt Dw268

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie swojego zakupu w MyDEWALT umożliwia dostęp do informacji o serwisie gwarancyjnym, najnowszych aktualizacjach i ofertach, ocenianie i recenzowanie swoich produktów.

Naprawy i części zamienne

Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Serwis DEWALT

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy branżowe.

Informacje o gwarancji

Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat gwarancji, naprawy lub wymiany produktu.

Informacje O Produkcie

  Nasz wygodny lokalizator pomoże znaleźć najbliższego autoryzowanego sprzedawcę DEWALT. Wyczerpujące informacje można znaleźć tutaj.

  XR FLEXVOLT to nasza przełomowa gama bezprzewodowych narzędzi 54V, które zapewniają moc narzędzi przewodowych i swobodę narzędzi bezprzewodowych. Akumulator XR FLEXVOLT to jedyny akumulator na rynku, który automatycznie przełącza się z 54V na 18V, co pozwala mu na zasilanie elektronarzędzi z gamy 18V XR i XR FLEXVOLT pracujących z napięciem zarówno 18V, jak i 54V. Dowiedz się więcej o XR FLEXVOLT tutaj.

  Tak. Akumulatory XR FLEXVOLT są zgodne wstecznie z wszystkimi produktami i ładowarkami 18V XR - każde bezprzewodowe elektronarzędzie 18V XR, które już posiadasz, można zasilać akumulatorem XR FLEXVOLT.

  Na stronach poświęconych produktom znajdują się odnośniki do pobierania instrukcji obsługi. Aby przejść na stronę produktu, wpisz kod lub nazwę produktu w pasku wyszukiwania na górze naszej witryny internetowej.

  Strona poświęcona produktowi zawiera listę danych o drganiach dotyczących narzędzi.

  Aby uzyskać wszelkie informacje techniczne dotyczące kotew i elementów złącznych, kliknij tutaj.

  Gwarancja

   Użytkownicy mają możliwość przedłużenia gwarancji na swoje narzędzia DEWALT do 3 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie MYDEWALT i postępować zgodnie z poleceniami w serwisie, aby zarejestrować swój produkt, i dodać go do swojej zakładki „Przegląd narzędzi” w czasie 4 tygodni od zakupu. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.

   Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

   Wyświetl pełne warunki swojej gwarancji tutaj.

   Serwis I Informacje Techniczne

    Aby wyszukać odpowiednie części, instrukcje obsługi i rysunki dotyczące Twojego narzędzia, musimy znać numer modelu i numer typu tego narzędzia. W narzędziach DEWALT numer modelu i numer typu zwykle są umieszczone na etykiecie ostrzegawczej lub tabliczce znamionowej, która zwykle znajduje się na spodzie lub z boku narzędzia. W przypadku większych urządzeń, jak generatory, etykieta znajduje się zwykle na górze urządzenia.

    Numer seryjny produktu znajduje się zwykle na etykiecie znamionowej lub w komorze akumulatora. Zwykle ma postać serii cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu numeru seryjnego, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny tutaj.

    Kody daty to rok produkcji, po którym następuje tydzień produkcji oraz kod fabryki. Na przykład, produkt wykonany w drugim tygodniu 2017 r. w fabryce nr 59 jest oznaczony kodem 2017- 02 59. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu kodu daty, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny 

    Możesz skontaktować się z serwisem technicznym odwiedzając naszą witrynę dotyczącą serwisowania dostępną tutaj.

    ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO SPRZEDAWCĘ

    Produkty i akcesoria DEWALT są dostępne do zakupu przez Internet i w punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju. Wyszukaj najbliższy punkt sprzedaży, podając kod pocztowy lub miasto.

    RbGM1KspYVI4X1

    ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

    Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

    W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

    j0000007VBB1v50_0000000C

    Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

    1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

    • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

    • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

    2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

    Jakich form używać?

    • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

    • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

    • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

    Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

    Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

    INSTRUKCJA

    PRZED UŻYCIEM

    OPIS

    PRZYGOTOWANIE

    OBSŁUGA

    Krok 1
    Krok 2
    Krok 3

    KONSERWACJA

    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

    j0000007VBB1v50_0000001R
    Ra5ku3Pus6OIp1

    ILUSTRACJA: Biblioteka

    www. com, fotografia barwna, domena publiczna

    Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

    INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

    Nagłówek

    I. KONTO CZYTELNIKA

    Nagłówek do części I

    I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
    II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
    III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

    Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

    II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

    Nagłówek do części II

    I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
    II. Musisz się do niego zalogować:
    - Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
    - Kliknij ikonkę DALEJ.
    III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
    - Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
    - Naciśnij ikonkę OK.
    IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
    V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
    VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

    Szczegółowe zasady do części II
    Wyliczenia główne i podpunkty

    III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

    Nagłówek do części III

    I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

    Szczegółowe zasady do części III

    IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

    I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

    Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

    j0000007VBB1v50_00000031

    Ćwiczenie 1

    Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

    uzupełnij treść

    Ćwiczenie 2

    Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

    uzupełnij treść

    Co to będzie?

    Opis zadania

    Dla kogo?

    Obraz odbiorcy

    Co trzeba przygotować?

    Wyliczenie potrzebnych rzeczy

    Jak to zrobić?

    Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

    Na co uważać?

    Ostrzeżenia

    Ćwiczenie 3

    W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

    Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

    1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

    2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

    3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

    4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

    5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

    6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

    uzupełnij treść
    RAmoqXsSlBKjJ1
    zadanie interaktywne

    Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

    1. Instrukcja obsługi

    1. 1 Oois urządzenia

    Pojemnościowe bezciśnieniowe ogrzewacze

    wody użytkowej utrzymują temperaturę wody

    na stałym, nastawionym poziomie.

    Przy nagrzewaniu z armatury kapie nadmiar

    wody.

    Do ogrzewaczy mogą być stosowane wyłącznie

    armatury bezciśnieniowe. Zalecane jest sto-

    sowanie armatur oferowanych przez Stiebel

    Eltron (patrz pkt. 1. 7 „Osprzęt dodatkowy").

    Funkcja „thermstop" (termiczne rozdzielenie)

    zapobiega nagrzewaniu armatur regulujących

    temperaturę podczas trybu gotowości.

    1. 2 Ważne wskazówki w

    skrócie

    • Żądaną temperaturę ciepłej wody użyt-

    kowej wypływającej z urządzenia należy

    nastawić pokrętłem regulatora tempera-

    tury (1).

    • Woda jest ogrzewana, gdy świeci się

    lampka kontrolna (2). 3 Obsługa

    Dobór temperatury

    °C = zimna. W pozycji tej ogrzewacz wody

    zabezpieczony jest przed zamarzaniem.

    Nie jest natomiast zabezpieczona

    armatura, ani instalacja wodna.

    Eco = Zalecana pozycja ekonomiczna (ok.

    60 °C). Minimalne tworzenie się osadu

    wapiennego.

    85 = maksymalna, nastawialna temperatura.

    Wskazówka:

    Na życzenie Użytkownika Instalator / Serwisant

    może nastawić ograniczenie temperatury wody

    w urządzeniu, zapewniając bezstopniową re-

    gulację do wartości temperatury ograniczonej,

    (patrz pkt. 2. 8 „Pierwsze uruchomienie").

    Czas nagrzewania:

    Jeżeli zużyta zostanie cała pojemność zbiorni-

    ka ponowne nagrzewanie przebiegać będzie

    zgodnie z poniższym wykresem.

    [min]

    25

    20

    15

    10

    5

    0

    35 °C

    55 °C E 65 °C

    18

    dla Użytkownika i Instalatora

    Przykład:

    Nastawa temperatury

    Czas nagrzewania

    Ilość wody podmieszanej:

    Ilość wody podmieszanej zależna jest od na-

    stawy temperatury. Przykład: wybieramy wodę

    podmieszaną o temperaturze 40 °C.

    [ l]

    30

    25

    20

    15

    10

    40 °C

    Temperatura zimnej wody

    doprowadzonej do ogrzewacza

    Ilość wody podmieszanej

    1. 4 Ważna wskazówka

    • Urządzenia nie wolno poddawać

    2

    działaniu ciśnienia. Nie należy zamy-

    kać wypływu wody z armatury, nie używać

    perlatora, ani węża z regulatorem strumie-

    nia.

    1

    • Przy doborze temperatury powyżej 45 °C

    może natychmiast wypływać gorąca woda.

    Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

    • Z tego względu należy zwrócić szczególną

    uwagę na dzieci i osoby o ograniczonych

    funkcjach ruchowych i umysłowych i zapew-

    nić im stały nadzór osoby znającej zasady

    użytkowania urządzenia.

    • W celu uniknięcia przestawienia urządze-

    nia na wyższą temperaturę należy unie-

    możliwić dostęp bawiących się dzieci do

    urządzenia -

    niebezpieczeństwo poparzenia!

    • Jeśli nie jest to jednak możliwe Producent

    zaleca nastawienie przez Instalatora / Serwi-

    santa ograniczenia temperatury.

    • W celu wykluczenia prawdopodobieństwa

    samoistnego odblokowania ogranicznika

    temperatury bezpieczeństwa w przypadku

    wystąpienia usterki ogrzewacza nie wolno

    zasilać poprzez programator czasowy.

    Osad wapienny może spowodować zamknięcie

    odpływu przez co urządzenie znajdzie się pod

    ciśnieniem.

    Oznaką zakamienienia są odgłosy wrzenia

    oraz zmniejszony strumień wody wypływającej

    z urządzenia. W takim przypadku konieczne

    jest fachowe usunięcie osadu z elementu

    2 kW

    grzejnego i armatury.

    Zdjęcia pokrętła regulatora temperatury może

    dokonać jedynie Instalator lub Serwisant.

    Należy przestrzegać wszystkich informacji

    niniejszej instrukcji ponieważ zawierają one

    ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa,

    85 °C

    prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia. 5 Konserwacja i czyszczenie

    65 °C

    ok. 18 min

    nego mogą być wykonane jedynie przez upraw-

    nionego Instalatora lub Serwisanta!

    Regularne przeglądy zwiększają bezpieczeństwo

    eksploatacji urządzenia. Wszelkie zaistniałe

    usterki urządzenia należy usuwać niezwłocznie,

    SNU 10 S L

    niezależnie od corocznych przeglądów.

    SNU 10 SLi

    Prawie każda woda przy wysokich tempe-

    raturach powoduje powstawanie kamienia.

    Osadza się on w urządzeniu i ogranicza jego

    funkcjonowanie oraz żywotność. W związku

    z tym należy dokonywać okresowego odka-

    mieniania grzałki ogrzewacza. Częstotliwość

    określi Instalator lub Serwisant.

    Do utrzymania w czystości elementów obudo-

    wy urządzenia wystarczy wilgotna ściereczka,

    65 °C

    15 °C

    zamoczona w roztworze mydła. Nie należy

    stosować żadnych szorujących lub rozpuszcza-

    jących środków czystości!

    ok. 20 litrów

    1. 6 Co robić, gdy...?

    ... brak ciepłej wody

    Sprawdzić ustawienie pokrętła regulatora

    temperatury. Sprawdzić bezpieczniki domowej

    instalacji elektrycznej oraz wtyczkę przewodu

    zasilającego.

    ... słyszalne są odgłosy wrzenia w zbiorniku

    zlecić odkamienianie urządzenia Instalatorowi

    lub Serwisantowi

    ... patrz także pkt 3 „usuwanie usterek przez

    Użytkownika i Instalatora / Serwisanta

    Jeżeli do usunięcia zaistniałej usterki niezbęd-

    na jest pomoc Serwisanta, dla przyspieszenia

    pomocy należy przy zgłoszeniu przekazać mu

    następujące dane z tabliczki znamionowej:

    Nr. :...... -.... -......

    Typ: SNU 5 SL

    1. 7 Osprzęt dodatkowy

    Numery katalogowe Stiebel Eltron

    • armatury dwuzaworowe regulujące tempe-

    raturę

    - do umywalek

    WST-W 07 44 27

    WSM

    - do zlewozmywaków

    WST-K

    WUM

    • armatury jednouchwytowe mieszające

    MEW

    MES

    MESL

    Prace konserwacyjne dotyczące np.

    sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycz-

    ..............

    WST 22 24 30

    22 24 31

    07 44 28

    WUT 22 24 32

    22 24 33

    22 24 39

    22 24 40

    MESB 22 24 41

    22 24 42

    C26_02_06_0010

    Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Dewalt Dw268

    Bezpośredni link do pobrania Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Dewalt Dw268

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Dewalt Dw268