Ważne informacje o produkcie Frigidaire Laqg7073kw0

Frigidaire Laqg7073kw0 to energooszczędny pralko-suszarka z wbudowanymi płytkami i funkcjami, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Pralko-suszarka jest w stanie wykonać dwa cykle prania i suszenia jednocześnie, co oznacza, że można oszczędzić czas i energię. Ten model jest wyposażony w funkcje, takie jak: automatyczne wyłączanie, odświeżanie prania i łatwe odwirowywanie. Pralko-suszarka ma również tryb szybkiego prania, co pozwala na szybsze wypranie ubrań. Ponadto, model ten jest wyposażony w oszczędnościowy program prania, który pozwala zmniejszyć zużycie wody i energii. Pomimo tego, że Frigidaire Laqg7073kw0 jest energooszczędny, ma również mocne tryby prania i suszenia, które sprawiają, że jest to skuteczne i wydajne urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Ważne informacje o produkcie Frigidaire Laqg7073kw0

Jakie informacje znajdziesz na kosmetyku? Żadna z nich nie jest przypadkowa. Większość z nich wynika z przepisów prawa, czyli z rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE. Oczywiście są tak również informacje o samym produkcie i jego działaniu, które chce nam przekazać producent.

Na opakowaniach kosmetyków można znaleźć wiele różnych informacji, symboli i ostrzeżeń. Niektóre z nich występują tylko na kosmetykach, a niektóre także na innych produktach, jak żywność czy ubrania. Część informacji jest obowiązkowa, a inne nie.

Obowiązkowe informacje na opakowaniu kosmetyku

W Polsce wszystkie dostępne na rynku kosmetyki powinny być oznakowane w języku polskim. Ta zasada wynika z przepisów ustawy o produktach kosmetycznych. Jej zadaniem jest zapewnienie wszystkim konsumentom równego dostępu do wiedzy o produkcie. Niektóre elementy oznakowania, jakie znajdują się na kosmetyku wynikają z innych aktów prawnych. Rozporządzenie kosmetyczne nakłada na producentów obowiązek umieszczenia na opakowaniu 7 elementów.

1. Nazwa i dane producenta osoby odpowiedzialnej wraz z adresem

Informacja obowiązkowa, która występuje na wszystkich kosmetykach. Może być ona skrócona pod warunkiem, że umożliwia identyfikację producenta lub importera kosmetyku. Jeśli na opakowaniu podano kilka adresów, jeden z nich powinien być wyróżniony, najczęściej podkreślony. Oznacza to, że pod nim przechowywana jest dokumentacja kosmetyku, w tym receptura i wyniki badań. Jeśli kosmetyk jest produkowany poza UE należy obowiązkowo podać państwo, z którego pochodzi.

2. Masa lub objętość produktu

tzw. ilość nominalna, np. 200 ml (tylko na bezpłatnych próbkach oraz produktach o pojemności poniżej 5 g lub 5 ml nie trzeba jej umieszczać)

3. Data minimalnej trwałości lub znak PAO

to gwarancja ze strony producenta, że w danym terminie zachowane będzie bezpieczeństwo, stabilność i deklarowane właściwości produktu. Oznakowanie jest obowiązkowo umieszczane na kosmetykach, których trwałość wynosi mniej niż 30 miesięcy (tylko w wyjątkowych przypadkach nie ma takiego oznakowania, jak na produktach jednorazowych i aerozolach). Zwykle oznacza się ją zdaniem: „Najlepiej zużyć przed końcem” lub symbolem klepsydry. Datę podaje się w takiej kolejności: dzień, miesiąc, rok albo tylko miesiąc i rok.

Czy istnieją produkty, na których nie ma oznakowania ani terminu trwałości, ani PAO? Owszem. Są to na przykład:

– kosmetyki w opakowaniach jednorazowego użytku (maseczki, próbki w saszetkach),

– produkty zapakowane w pojemniki, w których masa produktu nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym (kosmetyki w aerozolu),

– produkty, w przypadku których nie zachodzi ryzyko pogorszenia się ich jakości i bezpieczeństwa (stabilne pod względem mikrobiologicznym, fizycznym i chemicznym, jak np. Perfumy, lakiery do włosów – zawierają dużą ilość alkoholu, który jest sam w sobie formą konserwacji).

4. Szczególne środki ostrożności

Obecność dodatkowych ostrzeżeń najczęściej wynika z zawartości określonych składników. Przykład: na produktach z Benzalkonium Chloride, czyli chlorkiem benzalkonium musimy umieścić ostrzeżenie „Unikać kontaktu z oczami”. Powód? Ostrzeżenia oraz zalecenia dotyczące stosowania kosmetyków mają zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania. Dlatego zawsze należy je uważnie czytać, aby uniknąć objawów niepożądanych, jak podrażnienia, alergie, poparzenia. Inne ostrzeżenia mogą być umieszczane na kosmetykach w aerozolu, które posiadają zawartość łatwopalną. Dodatkowo na opakowaniu kosmetyku mogą, ale nie muszą się znaleźć ostrzeżenia nieobowiązkowe, które wynikają np. z doświadczeń konsumentów, jak np. nie stosować w okolicach oczu – na kremie do twarzy, jeśli powoduje on uczucie szczypania po zastosowaniu w okolicach oczu. Takie ostrzeżenia może zalecić specjalista, który wykonuje ocenę bezpieczeństwa kosmetyku.

5. Numer partii produktu lub inne oznaczenie, które pozwala na identyfikację produktu

Może być umieszczony w postaci wytłoczonego numeru lub daty albo zakodowany w kodzie paskowym. Ułatwia on jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnej partii danego produktu (np. podczas rozpatrywania reklamacji). Służy tylko producentowi w celu prześledzenia procesu, w którym dana partia produktu została wytworzona. Może znaleźć się tylko na opakowaniu zewnętrznym. W przypadku dystrybutora oraz konsumenta numer partii pomaga w identyfikacji podczas postępowania reklamacyjnego.

6. Skład

czyli wykaz jakościowy kosmetyku. Po słowie „Ingredients” wymieniona jest lista składników, które znajdują się w danym produkcie, według nomenklatury INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), czyli międzynarodowego nazewnictwa składników kosmetycznych. Składniki produktu umieszcza się w porządku malejącym według masy. Komponent, który występuje w kosmetyku w najwyższym stężeniu jest wymieniony jako pierwszy. Reguła ta dotyczy substancji, które występują w recepturze w stężeniu powyżej 1%. Wszystkie składniki o niższym stężeniu mogą być wymienione w dowolnej kolejności. Kompozycje zapachowe lub aromatyczne określa się wyrazami „Parfum” lub „Aroma”. Natomiast barwniki wymieniane są najczęściej na samym końcu listy INCI zgodnie z ich numerami CI (Color Index). W przypadku kosmetyków, które sprzedawane są w wielu odcieniach kolorów najczęściej wymienia się wszystkie barwniki, pod warunkiem, że użyto określenia „może zawierać” lub symbolu „+/-„. To oznacza, że kosmetyk może, ale nie musi zawierać substancji wymienionych po tym znaku. Ta zasada nie dotyczy barwników w farbach do włosów, które muszą być wymieniane w kolejności odpowiadającej ich stężeniom i nie mogą być wymieniane po znaku „+/-„. W składzie kosmetyku wymienia się także potencjalne alergeny (jeśli występują), czyli 25 składników kompozycji zapachowych, które u osób wrażliwych mogą wywołać uczulenia.

W niektórych przypadkach informacja o wykazie składników może być umieszczona w innym miejscu niż na opakowaniu. Na przykład, jeśli opakowanie kosmetyku jest zbyt małe, żeby zmieścić skład INCI, należy to zrobić na ulotce, metce, karcie dołączonej do produktu. Wtedy dodatkowo na opakowaniu umieszczony jest symbol odesłania do załączonej informacji – „ręki na książce”.

7. Funkcja kosmetyku

jeżeli nie wynika jednoznacznie z prezentacji produktu. W niektórych przypadkach funkcja jednoznacznie wynika z prezentacji, formy, kształtu opakowania. Przykład: szminka lub maskara. Wówczas nie trzeba podawać funkcji kosmetyku. We wszystkich innych jest to konieczne. Formuła jest dowolna. Może być przedstawiona słownie lub graficznie. Na przykład funkcja kosmetyku wskazuje na jego nazwę i w związku z tym nazwa handlowa nie jest informacją obowiązkową. Według obecnego prawa (rozporządzenie nr 1223/2009/WE) nie ma obowiązku umieszczania na opakowaniu nazwy handlowej. Zwykle znajduje się na nim ze względów marketingowych.

Znaki i symbole na opakowaniu kosmetyku

Kosmetyki i ich opakowania zwykle nie należą do dużych przedmiotów, a ilość informacji, która jest wymagana, musi się na nich znaleźć mocno wykracza poza dostępne na nich miejsce. Dlatego część informacji – tych obowiązkowych jak i nieobowiązkowych (według przepisów prawa) umieszcza się w postaci znaków lub symboli. Które z nich są najbardziej popularne i co oznaczają?

PAO

Period After Opening.

PAO jest symbolem obowiązkowym w niektórych przypadkach, ale stosowanym tylko na opakowaniach kosmetyków. Co oznacza ten skrót? PAO to Period After Opening, czyli informacja, jak długo od momentu otwarcia opakowania i pierwszego użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, może być on bezpiecznie stosowany. PAO oznaczany symbolem otwartego słoiczka (dlatego bywa też tak zamiennie nazywany). Na słoiczku lub pod nim podaje się liczbę miesięcy, np. 6M, 9M, 24M. Co dokładnie wnosi to dla użytkownika? Informację, że po otwarciu opakowania, od momentu pierwszego użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, może być on bezpiecznie stosowany w ciągu wskazanej liczby miesięcy/lat.

Gdzie najczęściej występuje symbol PAO? Na opakowaniach kosmetyków o trwałości powyżej 30 miesięcy. Wówczas producent nie ma obowiązku umieszczania daty minimalnej trwałości. PAO może też znaleźć się na produktach o krótszym terminie przydatności (poniżej 30 M), ale wówczas na opakowaniu występują obowiązkowo dwa oznaczenia: PAO i data minimalnej trwałości.

Do czego ma być przydatny znak otwartego słoiczka PAO?  Ma zwiększyć bezpieczeństwo użycia kosmetyku. Nowoczesne metody produkcji o wysokim rygorze czystości, innowacyjne systemy konserwujące oraz opakowania, pozwalają na produkcję kosmetyków, które zachowują trwałość przez długi czas (zwykle dłużej ni ż 3 lata). Natomiast w czasie stosowania, kosmetyk narażony jest na kontakt z mikroorganizmami, które pochodzą z powietrza lub naszej skóry. Dlatego trwałość produktu jest krótsza, kiedy się go użyło lub używa niż wtedy kiedy stoi nieotwarty na półce.

Symbol „ręki na książce” Oznacza, że na dołączonej do kosmetyku ulotce, taśmie lub kartce umieszczone są dodatkowe ważne informacje,

Symbol obowiązkowy w niektórych przypadkach. Znajduje się tylko na opakowaniach kosmetyków. Symbol „ręki na książce” oznacza, że na dołączonej do kosmetyku ulotce, taśmie lub kartce umieszczone są dodatkowe ważne informacje. Symbol stosowany jest najczęściej gdy na opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym brakuje miejsca na zamieszczenie wszystkich istotnych informacji. Jeśli na opakowaniu się znajduje taki symbol, należy koniecznie zapoznać się z dołączonymi do produktu informacjami. Mogą tam też się znajdować ważne wskazówki zapewniające bezpieczne użycie kosmetyku.

Symbol UVA Potwierdzona skuteczności ochrony przed promieniowaniem UVA.

Jest to symbol nieobowiązkowy, stosowany tylko na opakowaniach kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej. Produkt oznakowany takim symbolem spełnia zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie skuteczności ochrony przed promieniowaniem UVA. Obecnie wszystkie kosmetyki przeciwsłoneczne powinny spełniać zalecenia w zakresie ochrony przed promieniowaniem UVA, według których współczynnik ochrony przed UVA musi wynosić co najmniej 1/3 wartości SPF (czyli współczynnika przed promieniowaniem UVB).

Znak „nie testowane na zwierzętach”

Symbol nieobowiązkowy. Bo w obowiązujących przepisach istnieje całkowity zakaz testowania kosmetyków oraz składników kosmetyków na zwierzętach, a także zakraz wprowadzania ich do obrotu, jeśli zawierają składniki testowane na zwierrzętach. Dlatego znak ten jest teraz stosowany rzadziej. Warto jednak pamiętać, że substancje, które nigdy wcześniej w historii nie zostały przetestowane na zwierzętach praktycznie nie istnieją. Ocena bezpieczeństwa wszystkich produktów kosmetycznych (także tych oznakowanych jako „nietestowane na zwierzętach”) oparta jest na danych uzyskanych na zwierzętach w przeszłości. Wiecej w dziale testy na zwierzętach.

Znak „e” Potwierdzenie, że podczas napełniania opakowań stosowano system kontroli wewnętrznej ilości produktu w opakowaniu.

Symbol nieobowiązkowy. Znak „e” umieszcza się na wszystkich towarach paczkowanych, nie tylko na kosmetykach. Oznacza gwarancję firmy paczkującej towar, że podczas napełniania opakowań stosowano system kontroli wewnętrznej ilości produktu w opakowaniu.

Oznakowanie materiału Wskazuje na rodzaj materiałów, z których opakowania zostały wykonane.

Symbol nieobowiązkowy. Na opakowaniach można umieszczać oznakowania wskazujące na rodzaj materiałów, z których opakowania zostały wykonane, np. polietylen o dużej gęstości.

Inne skróty, które mogą wystąpić na opakowaniach to np. LDPE (low density polyethylene), HDPE (high density polyethylene). Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie. Powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe – również po zużyciu opakowania. Nie jest obowiązkowe, ale jego umieszczenie pozwala na sprawny system recyklingu, który jest bardzo ważny.

Znak „zielony punkt” Producent ma podpisaną umowę z organizacją odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Symbol nieobowiązkowy. Znak towarowy „Zielony Punkt”, oznacza, że producent ma podpisaną umowę z organizacją odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, która jednocześnie posiada licencję na używanie tego znaku. W Polsce wyłączne prawa do używania znaku „Zielony Punkt” ma Rekopol Organizacja Odzysku S. A. Znak ten często niesłusznie jest kojarzony z możliwością recyklingu opakowania lub ekologicznością produktu.

Wszyscy producenci kosmetyków mają obowiązek recyklingu opakowań, ewentualnie wnoszenia tzw. opłaty produktowej za niewykonanie tego obowiązku.

Analizuj składy kosmetyków! Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

1 imac Ważne informacje o produkcie

2 Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, pozbywania się i recyklingu, informacje prawne, licencję na oprogramowanie oraz ograniczoną, jednoroczną gwarancję na komputer imac. Twój model imaca może nie posiadać wszystkich funkcji opisanych w tym dokumencie. Przed użyciem komputera imac należy przeczytać ± instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń. Jeśli chcesz pobrać dokument imac pierwsze kroki oraz najnowszą wersję broszury Ważne informacje o produkcie, zobacz: support. apple. com/pl_pl/ manuals/imac Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała oraz uszkodzenie komputera imac lub innego mienia. Prawidłowa obsługa Zwróć uwagę, aby imac ustawiony był na stabilnej powierzchni roboczej. Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych. Woda i wilgoć Trzymaj komputer imac z dala od źródeł wilgoci, takich jak napoje, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe itp. Chroń komputer imac przed wilgocią, deszczem, śniegiem oraz mgłą. Zasilanie Odłącz przewód zasilania (ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód) oraz kabel Ethernet lub kabel telefoniczny, jeśli wystąpią dowolne z poniższych sytuacji: Nastąpiło uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki. Na obudowę rozlany został płyn. imac został wystawiony na deszcz lub nadmierną wilgoć. imac upadł lub jego obudowa uległa uszkodzeniu. Podejrzewasz, że imac może wymagać naprawy. Chcesz wyczyścić obudowę (tylko wg procedury opisanej w dalszej części tego dokumentu). Ważne: Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest odłączenie przewodu zasilającego. Upewnij się, że przynajmniej jeden koniec przewodu zasilającego jest łatwo dostępny, aby w razie potrzeby można było wyłączyć imaca. Parametry zasilania Napięcie: od 100 do 240 V, prąd zmienny Natężenie: 3 A (maksymalnie) Częstotliwość: od 50 do 60 Hz OSTRZEŻENIE: Przewód zasilania to trójżyłowy przewód zakończony wtyczką z bolcem uziemienia. Wtyczka ta pasuje tylko do uziemionych gniazdek prądu zmiennego. Jeśli nie możesz włożyć wtyczki do gniazdka, ponieważ nie jest ono uziemione, skontaktuj się z licencjonowanym elektrykiem, aby wymienić gniazdko na uziemione. Nie zaniedbuj konieczności korzystania z uziemienia. Uszkodzenie słuchu Korzystanie ze słuchawek przy wysokiej głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może postępować uszkadzanie słuchu. Po stwierdzeniu dzwonienia w uszach, bądź słabego słyszenia normalnej mowy, należy przestać słuchać muzyki i wykonać badanie słuchu. Im głośniejsza jest muzyka, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch uległ uszkodzeniu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez: Ograniczenie czasu słuchania głośnej muzyki przez słuchawki. Unikanie zwiększania poziomu głośności w celu zagłuszenia dźwięków otoczenia. Zmniejszenie poziomu głośności, gdy nie słychać osób mówiących w pobliżu. Działania wysokiego ryzyka Ten komputer nie jest przeznaczony do użycia w zakładach jądrowych, w systemach nawigacji lotniczej, systemach komunikacyjnych, systemach kontroli ruchu lotniczego, ani w żadnych innych, w których awaria systemu komputerowego mogłaby spowodować śmierć, obrażenia lub poważne skażenie środowiska. Środowisko pracy Używanie komputera imac w środowisku o parametrach przekraczających poniższe zakresy może mieć wpływ na wydajność komputera: Temperatura pracy: C Temperatura przechowywania: C Wilgotność względna: od 5% do 90% (niekondensująca) Dopuszczalna wysokość pracy: od 0 do 3048 metrów Nie używaj komputera imac w miejscach z dużą ilością kurzu, dymu papierosowego, dymu z popielniczek, pieców lub kominków ani w pobliżu ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza, korzystających z niefiltrowanej wody kranowej. Unoszące się w powietrzu cząsteczki powstające podczas palenia, gotowania, spalania lub korzystania z ultradźwiękowego nawilżacza powietrza z niefiltrowaną wodą mogą w niektórych sytuacjach dostać się do wnętrza komputera imac przez otwory wentylacyjne, co (w rzadkich przypadkach) może spowodować pojawienie się nalotu po wewnętrznej stronie szklanej powierzchni pokrywającej ekran komputera imac.

3 Włączanie komputera imac Nigdy nie włączaj komputera imac, jeśli którakolwiek z wewnętrznych lub zewnętrznych części nie znajduje się na swoim miejscu. Korzystanie z komputera imac z brakującymi częściami może być niebezpieczne, a imac może wówczas ulec uszkodzeniu. Przenoszenie komputera imac Jeśli imac ma zostać podniesiony lub przeniesiony, wyłącz go najpierw i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody. Podnoś komputer imac, trzymając go za boki. Używanie wtyczek i gniazd Nie należy wciskać na siłę wtyczki do gniazda. Podłączając urządzenie, należy sprawdzić, czy w gnieździe nie ma żadnych zanieczyszczeń, czy wtyczka pasuje do gniazda oraz upewnić się, że wtyczka jest skierowana prawidłowo względem gniazda. Przechowywanie komputera imac Jeśli zamierzasz przechowywać komputer imac przez dłuższy czas, umieść go w chłodnym miejscu (idealna temperatura to 22 C). Nie wykonuj napraw samemu imac nie zawiera żadnych części przeznaczonych do wymiany przez użytkownika. Nie próbuj otwierać komputera imac. Jeśli Twój imac wymaga naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Apple lub z firmą Apple. Otworzenie komputera imac lub instalacja komponentów stanowi ryzyko uszkodzenia sprzętu. Takie uszkodzenia nie są objęte ograniczoną gwarancją na komputer imac. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wkładaj żadnych obiektów przez otwory wentylacyjne w obudowie do wnętrza urządzenia. Może to być niebezpieczne i spowodować uszkodzenie komputera. Czyszczenie komputera imac Podczas czyszczenia komputera imac i składników zestawu przestrzegaj następujących zasad: Wyłącz imaca i odłącz od niego wszystkie kable. Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy imaca użyj zwilżonej, miękkiej i pozbawionej włókien tkaniny. Uważaj, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza komputera. Nie rozpylaj płynu bezpośrednio na imaca. Nie używaj aerozoli, rozpuszczalników, ani środków agresywnych chemicznie. Czyszczenie ekranu imaca Do czyszczenia ekranu użyj czystej, miękkiej i pozbawionej włókien tkaniny. Aby wyczyścić ekran imaca, wykonaj poniższe czynności: Wyłącz imaca i odłącz od niego wszystkie kable. Zwilż czystą, miękką, pozbawioną włókien szmatkę, używając tylko czystej wody, a następnie przetrzyj nią ekran. Nie rozpylaj płynu bezpośrednio na ekran. Czyszczenie myszy Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy myszy użyj pozbawionej włókien tkaniny, lekko zwilżonej wodą. Uważaj, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza. Podstawy ergonomii Poniżej znajdziesz kilka rad dotyczących przygotowania zdrowego środowiska pracy. Klawiatura Podczas używania klawiatury barki powinny być rozluźnione. Ramiona i przedramiona powinny tworzyć kąt zbliżony do kąta prostego, a przeguby i dłonie należy ustawić mniej więcej w linii prostej. Zaleca się częstą zmianę pozycji dłoni, aby uniknąć zmęczenia. Niektórzy użytkownicy komputerów mogą odczuwać dyskomfort w dłoniach, nadgarstkach lub ramionach po okresie intensywnej pracy bez przerw. W przypadku pojawienia się przewlekłego bólu w dłoniach, nadgarstkach lub ramionach, należy skonsultować się z lekarzem. Mysz Umieść mysz w wygodnej odległości i na tej samej wysokości, co klawiatura. Krzesło Najlepsze są krzesła o regulowanej wysokości, które zapewniają pewne i wygodne podparcie. Wysokość krzesła powinna być tak ustawiona, aby uda znajdowały się w pozycji poziomej, a stopy spoczywały płasko na podłodze. Oparcie krzesła powinno podpierać dolny odcinek kręgosłupa (odcinek lędźwiowy). W celu właściwego dopasowania oparcia należy postępować według instrukcji producenta. Może być konieczne podniesienie siedzenia, aby przedramiona i dłonie znalazły się w odpowiednim ustawieniu względem klawiatury. Jeśli nie jest możliwe, aby stopy spoczywały swobodnie na podłodze, możesz użyć podnóżka o regulowanej wysokości, aby wypełnić odległość pomiędzy stopami oraz podłogą. Innym rozwiązaniem jest obniżenie biurka. Można także użyć biurka z wysuwaną półką na klawiaturę, znajdującą się niżej niż główna powierzchnia biurka. Ekran Ustaw ekran tak, aby górna jego krawędź znajdowała się nieco poniżej poziomu oczu, gdy siedzisz przed klawiaturą. Najlepsza odległość ekranu od oczu jest sprawą indywidualną, ale większość osób preferuje odległość między 45 i 70 cm. Ustaw ekran pod odpowiednim kątem, aby zminimalizować odbicia światła pochodzące od górnego oświetlenia

4 i pobliskich okien. Podstawka komputera pozwala na ustawienie ekranu pod najlepszym kątem do oglądania i ułatwia redukcję odbić światła ze źródeł, których nie można przestawić. Więcej informacji na temat zasad ergonomii jest dostępnych na stronie internetowej: ergonomics Apple i środowisko naturalne Firma Apple Inc. zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ swoich procesów produkcyjnych i produktów na środowisko naturalne. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: Dodatkowe informacje, serwis i pomoc Nie próbuj otwierać komputera imac. Jeśli potrzebna jest pomoc serwisowa, należy skontaktować się z Apple lub zanieść komputer imac do autoryzowanego serwisu Apple. Więcej informacji o komputerze imac można znaleźć w Centrum pomocy i zasobach sieciowych, a także uzyskać za pomocą programów Informacje o systemie oraz Apple Hardware Test. Centrum pomocy Odpowiedzi na różne pytania, szczegółowe wskazówki oraz informacje o rozwiązywaniu problemów można często znaleźć w Centrum pomocy. Kliknij w ikonę Findera, kliknij w Pomoc na pasku menu, a następnie wybierz Centrum pomocy. Informacje w Internecie Aby uzyskać wsparcie techniczne i informacje dotyczące serwisu, otwórz i wybierz swój kraj z menu. Można przeszukiwać Bazę wiedzy Apple, sprawdzać dostępność uaktualnień lub uzyskiwać pomoc na forach dyskusyjnych użytkowników produktów Apple. Informacje o systemie Informacje o komputerze imac można uzyskać za pomocą programu Informacje o systemie. Wyświetla on informacje o zainstalowanym wyposażeniu i oprogramowaniu, numerze seryjnym i wersji systemu operacyjnego, wielkości zainstalowanej pamięci itd. Aby otworzyć Informacje o systemie, wybierz polecenie menu Apple (apple) > Ten Mac i kliknij w Więcej informacji. Apple Hardware Test Jeśli podejrzewasz problem sprzętowy, użyj programu Apple Hardware Test (AHT), który określi, czy przyczyną problemu są podzespoły komputera (np. pamięć lub procesor). Korzystanie z programu Apple Hardware Test: Odłącz od komputera wszystkie zewnętrzne urządzenia, za wyjątkiem klawiatury i myszy. Jeśli podłączony jest kabel Ethernet, odłącz go. Uruchom komputer ponownie, trzymając naciśnięty klawisz D. Gdy pojawi się ekran wyboru języka AHT, zaznacz język, którego chcesz używać. Naciśnij klawisz Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo. Gdy pojawi się główny ekran AHT (po około 45 sekundach), postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku wykrycia problemu, AHT wyświetli kod błędu. Zanotuj go przed dalszymi czynnościami. Jeśli AHT nie wykryje błędów, wówczas problem dotyczy prawdopodobnie oprogramowania. Ważne: Jeśli Apple Hardware Test nie pojawia się po ponownym uruchomieniu komputera, przytrzymaj klawisze Command (x), Option i D podczas ponownego uruchamiania, aby uzyskać dostęp do programu Apple Hardware Test przez Internet. Pamiętaj, aby podłączyć kabel Ethernet. Komputer musi być połączony z siecią, która ma dostęp do Internetu. Usługa AppleCare oraz wsparcie techniczne imac dostarczany jest z 90 dniową pomocą techniczną oraz roczną gwarancją na naprawę sprzętu w miejscu zakupu komputera w sklepie Apple lub autoryzowanym przez Apple centrum serwisowym, takim jak Autoryzowany Serwis Apple. Gwarancję można przedłużyć kupując AppleCare Protection Plan. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź pl_pl/support/products lub witrynę pod adresem z tabelki znajdującej się dalej. Jeśli potrzebujesz pomocy, pracownik działu telefonicznej pomocy technicznej AppleCare udzieli Ci informacji w zakresie instalowania i otwierania programów, a także rozwiązywania podstawowych problemów. Należy dzwonić do najbliższego centrum pomocy (przez pierwszych 90 dni pomoc udzielana jest bezpłatnie). Dzwoniąc w sprawie pomocy należy znać datę zakupu komputera imac i jego numer seryjny. Okres darmowej 90-dniowej telefonicznej pomocy technicznej liczony jest od dnia zakupu. Polska: Numery telefonów mogą ulec zmianie. Obowiązywać mogą lokalne i krajowe taryfy telefoniczne. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej: support/contact

5 Regulatory Compliance Information FCC Compliance Statement This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected. Radio and Television Interference This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly that is, in strict accordance with Apple s instructions it may cause interference with radio and television reception. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices. If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures: Turn the television or radio antenna until the interference stops. Move the computer to one side or the other of the television or radio. Move the computer farther away from the television or radio. Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses. ) If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions. Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 91-1EMC Cupertino, CA Wireless Radio Use This device is restricted to indoor use when operating in the 5. 15 to 5. 25 GHz frequency band. Cet appareil doit être utilisé à l intérieur. Exposure to Radio Frequency Energy The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC and EU radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. FCC Bluetooth Wireless Compliance The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant. Canadian Compliance Statement This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l appareil. Bluetooth Industry Canada Statement This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Industry Canada Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

6 European Compliance Statement This product complies with the requirements of European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC. Europe EU Declaration of Conformity Europe EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че това imac е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. Česky Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento imac je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Dansk Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr imac overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das imac in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see imac vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. English Hereby, Apple Inc. declares that this imac is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Español Por medio de la presente Apple Inc. declara que este imac cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή imac συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατα ξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Français Par la présente Apple Inc. déclare que l appareil imac est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Islenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki imac fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo imac è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Latviski Ar šo Apple Inc. deklarē, ka imac ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių Šiuo Apple Inc. deklaruoja, kad šis imac atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a imac megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan imac jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel imac in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Norsk Apple Inc. erklærer herved at dette imac-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. Polski Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten imac jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Português Apple Inc. declara que este dispositivo imac está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Română Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat imac este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta imac skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. Slovensky Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto imac spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Suomi Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä imac tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Svenska Härmed intygar Apple Inc. att denna imac står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: This device can be used in the European Community. European Community Restrictions This device is restricted to indoor use in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

7 Korea Warning Statements B () (B),. Russia Japan VCCI Class B Statement Singapore Wireless Certification Taiwan Wireless Statements Mouse Class 1 LED Information The Apple Mouse is a Class 1 LED product in accordance with IEC A1 A2. It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification. Informacje o zewnętrznym modemie USB W przypadku podłączenia komputera imac do linii telefonicznej przez zewnętrzny modem USB należy postępować według informacji znajdujących się w dokumentacji modemu. ENERGY STAR Compliance Taiwan Class B Statement As an ENERGY STAR partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

8 This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard. For more information about ENERGY STAR, visit: Informacje o postępowaniu ze zużytymi urządzeniami Postępowanie ze zużytą baterią Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. China Battery Statement Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze zużytym produktem. Gdy produkt ten osiągnie koniec cyklu swej pracy, skontaktuj się z Apple lub władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości recyklingu. Informacje o programie recyklingu Apple znajdują się na stronie Taiwan Battery Statement Battery Charger Efficiency European Union Disposal Information The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur Brasil Informações sobre descarte e reciclagem O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite

9 Umowa licencyjna na oprogramowanie Korzystanie z komputera imac oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione w licencji na oprogramowanie Apple i innych firm, dostępnej pod adresem: Ograniczona jednoroczna (1-roczna) gwarancja udzielana przez Apple Mac Dotyczy tylko produktów marki Apple PRAWA KONSUMENTA I OGRANICZENIA NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA, PRZY CZYM MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU (ALBO KRAJU LUB PROWINCJI). O ILE NIE JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, APPLE NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH UPRAWNIEŃ, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI, W TYM UPRAWNIEŃ, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY. ABY UZYSKAĆ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W JEGO KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE. OGRANICZENIA GWARANCJI WPŁYWAJĄCE NA PRAWA KONSUMENTA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE W NIEJ PRZEWIDZIANE ZASTĘPUJĄ I STANOWIĄ WYŁĄCZNE GWARANCJE, ŚRODKI PRAWNE I WARUNKI, USTNE LUB PISEMNE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO APPLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE RĘKOJMIE LUB GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI I GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJĘ BRAKU WAD UKRYTYCH. JEŻELI APPLE NIE MOŻE WYŁĄCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TAKICH GWARANCJI, WÓWCZAS APPLE OGRANICZA OKRES OBOWIĄZYWANIA WSZYSTKICH TAKICH GWARANCJI DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI, A GWARANCJE TE BĘDĄ OGRANICZONE DO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZGODNIE Z OPISEM PONIŻEJ, WEDLE UZNANIA APPLE. NIEKTÓRE KRAJE (STANY I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ (LUB WARUNKU), W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA? Apple udziela gwarancji na produkt sprzętowy oznaczony marką Apple i akcesoria znajdujące się w oryginalnym opakowaniu ( Produkt Apple), obejmującej wady materiałowe i wady wykonania, pod warunkiem jego normalnego użytkowania zgodnie z opublikowanymi wytycznymi Apple, na okres JEDNEGO (1) ROKU od dnia pierwotnego zakupu w placówce handlu detalicznego przez użytkownika końcowego ( Okres Gwarancji). Opublikowane wytyczne Apple obejmują, między innymi, informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, podręcznikach użytkownika i informacjach na temat serwisu. CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA? Niniejsza gwarancja nie obejmuje sprzętu ani oprogramowania nieoznaczonego marką Apple, nawet jeśli są zapakowane lub sprzedawane razem ze sprzętem Apple. Producenci, dostawcy oraz wydawcy inni niż Apple mogą udzielać własnych gwarancji użytkownikowi, ale Apple, w zakresie dozwolonym przez prawo, dostarcza ich produkty w stanie, w jakim się znajdują. Oprogramowanie dystrybuowane przez Apple, oznaczone lub nieoznaczone marką Apple (w tym m. in. oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą gwarancją. Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikowi w stosunku do takiego oprogramowania są podane w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania. Apple nie gwarantuje, że korzystanie z Produktu Apple będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem niezastosowania się do instrukcji dotyczących korzystania z Produktu Apple. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: (a) materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie, o ile ich uszkodzenie nie powstało wskutek wad materiałowych lub wad wykonania; (b) niewielkich uszkodzeń, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń oraz uszkodzonych plastikowych osłon portów; (c) szkód będących wynikiem używania produktu wraz z innym produktem; (d) szkód będących wynikiem wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użytkowania, zetknięcia z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) szkód będących wynikiem użytkowania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi wytycznymi Apple; (f) szkód będących wynikiem serwisu (w tym również uaktualnień i rozszerzeń) wykonanego przez osobę nie będącą przedstawicielem Apple lub Autoryzowanym Serwisantem Apple ( AASP); (g) Produktu Apple, który został zmodyfikowany w sposób zmieniający jego funkcje lub możliwości, bez pisemnej zgody Apple; (h) wad spowodowanych przez normalne zużycie lub w inny sposób w związku z normalnym starzeniem się Produktu Apple lub (i) w przypadku usunięcia, zamazania lub częściowego zniszczenia numeru seryjnego Produktu Apple. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU PRODUKTÓW APPLE UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZECHOWYWANIE PROGRAMÓW, DANYCH ORAZ INNYCH INFORMACJI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO SPORZĄDZAĆ KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NOŚNIKACH PAMIĘCI, W CELU OCHRONY ICH ZAWARTOŚCI ORAZ DLA OCHRONY NA WYPADEK EWENTUALNYCH PRZERW W DZIAŁANIU. Przed przekazaniem produktu do serwisu gwarancyjnego Apple lub jego przedstawiciele mogą zażądać od Użytkownika dostarczenia dowodu zakupu, udzielenia odpowiedzi na pytania mające na celu pomoc w rozpoznaniu

10 potencjalnych problemów oraz stosowania się do procedur Apple wymaganych do skorzystania z serwisu gwarancyjnego. Przed przekazaniem Produktu Apple do serwisu gwarancyjnego Użytkownik powinien przygotować oddzielną kopię zapasową zawartości nośników pamięci, usunąć wszelkie informacje prywatne, jakie Użytkownik chce zabezpieczyć oraz wyłączyć wszelkie hasła ochronne. ISTNIEJE RYZYKO, ŻE PODCZAS SERWISU GWARANCYJNEGO ZAWARTOŚĆ NOŚNIKÓW PAMIĘCI PRODUKTU APPLE ZOSTANIE UTRACONA, ZASTĄPIONA LUB PONOWNIE SFORMATOWANA. W TAKIM PRZYPADKU SPÓŁKA APPLE ANI JEJ PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE BĄDŹ UTRATĘ PROGRAMÓW, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI ZAPISANYCH NA NOŚNIKACH PAMIĘCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH CZĘŚCIACH SERWISOWANEGO PRODUKTU APPLE. Po przeprowadzeniu serwisu gwarancyjnego zwrócony Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny będzie skonfigurowany, jak w chwili zakupu, z zastrzeżeniem wprowadzonych aktualizacji. Do użytkownika należy ponowne zainstalowanie wszystkich pozostałych programów, danych i informacji. Odzyskiwanie i ponowna instalacja programów, danych i informacji nie wchodzi w zakres niniejszej gwarancji. DZIAŁANIA APPLE W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI Jeżeli w Okresie Gwarancji użytkownik zgłosi roszczenie wobec Apple lub placówki Autoryzowanego Serwisanta Apple, Apple wedle własnego uznania (i) dokona naprawy Produktu Apple wykorzystując nowe lub wcześniej używane części, których praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowych części, (ii) zastąpi Produkt Apple produktem, który oferuje funkcjonalność przynajmniej równoważną funkcjonalności Produktu Apple i jest złożony z nowych i/lub wcześniej używanych części, których praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowych części, lub (iii) odbierze Produkt Apple zwracając cenę zakupu zapłaconą przez użytkownika. Apple może zażądać zastąpienia pewnych części lub produktów instalowanych przez użytkownika. Produkt lub część zamienna, w tym również część możliwa do zainstalowania przez użytkownika, która zostanie zainstalowana zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Apple, zostanie objęta gwarancją do końca okresu gwarancji na Produkt Apple lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wymiany lub naprawy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. W przypadku wymiany produktu lub części lub zwrotu, użytkownik staje się właścicielem każdego wymienionego elementu, a Apple staje się właścicielem elementu podlegającego wymianie lub zwrotowi. JAK KORZYSTAĆ Z SERWISU GWARANCYJNEGO? Przed zgłoszeniem wniosku o wykonanie serwisu gwarancyjnego użytkownik powinien zapoznać się z dostępnymi w trybie online informacjami dotyczącymi pomocy, które wskazano poniżej. Jeżeli Produkt Apple nadal nie będzie funkcjonował prawidłowo pomimo wykorzystania w/w informacji, użytkownik winien się skontaktować z przedstawicielem Apple lub, jeżeli ma to zastosowanie, sklepem detalicznym Apple ( Sklep Detaliczny Apple) lub placówką AASP, korzystając z niżej podanych informacji. Przedstawiciel Apple lub placówka Autoryzowanego Serwisanta Apple ustali czy Produkt Apple użytkownika wymaga serwisu i jeżeli tak będzie, poinformuje użytkownika o sposobie jego wykonania. W przypadku kontaktu z Apple drogą telefoniczną mogą mieć zastosowanie inne opłaty w zależności od lokalizacji użytkownika. Poniżej przedstawiono informacje dostępne w trybie online wraz ze szczegółami dotyczącymi uzyskiwania serwisu gwarancyjnego. OPCJE SERWISU GWARANCYJNEGO Apple zapewni serwis gwarancyjny w następujący sposób: (i) Serwis w Sklepie Detalicznym Apple lub placówce Autoryzowanego Serwisanta Apple. Użytkownik może zwrócić Produkt Apple w Sklepie Detalicznym Apple lub placówce Autoryzowanego Serwisanta Apple oferującej taki serwis. Serwis będzie wykonywany w lokalizacji lub Sklepie Detalicznym Apple lub AASP może wysłać Produkt Apple użytkownika do placówki Serwisu Naprawczego Apple ( ARS) w celo dokonania serwisu. Po otrzymaniu powiadomienia, że usługa została wykonana użytkownik winien niezwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Detalicznego Apple lub placówki Autoryzowanego Serwisanta Apple, lub Produkt Apple zostanie wysłany bezpośrednio do lokalizacji użytkownika z placówki Serwisu Naprawczego Apple. (ii) Serwis drogą pocztową. Jeżeli Apple ustali, że Produkt Apple użytkownika może zostać przekazany do serwisu drogą pocztową Apple prześle użytkownikowi opłacone z góry listy przewozowe oraz, jeżeli będzie to miało zastosowanie, materiał do pakowania umożliwiający użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do placówki Serwisu Naprawczego Apple lub Autoryzowanego Serwisanta Apple zgodnie z instrukcjami Apple. Po wykonaniu serwisu placówka Serwisu Naprawczego Apple lub Autoryzowanego Serwisanta Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Apple pokryje koszt wysyłki do i z lokalizacji użytkownika, jeżeli będą przestrzegane wszystkie instrukcje. (iii) Usługa wysyłki części do samodzielnej instalacji (DIY). Usługa wysyłania części do samodzielnej instalacji umożliwia użytkownikowi samodzielne wykonanie serwisu Produktu Apple. W przypadku dostępności usługi wysyłki części do samodzielnej instalacji ma zastosowanie następująca procedura. (a) Serwis, w przypadku, gdy Apple wymaga zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Apple może żądać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia zapłaty ceny detalicznej produktu zastępczego lub części zamiennej oraz odpowiednich kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie będzie w stanie dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa wysyłki części do samodzielnej instalacji może nie być dostępna dla użytkownika a Apple zaproponuje

11 alternatywne rozwiązanie dotyczące serwisu. Apple wyśle użytkownikowi produkt zastępczy lub część zamienną wraz instrukcją instalacji, jeżeli będzie miało to zastosowanie, oraz żądaniem zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Jeśli użytkownik będzie postępował zgodnie z instrukcjami, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, w związku z czym użytkownik nie zostanie obciążony kosztem produktu lub części ani kosztami wysyłki do i z lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci objętego wymianą produktu lub części zgodnie z instrukcjami albo jeśli taki produkt lub część nie będzie objęta serwisem, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. (b) Serwis, w przypadku, gdy Apple nie wymaga zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Apple wyśle użytkownikowi nieodpłatnie produkt zastępczy lub część zamienną wraz instrukcją instalacji, jeżeli będzie miało to zastosowanie, oraz informacjami na temat wszelkich wymogów dotyczących utylizacji objętego wymianą produktu lub części. (c) Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty robocizny, jakie użytkownik ponosi w związku z usługą wysyłki części do samodzielnej instalacji. Jeżeli użytkownik będzie potrzebował dodatkowej pomocy winien skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej. Apple zastrzega sobie prawo do zmiany trybu wykonywania serwisu gwarancyjnego dla użytkownika oraz uprawnień Produktu Apple do korzystania z określonego trybu wykonywania serwisu. Serwis będzie ograniczony do opcji dostępnych w kraju, w którym następuje zgłoszenie do serwisu. Opcje serwisowe, dostępność części oraz czas realizacji mogą być różne w zależności od kraju. Użytkownik może zostać obciążony kosztami wysyłki oraz kosztami manipulacyjnymi, jeżeli serwis Produktu Apple nie będzie możliwy w kraju, w którym produkt się znajduje. Jeżeli użytkownik zgłosi się do serwisu w innym kraju niż ten, w którym, zakupił produkt, będzie podlegał wszystkim mającym zastosowanie przepisom importowym i eksportowym oraz będzie odpowiedzialny za koszty cła, podatku VAT oraz innych towarzyszących podatków i opłat. W przypadku serwisu międzynarodowego spółka Apple może dokonać naprawy wadliwych produktów i części bądź wymienić je na produkty i części odpowiadające lokalnym normom. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z WYJĄTKAMI PRZEWIDZIANYMI W NINIEJSZEJ GWARANCJI, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB WARUNKU LUB POWSTAŁE NA PODSTAWIE INNEJ TEORII PRAWA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DOCHODÓW; UTRATĘ RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW); SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ Z NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; UTRATĘ KLIENTÓW; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI ZAWIERANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH; UTRATĘ RENOMY PRZEDSIĘBIORSTWA (GOODWILL); UTRATĘ REPUTACJI; UTRATĘ DANYCH LUB ICH USZKODZENIE ALBO NARUSZENIE; ANI ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ LUB SZKODĘ BEZPOŚREDNIĄ LUB WYNIKOWĄ NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN JEJ POWSTANIA, WŁĄCZAJĄC W TO WYMIANĘ SPRZĘTU I MIENIA, KOSZTY ODZYSKANIA PROGRAMOWANIA LUB ODTWORZENIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB STOSOWANYCH WRAZ Z PRODUKTAMI APPLE, ORAZ NIEZACHOWANIE POUFNOŚCI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE APPLE. POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ LUB USZKODZENIEM CIAŁA LUB USTAWOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE I RAŻĄCE NIEDBALSTWO I/ LUB ZANIECHANIE. APPLE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ O MOŻLIWOŚCI NAPRAWY PRZEZ APPLE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB O WYMIANIE PRODUKTU BEZ RYZYKA LUB UTRATY INFORMACJI ZAPISANYCH W PRODUKCIE APPLE. NIEKTÓRE STANY (KRAJE I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM JEST MOŻLIWE, ŻE WYŻEJ WSKAZANE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. PRYWATNOŚĆ Spółka Apple będzie przechowywać informacje o klientach oraz korzystać z takich informacji zgodnie z Zasadami zachowania poufności danych klientów spółki Apple, dostępnymi na stronie warranty/privacy. INFORMACJE OGÓLNE Żaden przedstawiciel handlowy, agent ani pracownik Apple nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień w postanowieniach niniejszej gwarancji. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej gwarancji za niezgodne z prawem lub niewykonalne nie naruszy i nie ograniczy zgodności z prawem ani wykonalności pozostałych jej postanowień. Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa kraju, w którym dokonano zakupu Produktu Apple i zgodnie z tym prawem jest interpretowana. Spółka Apple jest wskazana na końcu gwarancji według podziału na kraj lub region, w którym dokonano zakupu Produktu Apple. Gwarantem w ramach niniejszej gwarancji jest spółka Apple lub jej następca prawny Mac Warranty Polish v2

12 INFORMACJE W TRYBIE ONLINE Więcej informacji na wskazane poniżej tematy można znaleźć w Internecie: Informacje na temat wsparcia międzynarodowego Autoryzowani Serwisanci support. com/kb/ht1434 Sklepy Detaliczne Apple Wsparcie i Obsługa Apple Bezpłatna Pomoc Techniczna Apple support. com/kb/he57 index. html? dest=complimentary PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ GWARANCJI WG REGIONU LUB KRAJU ZAKUPU Region/Kraj Zakupu Ameryki Brazylia Kanada Meksyk Stany Zjednoczone oraz inne kraje Ameryk Europa, Bliski Wschód i Afryka Wszystkie kraje Adres Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil Apple Canada Inc Birchmount Rd. ; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada Apple Operations Mexico, S. A. de C. V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U. S. Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland Region/Kraj Zakupu Azja i Pacyfik Australia; Nowa Zelandia; Fidżi, Papua Nowa Gwinea; Vanuatu Hongkong Indie Japonia Korea Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Singapur, Malezja, Nepal, Pakistan, Filipiny, Sri Lanka, Wietnam Chińska Republika Ludowa Tajlandia Tajwan Pozostałe kraje Azji i Pacyfiku Adres Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore, India Apple Japan Inc Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul, Republic of Korea Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64 Singapore Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai China Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower, 989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, Apple Asia LLC 19F., No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan Apple Inc. A Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, AirPort Extreme, imac i Mac to znaki towarowe Apple Inc, zarejestrowane w USA i innych krajach. Apple Store i AppleCare są znakami usług Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Znak i słowo Bluetooth oraz logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi, których właścicielem jest Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. odbywa się na podstawie licencji. ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w USA. PL A Printed in XXXXWażne informacje o produkcie Frigidaire Laqg7073kw0

Bezpośredni link do pobrania Ważne informacje o produkcie Frigidaire Laqg7073kw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne informacje o produkcie Frigidaire Laqg7073kw0