Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Aeg Fss63607p

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Aeg Fss63607p zawiera wszystkie informacje niezbędne do poprawnego i bezpiecznego użytkowania tego urządzenia. Podręcznik zawiera informacje o wszystkich funkcjach i opcjach urządzenia, wraz z szczegółowymi wyjaśnieniami jego obsługi. Zawiera również krok po kroku instrukcje montażu, które pomogą Ci właściwie zainstalować urządzenie. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji w Podręczniku użytkownika i instrukcji montażu Aeg Fss63607p, aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Aeg Fss63607p

1 Instrukcja montażu i podręcznik użytkownika Elektroniczny programowalny termostat grzejnikowy Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 1

2 Instrukcja montażu Instrukcja montażu 1. Instalacja 1. 1 Identyfikacja wersji termostatu Zawartość opakowania Ogólne informacje o adapterach do zaworów Montaż właściwego adaptera Wkładanie baterii Korzystanie z przycisków Pierwsze ustawianie czasu i daty Montaż termostatu Automatyczne dostosowywanie ustawień Demontaż termostatu Resetowanie termostatu do ustawień fabrycznych Demontaż adaptera z termostatu Dane techniczne Zeskanuj powyższy kod QR przy użyciu smartfona, aby przejść bezpośrednio na stronę w serwisie YouTube z filmem przedstawiającym montaż termostatu. Zeskanuj powyższy kod QR przy użyciu smartfona, aby przejść bezpośrednio do filmu w serwisie YouTube na temat programowania termostatu. 2 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

3 Podręcznik użytkownika 3. Wyświetlacz i menu 3. 1 Ekran główny Menu programowania obniżeń Menu funkcji Menu opcji zaawansowanych Ustawienia programów i temperatury 4. 1 Ustawianie temperatury komfortu Domyślne ustawienia programu Dostosowywanie okresu obniżonej temperatury Tworzenie nowego okresu obniżonej temperatury Usuwanie okresu obniżonej temperatury Tworzenie programu wyjazdowego Unieważnianie programu wyjazdowego (wcześniejszy powrót) Zmiana istniejącego programu wyjazdowego Usuwanie programu wyjazdowego Tworzenie programu ochrony przeciwzamrożeniowej Dodatkowe ustawienia 5. 1 Ustawianie czasu Ograniczanie zakresu nastaw temperatury Wyłączanie funkcji automatycznej zmiany czasu Blokada przycisków Ustawianie regulacji ogrzewania Funkcja otwartego okna Dostosowywanie ustawień do warunków grzejnika/pomieszczenia Automatyczna ochrona przed zakamienianiem Wyłączanie sterowania adaptacyjnego (prognozowania) Środki bezpieczeństwa Utylizacja Na stronie internetowej living by Danfoss znajdziesz wiele dodatkowych informacji, w tym animacje i filmy, sekcję z odpowiedziami na najczęstsze pytania, dokumentację i wiele więcej. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 3

4 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instrukcja montażu 1. 1 Identyfikacja wersji termostatu Termostat jest dostarczany w kilku wersjach w zależności od potrzeb różnych rynków. Do identyfikacji wersji służy numer katalogowy na etykiecie opakowania. Adaptery dla różnych typów zaworów są dostępne jako akcesoria. Patrz rozdział 1. 3. LIVING ECO 014G0050 INTELLIGENT RADIATOR THERMOSTAT DANFOSS RA CONNECTION Numer katalogowy Opis wersji Dostępne wersje językowe 014G0050 Wraz z wstępnie zamontowanym adapterem RA UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI 014G0051 Wraz z adapterami RA + M30 x 1. 5 UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI 014G0052 Wraz z adapterami RA + M30 x 1. 5 UK, CZ, SK, RU, TR, HU, HR, SI 014G0064 Wraz z adapterami RA + M30 x 1. 5, funkcja adaptacji domyślnie wyłączona UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI 1. 2 Zawartość opakowania Termostat 014G0050 jest dostarczany z wstępnie zamontowanym adapterem do zaworów Danfoss RA-N, dwoma bateriami alkalicznymi AA, kluczem imbusowym 2 mm oraz instrukcją montażu w następujących językach: angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, holenderskim, niemieckim, polskim i szwedzkim. Danfoss Heating Solutions Quick Start Guide Termostat Baterie alkaliczne AA Klucz imbusowy 2 mm Instrukcja i zawieszka informacyjna Termostaty 014G0051, 014G0052 i 014G0064 są dostarczane z adapterami do zaworów RA-N firmy Danfoss i zaworów z podłączeniem M30 x 1. 5 (K), dwoma bateriami alkalicznymi AA, kluczem imbusowym 2 mm i instrukcją montażu w języku angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, holenderskim, niemieckim, polskim i szwedzkim (014G0051 i 014G0064) albo w języku angielskim, chorwackim, czeskim, rosyjskim, słowackim, słoweńskim, tureckim i węgierskim (014G0052). Danfoss Heating Solutions Quick Start Guide Termostat Adapter do zaworów RA-N Adapter do zaworów M30 x 1. 5 (K) Baterie alkaliczne AA Klucz imbusowy 2 mm Instrukcja i zawieszka informacyjna 4 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

5 Instrukcja montażu 1. 3 Ogólne informacje dotyczące adapterów do zaworów Adaptery do różnych typów zaworów termostatycznych są dostępne jako akcesoria. Typ adaptera Numer katalogowy Adapter Zawór Do zaworów Danfoss RA-N 014G0251 Do zaworów M30 x 1. 5 (K) 014G Do zaworów Danfoss RAV 014G Do zaworów Danfoss RAVL Do zaworów Danfoss RTD-N 014G0253 Do zaworów M28: - MMA 014G Herz 014G Orkli 014G COMAP 014G0258 Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 5

6 Instrukcja montażu 1. 4 Montaż właściwego adaptera Adapter do zaworów RA-N (wstępnie zamontowany w przypadku termostatu 014G0050) Umieść adapter RA na zaworze zgodnie z rysunkiem. Dokręć adapter przy użyciu klucza imbusowego 2 mm. Adapter do zaworów M30 x 1. 5 (K) Umieść adapter M30x1. 5 (K) na zaworze zgodnie z rysunkiem. Ręcznie dokręć adapter K (maks. 5 Nm). Adapter do zaworów RAV (akcesorium) Zatrzaśnij adapter wewnętrzny na zaworze. Ręcznie dokręć adapter zewnętrzny (maks. Adapter do zaworów RAVL (akcesorium) Zatrzaśnij adapter wewnętrzny na zaworze. 6 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

7 Instrukcja montażu Adapter do zaworów RTD (akcesorium) Umieść adapter RTD na zaworze zgodnie z rysunkiem. Ręcznie dokręć adapter RTD (maks. Adaptery do zaworów M28 (akcesoria) Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z adapterem do konkretnego zaworu z połączeniem M Wkładanie baterii Zdejmij pokrywę baterii i włóż dwie baterie AA. Upewnij się, że baterie zostały właściwie włożone. Nie wolno używać akumulatorów. Podczas wymiany baterii ustawienia programów nie zostaną utracone, jednak po dwóch minutach zostaną zresetowane ustawienia godziny i daty. Symbol niskiego poziomu baterii jest wyświetlany mniej więcej na miesiąc przed wyczerpaniem się baterii. Po około dwóch tygodniach symbol będzie migał mniej więcej 14 razy między godziną 19:00 a 21:00. Przed wyczerpaniem baterii termostat ustawi zawór w położeniu ochrony przeciwzamrożeniowej, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji grzewczej. 1. 6 Korzystanie z przycisków Termostat ma dwa przyciski ze strzałkami umożliwiające nawigację po wyświetlaczu i menu oraz ustawianie temperatury. Przycisk z kropką służy do wyboru i potwierdzania. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij dowolny przycisk, aby go uaktywnić. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 7

8 Instrukcja montażu 1. 7 Pierwsze ustawianie czasu i daty Po włożeniu baterii na wyświetlaczu miga godzina 23:59. a. Ustaw godzinę przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. b. Ustaw minuty przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. c. Ustaw datę przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Gdy będzie migać symbol, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się ekran główny (patrz rozdział 3. 1). 8 Montaż termostatu Przykręć termostat do adaptera i dokręć ręcznie (maks. Przekręcając termostat w prawo, delikatnie popychaj go, aż zostanie zablokowany, a następnie dokręć go. Przejdź do trybu instalacji, aby poprawnie zamontować termostat na zaworze: Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać menu funkcji. Wybierz symbol M przy użyciu przycisków. Gdy będzie migać symbol M, naciśnij przycisk. Migający na wyświetlaczu duży symbol M będzie wskazywał, że tryb instalacji jest aktywny., aby spozycjonować termo- Naciśnij przycisk stat. 8 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

9 Instrukcja montażu 1. 9 Automatyczne dostosowywanie ustawień Po zainstalowaniu termostatu jego ustawienia są automatycznie dostosowywane do instalacji grzewczej. Podczas tego procesu termostat może reagować wolniej lub zwiększać albo zmniejszać temperaturę. Takie zachowanie jest normalną i konieczną częścią procesu dostosowywania ustawień. Dostosowywanie ustawień do zaworu Podczas pierwszej nocy działania termostat odcina ciepło od grzejnika, a następnie otwiera je ponownie, aby wykryć punkt otwarcia zaworu. Umożliwia to termostatowi maksymalną kontrolę ciepła. W razie konieczności procedura ta jest powtarzana raz na noc, maksymalnie przez tydzień. 2. Sterowanie adaptacyjne (prognozowanie) W pierwszym tygodniu działania termostat uczy się, kiedy należy uruchomić ogrzewanie w pomieszczeniu, aby osiągnąć właściwą temperaturę we właściwym czasie. Funkcja sterowania adaptacyjnego będzie nieustannie korygować czas załączenia ogrzewania, uwzględniając zmiany temperatur w różnych porach roku. Aby można było używać programu oszczędnościowego, instalacja grzewcza musi w krótkim czasie dostarczyć wystarczającą ilość ciepła podczas trybu ogrzewania. W razie problemów należy skontaktować się z instalatorem Demontaż termostatu Aktywuj tryb instalacji: Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać menu funkcji. Migający na wyświetlaczu duży symbol M będzie wskazywał, że tryb instalacji jest aktywny. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterie. Włóż klucz imbusowy lub podobny klucz do otworu, aby zablokować pierścień adaptera. Przekręć w lewo, aby odkręcić termostat living eco od adaptera. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 9

10 Instrukcja montażu 1. 11 Resetowanie termostatu do ustawień fabrycznych Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij jedną baterię. Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez około 5 sekund, ponownie wkładając baterię Demontaż adaptera z termostatu Zdejmij pokrywę baterii. Włóż mały klucz imbusowy lub podobny klucz do otworu blokady, aby zablokować pierścień adaptera. Blokując kluczem imbusowym pierścień adaptera, przekręć adapter zgodnie z kierunkiem na rysunku. Załóż z powrotem pokrywę baterii. Zamontuj termostat na innym adapterze do zaworu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z tym adapterem /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

11 Instrukcja montażu 2. Dane techniczne Typ termostatu Programowalny elektroniczny regulator grzejnikowego zaworu termostatycznego Zalecane zastosowanie Budownictwo rodzinne (stopień zanieczyszczenia 2) Siłownik Wyświetlacz Kategoria oprogramowania Regulacja Zasilanie Pobór mocy Trwałość baterii Sygnał słabej baterii Elektromechaniczny Szary, cyfrowy, z podświetleniem A PID 2 baterie alkaliczne AA 1. 5 V 3 μw w stanie gotowości 1, 2 W podczas pracy 2 lata Zakres temperatury otoczenia 0 do 40 C Zakres temperatury podczas transportu -20 do 65 C Maksymalna temperatura wody 90 C Zakres nastaw temperatury 4 do 28 C Częstotliwość pomiarowa Dokładność zegara Ruch trzpienia Poziom hałasu Migająca ikona baterii na wyświetlaczu. Gdy poziom baterii jest krytycznie niski, miga cały wyświetlacz. Pomiar temperatury co minutę +/- 10 min/rok Liniowy, do 4, 5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm/s) <30 dba Kategoria bezpieczeństwa Typ 1 Funkcja otwarte okno Waga (wraz z bateriami) Klasa IP Aktywowana przy spadku temperatury o ok. 0, 5 C w ciągu 3 minut 177 g (z adapterem RA) 20 (tego termostatu nie należy wykorzystywać w instalacjach niebezpiecznych ani w miejscach, w których będzie narażony na kontakt z wodą) Certyfikaty, oznaczenia itp. Intertek Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

12 3. 1 Ekran główny Po naciśnięciu przycisku zostaje wyświetlonyekran główny zawierający podstawowe informacje dotyczące programów i działania termostatu: Czas jest wyświetlany przy użyciu okręgu z kreskami. Każdy odcinek na okręgu oznacza 30 minut. Czarne odcinki = okresy z komfortową temperaturą. Białe odcinki = okresy obniżonej temperatury. Migający odcinek = aktualny czas. Wybrany program P0, P1, P2, (wyjazdowy) lub (ochrona przeciwzamrożeniowa) Dzień tygodnia Ustawiona temperatura* * Termostat wyświetla ustawioną temperaturę, a nie zmierzoną temperaturę pomieszczenia. 2 Menu programowania obniżeń Aby wybrać menu programu: Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków zmieniaj programy. Naciśnij przycisk, aby zatwierdzić. Wybrany program będzie migał. Okres komfortu jest pokazywany na wyświetlaczu. Przy użyciu przycisków wybierz dni. Gdy będzie migał symbol, naciśnij przycisk, aby potwierdzić /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

13 Symbole wyświetlane w menu programu P 0 P 1 P 2 Program bez automatycznego obniżania temperatury. Ten program utrzymuje stałą temperaturę przez cały dzień i całą noc. Program oszczędnościowy, który domyślnie obniża temperaturę do 17 C w nocy (od 22:30 do 06:00). Można dowolnie konfigurować czas i temperaturę. Rozszerzony program oszczędnościowy, który domyślnie zmniejsza temperaturę do 17 ⁰C w nocy (od 22:30 do 06:00) i podczas dnia w dni powszednie (od 08:00 do 16:00). Program wyjazdowy, który obniża temperaturę podczas nieobecności w domu. Symbol ochrony przeciwzamrożeniowej wskazuje, że wybrano najniższe ustawienie temperatury w termostacie. Termostat utrzyma stałą temperaturę pomieszczenia równą 4-10 C w celu zapewnienia ochrony przeciwzamrożeniowej. Uwaga! Aktywne symbole migają. 3 Menu funkcji Aby wybrać menu funkcji:, a następnie przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków zmieniaj funkcje. Symbole wyświetlane w menu funkcji Podczas montażu lub demontażu termostatu tryb instalacji musi być zawsze włączony. Termostat może zostać nieodwracalnie uszkodzony, jeśli siłownik termostatu nie będzie ustawiony we właściwym położeniu podczas instalacji. Blokada przycisków patrz rozdział 5. 4. MAX MIN Ustawia maksymalny i minimalny zakres temperatur patrz rozdział 5. Ustawia czas i datę patrz rozdział 5. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

14 3. 4 Menu opcji zaawansowanych 1. 2 Aby wybrać menu opcji zaawansowanych:, a następnie przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby otworzyć menu funkcji. Przytrzymaj naciśnięte oba przyciski przez 3 sekundy, aby otworzyć menu opcji zaawansowanych. Symbole wyświetlane w menu opcji zaawansowanych Powrót. Potwierdzenie wyboru. Symbol niskiego poziomu baterii. Ustawienie okresu dla programu wyjazdowego. Wyłącza/włącza funkcję automatycznej zmiany czasu patrz rozdział 5. Dostosowuje termostat do warunków grzejnika/pomieszczenia rozdział 5. 7. Wyłącza/włącza sterowanie adaptacyjne (prognozowanie) patrz rozdział 5. 9. Wybór umiarkowanej lub szybkiej regulacji ogrzewania patrz rozdział 5. 5. Uwaga! Aby aktywować symbol, musi on migać /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

15 4. Ustawienia programów i temperatury 4. 1 Ustawianie temperatury komfortu. Przy użyciu przycisków podnieś lub obniż temperaturę komfortu (temperatura domyślna to 21 C). Termostat zapamięta nową temperaturę komfortu po okresach obniżonej temperatury. Jeśli podczas okresu obniżonej temperatury zostanie zmieniona temperatura (domyślna temperatura to 17 C), nowa temperatura będzie ważna tylko w tym okresie. Aby stale zmienić temperaturę okresu obniżonej temperatury, zapoznaj się z rozdziałem cm Jeśli zostanie ustawiona najniższa temperatura komfortu, zostanie wyświetlona ikona ochrony przeciwzamrożeniowej wskazująca, że termostat utrzyma stałą temperaturę pomieszczenia równą 4-10 C. Termostat mierzy temperaturę przy użyciu dwóch wbudowanych czujników jednego znajdującego się za wyświetlaczem oraz drugiego w pobliżu zaworu. Temperatura pomieszczenia jest obliczana na podstawie odczytów z obu czujników dla obszaru o wielkości około 20 cm przed wyświetlaczem. Dzięki temu termostat może bardzo dokładnie kontrolować rzeczywistą temperaturę pomieszczenia. Należy pamiętać, że właściwe działanie termostatu mogą zakłócać źródła ciepła lub zimna, takie jak kominek, bezpośrednie światło słoneczne lub przeciągi. Uwaga! Jeśli ustawiona temperatura zostanie podniesiona o więcej niż 1 C, termostat zwiększy ciepło wydzielane przez grzejnik w celu szybszego osiągnięcia nowej temperatury. Będzie można poczuć, że zawór i grzejnik stają się cieplejsze. Niewielkie zmiany temperatury nie spowodują zwiększenia ilości wydzielanego ciepła, dlatego wprowadzane zmiany nie są natychmiast zauważalne. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

16 4. 2 Domyślne ustawienia programu Program P 0 Ten program nie umożliwia automatycznego obniżania temperatury. Utrzymuje on stałą temperaturę komfortu przez całą dobę. Domyślna temperatura komfortu to 21 C, ale można ją zmienić na dowolną temperaturę z zakresu od 6 do 28 C C Program P 1 To domyślny program oszczędnościowy, który utrzymuje temperaturę komfortu wynoszącą 21 C i jeden okres obniżonej temperatury w godzinach od 22:30 do 6:00 o temperaturze wynoszącej 17 C. Czas oraz temperaturę można skonfigurować zarówno w przypadku okresów komfortu, jak i obniżonej temperatury C 21 C 17 C Program P 2 Rozszerzony program oszczędzania o okresie obniżonej temperatury w godzinach od 22:30 do 6:00 rano oraz dodatkowym okresie obniżonej temperatury w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni powszednie. Można skonfigurować czas i temperaturę zarówno w przypadku okresu komfortu, jak i obniżonej temperatury. Dni powszednie: Weekend: 17 C 21 C 17 C 21 C 17 C C 21 C 17 C Program wyjazdowy Ten program utrzymuje obniżoną temperaturę (domyślnie jest to 17 C) przez całą dobę. Dzięki temu programowi możesz oszczędzać energię, gdy nie ma Cię w domu. Można dowolnie konfigurować czas i temperaturę C Ochrona przeciwzamrożeniowa Ten program utrzymuje niską temperaturę (domyślnie jest to 6 C) przez całą dobę. Program ten zapobiega uszkodzeniu grzejnika, gdy nie ma Cię w domu. Temperaturę można konfigurować C 16 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

17 4. 3 Dostosowywanie okresu obniżonej temperatury, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz żądany program. Gdy będzie migać wybrany program, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Przy użyciu przycisków wybierz żądany okres wybierz między weekendem, wszystkimi dniami powszednimi lub pojedynczym dniem. Gdy wybrane dni będą migać, naciśnij przycisk, aby dokonać wyboru. Czas rozpoczęcia okresu obniżonej temperatury będzie migać powoli. Przy użyciu przycisków przechodź między czasem rozpoczęcia i zakończenia, a następnie naciśnij przycisk, aby dokonać wyboru. Wybrany czas będzie migać szybciej w celu wskazania, że można go modyfikować. Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia przy użyciu przycisków. Po wybraniu czasu naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać temperatura okresu obniżonej temperatury. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę, a następnie dokonaj potwierdzenia przy użyciu przycisku. Symbol zacznie migać Aby zmodyfikować kolejny okres obniżonej temperatury, przy użyciu przycisków przejdź do symbolu i naciśnij przycisk. Dokonaj ponownie ustawień przedstawionych na rysunku 2. Gdy będzie migać symbol, naciśnij przycisk, aby potwierdzić cały okres obniżonej temperatury. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

18 4. 4 Tworzenie nowego okresu obniżonej temperatury Termostat umożliwia tworzenie maksymalnie trzech okresów obniżonej temperatury dla każdego dnia., a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Czas rozpoczęcia istniejącego okresu obniżonej temperatury będzie migać powoli. Przy użyciu przycisków zmień czas rozpoczęcia nowego okresu obniżonej temperatury. Gdy będzie migać czas rozpoczęcia nowego okresu obniżonej temperatury, przy użyciu przycisków ustaw czas i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie Będzie migać czas zakończenia. Przy użyciu przycisków ustaw czas zakończenia i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Zacznie migać temperatura okresu obniżonej temperatury. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

19 4. 5 Usuwanie okresu obniżonej temperatury, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz żądane dni, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk. Czas rozpoczęcia zacznie migać szybciej. Przy użyciu przycisków ustaw czas rozpoczęcia na pół godziny przed czasem zakończenia. Po zmianie czasu rozpoczęcia naciśnij przycisk. Zacznie migać symbol. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić usunięcie okresu obniżonej temperatury. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

20 4. 6 Tworzenie programu wyjazdowego Program wyjazdowy utrzymuje obniżoną temperaturę przez okres zdefiniowany przez użytkownika. Program wyjazdowy pozwala na oszczędność energii, gdy nikogo nie ma w domu., a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisku wybierz symbol. Gdy ikona walizki będzie migać, wybierz przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać bieżąca data. Przy użyciu przycisków ustaw dzień wyjazdu, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Będzie migać bieżący miesiąc. Przy użyciu przycisków ustaw miesiąc wyjazdu, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Będzie migać dzień powrotu. Przy użyciu przycisków ustaw dzień powrotu, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Zacznie migać miesiąc powrotu. Przy użyciu przycisków ustaw miesiąc powrotu, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę okresu obniżonej temperatury, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie Będzie migać symbol. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić program wyjazdowy. Symbol zostanie wyświetlony na ekranie głównym. W dniu wyjazdu na wyświetlaczu pojawi się symbol:. Ustaw okres nieobecności, a następnie temperaturę okresu obniżonej temperatury /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

21 4. 7 Unieważnianie programu wyjazdowego (wcześniejszy powrót) W przypadku wcześniejszego powrotu możesz zmienić program wyjazdowy na normalny program.. Na wyświetlaczu pojawi się symbol:. Ustaw okres nieobecności, a następnie temperaturę okresu obniżonej temperatury. Naciśnij ponownie przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz zwykle używany program (P 0, P 1 lub P 2) i naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. 8 Zmiana istniejącego programu wyjazdowego, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz symbol, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Przy użyciu przycisków wybierz ikonę, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać dzień wyjazdu. Zmień go przy użyciu przycisków. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić zmiany, a następnie przejdź do następnej wartości. Po dokonaniu niezbędnych zmian naciśnij przycisk, aby je potwierdzić. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wprowadzone zmiany w programie wyjazdowym. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

22 4. 9 Usuwanie programu wyjazdowego, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję OFF, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór Tworzenie programu ochrony przeciwzamrożeniowej Program ochrony przeciwzamrożeniowej utrzymuje obniżoną temperaturę, dopóki nie zostanie wybrany inny program., a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Gdy symbol ochrony przeciwzamrożeniowej będzie migać, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Zacznie migać temperatura ochrony przeciwzamrożeniowej (domyślnie 6 C). Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę ochrony przeciwzamrożeniowej, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Będzie migać symbol. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić program ochrony pzeciwzamrożeniowej. Aby opuścić ochronę przeciwzamrożeniową, po prostu wybierz inny program /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

23 5. Dodatkowe ustawienia 5. 1 Ustawianie czasu, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Zaczną migać godziny. Ustaw je przy użyciu przycisków i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Następnie zaczną migać minuty. Ustaw je przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Zacznie migać data. Ustaw ją przy użyciu przycisków. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Następnie zacznie migać miesiąc. Ustaw go przy użyciu przycisków. Następnie zacznie migać rok. Symbol zacznie migać. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wprowadzone zmiany czasu i daty. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

24 5. 2 Ograniczanie zakresu nastaw temperatury, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję MAX/MIN. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę MAX, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę MIN i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. 3 Wyłączanie funkcji automatycznej zmiany czasu, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przytrzymaj naciśnięte oba przyciski przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję d5, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 1, który oznacza, że automatyczna zmiana na czas letni jest włączona. Przy użyciu przycisków wybierz symbol 0, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 0, który wskazuje, że funkcja automatycznej zmiany na czas letni jest wyłączona. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

25 5. 4 Blokada przycisków Aby zapobiec ingerowaniu w ustawienia termostatu, włącz blokadę przycisków., naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Na ekranie głównym zostanie wyświetlony symbol, który wskazuje, że blokada przycisków jest aktywna. Aby wyłączyć blokadę przycisków, przytrzymaj jednocześnie naciśnięte wszystkie trzy przyciski przez 5 sekund. 5 Ustawianie regulacji ogrzewania, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję Hc, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać symbol 1, wskazujący wybór umiarkowanej reakcji ogrzewania (zalecane w przypadku centralnego ogrzewania). Będzie migać symbol 0, wskazujący wybór szybkiej reakcji ogrzewania (zalecane w przypadku wszystkich kotłów). Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

26 5. 6 Funkcja otwartego okna Termostat jest wyposażony w funkcję otwartego okna, która zamyka zawór po gwałtownym spadku temperatury pomieszczenia, zapobiegając stracie ciepła. Ogrzewanie zostaje wyłączone na 30 minut, a następnie zostają przywrócone oryginalne ustawienia termostatu living eco. Po zadziałaniu funkcji otwartego okna zostaje ona poddana kwarantannie przez 45 minut. Uwaga! Należy pamiętać, że na działanie funkcji otwartego okna wpływ mają zasłony oraz meble zasłaniające termostat, który w takiej sytuacji nie może wykryć niższej temperatury. 7 Dostosowywanie ustawień do warunków grzejnika/pomieszczenia To ustawienie należy zmienić, jeśli grzejnik jest zbyt duży lub zbyt mały do pomieszczenia. Umożliwi to bardziej wydajną pracę termostatu. Przytrzymaj naciśnięte oba przyciski przez, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz naciśnięty przez 3 sekundy. Symbol zacznie pozycję Pb, a następnie naciśnij przycisk, aby migać. potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 2, który wskazuje ustawienie domyślne. Przy użyciu przycisków wybierz symbol 1 (zbyt duży grzejnik) lub symbol 3 (zbyt mały grzejnik) Po wybraniu symbolu 1 lub 3 naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

27 5. 8 Automatyczna ochrona przed zakamienianiem Aby zapobiec zastaniu się zaworu grzejnikowego, termostat automatycznie w każdy czwartek ok. godziny 11:00 wykonuje ruch zaworu przez całkowite otwarcie go, a następnie ponowne przywrócenie do normalnego ustawienia. 9 Wyłączanie sterowania adaptacyjnego (prognozowania) Sterowanie adaptacyjne (prognozowanie) gwarantuje, że termostat osiągnie temperaturę komfortu we właściwym czasie i zgodnie z ustawieniami. Tę domyślną funkcję można wyłączyć., naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję Fo, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 1, który wskazuje, że prognozowanie jest aktywne (ustawienie domyślne). Przy użyciu przycisków wybierz symbol 0, który wskazuje, że prognozowanie jest wyłączone. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

28 Instrukcja montażu i podręcznik użytkownika 6. Środki bezpieczeństwa Termostat nie jest przeznaczony dla dzieci i nie wolno go używać jako zabawki. Nie wolno pozostawiać opakowań do zabawy dzieciom, gdyż mogą stanowić poważne zagrożenie. Nie należy podejmować próby rozbierania termostatu na elementy, ponieważ zawiera on części, które nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E1 lub E2 albo wystąpi inna usterka, prosimy zwrócić termostat sprzedawcy. Utylizacja Termostat należy utylizować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Instalator VIIDB249 Danfoss A/S 09/2013

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPhone’a, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawowa konfiguracja

Personalizacja

Twój iPhone może odzwierciedlać Twój osobisty styl i preferencje. Umieść ulubione zdjęcia na zablokowanym ekranie, dodaj widżety do ekranu początkowego, zmień wielkość tekstu i nie tylko. com/pl-pl/guide/iphone/iphefb3daa42/16. 0">Personalizowanie iPhone’a

Świetne zdjęcia

Dzięki iPhone’owi możesz uchwycić chwilę w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak szybko robić zdjęcia i nagrywać wideo, a także korzystać z innych funkcji aparatu iPhone’a. com/pl-pl/guide/iphone/iph9bbc8619e/16. 0">Robienie świetnych zdjęć i wideo

Utrzymywanie kontaktu

iPhone ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Dodaj je do swoich kontaktów, aby mieć ich dane zawsze pod ręką. Możesz kontaktować się z nimi przy użyciu wiadomości, połączeń telefonicznych oraz połączeń FaceTime. com/pl-pl/guide/iphone/iph41060df75/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

W rodzinie

Chmura rodzinna pozwala wspólnie z członkami rodziny korzystać z zakupów w aplikacjach, a także udostępniać wzajemnie swoje położenie i dane dotyczące zdrowia. Możesz także skonfigurować nadzór rodzicielski, aby zarządzać sposobem korzystania z urządzeń przez dzieci. com/pl-pl/guide/iphone/iph023f98729/16. 0">Udostępnianie funkcji w rodzinie

Codzienne czynności

Dowiedz się, jak przy użyciu aplikacji na iPhonie uzyskiwać trasę do najczęściej odwiedzanych miejsc, płacić za kawę, otrzymywać przypomnienia o ważnych zadaniach, a nawet zamykać automatycznie drzwi, gdy wychodzisz z domu. com/pl-pl/guide/iphone/iph556acc36f/16. 0#iph21a3cd849" "="">Używanie iPhone’a do codziennych czynności

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPhone’a, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPhone’a

 • Witaj
  • Podstawowa konfiguracjaPersonalizowanie iPhone’aRobienie świetnych zdjęć i wideoPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiUdostępnianie funkcji w rodzinieUżywanie iPhone’a do codziennych czynności
   Obsługiwane modeleiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (2. generacji)iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone SE (3. generacji)iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxNowości w systemie iOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPhone’aBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejUżywanie dwóch kart SIMŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie kondycji i danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyPoznaj gesty używane na modelach iPhone’a z Face IDRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między otwartymi aplikacjamiZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obrazieUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWyświetlanie aktywności w polu Dynamic IslandWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranuWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
           Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPhonieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPhone’em
            Zmienianie dźwięków i wibracjiPersonalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’aZmienianie tapetyZmienianie jasności i balansu kolorówPrzedłużanie czasu, przez który ekran iPhone’a pozostaje włączonyPowiększanie zawartości ekranuZmienianie nazwy iPhone’aZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
             Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetów do ekranu początkowegoPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmienianie lub blokowanie orientacji ekranu
              Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmienianie ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupieniaSkupienie się podczas prowadzenia pojazdu
                Pobieranie aplikacji
                 Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                  Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDFKalkulator
                   Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmienianie sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Podstawy używania aparatu Ustawianie aparatuStosowanie stylów fotograficznychRobienie zdjęć Live PhotoRobienie zdjęć w trybie SeriaRobienie selfieRobienie zdjęć panoramicznychRobienie zdjęć i nagrywanie wideo w trybie makroRobienie zdjęć portretowychRobienie zdjęć w trybie nocnymRobienie zdjęć Apple ProRAWZmienianie głośności migawkiZmienianie ustawień HDRNagrywanie wideoNagrywanie wideo ProResNagrywanie wideo w trybie filmowymZmienianie ustawień nagrywania wideoZachowywanie ustawień aparatuZmienianie zaawansowanych ustawień aparatuWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stoperaKompas
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówKorzystanie z kontaktów w aplikacji TelefonŁączenie lub ukrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńTworzenie łącza FaceTimeRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników jako siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmienianie ustawień wideo Zmienianie ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaWysyłanie położenia przez łącze satelitarneDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPhone’aDodawanie portfela z MagSafe do iPhone’aPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Wprowadzenie do aplikacji FitnessŚledzenie dziennej aktywnościWyświetlanie historii aktywności, trendów i nagródSynchronizowanie aplikacji treningowej innej firmyDostosowywanie powiadomień z aplikacji FitnessUdostępnianie swojej aktywności
                               Subskrybowanie Apple Fitness+Przeglądanie treningów i sesji medytacji Apple Fitness+Rozpoczynanie treningu Apple Fitness+Zmienianie zawartości ekranu podczas treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+Pobieranie treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+
                                Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                 RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                  Wprowadzenie do aplikacji ZdrowieWypełnianie szczegółów dotyczących zdrowia
                                   Wprowadzenie do danych w aplikacji ZdrowieWyświetlanie danych zdrowotnychUdostępnianie swoich danych zdrowotnychWyświetlanie danych dotyczących zdrowia udostępnianych przez innych
                                    Pobieranie rekordów danych zdrowotnychWyświetlanie rekordów danych zdrowotnychKontrolowanie swojej stabilności chodu
                                     Rejestrowanie miesiączkiWyświetlanie przewidywań miesiączki i historii cyklu
                                      Śledzenie przyjmowanych lekówWyświetlanie dodatkowych informacji o lekach
                                       Konfigurowanie harmonogramu trybu skupienia SenWyłączanie alarmów i usuwanie harmonogramów snuDodawanie lub zmiana harmonogramu snuWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia SenZmienianie czasu relaksu, celu Sen i innych ustawieńWyświetlanie swojej historii snu
                                        Używanie funkcji związanych z głośnością słuchawekSprawdzanie poziomu głośności słuchawekRejestrowanie się jako dawca organówTworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie
                                         Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyOtwieranie drzwi przy użyciu klucza do domuKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                          Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                           Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                            Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                              Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                               Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                                Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                                 Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości email
                                                  Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości email
                                                   Wyświetlanie map
                                                    Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                                     Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                                      Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychKonfigurowanie tras dla pojazdów elektrycznychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZnajdowanie zaparkowanego samochoduZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                                       Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki FlyoverZamawianie przejazdów
                                                        MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostuUżywanie poziomicy
                                                         Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówRozpoczynanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmienianie powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                          Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                           Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmienianie brzmienia muzyki
                                                            Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych zespołów sportowych w grupie My SportsSłuchanie Apple News Today
                                                             Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Słuchanie publikacji w wersji audioWyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                              Pierwsze kroki w aplikacji NotatkiDodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji Notatki
                                                               Wykonywanie połączeniaOdbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzącychOpcje dostępne w czasie trwania połączeniaSprawdzanie poczty głosowejWybieranie dzwonków i wibracjiWykonywanie połączeń przez Wi‑FiKonfigurowanie przekazywania połączeń i połączeń oczekującychUnikanie niechcianych połączeń
                                                                Wyświetlanie zdjęćOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideoPrzycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempaEdycja wideo w trybie filmowymEdycja zdjęć Live PhotoEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZnajdowanie i usuwanie powielonych zdjęć i wideoWyszukiwanie zdjęćZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z zawartością zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                                 Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie zawartości do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudKorzystanie z udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                                  Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie lub udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                                   Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiUżywanie list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnień
                                                                    Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmienianie układuWyszukiwanie witryn
                                                                     Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kartWyświetlanie swoich kart Safari z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako pliku PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                                      Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                                       Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                        Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmówTłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                         Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie biblioteką
                                                                          Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagraniaPowielanie nagrania
                                                                           Przechowywanie kart w aplikacji PortfelKonfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay do dokonywania płatności zbliżeniowychUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple CardZarządzanie kartami płatniczymi i transakcjamiPłacenie w środkach transportu publicznegoUżywanie kluczy cyfrowychUżywanie prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamościUżywanie legitymacji studenckichKarta konta AppleDodawanie i używanie kartZarządzanie kartamiUżywanie kart szczepień przeciw COVID‑19
                                                                            Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                             Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriKorzystanie z Siri w samochodzieZmienianie ustawień Siri
                                                                              Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymiUżywanie funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne)Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznejZarządzanie wykrywaniem wypadkówZerowanie ustawień prywatności i ochrony w nagłych wypadkach
                                                                               Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                                Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                                 Przewód do ładowaniaZasilaczeŁadowarki i baterie zewnętrzne MagSafeEtui i futerały MagSafeŁadowarki bezprzewodowe z oznaczeniem „Qi‑Certified”
                                                                                  Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsApple Watch
                                                                                   Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                                    Łączenie klawiatury Magic Keyboard w paręWprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymiPrzełączanie klawiaturUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisaniaZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothDrukarki
                                                                                     Udostępnianie połączenia z InternetemUmożliwianie połączeń telefonicznych na iPadzie, iPodzie touch oraz MacuUżywanie iPhone’a jako kamery internetowejPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPhone’em i innymi urządzeniamiPodłączanie iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu
                                                                                      Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPhone’em a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                       CarPlay — wprowadzenieŁączenie z CarPlayUżywanie narzędzi pojazduUzyskiwanie wskazówek „krok po kroku”Zmienianie widoku mapyWykonywanie połączeń telefonicznychWyświetlanie kalendarzaWysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowychOgłaszanie przychodzących wiadomości tekstowychOdtwarzanie podcastówOdtwarzanie książek audioSłuchanie wiadomości Apple NewsSterowanie domemUżywanie innych aplikacji z CarPlayZmienianie ułożenia ikon na ekranie początkowym CarPlayZmienianie ustawień CarPlay
                                                                                        Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                          Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmienianie ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPhone’a przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)Ekran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                           AssistiveTouchUdogodnienia dotykuStuknięcie w tyłŁatwy dostępOdbieranie audio połączeńWibracjaFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                            Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk boczny lub przycisk PoczątekApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsKlonowanie Apple Watch
                                                                                             Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTT oraz TTYDźwięk mono, wyrównanie oraz redukcja hałasu otoczeniaMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                              Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                               Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                                Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                                 Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie się, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychAutomatyczne wypełnianie kodów odebranych w wiadomościach SMSZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPhonieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                                  Zarządzanie udostępnianiem informacji przy użyciu funkcji Kontrola bezpieczeństwaKontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                                   Włączanie lub wyłączanie iPhone’aWymuszanie ponownego uruchomienia iPhone’aUaktualnianie systemu iOSTworzenie backupu iPhone’aPrzywracanie ustawień domyślnych iPhone’aOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPhone’a w rozliczeniuWymazywanie iPhone’aInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                                    Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaInformacje dotyczące transmisji ultraszerokopasmowejInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Apple a środowisko naturalneInformacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuPrawa autorskie

                                                                                                    Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                                    Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                                    Dziękujemy za komentarz.

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Aeg Fss63607p

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Aeg Fss63607p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Aeg Fss63607p