Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Frigidaire Fghd2461kw0

Podręcznik użytkownika Frigidaire Fghd2461kw0 zawiera wszystkie niezbędne informacje, które użytkownik musi wiedzieć na temat bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia. Podręcznik zawiera informacje na temat używania, instalowania, konserwacji i naprawy urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące gwarancji producenta, w tym warunki i zakres usługi, czas trwania gwarancji oraz dane kontaktowe dla serwisantów. Podręcznik użytkownika jest ważnym dokumentem, który

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Frigidaire Fghd2461kw0

hp-support-head-portlet

Działania

 • ${title}

Trwa ładowanie...

hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

Szukaj

hp-hero-support-search

Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Rozszerzenie programu bezpieczeństwa dotyczącego wycofania akumulatorów firmy HP

   Pokaż szczegóły

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie

  Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

  Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

  Gratulujemy zakupu komputera VAIO(R).

  Informacje na temat konfiguracji komputera VAIO

  Aby sprawdzić konfigurację komputera VAIO, odwiedź witrynę pomocy technicznej online Sony. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Informacje o witrynie pomocy technicznej online.

  Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze VAIO.

  Funkcje

  Dostępne funkcje zmieniają się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Nie wszystkie funkcje opisane w niniejszym podręczniku użytkownika są dostępne, zależnie od modelu komputera.

  Ilustracje

  Zawartość ilustracji, zdjęć i zrzutów ekranu występujących w niniejszym podręczniku użytkownika może wyglądać nieco inaczej niż w rzeczywistości, zależnie od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika.

  Aplikacje

  Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie zmienia się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Aplikacje opisane w niniejszym podręczniku mogą nie być fabrycznie zainstalowane na zakupionym komputerze VAIO.

  Dostarczona dokumentacja

  W zestawie z komputerem VAIO jest dostarczona następująca dokumentacja.

  Dokumentacja wyświetlana na ekranie

  • Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie (Witamy! )

   Zainstalowany fabrycznie podręcznik użytkownika ze skrótowymi informacjami na temat komputera VAIO, dotyczącymi przede wszystkim pomocy technicznej i połączenia z Internetem. Po aktualizacji systemu Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zostanie zastąpiony pełną wersją o nazwie Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik).

  • Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik)

   Informacje ogólne i instrukcje obsługi komputera VAIO, w tym informacje na temat pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

   W lewym okienku nawigacyjnym zaznacz element, który chcesz sprawdzić, a następnie w prawym okienku wybierz słowo kluczowe. Zostanie wyświetlona lista tematów związanych z danym słowem kluczowym. Jeśli nie możesz znaleźć żądanego tematu, wybierz opcję Lista tematów, aby wyświetlić wszystkie tematy, które zawiera Podręcznik użytkownika, lub wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania u góry dowolnej strony.

  Dokumentacja w formie drukowanej

  Szybkie wprowadzenie

  Opis sposobu konfigurowania i uruchamiania komputera VAIO

  Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów

  Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych znajdujących się na komputerze VAIO oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów

  Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej

  Należy dokładnie zapoznać się z dokumentem przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, takich jak bezprzewodowa sieć lokalna i technologia BLUETOOTH.

  Inne materiały informacyjne

  Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows

  Szczegółowe materiały zawierające porady praktyczne, samouczki i demonstracje ułatwiają naukę obsługi komputera VAIO.

  Informacje, jak otworzyć okno Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, znajdują się w rozdziale Otwieranie aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

  Pliki pomocy oprogramowania

  Pliki pomocy oprogramowania mogą być dostarczone z aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie na komputerze VAIO. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem menu pomocy.

  Uwaga

  Copyright 2013 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.

  Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, przydatności do handlu lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika i oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody przypadkowe, następcze lub szczególne powstałe w wyniku użycia tego podręcznika i oprogramowania bądź informacji zawartych w nich lub z nimi powiązanych, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.

  W podręczniku nie są stosowane znaki (TM) ani (R).

  Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

  Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.

  Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze VAIO, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m. in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.

  Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Frigidaire Fghd2461kw0

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Frigidaire Fghd2461kw0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Frigidaire Fghd2461kw0