Podręcznik najlepszych praktyk Frigidaire Aeq7000ee0

Podręcznik najlepszych praktyk Frigidaire Aeq7000ee0 zapewnia wszechstronną wiedzę na temat wszystkich aspektów obsługi i konserwacji produktu. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu, w tym jak ustawić, wyregulować i konserwować jego poszczególne elementy. Podręcznik zawiera również przydatne wskazówki dotyczące użytkowania Frigidaire Aeq7000ee0 w jak najlepszy sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność i niezawodność. Po przeczytaniu podręcznika użytkownik będzie miał pełną świadomość wszystkich funkcji produktu i będzie mógł z niego skutecznie korzystać.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Frigidaire Aeq7000ee0

Podręcznik dobrych i najlepszych praktyk w zakresie zbierania papieru i tektury do recyklingu jest głównym rezultatem zintegrowanych prac prowadzonych przez partnerów projektu IMPACTPapeRec. Można go pobrać w formacie PDF, klikając na przycisk poniżej. Niektóre materiały (Narzędzie ewaluacyjne, arkusze informacyjne i drzewo selekcji) są dostępne tylko w Internecie.

Download the handbook

Introduction and objectives of the handbook

  1. Wprowadzenie
  2. Opis podręcznika i celów
  3. Definicje
  4. Obecna sytuacja w różnych regionach Europy

1. Introduction

Obecnie do produkcji papieru i tektury w UE wynosi 91 mln ton rocznie. W 2015 zużycie papieru i tektury wyniosła 82, 5 mln ton. 71, 5% wszystkich papieru spożywane w Europie zostało poddane recyklingowi, sumowanie 59 mln ton, które zostały zebrane z gospodarstw domowych, commerces, przemysłu i biura. Papier, stopień recyklingu jest zatem 71, 5%. Wkład PfR do mieszanki surowców przemysłu papierniczego Europejskiej wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat z 25 mln ton w 1991 do 47, 7 mln ton w 2015.
Jednak ten wzrost dostępności papier do recyklingu (PfR) nie miało miejsce we wszystkich państwach UE, a jest to szczególnie prawdziwe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto jakość materiałów zebranych nie zawsze spełnia wymagania recyklingu papieru. Bez dodatkowych środków te dwa fakty będą sprawiają, że trudno nadążyć za wzrost kolekcji PfR, obserwowane w ostatnich latach.

Projektu w związku z tym koncentruje się na krajach, gdzie papier i Zarząd nadal w dużej mierze kończy się w pozostałych odpadów lub gdzie dominują kolekcji schematu jest zmieszane (tj. papier jest oddzielona od pozostałych odpadów, ale są zbierane, miesza się z innych surowców wtórnych takich jak metali i tworzyw sztucznych). Kraje te ostrości są Bułgaria, Polska i Rumunia z pierwszej kategorii i Francji i Wielkiej Brytanii od drugiego.

Przeczytaj więcej na temat projektu tutaj. Głównym efektem prac przeprowadzonych w ramach projektu IMPACTPapeRec, ten "dobry i najlepszych praktyki podręcznik" zawiera cenne informacje, aby pomóc w różnych regionach Europy, zwiększyć ich papier do recyklingu poziom zbierania i wspierając ich w wdrożenie najlepszych procedur zbierania i te praktyki, które przyniesie lepsze rezultaty.
Aby upewnić się, że niniejsze wytyczne rozwiązuje kluczowe aspekty i jest łatwe w obsłudze, partnerzy projektu zostali poproszeni o ich regularne sprzężenie zwrotne i sprawdzania poprawności zawartości.
Aby poprawić rozwój i promocję dobrych i najlepszych praktyk w kolekcji papieru jest potrzeba wspólnej oceny i porównywania metodologii. Metodologia ta jest całkowicie opisane w 2. 2 elementu dostarczanego. projektu. Podręcznik obejmuje zatem cenne informacje dla kolekcji PfR, zatwierdzoną w pięciu krajach, które są celem projektu (Bułgaria, Francja, Polska, Rumunia i UK). To zintegrowane podejście skutkuje obecny Podręcznik, który zapewnia:

ja. Baza wiedzy na obecne strategie, koncepcje i działania w najlepsze wyniki gmin i regionów Europy.
II. Synteza dobrych i najlepszych praktyk w kolekcji papier do recyklingu.
III. Wnioski i zalecenia odnoszące się do tworzenia i wdrażania dobrych i najlepszych praktyk.
IV. Kontakty dla dalszych informacji.
Ten "dobry i Podręcznik najlepszych praktyk" może służyć jako wytyczne dla decydentów i gminy do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla kolekcji etapu PfR.

W celu rozróżnienia dobra praktyka (GP) i najlepsze praktyki (BP) jest następująca: zamiast celowania, aby osiągnąć abstrakcyjne stan idealny, użytkownik pobiera zainspirowany istniejących praktyk, które są już wdrożone i pracują już gdzie indziej.

Dodatkowo "Dobry i najlepszych praktyki podręcznik" ma dwa formaty, format papieru do pobrania i wersji sieci web, która zawiera interaktywne narzędzie do zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników z różnych krajów europejskich. Jest to również dokument życia, który będzie aktualizowany do stycznia 2018 r.

3. Definitions

Można znaleźć wszystkie definicje używanych w projekcie tutaj. Przemysł celulozowo -papierniczych w Europie został poddany ciągłego wzrostu ciągu ostatnich kilku lat, co spowodowało wzrost ilości papieru dla recyklingu (PfR) i papieru spożywane do 59 mln ton w 2015 r. (1). Popyt na PfR w Azji wzrosła jeszcze bardziej. Spośród 58 mln ton zbierane 10 mln zostały wywiezione do Azji.

W kontekście globalnym dostępność europejskich PfR jako surowiec zmusiła przemysł i władze do zwiększenia działań w celu zapewnienia stałego i zrównoważonego zamówień PfR. Wszystkie zebrane PfR jest obecnie recyklingowi z poziomu zbierania PfR równa PfR recyklingu stawki, z wyjątkiem przypadków, w których jakość zebranych materiałów nie spełnia wymagania przemysłowe (tj. Wysoka zawartość mokre, obecności zanieczyszczeń). Tych przypadkach również są rozwiązywane w projekcie IMPACTPapeRec. Wszystkich ten przemyślanej, bieżące EU recyklingu papieru stopa osiągnęła 71, 5% w 2015 r. (1), jak to już wymienione. Projekt koncentruje się na tych krajów z niskiego i średniego średni papier recyklingu w celu zwiększenia ich recyklingu występy.

Recykling papieru Europejskiej stawki 1991-2015

Pomimo wysokiej zbierania i recyklingu stosunek (prawie 90%) (1) z papieru i tektury z commerces i przemysłu (stosowane w różnych zastosowań przemysłowych, czyli tektury falistej, papieru biurowego) dzięki wdrożeniu konkretnych przemysłowych systemów zbierania PfR, nadal istnieje margines do poprawy gromadzenia i recyklingu pod względem municipal PfR. Teoretycznie, 80% gospodarstw domowych papieru jest do odzyskania (pozostałe 20% jest nie do odzyskania ze względu na jego cechy; tj. papier toaletowy, Tapeta, tkanki) (1). Ponadto trendy polityki ustanowienia stopniowy wzrost w odzyskiwania procenty, jak również ustalania priorytetów, recyklingu i odzysku, w tym kolejności i unikanie przez składowisko odpadów. eu/wp-content/uploads/2017/05/Paper-recycling-rate-in-Europe. jpg" alt="" width="782" height="435" srcset="https://impactpaperec. jpg 782w, https://impactpaperec. eu/wp-content/uploads/2017/05/Paper-recycling-rate-in-Europe-300x167. eu/wp-content/uploads/2017/05/Paper-recycling-rate-in-Europe-768x427. jpg 768w" sizes="(max-width: 782px) 100vw, 782px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20782%20435'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://impactpaperec. jpg"/>Gdy UE paper i zarządu zbierania i recyklingu są analizowane (patrz rysunek powyżej z reprezentatywnych kraje Europy Północnej i Południowej, Wschodniej i centralnej), jest godny uwagi różnica między systemami innej kolekcji, używane w Europie. W zależności od regionów za zatrudnionych jest trzech różnych systemów: ① oddzielne Door to Door kolekcji z papieru i tektury z innych strumieni odpadów, ② Bring Bank witryn osobne papieru i tektury z innych strumieni odpadów, ③ wraz z innych surowców wtórnych takich jak szkło i plastik.

Więcej faktów recyklingu tutaj.

[3] Odpady ramowej dyrektywy 2008/98/WE

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Głównym efektem projektu BSR InnoShip był tzw. "Podręcznik najlepszych praktyk" opracowany przez organizacje partnerskie.

Handbuch vorbildlicher Vorgehensweisen Ein wichtiges Ergebnis von BSR InnoShip war ein von den Partnerorganisationen verfasstes Handbuch vorbildlicher Vorgehensweisen. Podręcznik najlepszych praktyk dotyczących platformy Cisco HyperFlex i pakietu Veeam Availability SuiteW ramach projektu INTI "Integracja w sporcie" rozpowszechniono podręcznik najlepszych praktyk wśród tysięcy austriackich, brytyjskich, niemieckich, niderlandzkich i słoweńskich klubów sportowych, grup młodzieżowych i szkół. Das INTI-Projekt Integration im Sport verteilte ein Handbuch zu bewährten Verfahren an Tausende von Sportvereinen, Jugendgruppen und Schulen in Österreich, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland und in Slowenien. W projekcie uczestniczyło 15 państw członkowskich, a w jego wyniku opracowano bazę wiedzy, system szybkich porad, podręcznik najlepszych praktyk oraz dokument strategiczny dotyczący przyszłości nadzoru rynku16. Im Rahmen des EMARS-Projekts, an dem 15 Mitgliedstaaten teilnahmen, wurden eine Wissensdatenbank, ein Schnellberatungssystem, ein Handbuch mit bewährten Verfahren und ein Strategiepapier zur Zukunft der Marktüberwachung erarbeitet16. DE-PL_144896">zbadać wpływ programów na rzecz wydajności ekologicznej na różne kategorie MŚP i rozpowszechnić podręcznik najlepszych praktykPodręcznik najlepszych praktyk w zakresie pobierania wizerunków twarzy, o którym mowa w dwóch poprzednich punktach niniejszego akapitu, zostaje włączony do praktycznego podręcznika, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2017/2226. Es wird ein Leitfaden mit bewährten Verfahren in das Handbuch nach Artikel 71 der Verordnung (EU) 2017/2226 aufgenommen, der bei Gesichtsbildaufnahmen gemäß den zwei vorstehenden Punkten dieses Absatzes zu berücksichtigen ist. DE-PL_536686">Podręcznik najlepszych praktyk dla organów publicznych w zakresie monitorowania i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwaW 2015 r. Komisja wspólnie z Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) opracuje podręcznik najlepszych praktyk dla organów publicznych w zakresie monitorowania i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwa, takich jak agencji pośrednictwa pracy, aby zapobiegać handlowi ludźmi. Die Kommission wird 2015 gemeinsam mit der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) einen Behörden-Leitfaden der bewährten Verfahren zur Überwachung und Kontrolle von Zeitarbeitsfirmen und zwischengeschalteten Agenturen wie Vermittlungsagenturen im Hinblick auf die Verhinderung des Menschenhandels ausarbeiten.

Pozostałe wyniki

Podręcznik jest rezultatem analizy porównawczej, w wyniku której zidentyfikowano 11 najlepszych praktyk. Das Handbuch ist aus den Ergebnissen von Leistungsvergleichen entstanden, bei denen elf bewährte Verfahren ermittelt wurden. DE-PL_836807">Wspólnie z państwami członkowskimi Komisja przygotuje także podręcznik dotyczący zaleceń w zakresie najlepszych praktyk związanych ze sposobem stosowania CISE w oparciu o doświadczenia z istniejących systemów i projektów pilotażowych, takich jak MARSUNO, Bluemassmed i Cooperation. Außerdem wird sie zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Handbuch herausgeben, das Empfehlungen für nachahmenswerte Verfahren zur Anwendung von CISE enthält, die sich auf die Erfahrungen mit bestehenden Systemen und Pilotprojekten wie MARSUNO, Bluemassmed und Cooperation stützen. Außerdem wird sie zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Handbuch herausgeben, das Empfehlungen für Podręcznik jest adresowany nie tylko do osób uczestniczących w tworzeniu i projektowaniu innowacji, w tym decydentów, ale do wszystkich zainteresowanych sposobem przekazu najlepszych praktyk bezpośrednio Innym autorom 1 decydentom. Die Fähigkeit Europas, sich auf dem globalen Markt besser durchzusetzen, hängt heute laut dem neuen Handbuch zur Evaluierung von Innovationsprogrammen „Smart Innovation" davon ab, wie effektiv Innovation unterstützt wird. Dla wspierania najlepszych praktyk nadzorczych na rynku wewnętrznym podstawowe znaczenie ma uzupełnienie jednolitego zbioru przepisów o europejski podręcznik nadzoru dotyczący nadzoru nad instytucjami finansowymi, opracowany przez EUNB po konsultacji i we współpracy z właściwymi organami. Um bewährte Aufsichtspraktiken im Binnenmarkt zu fördern, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das einheitliche Regelwerk durch ein von der EBA in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ausgearbeitetes europäisches Aufsichtshandbuch für die Beaufsichtigung von Finanzinstituten ergänzt wird. DE-PL_530544">Zapewnienie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy na poziomie międzynarodowym. Gewährleistung des Austauschs empfehlenswerter Verfahren und der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. DE-PL_395875">Możliwe środki obejmują opracowanie wytycznych lub promocję najlepszych praktyk. Zu den möglichen Maßnahmen gehören die Entwicklung von Leitlinien oder die Förderung von bewährten Praktiken. DE-PL_231267">Proces oceny powinien obejmować przegląd najlepszych praktyk w zainteresowanych państwach członkowskich. Die Bewertung sollte in Form einer Analyse bewährter Verfahren in den betreffenden Mitgliedstaaten erfolgen. DE-PL_269748">Celem jest przekazywanie najlepszych praktyk oraz krzewienie pojednania. Damit sollen die Weitergabe bewährter Praktiken und die Aussöhnung gefördert werden. DE-PL_35313">Można także zebrać przykłady najlepszych praktyk. DE-PL_890441">Komunikat będzie zawierał propozycje najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw regionalnych. Außerdem wird die Mitteilung Vorschläge zu bewährten Praktiken im Zusammenhang mit regionalen Initiativen enthalten. DE-PL_596620">Przykłady najlepszych praktyk mogą być zgłaszane sprawozdawcy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4277. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 161 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Informacje ogólne

Centrum Ekologii i Ekofilozofii Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
0LUB3. 00(w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1, 5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji polski

Przedmiot zaznajamia z współczesnymi formami czynnej ochrony gatunków różnych gromad i siedlisk oraz pozwala poznać blaski, cienie i uwarunkowania wybranych zabiegów ochronnych. Umożliwia też poznać gatunki fauny i siedliska wymagające obecnie w Polsce najbardziej pilnej ochrony. Formuła prowadzenia przedmiotu zapewnia naukę różnych form przekazu i sposobów wymiany informacji.

1. Formy czynnej ochrony gatunków i siedlisk: przegląd różnych zabiegów ochronnych na przykładach z Polski

2. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (OOS) i Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) - charakterystyka, związek z siecią NATURA 2000 i przegląd na przykładach

3. Restytucja i renaturalizacja jako forma ratowania wymierającej lub odtwarzania wymarłej fauny – blaski i cienie

4. Programy ochrony dużych ssaków drapieżnych: rysia, wilka i niedźwiedzia brunatnego

5. Programy ochrony ptaków szponiastych

6. Programy ochronne sów

7. Programy ochrony owadów

8. Programy ochrony żubra

9. Programy ochrony gadów, ze szczególnym uwzględnieniem żółwia błotnego

10. Programy ochrony głuszca i cietrzewia

11. Programy ochrony nietoperzy

12. Programy ochrony awifauny wysp Wisły

13. Programy ochrony kuropatwy i zająca

14. Programy ochrony kseroterm i mokradeł

15. Programy ochrony wybranych gatunków fauny w miastach

16. Metody zwalczania inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia

Anderwald D. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony sów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Anderwald D., Przybyliński T., Zawadzka D. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Anderwald D. 2009. Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeńst ludzkich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Wyd. SGGW, Rogów

Badora K. 2004. Autostrada – środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzennych. Opole

Błaszkowska B. 2008. Czynna ochrona cennych przyrodniczo łąk i pastwisk. Doświadczenia praktyczne. OTOP, Gdańsk

Bukaciński D. 2015. Strategia czynnej ochrony zagrożonej awifauny wysp środowej Wisły: podręcznik najlepszych praktyk. OTOP, Warszawa

Dobrowolski K. A., Lewandowski K. (red. ) 1988. Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. 2002. )Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa

Fuszara E., Lesiński G. 2002 Pomagamy nietoperzom. Poradnik. Studio OP-Art., Suwałki

Gacka-Grzesikiewiecz E. ) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa

Głowaciński Z. ) 2001. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa

Indykiewicz P., Jerzak J., Barczak T. Faun miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Bydgoszcz

Jankowski W., Świerkosz K. Korytarz ekologiczny doliny Odry. IUCN, Warszawa

Kot H. i Dombrowski A. Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce

Krogulec J. ) 1998. Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. ) 2015. Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", Krzywe

Kurek k., Hałuk J., Bury S., Piotrowski M. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Lesiński G. 2006. Wpływ antropogenicznych przekształcen krajobrazu na strukturę i funkcjonowanie zespołów nietoperzy w Polsce. Wyd SGGW, Warszawa

Makles M., Pawlaczyk P., Stańko R. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Mazur W. ). Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Mikusek R. 2012 Budki dla ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków

Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniw. Opolski, Opole

Mysłajek R. W., Nowak S. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony wilka, rysia i niedźwidzia brunatnego. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Nasiadka P., Dziedzic R. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kuropatwy i zająca. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa

Olech W., Perzanowski K. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Pawlaczyk P., Jermaczek A. NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody. WWF. Warszawa

Perrins C. M., Lebreton J. D., Hirons G. J. M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000. mos. gov. pl/natura2000/pl/poradnik. php

Pullin A. S. Biologiczne podstawy ochrony przyrody PWN. Warszawa

Rachwald A., Fuszara M. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony nietoperzy w lasach. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Strawiński S. 1971. O ptakach, ludziach i miastach

Symonides E. Ochrona Przyrody. WUW Warszawa

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian 2012. Poradnik ochrony bociana białego dla lekarzy weterynarii. PTOP, Warszawa

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian 2012. Poradnik ochrony bociana białego. PTOP, Warszawa

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian 2018. Ochrona ptaków w budynkach. PTOP, Warszawa

W. Sutherland, I. Newton, R. Green. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki

Williams D. R., Pople R. G., Showler D. A., Dicks L. V., Child M. F., zu Ermgassen E. K. H. J., Sutherland W. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing

Zawadzka D. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gluszca i cietrzewia. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

A. Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

EK 1 - student dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, przewiduje i charakteryzuje skutki ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną; student tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska, w tym definiuje skutki i podsumowuje jej wpływ na status wybranych gatunków i bioróżnorodność; Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii populacyjnej, ekologii behawioralnej i ochrony przyrody, w tym związanych z czynną ochrona gatunków i siedlisk

2. Umiejętności:

EK 2 – student planuje i opisuje wykonane indywidualnie i zespołowo projekty terenowo-literaturowe i literaturowe dotyczące planowania i realizacji czynnych zabiegów ochronnych dla wybranych gatunków i siedlisk;

EK 3 - student tworzy zespołowe prezentacje multimedialne, potrafi oszacować ich czas, zaplanować formę, dokonać wyboru treści oraz zdecydować o podziale ról miedzy członków zespołu; student planując referat, prezentację multimedialną i plan ochrony wybranego terenu (forma pisemna) wykorzystuje szerokie spektrum dostępnej wiedzy i form uzyskiwania informacji, w tym studiowanie publikacji naukowych, informacji w Internecie i środkach masowego przekazu oraz uzyskiwanie informacji w trakcie bezpośrednich konsultacji ze specjalistami

EK 4 - student prawidłowo analizuje i interpretuje tekst naukowy, potrafi krytycznie ocenić informacje źródłowe dotyczące wpływu człowieka na przyrodę i środowisko; student potrafi odnaleźć przyczyny zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji i zaproponować sposób ich minimalizacji lub neutralizacji, student potrafi porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawiane prezentacje; student posługuje się podstawową terminologią w zakresie ochrony przyrody i środowiska w języku polskim i angielskim.

3. Kompetencje:

EK 5 - student aktywnie rozwija świadomość ekologiczną, podejmując się indywidualnie i zespołowo realizacji zadań zaplanowanych na zajęciach; student dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i ostrożność przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet); student potrafi dyskutować, akceptuje i docenia uwagi i komentarze innych; student jest odpowiedzialny uczestnicząc w zajęciach zgodnie z przyjętymi zasadami obecności i punktualności.

B. Opis ECTS

udział w zajęciach - 30

przygotowanie prezentacji i lektura źródeł - 30

przygotowanie planu ochrony wybranego terenu, łącznie z lekturą źródeł - 30

Suma godzin 90 [90/30(25) = 3]

Liczba ECTS - 3

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1):

ocena 2 (ndst): student nie rozpoznaje i nie potrafi zidentyfikować związków przyczynowo-skutkowych między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, nie dostrzega wpływu cywilizacji na przyrodę, nie potrafi przewidzieć i scharakteryzować skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, nie tłumaczy przyczyn i skutków degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, jego wiedza nie pozwala zdefiniować i podsumować skutków antropopresji i innych czynników na status wybranych gatunków i bioróżnorodność; Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

ocena 3 (dst): student słabo rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, zazwyczaj nie dostrzega wpływu cywilizacji na przyrodę, ma trudności z przewidywaniem i charakteryzowaniem skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, mało przekonywująco tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, nie potrafi w syntetyczny sposób podsumować wpływu antropopresji i innych czynników na status wybranych gatunków i bioróżnorodność biologiczną; Student ma trudności z rozpoznawaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

ocena 4 (db): student zazwyczaj rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, przewiduje i charakteryzuje większość skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, dobrze tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, potrafi podsumować wpływ antropopresji i innych czynników na bioróżnorodność na status wybranych gatunków i różnorodność biologiczną, zwyczaj nie ma trudności z rozpoznawaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

ocena 5 (bdb): student znakomicie rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, w błyskotliwy sposób przewiduje i charakteryzuje skutki ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, bardzo dobrze tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska oraz wnikliwie i wyczerpująco definiuje w syntetyczny sposób wpływ antropopresji i innych czynników na status wybranych gatunków i bioróżnorodność. Student nie ma żadnych trudności z rozpoznawaniem i używaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Umiejętności (EK 2-4):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi pracować w zespole, nie potrafi też odnaleźć i/lub analizować i interpretować informacji dostępnych w bibliotekach, Internecie i u specjalistów na zadany temat, w tym krytycznie ocenić wiedzy dotyczącej wpływu człowieka na przyrodę i środowisko i odnaleźć przyczyn zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji; student tworzy prezentację multimedialną daleką od reguł i wymagań tej formy przekazu, nie potrafi porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawianych przez innych prezentacji; student ma bardzo duże trudności z zaproponowaniem zmian mogących poprawić jakość prezentowanego przekazu, nie potrafi sporządzić prostego raportu (planu ochrony) na podstawie zebranych materiałów w terenie i literaturze.

ocena 3 (dst): student ma trudności z pracą w zespole, zdarza mu się bezkrytycznie analizować i interpretować informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, w tym dotyczące wpływu człowieka na przyrodę i środowisko; student ma trudności ze zdefiniowaniem potencjalnych przyczyn zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji; utworzona prezentacja multimedialna jedynie w niewielkim stopniu spełnia reguły i wymogi przypisane tej formie przekazu; porównując i oceniając inne prezentacje jest mało kreatywny, sporządza proste raporty (plany ochrony) na podstawie zebranych materiałów w terenie i literaturze, ale są one jednak dalekie od ideału.

ocena 4 (db): student potrafi pracować w zespole, zazwyczaj poprawnie analizuje i interpretuje informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, tworzy prezentację multimedialną, potrafiąc oszacować jej czas, zaplanować formę i zdecydować o podziale ról i wyborze treści; porównując i oceniając inne prezentacje stara się być kreatywny; potrafi sporządzić prosty, poprawny raport (plan ochrony) na podstawie zebranych materiałów w terenie.

ocena 5 (bdb): student znakomicie organizuje i wykonuje pracę w zespole, potrafi wnikliwie analizować i interpretować informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, stworzona przez niego prezentacja multimedialna spełnia wszystkie reguły i wymagania stawiane tej formie przekazu, w zakresie reżimu czasowego, treści i formy; potrafi w otwarty i kreatywny sposób porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawiane prezentacje; proponowane przez niego zmiany mogące poprawić jakość prezentowanego przekazu są zawsze wnikliwe i celowe, sporządzane przez niego raporty (palny ochrony) są kompletne, wiarygodne, rzetelne w treści i sumiennie przygotowane.

Kompetencje (EK 5):

ocena 2 (ndst): student nie wykonuje zadań zaplanowanych na zajęciach, nie potrafi też pracować w zespole; student nie dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii i ostrożności przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet); student nie potrafi docenić uwag i komentarzy kolegów; nie podejmuje dyskusji na temat prezentacji i przedstawianego problemu, jest niepunktualny, często opuszcza zajęcia.

ocena 3 (dst): student jest mało zaangażowany przy wykonywaniu zadań zaplanowanych na zajęciach i/lub ma trudności z pracą w zespole; student często nie dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, jest mało krytyczny w wyrażaniu opinii i często bezkrytyczny przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), student nie potrafi w pełni docenić wartości uwag i komentarzy kolegów; dyskutuje rzadko i mało kreatywnie, czasami jest niepunktualny, opuszcza zajęcia

ocena 4 (db): student podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach; rzetelnie pracuje w zespole, dba o wiarygodność przekazywanych treści, stara się być krytyczny w wyrażaniu opinii i przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), potrafi docenić uwagi i komentarze kolegów; jest otwarty i kreatywny w wyrażaniu własnych opinii, jest punktualny i sumiennie uczęszcza na zajęcia.

ocena 5 (bdb): student bardzo chętnie podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach; nie ma najmniejszych problemów w pracy zespołowej, często kreując kierunek działań grupy; student dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, zachowuje wnikliwość i krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest ostrożny przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), potrafi w pełni docenić uwagi i komentarze kolegów; jest bardzo aktywny, w otwarty i kreatywny sposób podejmuje polemikę w razie różnicy zdań. Jest sumienny i odpowiedzialny.

Metody oceniania

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z prezentacji multimedialnej przygotowanej w zespole. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia

2. ocena z raportu pisemnego (planu ochrony) na podstawie literatury i materiałów zebranych w terenie. Oceniana będzie forma i treść raportu. aktywność na zajęciach

4. liczba nieobecności i spóźnień

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny indywidualnej z zespołowej prezentacji i oceny z raportu pisemnego. Ocena zespołowa prezentacji i raportu może podwyższyć (w przypadku najlepszej w grupie) lub obniżyć (w przypadku najgorszej w grupie) indywidualną ocenę o 0, 5 stopnia.

Znacząca aktywność na zajęciach podwyższa ocenę z prezentacji zgodnie ze wzorem: ocena z prezentacji + (0, 125 x liczba zajęć na których student był aktywny). Nieobecność i spóźnienia na zajęcia obniżają ocenę końcową zgodnie z zasadą: za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena końcowa obniżana jest o 0, 5 x liczba kolejnych nieobecności; każde spóźnienie na zajęcia więcej niż 10 min = 0, 5 nieobecności

Kod przedmiotu:WF-OB-CZOP
Kod Erasmus / ISCED:07. 2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. /(brak danych)Nazwa przedmiotu:Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk - teoria i praktykaJednostka:Grupy:Punkty ECTS i inne: Język prowadzenia:Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu biologii środowiskowej i ochrony przyrody

Skrócony opis:Pełny opis:Literatura:Efekty kształcenia i opis ECTS:Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20"(zakończony)

Okres:2020-02-01 - 2020-09-20

Wybrany podział planu:zobacz plan zajęć Typ zajęć:

Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc

więcej informacji Koordynatorzy:Dariusz Bukaciński Prowadzący grup:Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński Lista studentów:(nie masz dostępu) Zaliczenie:Przedmiot -Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenęE-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

podstawowa wiedza z zakresu biologii środowiskowej i ochrony przyrody

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21"2021-02-01 - 2021-06-30

Wybrany podział planu:zobacz plan zajęć więcej informacji Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22"2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:więcej informacji Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23"(w trakcie)2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:więcej informacji Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach - 30

przygotowanie prezentacji i lektura źródeł - 30

przygotowanie planu ochrony wybranego terenu, łącznie z lekturą źródeł - 30

Suma godzin 90 [90/30(25) = 3]

Liczba ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podręcznik najlepszych praktyk Frigidaire Aeq7000ee0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Frigidaire Aeq7000ee0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Frigidaire Aeq7000ee0