Podręcznik komunikacji Frigidaire Cra054xt713

Podręcznik komunikacji Frigidaire CRA054XT713 jest skierowany do osób, które posiadają urządzenia marki Frigidaire. Podręcznik zawiera wszystkie informacje dotyczące instalacji, programowania, naprawy i konserwacji urządzenia. Użytkownicy mogą również zapoznać się z rysunkami, schematami i instrukcjami krok po kroku, które wyjaśniają wszystkie funkcje i opcje urządzenia. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje dotyczące wszystkich komponentów, które składają się na urządzenie. Ponadto, podręcznik zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i wytyczne dotyczące konserwacji urządzenia. Podręcznik jest niezbędny dla właścicieli urządzeń Frigidaire, aby upewnić się, że urządzenie będzie działać sprawnie i bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji Frigidaire Cra054xt713

Na początku procesu zdrowienia zachęca się osoby uzależnione do mówieniao swoich doświadczeniach, nawiązywania trzeźwych relacji czy odbudowywania tych, które zaniedbali podczas aktywnego picia.Potrzebują jednak konkretnych narzędzi, którymi będą mogli posłużyćsię w budowaniu dobrej komunikacji i zapobiegną nawrotom. Pomocnew tym są dwa filary procesu zdrowienia ‒ komunikacja i motywacja.

Prezentowana książka składa się z dwóchczęści: odpowiednio dla komunikacji i motywacji. Część pierwsza poruszatematykę komunikacji, zwracając szczególną uwagę na:
- cechy dobrej komunikacji, skupiając się na tym, czym jest, co jej sprzyja,co ją utrudnia;
- aktywne słuchanie w praktyce, czyli doskonalenie takich umiejętnościjak dowartościowanie, odzwierciedlanie uczuć czy zadawanie pytańotwartych.

Część druga skupia się na motywacji oraz porusza tematy w zakresie:
- powodów powrotu do picia oraz pogłębiania ambiwalencji;
- znaczenia i roli wartości oraz zasobów w procesie zdrowienia;
- nabycia umiejętności wyznaczania i realizacji celów.

Książka to zbiór praktycznych scenariuszy zajęć oraz treści psychoedukacyjnych, które krok po kroku przeprowadzą terapeutę przez cykl kluczowych tematów z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu.Przystępny język, sytuacje z życia codziennego oraz przykłady rozmówterapeutycznych w prosty sposób wprowadzają pacjenta w świat komunikacji i motywacji. Na końcu książki znajduje się obszerny zbiór załącznikówi streszczeń poszczególnych edukacji, które mogą być wykorzystane jakoarkusze w trakcie prowadzonych zajęć.

Patronat:

W serii polecamy:
1. Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 1
2. pl/psychoedukacja-w-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-scenariusze-zajec-czesc2-komunikacja-i-motywacja" target="_blank">Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Część 2. Komunikacja i motywacja

Spis treści:

Wstęp

Część I. KOMUNIKACJA

1. Rozmowy (nie)kontrolowane. Komunikacja – czym jest, co jej sprzyja i co ją utrudnia
2. Słyszę czy słucham? Aktywne słuchanie w praktyce
3. Parafrazuj i się dogaduj
4. Akcentowanie pozytywnych stron, czyli kilka słów o dowartościowaniu
5. Odzwierciedlenie uczuć
6. Czy pytania mają znaczenie? O znaczeniu pytań w komunikacji
7. „Przyganiał kocioł garnkowi”. O komunikatach typu Ja i Ty
8. STOP! Bariery komunikacyjne

Część II. MOTYWACJA

9. Za, a nawet przeciw. Dlaczego osoba uzależniona wraca do nałogu
10. Sprawdź, co dla ciebie jest ważne i co motywuje cię do działania. Odszukaj swoje „dlaczego”, cz. I
11. Poznaj swoją hierarchię wartości. Odszukaj swoje „dlaczego” cz. II
12. Co chciałbym/chciałabym zmienić w swoim życiu
13. Jak dbać o swoje cele i skutecznie je realizować

Bibliografia
Załączniki
Ćwiczenia
Streszczenia edukacji dla pacjentów
Noty o autorach

Berg, I. K., Miller, S. D. (2000). Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Łódź: Galaktyka.
Bętkowska-Korpała, B., Modrzyński, R. Celebucka, J., Kotowska, J., Olszewska-Turek, K. (2020). Podręcznik E-POP dla terapeutów uzależnień. E-POP – interaktywna aplikacja oraz platforma www dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu. Warszawa: PARPA.
Bolton, R. (2014). Bariery na drodze komunikacji. W: J. Stewart (red. ), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 174−186). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Braun-Gałkowska, M. (2010). Dialog w rodzinie. Paedagogia Christiana, 25(1), 161−174.
Browell, J. Reagowanie na komunikaty. 36−58).
Casse, P. (1980). Training for the Criss-Cultural Mind. Washington: The Society for Intercultural Education, Training and Research, 125−138.
Cieciuch J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.
Di Chiara, G., Bassareo, V. (2007). Reward system and addiction: what dopamine does and doesn’t do. Current opinion in pharmacology, 7(1), 69−76.
Ekman P. (2011). Emocje ujawnione. Gliwice: Helion.
Frydrychowicz, S. Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji. Czasopismo Psychologiczne, 2, 315−326.
Gillihan, S. J. Wytrenuj swój mózg. Siedmiotygodniowy program dla osób z zaburzeniami lękowymi i depresją oparty na terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hobfoll S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kirby A. Gry Szkoleniowe. Materiały dla Trenerów. Zestaw 1, 2, 3. Warszawa: Wolters Kluwer.
Koob, G. F., Le Moal, M. (2008). Addiction and the brain antireward system. Annual review of psychology, 59(1), 29−53.
Kucińska M., Mellibruda J. (1997). Program Analizy Przebiegu i Efektów Terapii Alkoholików (APETA) – koncepcja i dotychczasowy przebieg badań, Alkoholizm i Narkomania, 3, 325−334. (1997a). Sposób używania alkoholu po zakończeniu lub przerwaniu terapii uzależnienia przez pacjentów uczestniczących z programie badawczym APETA, Alkoholizm i Narkomania, 3, 373–387.
Leahy, R. L. (2018). Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka.
Leu, L. Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Warszawa: Czarna Owca.
Lewandowski, Ł. (2019). Komunikacja w negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 197−206.
Lipetz, L., Kluger, A. N., Bodie, G. Listening is listening is listening: Employees’ perception of listening as a holistic phenomenon. International Journal of Listening, 34(2), 71−96.
Manusov, V., Stofleth, D., Harvey, J. A., Crowley, J. P. Conditions and consequences of listening well for interpersonal relationships: Modeling active-empathic listening, social-emotional skills, trait mindfulness, and relational quality. International Journal of Listening, 34(2), 110−126.
Matusewicz, Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa: PWN.
Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Milewska, B. W służbie dialogu z odbiorcą: parafrazowanie i jego wykładniki. Język – Szkoła – Religia, 8(2), 46−59.
Miller, P. M. Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Miller, W. R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Warszawa: PARPAMEDIA. R., Muñoz, R. F. (2017). Picie pod kontrola: skuteczne sposoby na umiarkowanie. Zamość: Fundacja Dolce Vita. R., Rollnick S. Dialog motywujący.
Modrzyński, R. Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Warszawa: Difin. Modrzyński, R. Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu.
Motyka, M. Rola aktywnego słuchania w komunikacji terapeutycznej z pacjentem. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), 259−265.
Nocuń, A., Szmagalski, J. (1996). Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Warszawa: Interart, s. 232−234.
Oleś, P. (1989). Wartościowanie a osobowość - psychologiczne badania empiryczne. Lublin: RW KUL.
Padesky, Ch. A., Greenberger, D. Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia.
Plis, J. Kompetencje komunikacyjne mediatora. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego-Seria Prawnicza, 110(28), 195−209.
Prochaska, J., Norcross, J., DiClemente, C. Zmiana na dobre. Warszawa: Instytut Amity.
Rosenberg, M. B.
Stewart, J. Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami.
Stewart, J., Thomas, M. Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń.
Sufa, B. Rola pytań w rozwijaniu przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym. Przedsiębiorczość-Edukacja, 16(2), 61−72.
Szczęsna, I. (2021). Komunikacja w zespole. W: M. Kamińska, I. Szczęsna, A. Wielgus, R. Żak (red. ), Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku. Płock: Wydawnictwo Novum.
Wicińska, K. Jak rozmawiać w biznesie? Bariery komunikacyjne w języku polskim. Koprowicz, R. Knap (red. ), Humanizacja pracy (s. 11−26). Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
Zubrzycka, B. Za zasłoną złości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.

Ważna informacja dla Beneficjentów Programu Edukacja!

Biuro Mechanizmów Finansowych zaktualizowało Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – Funduszy norweskich i EOG 2014-2021.

Zmiany dotyczą:

  • tworzenia logotypów dla programów i projektów (modyfikacja zapisu na str. 22, nowe strony nr 25, 26, 62 i 63),
  • dodania nowego tekstu do tablic pamiątkowych (zmiana na stronie 76).

Podręcznik zawiera wytyczne dotyczące komunikacji, mediów społecznościowych, stron internetowych, wydarzeń itd. oraz określa wymagania techniczne dotyczące m. in. stosowania logotypów oraz identyfikacji wizualnej Funduszy norweskich i EOG.

Więcej o zmianach wraz z aktualną (w języku angielskim) wersją podręcznika znajdą Państwo w sekcji: Dokumenty programowe

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Podręcznik komunikacji Frigidaire Cra054xt713

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji Frigidaire Cra054xt713

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji Frigidaire Cra054xt713