Obsługa i konserwacja Bosch Amax Panel 2000 Icp Amax P

Obsługa i konserwacja Bosch Amax Panel 2000 ICP Amax P to ważny element utrzymania ich w dobrym stanie. Przeglądy i konserwacja powinny być wykonywane raz na rok lub co 1500 godzin pracy. Przegląd obejmuje sprawdzenie poprawności działania systemu, ustawienia i czyszczenie części mechanicznych. Konserwacja paneli może również obejmować czyszczenie lub wymianę filtrów powietrza, wymianę części zużytych lub uszkodzonych oraz wymianę oleju i innych płynów w systemie. Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne powinny być wykonywane przez profesjonalny personel serwisowy.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i konserwacja Bosch Amax Panel 2000 Icp Amax P

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

1 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2- / ICP-AMAX4-P3- pl Quick Strt Guide

2

3 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Podstwowe informcje 4 2 Podstwowe informcje 5 3 Instlcj Uruchminie systemu Wskźnik stnu systemu Kody instltor i użytkownik Instlcj powinn być wykonn zgodnie 10 4 Konfigurcj Progrmownie z pomocą klwitury Progrmownie menu z pomocą klwitury z wyświetlczem LCD Progrmownie dresów z pomocą klwitury z wyświetlczem LED lub LCD ICON Przywrcnie ustwień fbrycznych Progrmownie menu z pomocą klwitury z wyświetlczem LCD Progrmownie dresu Ustwieni komunikcji i rportów Progrmownie strefy Progrmownie wyjść Kody dostępu Progrmownie systemu 55 5 Rozwiązywnie problemów 69 6 Dne techniczne 73 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

4 4 pl Podstwowe informcje 1 Podstwowe informcje Dziękujemy z zkup centrli lrmowej AMAX Jest to elstyczny, niezwodny, wygodny i łtwy w obsłudze system lrmowy. Urządzenie oferuje 16 wejść przewodowych n płycie z możliwością rozszerzeni do 64 wejść przewodowych i/lub bezprzewodowych. Niniejsz, dostrczn wrz z urządzeniem, skrócon instrukcj obsługi, zwier podstwowe informcje n temt podłączni przewodów i elementów systemu, tkże opis sposobu progrmowni i obsługi klwitur IUI-AMAX4-TEXT, IUI-AMAX3-LED16, IUI-AMAX3-LED, ICPKP-LED i ICP-KPL-Icon LCD. Poniewż system jest wyposżony w wiele definiownych przez użytkownik funkcji i opcji, zlecmy przeczytnie cłej instrukcji instlcji. Szczegółowe informcje n temt obsługi znjdują się w instrukcji obsługi F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 Podstwowe informcje pl 5 2 Podstwowe informcje Informcj: Klient: Loklizcj: Nr kont: Instltor: Dt: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

6 COM Z1 6 pl Podstwowe informcje Schemt okblowni R B G Y AUX 1: <900 _ ma AUX 2: <900 _ ma Jeśli złącz N, L1 lub są podłączone nieprwidłowo, występuje ryzyko porżeni prądem. W celu zpewnieni bezpiecznej prcy nleży podłączyć końcówki uziemieni. TIP TH RH RING R B G Y AUX1 AUX2 +12 V +12 V AUX2 - AUX1 - Klwitury: IUI-AMAX4-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED Klwitury: IUI-AMAX-LED IUI-AMAX-LCD 1 = 2 = 3 = 4 = 5 16 w instrukcji instlcji 1 = 2 = Mgistrl Zsilnie rozszerzeń pomocnicze Bosch 2 <900 ma < I 2000 ma Mgistrl rozszerzeń Bosch 1 <900 ma _ GND A C A C - + Y G B 1 VAC przy 50 VA Akumultor 12 V 7 Ah 12 V <1 _ Ah Trnsformtor Y G B 230 V ~50 Hz 230 ma Bezpiecznik 1 A Moduły wejści / wyjści: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr V +12 V R P0+4 P0+3 R Komuniktory: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Odbiornik rdiowy: RF3227E 1 = RFRC-OPT 1 = (1) +12 V P0+ PO+4: _ <750 ma COM P0-2 PO+3: <750 _ ma PO-2: _ <500 ma COM P0-1 PO-1: _ ndzorowne <500 ma L Ω 2, 2 k COM L15 Ustwieni fbryczne Port klucz progrmującego Strefy L14 COM L L12 Mig wolno: Stn normlny Wł. : Stn wrii Wył. : Stn wrii Wchdog wyjście <100 _ ma + 0 V Strefy Zbezpieczenie ntysbotżowe COM L11 L10 COM L PO V L1 L1b L2 L3 COM L4 L5 COM L6 L7 COM L Klwitur IUI-AMAX Zbezpieczenie ntysbotżowe 2 Przełącznik strefy 3 Rezystor końc linii 2, 2 k Pożr Włmnie R B G Y F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7 Instlcj pl 7 3 Instlcj Niniejszy system/urządzenie może być instlowne przez personel posidjący stosowne kwlifikcje. Podczs instlowni urządzeni i przewodów źródło zsilni centrli powinno być wyłączone, by zpobiec uszkodzeniu sprzętu W celu odłączeni źródł zsilni powinien być łtwo dostępny odpowiedni rozłącznik obwodu. Niniejszy system/urządzenie musi zostć podłączone do uziemionego gnizdk elektrycznego. Przed odłączeniem zsilcz nleży odłączyć wszystkie złącz sieci telekomunikcyjnych Po podłączeniu wszystkich przewodów do centrli nleży podłączyć zsilnie sieciowe i kumultory. Świecąc kontrolk zsilni n klwiturze wskzuje, że zsilnie sieciowe zostło podłączone. Uwg! - Używć tylko kumultorów zbezpieczonych przed wyciekiem - Zużyty kumultor musi być poddny recyklingowi i zutylizowny w odpowiedni sposób - Nieprwidłow wymin kumultor może grozić pożrem, wybuchem lub poprzeniem Uwg! Urządzenie może być instlowne i serwisowne wyłącznie przez personel posidjący stosowne kwlifikcje. Firm Bosch zlec testownie cłego systemu lrmowego co njmniej rz w tygodniu. Czynności konserwcyjne powinny być wykonywne przez personel posidjący stosowne kwlifikcje, cztery rzy w roku. 3. 1 Uruchminie systemu Po uruchomieniu systemu nleży ustwić dtę i godzinę. W przeciwnym rzie zostnie wyświetlony komunikt o usterce. Po uruchomieniu lub zresetowniu system powrc do poprzedniego stnu uzbrojeni / rozbrojeni. W celu ogrniczeni liczby fłszywych lrmów spowodownych uruchminiem systemu (lub przywrcniem zsilni po zniku zsilni sieciowego i dodtkowego) urządzenie nie wykonuje testu stref w ciągu jednej minuty po włączeniu zsilni. 2 Wskźnik stnu systemu O stnie systemu informuje wskźnik stnu LED znjdujący się n płycie głównej. Kiedy wskźnik wolno mig n czerwono (włącznie i wyłącznie wskźnik z odstępem 1 s), ozncz to, że system prcuje normlnie. 3 Kody instltor i użytkownik System obsługuje progrmowlne kody instltor i użytkownik o długości od 4 do 6 cyfr, które umożliwiją wykonywnie poleceń związnych z progrmowniem i obsługą. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

8 pl Instlcj Kodów instltor możn używć tylko, gdy wszystkie wejści ndzorowne przez system są rozbrojone i żden lrm nie jest ktywny, dostęp instltor zostł ktywowny przez użytkownik. Uwg! Nie wolno stosowć identycznych kodów użytkownik. Kody użytkownik nie mogą być tkie sme, jk kody instltor F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 Instlcj pl 9 Kody użytkownik Funkcj Polecenie (Domyślny kod użytkownik = 250 Domyślny kod instltor = 1234) Użytkownik cichego lrmu Użytkownik uzbrjjący Użytkownik podstwowy Użytkownik zwnsowny Użytkownik główny Instltor Użytkownik Przełączenie n klwiturę główną [Kod] + [0][0][0] + [#] (klwitur TEXT) Przełączenie n część [Kod] + [0][ _][ _] + [#] (klwitur TEXT) Uzbrjnie w trybie AWAY [Kod] + [1][1] + [#] / [Kod] + [#] / [#] (szybkie uzbrjnie) Uzbrjnie w trybie STAY [Kod] + [1][2] + [#] / [Kod] + [*] / [*] (szybkie uzbrjnie) Rozbrjnie [Kod] + [#] Wyświetlnie informcji (wri/sbotż) [Kod] + [-] Alrm npdowy z klwitury Alrm pożrowy z klwitury Ncisnąć i przytrzymć [1] i [3] lub [*] i [#] Ncisnąć i przytrzymć [4] i [6] Alrm medyczny z klwitury Ncisnąć i przytrzymć [7] i [9] Zpytnie o wrię/sbotż [Kod] + [2][1] + [#] Sprwdzenie cłego dziennik zdrzeń [Kod] + [2][2] + [#] Sprwdzenie dziennik zdrzeń [Kod] + [2][3] + [#] (klwitur TEXT) Sprwdzenie dziennik zdrzeń diler [Kod] + [2][4] + [#] (klwitur TEXT) Obejście strefy/nulownie [Kod] + [3][1] + [#] + [Nr strefy] [*] + [#] (obejście) [Kod] + [3][1] + [#] + [Nr strefy] [*] + [#] (nulownie, klwitur LED) [Kod] + [3][2] + [#] + [Nr strefy] [*] + [#](nulownie, klwitur TEXT) Zpytnie dot. pominięci [Kod] + [3][3] + [#] (klwitur TEXT) Pominięcie wrii/próby sbotżu [Kod] + [3][4] + [#] Test sygnliztor kustycznego [Kod] + [4][1] + [#] Test komunikcji [Kod] + [4][2] + [#] Obchód testowy [Kod] + [4][3] + [#] Wyświetlnie/zmin dty i godziny [Kod] + [5][1] + [#] Czs letni (+1 godz. ) [Kod] + [5][2] + [#] Czs zimowy (-1 godz. ) [Kod] + [5][3] + [#] Dodwnie / usuwnie / zmin użytkownik [Kod] + [5][4] + [#] Zmin indywidulnego kodu [Kod] + [5][5] + [#] Zmin numeru telefonu domowego nr 1 [Kod] + [5][6][#] + [][#] (klwitur LED) Zmin numeru telefonu domowego nr 2 [Kod] + [5][6][#][#] + [][#] (klwitur LED) Zmin numeru telefonu domowego nr 3 [Kod] + [5][6][#][#][#] + [][#] (klwitur LED) Zmin numeru telefonu domowego nr 4 [Kod] + [5][6][#][#][#][#] + [][#] (klwitur LED) Zmin numeru telefonu domowego 1 4 [Kod] + [5][6][#] + [_] + [#] + [][#] (klwitur TEXT) Połączenie zwrotne [Kod] + [5][7] + [#] Wybór język [Kod] + [5][] + [#] + [ _] [_] + [#] 01= 02=DE 03=ES 04=FR 05=IT 06=PL 07=NL 0=SE Resetownie stnu sbotżu lub wrii [Kod] + [6] [#] Dostęp instltor [Kod] + [7][1] + [#] (włączenie) [Kod] + [7][2] + [#] (wyłączenie) Resetownie systemu [Kod] + [9][9][][9] + [#] Tryb progrmowni instltor [Kod] + [9][5][] + [#] Wyjście z trybu progrmowni bez wprowdzni zmin [9][5][9] + [#] (tylko w trybie progrmowni dresu) Wyjście z trybu progrmowni i zpisnie zmin [9][6][0] + [#] (tylko w trybie progrmowni dresu) Przywrcnie ustwień fbrycznych [9][6][1] + [#] (tylko w trybie progrmowni dresu) Kopiownie dnych z centrli do klucz progrmującego [9][6][2] + [#] (tylko w trybie progrmowni dresu) Kopiownie dnych z klucz progrmującego do centrli [9][6][3] + [#] (tylko w trybie progrmowni dresu) Wyświetlnie wersji oprogrmowni ukłdowego [9][9][9] + [#] (tylko w trybie progrmowni dresu) Rysunek 3. 1: Kody użytkownik Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

10 10 pl Instlcj 3. 4 Instlcj powinn być wykonn zgodnie Kls 2, Kls środowisk 2 System musi być umieszczony wewnątrz monitorownego pomieszczeni i n stbilnej powierzchni. Klwitury muszą być umieszczone wewnątrz monitorownego pomieszczeni i n stbilnej powierzchni. Gdy system jest sprwdzony i gotowy do użyci, drzwi obudowy orz kcesori obudowy muszą być zbezpieczone z pomocą dostrczonych śrub W celu spełnieni wymgń dl sygnlizcji lrmu i trnsmisji, jeden z nstępujących opcji musi być używny Dw ndjniki lrmu (PO-1 PO-2 i PO +) i komuniktor ATS 2 (Diler n płycie, B426, D4020 lub DX4020G) Jednen Ndjnik z włsnym zsilniem i jeden komuniktor ATS 2 (Diler n plycie, B426, D4020 lub DX4020G) Dw komuniktory, jeden ATS 2 (Diler n płycie, B426, D4020 lub DX4020G) orz jeden ATS 1 (Diler n płycie, B426, D4020 or DX4020G) Jeden komuniktor ATS 3 (DX4020 lub B426) Wszystkie komuniktory muszą być połączoneh do stcji monitorigu. Tylko diler n płycie głównej i opcjonlny mgistrl comuniktorów może być wykorzystn jko trnsmisj lrmu zgodnie z. jeden 12 V/7 Ah lub jeden kumultor 12 V/1 Ah musi być podłączony do systemu. mks. prąd dl wszystkich komponentów z kumultor 7 Ah = 550 ma mks. prąd dl wszystkich komponentów z kumultor 7 Ah = 1500 ma (tryb gotowości 12 h, łdownie 0% bteri w 72 h) (płyt główn = 100 ma, Klwitur IUI-AMAX = 31 ma, DX2010 = 35 ma, DX3010 = 10 ma, B426 = 100 ma, DX4020G = 65 ma, RF3227E = 30 ma, RFRC-OPT = 30 ma) W celu spełnieni wymgń dotyczące wskzni trybu złączeni uzbrojeni/ rozbrojeni systemu, stn ten musi być widoczny z zewnątrz monitorownego obszru (oznczenie to może być ogrniczone w czsie) Aby spełnić dotyczące dostępu do chronionej strefy, jedn z nstępujących opcji musi być użyt Otwrcie drzwi (podczs wyjści/wejści) musi rozpocząć się procedur wyjści Sygnlizcj sttusu uzbrojony/rozbrojony Dostęp do chronionego obszru (drzwi nie rozpoczynją procedury wejści) jest zbroniony (np. w przypdku forsowni drzwi, uszkodzeni mechnicznego, itp. ) Zmknięcie obudowy może być wykorzystne wyłcznie przy brku wymgń zgodności. Uzbrjnie z pomocą telefonu może być wykorzystne przy brku wymgń zgodności. Akcesori modułów, z wyjątkiem modułu wejściowego (DX2010) może być używny tylko wewnątrz obudowy (n przeznczonym miejscu). Gdy moduł wejściowy (DX2010) jest używny w zewnętrznej obudowie (AE20), to tmper musi być podłczony do płytki drukownej modułu wejściowego (DX2010) Centrl musi zostć zprogrmown zgodnie z wymgnimi z zznczeniem w rkuszu progrmowni. Jeżeli centrl nie jest ustwion zgodnie z wytycznymi, to zznczenie (n etykiecie) musi zostć usunięte F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 Konfigurcj pl 11 4 Konfigurcj Opcje progrmowni centrli są przechowywne w nieulotnej pmięci flsh. Umożliwi on utrzymnie wszystkich konfigurcji i dnych użytkownik nwet w przypdku cłkowitego zniku zsilni. Poniewż gwrntowny czs podtrzymywni dnych bez zsilni jest długi, nie m konieczności ponownego progrmowni centrli po jej uruchomieniu. Progrmownie z pomocą klwitury jest możliwe tylko, gdy wszystkie strefy ndzorowne przez system są rozbrojone i żden lrm nie jest ktywny. Do progrmowni wymgny jest kod instltor. Uwg! Podczs progrmowni systemu z pomocą bieżącej klwitury nie zlec się korzystni jednocześnie z innych klwitur ni innych metod progrmowni Progrmownie z pomocą klwitury Progrmownie menu z pomocą klwitury z wyświetlczem LCD 1. Włączyć klwiturę tekstową i potwierdź stn rozbrojeni systemu. 2. Wprowdzić kod instltor + [95] i ncisnąć [#], by wyświetlić [Menu instltor]. Progrmownie: Wybrć opcję menu i wykonć wyświetlne poleceni. Przejście do nstępnej pozycji menu: ncisnąć [] Przejście do poprzedniej pozycji menu: ncisnąć [] Wybór opcji menu lub ztwierdzenie dnych: ncisnąć [#] Powrót do poprzedniej opcji menu lub usunięcie pojedynczej wprowdzonej informcji: ncisnąć [-] lub ncisnąć i przytrzymć przez 3 s [-], by wyjść z trybu wprowdzni dnych i powrócić do poprzedniej pozycji menu. Postępowć zgodnie z wyświetlnymi polecenimi menu. Wybrć opcje menu i wprowdzić dne dl określonych pozycji progrmowni zgodnie z informcjmi n wyświetlczu klwitury, by przeprowdzić procedurę progrmowni krok po kroku. Zkresy wrtości dnych podczs progrmowni z pomocą menu i progrmowni loklizcji są tkie sme. Informcje n temt określonych opcji i zkresów wrtości możn znleźć w punkcie Progrmownie menu z pomocą klwitury z wyświetlczem LCD, Stron Po wprowdzeniu dnych ncisnąć [-], by powrócić do poprzedniego menu. Aby wprowdzić wszystkie dne, powtrzć krok 3 i nciskć [-], by powrcć do kolejno do poprzednich poziomów menu, w końcu do menu głównego. 5. Ncisnąć [-], by wprowdzić opcje menu. Zprogrmowne informcje możn zpisć lub zkończyć prcę bez ich zpisywni. 6. Wybrć polecenie [Zpisz i wyjdź] i nciśnij [#], by zpisć wprowdzone dne, zkończyć progrmownie menu i uruchomić system ponownie Progrmownie dresów z pomocą klwitury z wyświetlczem LED lub LCD ICON 1. Włączyć klwiturę LED lub LCD ICON i upewnić się, że system jest rozbrojony. Przejść do trybu progrmowni: wprowdzić kod instltor (ie 1234) + [95] i ncisnąć [#]. 01U

12 12 pl Konfigurcj 3. Progrmownie: przejść do żądnej loklizcji i wprowdzić wrtość dl kżdego bitu dnych (wrtość dnych). Po uruchomieniu trybu progrmowni dne są wprowdzne bezpośrednio w loklizcji 0000 (numer telefonu odbiornik 1 lub pierwsz cyfr dresu IP), nstępnie by przejść do nstępnej loklizcji: ncisnąć [#], by powrócić do poprzedniej loklizcji: ncisnąć [*], by przejść do określonej loklizcji: wprowdzić kod loklizcji i ncisnąć [#], by ustwić nowe dne w loklizcji: wprowdzić nowe wrtości dnych i ncisnąć [*], w rzie potrzeby wprowdzić nowe wrtości dnych. W przeciwnym rzie zostną użyte fbryczne ustwieni systemu. 4. Wyjście z trybu progrmowni: wprowdzić polecenie [9] [6] [0] i ncisnąć [#], by zpisć wprowdzone dne. Po wprowdzeniu kodu [9] [5] [9] + [#] dne nie zostną zpisne. W przypdku klwitury z wyświetlczem LED lub LCD ICON dne progrmowni są wyświetlne z pomocą wskźnik klwitury. Ptrz Wskźniki dnych progrmowni, Stron 12. Uwg! W przypdku klwitury z wyświetlczem LED lub LCD ICON, kiedy dne progrmowni przekrczją zkres dostępny n wskźniku klwitury, informcje nie będą wyświetlne. Wskźniki dnych progrmowni Dne Wskźniki stref Wrt Zsilni e sieciow e 0 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X X 9 X X 10 X 11 X X 12 X X 13 X X F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

13 Konfigurcj pl X X 15 X X 4. 2 Przywrcnie ustwień fbrycznych Ustwieni fbryczne możn przywrócić, korzystjąc ze styków przywrcni ustwień fbrycznych znjdujących się n płycie głównej centrli. 1. Odłączyć zsilnie i kumultor zpsowy od centrli. Zewrzeć styki przywrcni ustwień fbrycznych. Styki znjdują się w górnej części płyty głównej centrli lrmowej. Po zwrciu styków włącz zsilnie. Szybkie mignie czerwonej diody LED n płytcie głównej centrli informuje o przywrcniu ustwień fbrycznych. Wrtości wszystkich prmetrów progrmowni zostną zresetowne po rozwrciu zwrtych styków. Uwg! Jeśli styki DOMYŚLNE pozostną zwrte przez pond 10 sekund po włączeniu zsilni, centrl odrzuci proces przywrcni ustwień fbrycznych. 3 Progrmownie menu z pomocą klwitury z wyświetlczem LCD Informcje n temt progrmowni menu z pomocą klwitury z wyświetlczem LCD znjdują się w punkcie Progrmownie menu z pomocą klwitury z wyświetlczem LCD n stronie 10. Z pomocą klwiszy [] i [] możn poruszć się po poszczególnych opcjch i poziomch menu. Z pomocą klwiszy [-] i [#] możn poruszć się w prwo i w lewo po poszczególnych poziomch menu. 01U

14 14 pl Konfigurcj MU SERWISU Rysunek 4. 1: Struktur menu USTAW. POŁ. /RAPOR. USTAWIIA HASEŁ USTAWIIA WEJŚĆ USTAW. KLAW. /STREF USTAWIIA SYSTEMU USTAWIIA FUNKCJI DATA/CZAS KONFIG. USTEREK SZYBKIE WŁ. SYSTEMU DOSTĘP SERWISU WYMUŚ WŁ. Z UST/TA LICZNIK ZDARZEŃ JĘZYK ALARM Z KLAWIATURY WSKAŹNIK TAMP. SYS. USTAW. FABRYCZNE USTAWIIA WYJŚĆ USTAWIIA RF ADRES/KL. MANIP. PRZEGLĄD FUNKCJI USTAW. ODBIORNIKA USTAW. RAPORTÓW CZAS TESTU PDWÓJNE IP ZDALNY DOSTĘP USTAW IP/PORT/DHCP TEL. DOMOWY/ZDALNY CZAS DZWONIIA KOD UŻYTKOWNIKA KOD INSTALATORA DŁUGOŚĆ KODU UPRAWNIIA KODU WEJŚCIA - FUNKCJE DODAJ/USUŃ WEJŚCIE CZAS WERY. IMPULSÓW CZAS WERYF. ALARMU KLAWIATURA-STREFA CZAS DLA STREFY WSPÓLNA STREFA KL. DŹWIĘK/BLOKADA ANALIZA USTEREK WERSJA OPROGRAMOW. USTAWIIA WYJŚĆ USTAWIIA SYGNAL. URZĄDZ. RAD. URZĄDZIE RADIOWE NADZÓR URZĄDZ. WYKRW. ZAGŁUSZIA POWT. NIS. POZ. BAT SYG. PRZY WŁ. ALARMU BEZP. ALARM NAPAD. ZARZĄDZ. URZĄD. RAD BEZP. PRZEKAŹNIK BEZP. UŻYTKOWNIK DIAG. CZUJNIK. BEZP DIAG. PRZEKAŹ. BEZP KAS. URZĄDZEŃ BEZP. PROG. POPRZEZ KOD KOPIKUJ DO CTR. KOPIUJ DO KLUCZA! Ostrzeżenie! Prmetry progrmowni muszą znjdowć się w zkresie wrtości dnej loklizcji progrmowni. W przeciwnym rzie system będzie prcowć w stnie nieokreślonym F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

15 Konfigurcj pl 15 USTAW. ODBIORNIKA UST. NR ODBIORNIKA TEL/NR PORTU IP NR ID ABONTA FORMAT FUNKCJA ANTIREPLAY CZAS NA POTW. : sec SZUKANIE SIEC: min USTAW. RAPORTÓW RAPORT STATUS WE RAPORT WŁ/WYŁ SYS RAP. WŁ/WYŁ OCH. OBW RAPORT-STATUS SYS. RAPORT AL. NAPADOWY RAPORT AL. POŻAROWY RAPORT AL. MEDYCZNY AUTOM. TEST RAPORTU PRZECH. RAPORTU:m CZAS TESTU PDWÓJNE IP ZDALNY DOSTĘP USTAW IP/PORT/DHCP TEL. DOMOWY/ZDALNY CZAS DZWONIIA POW. RAPORT. TEST: h RAPORT TESTOWY: h RAPORT TESTOWY: m USTAW PODWÓJNE IP ZDALNY PC WŁ. SYS ZDALNE PROGRAM. ADRES IP Nr PORTU AKTUALIZUJ DHCP:h USTAW. TELEFONÓW NR. DOMOWY/ZDALNY LICZNIK PRÓB POŁ. Rysunek 4. 2: Kom+Reporty Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

16 16 pl Konfigurcj USTAWIIA HASEŁ KOD UŻYTKOWNIKA WPR. NR UŻYTKOWNIKA PRIORYT. KOD UŻYTK KOD UŻYTK. W STREF. ZMIEŃ KOD UŻYTKOW. 3: Ustwieni Kodów KOD INSTALATORA DŁUGOŚĆ KODU UPRAWNIIA KODU ZMIEŃ KOD SERWISU DŁUGOŚĆ KODU TMP RESET UŻYTKOW. WŁ/WYŁ SYS. INSTAL F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

17 Konfigurcj pl 17 USTAWIIA WEJŚĆ WEJŚCIA - FUNKCJE FUNKCJA WE Nr DODAJ/USUŃ WEJŚCIE WEJŚCIE NR CZAS WERY. ALARMU Rysunek 4. 4: Ustwieni Wejść TYP WE BLOKUJ/WYMUŚ WŁ DŹWIĘK/BRAK DŹWIĘK LICZNI. IMPULSÓW WE BLOKOWANIE WEJŚCIA WE TAMPER RAPORT STANU WE WERYF. AL. /RAPORTY WE WEWNĘTRZNE WYBÓR MODUŁ. DLA WE FUNKCJA WE WYBÓR STREF. DLA WE CZAS WERY. IMPULSÓW CZAS WERYFIKACJI:s Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

18 1 pl Konfigurcj USTAW. /STREF KLAWIATURA-STREFA WPROWADŹ NR KLAW. WYBÓR STR. DLA KLAW CZAS DLA STREFY STREFA NR CZAS NA WYJŚ: sec CZAS NA WEJŚ: sec WSPÓLNA STREFA KL. DŹWIĘK/BLOKADA WSPÓLNA STREFA DŹWIĘK ALAR. CZAS BLOK. 5: Ustwieni Stref F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

19 Konfigurcj pl 19 USTAWIIA SYSTEMU USTAWIIA FUNKCJI JĘZYK PRZEGLĄD FUNKCJI Rysunek 4. 6: Ustwieni Systemu DATA/CZAS KONFIG. Z UST/TA LICZNIK ZDARZEŃ ALARM Z KLAWIATURY WSKAŹNIK TAMP. FABRYCZNE ZMIEŃ DATĘ/CZAS DŹWIĘK USTER. KLAW CZAS SYGN. BŁ. ZASIL ZABL. RAPORT USTER OKRES SPRAWDZ. BAT. LINIA TEL. NADZORO SYG. NADZOROWANY SZYBKIE WŁ DLA */# DOSTĘP SERWISU WYM. WŁ SYS. UST/TMP LICZNIK ZDARZEŃ * * 1-6-PL * only one is 2-DE 4-FR 5-IT 7NL * displyed (P1-3) 1-3-ES 6-PL SE SZYBKI ALARM Z KL. SYS TAMP. WSZYST. ST USTAW. FABR. TAK USTAW. NIE ANALIZA USTEREK WERSJA OPROGRAMOW. 01U

20 20 pl Konfigurcj USTAWIIA WYJŚĆ Rysunek 4. 7: Ustwieni wyjść USTAWIIA WYJŚĆ USTAWIIA SYGNAL. WPROWADŹ NR WY TYP ZDARZ. DLA WY WY W STREFIE POLARYZACJA WY CZAS AKTY. WY: sec CZAS AKTY. SYG: min SYG. DŹWIĘKOWY WŁ WEW. WSKAŹ. SYG. WŁ WYŁ SYG. DŹW. KLUCZ F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

21 Konfigurcj pl 21 USTAWIIA RF USTAW. URZĄDZIE RADIOWE AKTYW. MOD. BEZPRZ: NADZÓR URZĄDZ. MONIT. WE BEZP: WYKRW. ZAGŁUSZIA WYK. ZAGŁUSZ. SYG: POWT. BAT N. WZ BEZP: SYG. ALARMU ZDALNA SYG. WŁ. SYS: RF KEYFOB PANIC AL ZARZĄDZ. PRZEKAŹNIK REPEATER No: 1- WZMAC. ID: RĘCZNIE BEZP. UŻYTKOWNIK KEYFOB No: 1-12 PILOT ID: RĘCZNE DIAG. BEZP RF ZONE No: DIAG. BEZP REPEATER No: 1- KAS. POTWIERDŹ KASOWAN. ANULUJ KASOWANIE Rysunek 4. : Ustwieni bezprzewodowe ADRES/KL. POPRZEZ KOD KOD[]WARTOŚĆ= KOPIKUJ DO CTR. KOPIUJ DO KLUCZA Rysunek 4. 9: Progrmownie dresów klwitur Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

22 22 pl Konfigurcj 4. 4 Progrmownie dresu Ustwieni komunikcji i rportów Opcje rportów Adres Wrtość Numer telefonu/dres IP i port odbiornik Numer ID bonent Formt trnsmisji odbiornik (0 = Nieużywne, 1 = Contct ID, 2= SIA, 3 = Conettix IP) Zpobiegnie odtwrzniu przez odbiornik (0 = Wyłączone, 1 = Włączone) =1 Czs oczekiwni n potwierdzenie odbiornik (05 99 s) Czs odpytywni sieci odbiornik ( minut) Numer telefonu/dres IP i port odbiornik Numer ID bonent Formt trnsmisji odbiornik (0 = Nieużywne, 1 = Contct ID, 2= SIA, 3 = Conettix IP) Zpobiegnie odtwrzniu przez odbiornik (0 = Wyłączone, 1 = Włączone) =1 Czs oczekiwni n potwierdzenie odbiornik (05 99 s) Czs odpytywni sieci odbiornik ( minut) Numer telefonu/dres IP i port odbiornik Numer ID bonent Formt trnsmisji odbiornik (0 = Nieużywne, 1 = Contct ID, 2= SIA, 3 = Conettix IP) Zpobiegnie odtwrzniu przez odbiornik (0 = Wyłączone, 1 = Włączone) =1 Czs oczekiwni n potwierdzenie odbiornik (05 99 s) Czs odpytywni sieci odbiornik ( minut) Numer telefonu/dres IP i port odbiornik Numer ID bonent Formt trnsmisji odbiornik (0 = Nieużywne, 1 = Contct ID, 2= SIA, 3 = Conettix IP) Zpobiegnie odtwrzniu przez odbiornik (0 = Wyłączone, 1 = Włączone) = F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

23 Konfigurcj pl 23 Czs oczekiwni n potwierdzenie odbiornik (05 99 s) Czs odpytywni sieci odbiornik ( minut) Uwg! Nleży wprowdzić numer telefonu, gdy wybrno formt Contct ID lub SIA; dres IP i numer portu nleży wprowdzić, gdy wybrno formt Bosch Network. Funkcje nti-reply odbriornik, czsu oczekiwni n potwierdzenie i czsu odpytywni sieci dl odbiornik są ktywne tylko dl formtu Bosch Network. Konfigurownie numeru telefonu Informcje n temt progrmowni numeru telefonu, ptrz Prmetry progrmowni telefonicznego, Stron 29 Konfigurownie dresu IP i numeru portu Adres IP jest zpisywny z pomocą 17 cyfr: cyfry 1 12 to dres IP odbiornik, cyfry oznczją numer portu. Wprowdznie kropek nie jest konieczne. Ntomist nleży wprowdzć cyfrę 0 przed innymi cyfrmi, jeśli poszczególne dresy IP zwierją mniej niż 3 cyfry. 0 nleży wprowdzić przed pozostłymi cyfrmi, jeśli dres portu zwier mniej niż 5 cyfr. Przykłd: Adres IP odbiornik i numer portu 7700 nleży wprowdzić w nstępujący sposób: i Ustwieni dwóch dresów IP Opcj Adres Wrtość 0 = 1 moduł IP, 1 = 2 moduły IP Uwg! Ustwieni dwóch dresów IP są ktywne tylko dl formtu Connetix IP. T opcj progrmowni jest dostępn tylko dl modułów B426 i ITS-DX4020-G. Moduł ITS-DX4020-G nie może być ustwiony jko moduł IP nr 2. Moduł Adres ITS-DX4020-G lub B426 moduł B426 moduł Rporty systemu Opcj Adres Wrtość Rport o przywróceniu stnu wejści Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

24 24 pl Konfigurcj Rport o uzbrojeniu/rozbrojeniu w trybie ochrony pełnej =1/5/6/7 Rport o uzbrojeniu/rozbrojeniu w trybie STAY =1/5/6/7 Rport o stnie systemu (wri wejści, wri łączności, wri linii telefonicznej, wri zsilni sieciowego, niski poziom nłdowni kumultor itp. ) =1/5/6/7 Rport o lrmie npdowym z klwitury Rport o lrmie pożrowym z klwitury Rport o lrmie medycznym z klwitury Rport z utomtycznego testu =1/5/6/7 0 = Brk rportów; 1 = Odbiornik 1; 2 = Odbiornik 2; 3 = Odbiornik 3; 4 = Odbiornik 4; 5 = Odbiornik 1, 2, 3 i 4; 6 = Odbiornik 1 (2, 3 i 4 zpsowy); 7 = Odbiornik 1 (2 zpsowy) i odbiornik 3 (4 zpsowy) Uwg! Jeśli podczs progrmowni odbiornik w polu Formt trnsmisji dl odbiornik wybrno wrtość 0 (nieużywne), ntomist zgodnie z opcjmi rportowni rporty powinny być wysyłne do odbiornik, centrl lrmow nie będzie wysyłć rportów. Rport z utomtycznego testu Adres Adres Wrtość Czs rportu z testu: interwł 00 = Nie używj oznczeni czsowego rportów, = 1 99 godz. Czs rportu: godzin = 0 23 godz., Inne = Nie używj rportów w czsie rzeczywistym Czs rportu: minuty = 0 59 minut, Inne = Nie używj rportów w czsie rzeczywistym VDS-A =1= Czs wygśnięci rportu Adres Adres Wrtość 000 = Brk limitu czsu, = minut VDS-A = F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

25 Konfigurcj pl 25 Dostęp instltor do nstępnego uzbrojeni Adres 013 Adres Wrtość 0 = wyłączone, 1 = włączone VDS-A=1 Wymuszone uzbrojenie, kiedy system prcuje w stnie usterki Adres 0139 Adres Wrtość VDS-A =0 0 = wyłączone, 1 = włączone Sygnliztor kustyczny/ndzór PO 1+2 Adres 0140 Adres Wrtość 0 = wyłączone, 1 = PO1 włączone, 2 = PO2 włączone, 3 = PO1+2 włączone VDS-A = Alrm wywoływny 2 klwiszmi klwitury Adres 0141 Adres Wrtość 0 = wyłączone, 1 = włączone Monitor linii telefonicznej Adres 0142 Adres Wrtość 0 = wyłączone, 1 = włączone VDS-A =1 Sygnł urządzeń ostrzegwczych Adres 0143 Adres Wrtość 0 = wyłączone, 1 = włączone Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

26 26 pl Konfigurcj Liczb dzwonków Adres 0144 Adres Wrtość 0 = Pnel does not nswer 1 13 = Liczb dzwonków do odpowiedzi centrli 14 = Wywołnie połączeni z centrlą; telefon dzwoni nie więcej niż dw rzy i rozłącz połączenie. Telefon czek co njmniej s i ponownie wywołuje połączenie z centrlą. Centrl odpowid po pierwszym sygnle. 15 = Wywołnie połączeni z centrlą; telefon dzwoni nie więcej niż cztery rzy i rozłącz połączenie. W przypdku ponownego nwiązni połączeni w ciągu 45 s centrl odpowid po pierwszym sygnle Zdlne progrmownie Adres 0145 Adres Wrtość 0 = wyłączone, 1 = włączone VDS-A=0 Numer telefonu wywołni zwrotnego Adres Adres Wrtość Ptrz Prmetry progrmowni telefonicznego, Stron Ustwieni zdlnego komputer Adres Adres Wrtość Adres IP RPC Numer portu RPC Czs ktulizcji DHCP centrli (godz. ) RPC to zdlny komputer służący do progrmowni, n którym zinstlowno oprogrmownie do zdlnego progrmowni. Zdlny dostęp do uzbrojonej centrli Adres 010 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 = Włączone; wrtość F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

27 Konfigurcj pl 27 Język klwitury Adres 011 Adres Wrtość 0 = Domyślny, 1 =, 2 = DE, 3 = ES, 4 = FR, 5 = IT, 6 = PL, 7 = NL, = SE Reset zbezpieczeni ntysbotżowego dl użytkownik Adres 012 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 = Włączone Uzbrjnie/rozbrjnie dl instltor Adres 013 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 = Włączone Zone Tmper Bypss when DEOL Zone is Bypssed Adres 014 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 = Włączone =Incert T funckj jest dostępn tylko w progrmowniu Ustwieni połączeni zwrotnego Adres 0196 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 = Włączone Wyciszenie sygnliztor przy rozbrjniu systemu Adres 0197 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 = Włączone Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

28 2 pl Konfigurcj Czs trwni impulsów wejści Adres Adres Wrtość 0 = Wyłączone, s = Czs trwni VDS-A =000 Liczb zpisnych zdrzeń w okresie między włączeniem i wyłączeniem Adres 0201 Adres Wrtość =10 Sygnlizcj sbotżu systemu w strefie Adres 0202 Adres Wrtość 0 = Obszr 1, 1 = Wszystkie obszry Sygnł wewnętrznego sygnliztor jko wskznie Adres 0203 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 = Włączone Interwł kontroli kumultorów Adres 0204 Adres Wrtość 0 = Wyłączone, 1 15 minut VDS-A =15 Regultor czsowy przekroczeni strefy Adres Adres Wrtość s F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

29 Konfigurcj pl 29 Opóźnienie rportu o wrii zsilni sieciowego Adres Adres Wrtość 99 = Wyłączone, 00 9 minut VDS-A =00-60 Numer telefonu powidomieni loklnego (domowego) Adres Adres Wrtość Numer telefonu powidomieni loklnego (domowego) Numer telefonu powidomieni loklnego (domowego) Numer telefonu powidomieni loklnego (domowego) Numer telefonu powidomieni loklnego (domowego) Ptrz Prmetry progrmowni telefonicznego, Stron 29 Jeśli dl pierwszej cyfry numeru telefonu ustwiono ą wrtość 15, funkcj lrmu n telefon domowy będzie wyłączon. Jeśli tę wrtość wprowdzono w innej pozycji, ozncz on koniec numeru telefonu. Prmetry progrmowni telefonicznego Wymgny numer telefonu Klwisz progrmowni dnych Wymgny numer telefonu Klwisz progrmowni dnych * # Przerw 4 s Tbel 4. 1: Prmetry progrmowni telefonicznego Progrmownie strefy Funkcje stref System obsługuje mksymlnie 64 strefy. Dl kżdej strefy możn wybrć jedną z 16 funkcji stref orz obszry i moduły. Adres Funkcj wejści # 00 Adres Wrtość Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

30 30 pl Konfigurcj Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj strefy # 01 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 02 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 03 Adres Wrtość F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

31 Konfigurcj pl 31 Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 04 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 05 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 06 Adres Wrtość Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

32 32 pl Konfigurcj Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 07 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu 02 0 VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 0 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 09 Adres Wrtość F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

33 Konfigurcj pl 33 Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 10 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 11 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 12 Adres Wrtość Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

34 34 pl Konfigurcj Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 13 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 14 Adres Wrtość Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Funkcj wejści # 15 Adres Wrtość F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

35 Konfigurcj pl 35 Typ wejści Wymuszone uzbrojenie/pomijnie Cichy lrm/tryb gongu Liczb impulsów dl wejści Blokd wejści Wejście sbotżu (2EOL) Rport o stnie wejści VDS-A =0/2 VDS-A =0/2 VDS-A =0 VDS-A =1/5/6/7 Rport o niezweryfikownym lrmie/weryfikcji Alrmu VDS-A =0 Nr domowy Informcje n temt zkresu wrtości dl kżdej funkcji wejść, ptrz Funkcje stref, Stron 29 Opcj funkcji strefy Opcj funkcji strefy Opis Zone Type 00 Stref nieużywn 01 Ntychmistowy 02 Wewnętrzn ktywown bezzwłocznie 03 Opóźnienie 04 Wewnętrzn opóźnienie 05 Śledzenie 06 Wewnętrzn śledzenie godziny 0 Przełącznik z kluczem 09 Włącznie i wyłącznie przełącznikiem z kluczem godziny, npd godziny, pożr godziny, pożr z weryfikcją 13 Tmper 14 Rygiel elektryczny 15 Usterk zewnętrzn 16 Opóźnienie wyjści 17 Wewnętrzne opóźnienie wyjści 1 Alrm techniczny 19 Reset 20 Ntychmistowy bez resetowni Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

36 36 pl Konfigurcj 21 Zrezerwowne Wymuszone uzbrojenie / pomijnie 0 Wyłączone 1 Wymuś uzbrojenie 2 Pomijnie 3 Wszystkie Cichy lrm / tryb gongu 0 Wyłączone 1 Cichy lrm 2 Tryb gongu 3 Wszystkie Zone Pulse count 0 Wyłączone impulsów Zone Lockout 0 Wyłączone 1 1 blokd lrmu 2 3 blokdy lrmu 3 6 blokd lrmu 4 Czs trwni lrmu Zone Tmper 0 Wyłączone 1 Włączone Zone Sttus Report 0 Rport niewymgny 1 Odbiornik 1 2 Odbiornik 2 3 Odbiornik 3 4 Odbiornik 4 5 Odbiornik 1, 2, 3 i 4 6 Odbiornik 1 (2, 3 i 4 zpsowe) 7 Odbiornik 1 (2 zpsowy) i odbiornik 3 (4 zpsowy) Weryfikcj lrmu / ochron międzystrefow 0 Wyłączone 1 Weryfikcj lrmu 2 Przekroczenie strefy 3 Wszystkie Nr domowy Zgodnie z opcją Rport o lrmie. Zkres Rporty niedozwolone 1 Rport do loklizcji 1 2 Rport do loklizcji F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

37 Konfigurcj pl 37 3 Rport do loklizcji 3 4 Rport do loklizcji 4 5 Rport do loklizcji 1, 2, 3, 4 6 Rport do loklizcji 1 (2, 3, 4 zpsowe) 7 Rport do loklizcji 1 (2 zpsowy) i 3 (4 zpsowy) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

38 3 pl Konfigurcj Ustwieni stref wspólnych Opcj Adres Wrtość Zkres wrtości Typ strefy wspólnej = brk 1 = Zgodnie z częścią 2 2 = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią 2- = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią = Zgodnie z częścią 2-16 Uwg! W przypdku strefy wspólnej będzie to stref 1. Jeśli w systemie jest tylko 1 stref, w loklizcji 0370 możn ustwić wyłącznie wrtość F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

39 Konfigurcj pl 39 Obszr strefy, funkcje strefy i wybór modułu Nr wejś ci Adres wyboru strefy Wrtość Adres wyboru funkcji wejści Wrtość Adres wyboru modułu Wrtość Zkres wrtości: 00 = lini nie jest używn, 1 16 = strefy 1 16 Zkres wrtości: Ptrz punkt Funkcje stref, Stron 29 0 = wejście n płycie, 1 = wejście n klwiturze 2 = wejście w module rozszerzeń DX = urządzenie rdiowe 15 = nieużywne Uwg! Zones my be indicted on keypds with number tht re different from zone number used for progrmming nd hrdwre input. Przykłd: W jednej klwiturze strefowej wejście nr 17 powinno być podne jko wejście 16 (np. widoczne n klwiturze LED 16 wejść) Po wyłączeniu wejści 16* (lub innego w zkresie od 1 do 16) wejście nr 17 jest podne n klwiturze jko nr 16. * zmienić ustwienie opcji wyboru obszru n wrtość 00 = wejście nieużywne. Więcej informcji, również n temt systemów wielostrefowych, znjduje się w instrukcji instlcji centrli lrmowej AMAX pnel Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

40 40 pl Konfigurcj Uwg! Kiedy przypiszemy wejście do urządzeni bezprzewodowego (3), wtedy dedykowne wejście n plycie wejść jest nie dostępne F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

41 Konfigurcj pl 41 Nr wejś ci Adres wyboru strefy Wrtość Adres wyboru funkcji wejści Wrtość Adres wyboru modułu Wrtość Zkres wrtości: 00 = lini nie jest używn, 1 16 = strefy 1 16 Zkres wrtości: Ptrz punkt Funkcje stref, Stron 29 0 = wejście n płycie głównej 1 = wejście n klwiturze* 2 = wejści en module rozszerzeń DX2010** 3 = urządzenie rdiowe 15 = nieużywne * Wejści 17 do 32 są przypisne do Klwitury 1 do 32 (wejści 17 = Klwitur 1, Wejście 32 = Klwitur 32) ** Wejści od 17 do 24 są przypisne do DX2010 dres 103 do portów 1 do, zobcz tkże Wejści od 25 do 32 są przypisne do DX2010 dres 104 do portów od 1 do, zobcz tkże Uwg! Kiedy wejście jest przypisne do Klwitrury strefowej (1) lub urządzeni bezprzewodowego (3), wtedy przypisnie n module DX2010 jest nie możliw Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

42 42 pl Konfigurcj Nr wejś ci Adres wyboru strefy Wrtość Adres wyboru funkcji wejści Wrtość Adres wyboru modułu Wrtość F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

43 Konfigurcj pl Zkres wrtości: 00 = wejście nieużywne, 1 16 = stref 1 16 * zobcz nstępną tbelę Zkres wrtości: Ptrz punkt Funkcje stref, Stron = wejście n płycie głównej 1 = wejście n klwiturze 2 = wejście n module DX2010* 3 = urządzenie rdiowe 15 = nieużywne Uwg! Kiedy wejście jest przypisne do urządzeni bezprzewodowego (3), wtedy dne wejście jest nie dostępne n module DX2010 Moduł Adres Moduł DX (wejści 17 24) 103 Moduł DX (wejści 25 32) 104 Moduł DX (wejści 33 40) 105 Moduł DX (wejści 41 4) 106 Moduł DX (wejści 49 56) 107 Moduł DX (wejści 57 64) Progrmownie wyjść Progrmownie wyjść wbudownych Opcj Adres Wrtość Sygnł lrmowy klwitury, 0 = Wyłączone, 1 = Włączone Czs dziłni sygnliztor kustycznego, = 0 99 minut Ptrz Zkresy wrtości progrmowni opcji wyjść, Stron 44 Wyjście 1 Typ zdrzeni wyjści VDS-A Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści =5 VDS-A =0 Czs ktywności wyjści VDS-A =10 Wyjście 2 Typ zdrzeni wyjści VDS-A Wyjście Strefy/Wejści =5 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

44 44 pl Konfigurcj VDS-A =0 Tryb wyjści Czs ktywności wyjści VDS-A =10 Wyjście 3 Typ zdrzeni wyjści VDS-A Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści =5 VDS-A =0 Czs ktywności wyjści VDS-A =10 Wyjście 4 Typ zdrzeni wyjści VDS-A Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści =5 VDS-A =0 Czs ktywności wyjści VDS-A =10 Uwg! Jeśli jko lrm ktywowni wejści zostł ustwiony cichy lrm, wyjści klwitury i lrmu dźwiękowego są niedostępne. Informcje n temt odpowiednich zkresów wrtości dl typu zdrzeni wyjści, trybu wyjści i czsu ktywności wyjści, tkże związku między typem zdrzeni wyjści i wyjściem w obszrze, ptrz Zkresy wrtości progrmowni opcji wyjść, Stron 44 Zkresy wrtości progrmowni opcji wyjść Typ zdrzeni wyjści Opis Wyjście Strefy/Wejści Wyjście Zdrzenie 0 Nieużywne Nie 1 System rozbrojony 0 = Wszystkie strefy 2 System uzbrojony 1 16 = Strefy Alrm systemu 0 = Dowoln stref, 4 Alrm systemu (dźwiękowy i cichy) 1 16 = Strefy Zewnętrzny sygnliztor kustyczny w trybie ochrony pełnej 6 Zewnętrzny sygnliztor kustyczny w trybie STAY 7 Wewnętrzny sygnliztor kustyczny Wewnętrzny sygnliztor kustyczny z zbezpieczeniem ntysbotżowym F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

45 Konfigurcj pl 45 9 Ostrzeżenie o czsie opóźnieni wejści/wyjści 1 16 = Strefy Awri linii telefonicznej 11 Awri zsilni sieciowego 12 Niski poziom nłdowni kumultor 13 Zbezpieczenie ntysbotżowe 0 = Dowoln stref, 14 Usterk zewnętrzn 1 16 = Strefy Wszystkie wrie 16 Alrm pożrowy 0 = Dowoln stref, 17 Resetownie lrmu pożrowego 1 16 = Strefy Uzbrojenie w trybie ochrony pełnej 0 = Wszystkie strefy 19 Uzbrojenie w trybie STAY 1 16 = Strefy Reset *1 0 = Dowoln stref 1 16 = numer strefy 21 Śledzeni Zdrzeń n wejściu (Alrm lub sbotż) 22 Przycisk pilot rdiowego (3) (brm grżow) Numer wejści = Dowoln stref, 1 16 = Strefy Przycisk 4 pilot rdiowego 24 Wskźnik gongu *1 25 Zweryfikowny lrm 26 Niezweryfikowny lrm 27 Alrm techniczny 2 Pominięte wejście 29 Gotowość do uzbrojeni 0 = All strefy 1-16 = Strefy Obchód testowy Wyjście Tryb 0 Ciągły 1 Impulsowe 2 Montż odwrócony Wyjście Godzin s *1 Czs wyjści jest ustlony (1 s) Progrmownie wyjść modułu DX3010 W tym punkcie przedstwiono progrmownie opcjonlne. 01U

46 46 pl Konfigurcj Moduł Adres Moduł DX (wyjści 5 12) 150 Moduł DX (wyjści 13 20) 151 Tbel 4. 2: Ustwieni dresów modułów DX3010 Progrmownie wyjść modułu DX Adres Ptrz Zkresy wrtości progrmowni opcji wyjść, Stron 44 Wyjście 5 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 6 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 7 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

47 Konfigurcj pl 47 Wyjście 9 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 10 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 11 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 12 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Progrmownie wyjść modułu DX Adres Ptrz Zkresy wrtości progrmowni opcji wyjść, Stron 44 Wyjście 13 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

48 4 pl Konfigurcj Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 14 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 15 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 16 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 17 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 1 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści F. 01U Quick Strt Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH

49 Konfigurcj pl 49 Wyjście 19 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Wyjście 20 Adres Wrtość Typ zdrzeni wyjści Wyjście Strefy/Wejści Tryb wyjści Czs ktywności wyjści Kody dostępu Długość kodu Opcj Adres Wrtość Długość kodu, 4 6 = 4 6 cyfr Kod dostępu obejmuje kod instltor i kody użytkownik. Jeśli zostnie ustwion wrtość 15, kod nie będzie używny. Długość kodu jest tk sm dl wszytskich Kodów Dostępu Kod instltor Opcj Adres Wrtość Kod instltor Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Strt Guide F. 01U

Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji
Wycofane z oferty - Ograniczona dostępność stanów magazynowychZamknij Modal

[{"images":[{"format":"300Wx300H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. azureedge. net/public/images/large/ProductPhoto_Web_all_22595992587. png", "srcsetWidth":300, "isVideo":false}], "thumbnails":[{"format":"96Wx96H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. net/public/images/small/ProductPhoto_Web_all_22595992587. png", "srcsetWidth":96, "isVideo":false}], "zooms":[{"format":"515Wx515H", "url":"https://resources-boschsecurity-cdn. net/public/images/xlarge/ProductPhoto_Web_all_22595992587. png", "srcsetWidth":515, "isVideo":false}]}][]AMAX panel 4000

  • 64 strefy / 16 obszarów / 250 kodów użytkowników
  • Zintegrowany dialer głosowy
  • Funkcja makro
  • Bezpośrednie połączenie USB

Obsługa i konserwacja Bosch Amax Panel 2000 Icp Amax P

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i konserwacja Bosch Amax Panel 2000 Icp Amax P

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i konserwacja Bosch Amax Panel 2000 Icp Amax P