Instrukcje kodowania Dell Optiplex 7080

Dell Optiplex 7080 to komputer stacjonarny zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności. Jego wyjątkowa budowa pozwala na wykonywanie wielu zadań w tym samym czasie. Oferuje wiele opcji konfiguracji, dzięki czemu można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Instrukcje kodowania Dell Optiplex 7080 są przeznaczone do optymalizacji wydajności, dzięki czemu można w pełni wykorzystać jego potencjał. Instrukcje te zawierają informacje na temat optymalizacji wydajności systemu operacyjnego, a także zalecenia dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Wszystkie instrukcje kodowania Dell Optiplex 7080 są dostępne w Internecie, dzięki czemu można je łatwo wyszukać i wykorzystać do optymalizacji wydajności komputera.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje kodowania Dell Optiplex 7080

Na tej stronie możesz kompletnie za darmo pobrać Instrukcja Posiadacza Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012).
PDF Instrukcja Posiadacza ma 65 stron, a jego rozmiar to 15. 43 Mb.
Przeczytaj online Komputery Stacjonarne Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012) Instrukcja Posiadacza

Pobierz plik PDF "Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012) Instrukcja Posiadacza" (15. 43 Mb)Popularność:624 wyświetleniaPrzelicz strony:65 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:15. 43 Mb

Inne instrukcje Dell OptiPlex 7010 (Mid 2012)

Inne instrukcje Dell Komputery Stacjonarne

Inne instrukcje Dell

Zobacz poniższy poradnik dla Dell OptiPlex 7010. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Komputer Dell OptiPlex 9010/7010 w obudowie typuminiwieżaPodręcznik użytkownikaModel regulacji: D09MTyp regulacji: D09M003

Strona: 2

Uwagi, przestrogi i ostrzeżeniaUWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposóbuniknięcia problemu.PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesieniaobrażeń ciała lub śmierci.© 2012 Dell Inc.Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™,OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jestzastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ sąznakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowyWindows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation wStanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jestużywany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmyBluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmyWireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.2012 – 06Rev. A00

Strona: 3

Spis treściUwagi, przestrogi i ostrzeżenia................................................................................................ 2Rodział 1:Serwisowanie komputera........................................................................................ 5Przed przystąpieniem do serwisowania komputera................................................................................................... 5Wyłączanie komputera........................................................................................................................................... 6Po zakończeniu serwisowania komputera................................................................................................................ 6Rodział 2:Wymontowywanie i instalowanie komponentów.................................................. 7Zalecane narzędzia............................................................................................................................................... 7Wymontowywanie pokrywy..................................................................................................................................... 7Instalowanie pokrywy............................................................................................................................................. 7Wymontowywanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy................................................................................... 8Instalowanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy........................................................................................... 9Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)................................................................................. 9Instalowanie karty sieci WLAN.............................................................................................................................. 10Wymontowywanie pokrywy przedniej..................................................................................................................... 10Instalowanie pokrywy przedniej............................................................................................................................. 12Wymontowywanie karty rozszerzeń....................................................................................................................... 12Instalowanie karty rozszerzeń............................................................................................................................... 13Zalecenia dotyczące modułów pamięci.................................................................................................................. 13Wymontowywanie modułów pamięci..................................................................................................................... 14Instalowanie modułów pamięci.............................................................................................................................. 14Wymontowywanie baterii pastylkowej.................................................................................................................... 14Instalowanie baterii pastylkowej............................................................................................................................ 15Wymontowywanie dysku twardego........................................................................................................................ 15Instalowanie dysku twardego................................................................................................................................ 16Wymontowywanie napędu dysków optycznych....................................................................................................... 17Instalowanie napędu dysków optycznych............................................................................................................... 18Wymontowywanie głośnika................................................................................................................................... 18Instalowanie głośnika........................................................................................................................................... 19Wymontowywanie zasilacza................................................................................................................................. 19Instalowanie zasilacza......................................................................................................................................... 22Wymontowywanie radiatora.................................................................................................................................. 22Instalowanie radiatora.......................................................................................................................................... 23Wymontowywanie procesora................................................................................................................................ 24Instalowanie procesora........................................................................................................................................ 24Wymontowywanie wentylatora systemowego......................................................................................................... 24

Strona: 4

Instalowanie wentylatora systemowego................................................................................................................. 25Wymontowywanie czujnika temperatury................................................................................................................. 25Instalowanie przedniego czujnika temperatury........................................................................................................ 27Wymontowywanie przełącznika zasilania............................................................................................................... 27Instalowanie przełącznika zasilania....................................................................................................................... 29Wymontowywanie panelu we/wy........................................................................................................................... 29Instalowanie panelu we/wy................................................................................................................................... 31Wymontowywanie płyty systemowej...................................................................................................................... 31Elementy płyty systemowej................................................................................................................................... 34Instalowanie płyty systemowej.............................................................................................................................. 34Rodział 3:Program konfiguracji systemu............................................................................. 37Sekwencja ładowania.......................................................................................................................................... 37Klawisze nawigacji............................................................................................................................................... 37Opcje konfiguracji systemu................................................................................................................................... 38Aktualizowanie systemu BIOS............................................................................................................................. 46Ustawienia zworki................................................................................................................................................ 46Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu........................................................................................................ 47Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemu......................................................................... 47Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu.................................................... 48Wyłączanie hasła systemowego..................................................................................................................... 48Rodział 4:Diagnostyka............................................................................................................ 51Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)................................................................. 51Rodział 5:Rozwiązywanie problemów z komputerem......................................................... 53Lampki diagnostyczne......................................................................................................................................... 53Kod dźwiękowy................................................................................................................................................... 54Komunikaty o błędach.......................................................................................................................................... 54Rodział 6:Dane techniczne..................................................................................................... 59Rodział 7:Kontakt z firmą Dell.............................................................................................. 67

Strona: 5

1Serwisowanie komputeraPrzed przystąpieniem do serwisowania komputeraAby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczącychbezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnionenastępujące warunki:• Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.• Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedurywymontowywania w odwrotnej kolejności.PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputeranależy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowezalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności zprzepisami prawnymi) pod adresem www. dell. com/regulatory_compliance.OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownikpowinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione wdokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet.Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją naurządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem.OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocąopaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni(np. złącza z tyłu komputera).OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani stykówna kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesornależy trzymać za brzegi, a nie za styki.OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel.Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza.Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kablanależy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.2. Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera).OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.3. Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.4. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.5

Strona: 6

5. Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunki elektryczne zpłyty systemowej.6. Zdejmij pokrywę.OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunkówelektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów ztyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celuodprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów.Wyłączanie komputeraOSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyćwszystkie programy.1. Zamknij system operacyjny:– Windows 7:Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij.– Windows Vista:Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano na rysunku) ikliknij polecenie Zamknij.– Windows XP:Kliknij kolejno Start → Wyłącz komputer → Wyłącz. Komputer wyłączy się automatycznie, kiedy zakończy sięproces zamykania systemu.2. Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niegourządzenia nie wyłączyły się automatycznie razem z systemem operacyjnym, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj goprzez około 6 sekund, aby je wyłączyć.Po zakończeniu serwisowania komputeraPo zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty ikable.1. Załóż pokrywę.OSTRZEŻENIE: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następniedo komputera.2. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.3. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.4. Włącz komputer.5. W razie potrzeby uruchom program Dell Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.6

Strona: 7

2Wymontowywanie i instalowanie komponentówTa sekcja zawiera szczegółowe instrukcje wymontowywania i instalowania komponentów w komputerze.Zalecane narzędziaProcedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:• Mały wkrętak z płaskim grotem• Wkrętak krzyżakowy• Mały rysik z tworzywa sztucznegoWymontowywanie pokrywy1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.2. Pociągnij dźwignię zwalniającą do góry, podnieś pokrywę do góry i zdejmij ją z komputera.Instalowanie pokrywy1. Dopasuj zaczepy w pokrywie do szczelin w ramie montażowej komputera.2. Dociśnij pokrywę aż do jej zaskoczenia w odpowiedniej pozycji (charakterystyczne kliknięcie).3. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.7

Strona: 8

Wymontowywanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy2. Zdejmij pokrywę.3. Naciśnij zatrzask do wewnątrz, aby go zwolnić, a następnie delikatnie odłącz kabel czujnika naruszenia obudowy od płytysystemowej.4. Przesuń przełącznik czujnika naruszenia obudowy ku dołowi i wyjmij go z komputera.8

Strona: 9

Instalowanie przełącznika czujnika naruszenia obudowy1. Umieść przełącznik czujnika naruszenia obudowy z tyłu ramy montażowej i przesuń go ku górze, aby go zamocować.2. Podłącz kabel czujnika naruszenia obudowy do złącza na płycie systemowej.3. Zainstaluj pokrywę.4. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)3. Wykręć wkręty mocujące moduł anteny do komputera. Wyjmij moduł anteny z komputera.4. Naciśnij niebieski zaczep i pociągnij zatrzask na zewnątrz.9

Strona: 10

5. Wyjmij kartę sieci WLAN z gniazda na płycie systemowej.Instalowanie karty sieci WLAN1. Umieść kartę WLAN w gnieździe na płycie systemowej i dociśnij, aby ją zamocować.2. Zablokuj zatrzask.3. Umieść moduł anteny na gnieździe i wkręć wkręty mocujące moduł anteny do komputera.4. Zainstaluj pokrywę.5. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie pokrywy przedniej10

Strona: 11

3. Delikatnie podważ zatrzaski na krawędzi pokrywy przedniej, odciągając je od ramy montażowej komputera w okolicy paneluprzedniego.4. Odchyl panel przedni od komputera, aby uwolnić zaczepy po przeciwnej stronie panelu.11

Strona: 12

Instalowanie pokrywy przedniej1. Umieść zaczepy na dolnej krawędzi panelu przedniego w szczelinach w obudowie komputera.2. Obróć pokrywę przednią i dociśnij ją do obudowy, aby zamknąć zatrzaski mocujące panel przedni (charakterystycznekliknięcie).Wymontowywanie karty rozszerzeń3. Naciśnij dźwignię zwalniającą karty po stronie wewnętrznej i odciągnij na zewnątrz po drugiej stronie.12

Strona: 13

4. Delikatnie odciągnij dźwignię zwalniającą od karty PCIe x16, aż zaczep mocujący zostanie uwolniony z wycięcia w karcie.Następnie wysuń kartę z gniazda ku górze i wyjmij ją z komputera.5. Powtórz punkt 4, aby wymontować pozostałe karty rozszerzeń, jeśli są zainstalowane.Instalowanie karty rozszerzeń1. Umieść kartę rozszerzeń w gnieździe na płycie systemowej i dociśnij, aby ją zamocować.2. Powtórz punkt 1 dla wszystkich kart rozszerzeń, które są używane.Zalecenia dotyczące modułów pamięciSkonfigurowanie pamięci operacyjnej zgodnie z poniższymi wskazówkami pozwoli zapewnić optymalną wydajność komputera:• Moduły pamięci o różnych pojemnościach (np. 2 GB i 4 GB) można łączyć, ale konfiguracja wszystkich kanałów, wktórych są zainstalowane moduły pamięci, musi być taka sama.• Moduł pamięci należy instalować począwszy od pierwszego gniazda.UWAGA: Gniazda modułów pamięci mogą mieć różne oznaczenia zależnie od konfiguracji sprzętowej komputera. Naprzykład, A1, A2 lub 1, 2, 3.13

Strona: 14

• W przypadku łączenia modułów o randze 4 z modułami o randze 1 lub 2, moduły o randze 4 muszą być zainstalowane wgniazdach wyposażonych w białe dźwignie zwalniające.• W przypadku zainstalowania modułów pamięci o różnych szybkościach wszystkie moduły działają z szybkościąnajwolniejszego zainstalowanego modułu.Wymontowywanie modułów pamięci3. Odszukaj moduły pamięci na płycie systemowej.4. Naciśnij zaczepy mocujące moduł pamięci po obu stronach i wyjmij moduł pamięci z gniazda na płycie systemowej.Instalowanie modułów pamięci1. Dopasuj wycięcie na module pamięci do wypustki w gnieździe na płycie systemowej.2. Dociśnij moduł pamięci, aż zatrzaski zostaną zamknięte, a moduł zostanie zamocowany.Wymontowywanie baterii pastylkowej3. Odszukaj baterię pastylkową na płycie systemowej.14

Strona: 15

4. Wymontuj karty rozszerzeń.5. Delikatnie naciśnij baterię pastylkową. Kiedy bateria pastylkowa zostanie wysunięta z gniazda, wyjmij ją z komputera.Instalowanie baterii pastylkowej1. Włóż baterię pastylkową do gniazda na płycie systemowej.2. Dociśnij baterię pastylkową, aż zatrzask zostanie zamknięty i zamocuje baterię.3. Zainstaluj karty rozszerzeń.Wymontowywanie dysku twardego3. Odłącz kabel danych i kabel zasilania na tylnej ściance dysku twardego.15

Strona: 16

4. Naciśnij dwa niebieskie zaczepy do wewnątrz i wyjmij wspornik dysku twardego z wnęki.5. Rozegnij wspornik dysku twardego i wyjmij dysk ze wspornika.6. Powtórz punkty od 3 do 5, aby wymontować drugi dysk twardy, jeśli jest zainstalowany.Instalowanie dysku twardego1. Umieść dysk twardy we wsporniku.2. Naciśnij dwa niebieskie zatrzaski do wewnątrz i umieść wspornik dysku twardego we wnęce.3. Podłącz kabel danych i kabel zasilania do złączy z tyłu dysku twardego.16

Strona: 17

Wymontowywanie napędu dysków optycznych3. Zdejmij panel przedni.4. Odłącz kabel danych i kabel zasilania na tylnej ściance napędu dysków optycznych.5. Przesuń zatrzask napędu dysków optycznych do dołu i przytrzymaj, aby odblokować napęd dysków optycznych, a następniewyjmij napęd dysków optycznych z komputera.17

Strona: 18

6. Powtórz punkty 4 i 5, aby wymontować drugi napęd dysków optycznych (jeśli jest zainstalowany).Instalowanie napędu dysków optycznych1. Włóż napęd dysków optycznych przez przód komputera i dociśnij, aby zatrzask mocujący napęd został zablokowany.2. Podłącz kabel danych i kabel zasilania do złączy na tylnej ściance napędu dysków optycznych.3. Zainstaluj panel przedni.Wymontowywanie głośnika3. Odłącz kabel głośnika od płyty systemowej.18

Strona: 19

4. Naciśnij zatrzask mocujący głośnika, przesuń głośnik ku górze i wyjmij go.Instalowanie głośnika1. Wsuń głośnik do wnęki, aby go zamocować.2. Umieść kabel głośnika w zacisku na ramie montażowej i podłącz kabel głośnika do płyty systemowej.Wymontowywanie zasilacza3. Odłącz kabel zasilania od napędu (napędów) dysków optycznych.19

Strona: 20

4. Odłącz kabel zasilania od dysku twardego (dysków twardych) i wyjmij z zacisku. Odłącz kabel z 24–stykową końcówką od5. Odłącz kabel zasilania z 4-stykową końcówką od płyty systemowej.6. Wykręć wkręty mocujące zasilacz do tylnej części komputera.20

Strona: 21

7. Naciśnij niebieski zatrzask zwalniający obok zasilacza i przesuń zasilacz ku przodowi komputera.8. Wyjmij zasilacz z komputera.21

Strona: 22

Instalowanie zasilacza1. Umieść zasilacz w ramie montażowej i przesuń go ku tyłowi komputera, aby go zamocować.2. Wkrętakiem krzyżakowym dokręć wkręty mocujące zasilacz do tylnej ścianki komputera.3. Podłącz kabel zasilania z 4-stykową końcówką do płyty systemowej.4. Podłącz kabel zasilania z 24-stykową końcówką do płyty systemowej.5. Umieść kable zasilania w zaciskach na ramie montażowej.6. Podłącz kable zasilania od dysków twardych i napędów dysków optycznych.7. Zainstaluj pokrywę.8. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie radiatora3. Naciśnij plastikowy zacisk, aby uwolnić i odłączyć kabel radiatora od płyty systemowej.22

Strona: 23

4. Wkrętakiem krzyżakowym poluzuj wkręty osadzone mocujące radiator do płyty systemowej i wyjmij radiator z komputera.Wkręty należy odkręcać naprzemian, po przekątnej.Instalowanie radiatora1. Umieść radiator w ramie montażowej komputera.2. Wkrętakiem krzyżakowym dokręć wkręty osadzone mocujące radiator do płyty systemowej. Wkręty należy dokręcaćnaprzemian, po przekątnej.3. Podłącz kabel radiatora do złącza na płycie systemowej.23

Strona: 24

Wymontowywanie procesora3. Wymontuj radiator.4. Naciśnij dźwignię zwalniającą w dół, a następnie przesuń ją na zewnątrz, aby ją uwolnić spod zaczepu. Podnieś pokrywęprocesora, wyjmij procesor z gniazda i umieść go w torbie antystatycznej.Instalowanie procesora1. Umieść procesor w gnieździe. Sprawdź, czy procesor jest poprawnie osadzony.2. Delikatnie opuść pokrywę procesora.3. Naciśnij dźwignię zwalniającą w dół, a następnie przesuń ją do środka, aby zabezpieczyć ją zaczepem.4. Zainstaluj radiator.5. Zainstaluj pokrywę.6. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie wentylatora systemowego3. Naciśnij zatrzask, aby uwolnić i odłączyć kabel wentylatora systemowego od płyty systemowej.24

Strona: 25

4. Podważ i zdejmij wentylator systemowy z czterech pierścieni mocujących go do tylnej ścianki komputera.Instalowanie wentylatora systemowego1. Umieść wentylator w ramie montażowej komputera.2. Przełóż cztery pierścienie przez otwór w obudowie i przesuń je wzdłuż rowka, aby je zamocować.3. Podłącz kabel wentylatora do złącza na płycie systemowej.Wymontowywanie czujnika temperatury25

Strona: 26

3. Odłącz kabel czujnika temperatury od złącza na płycie systemowej.4. Wyjmij kabel czujnika temperatury z zacisku na ramie montażowej.26

Strona: 27

5. Delikatnie naciśnij zaczepy po obu stronach, aby uwolnić czujnik temperatury i wyjmij czujnik z komputera.Instalowanie przedniego czujnika temperatury1. Delikatnie umieść czujnik temperatury w ramie montażowej komputera.2. Umieść kabel czujnika temperatury w zaciskach w obudowie.3. Podłącz kabel czujnika temperatury do złącza na płycie systemowej.Wymontowywanie przełącznika zasilania2. Wymontuj następujące elementy:a) pokrywa27

Strona: 28

b) pokrywa przedniac) napęd dysków optycznych3. Odłącz kabel przełącznika zasilania od płyty systemowej.4. Wyjmij kabel przełącznika zasilania z zacisków na ramie montażowej.5. Naciśnij zaciski po obu stronach przełącznika zasilania, aby go uwolnić z ramy montażowej, a następnie wyjmij przełącznikzasilania z komputera.28

Strona: 29

6. Przesuń przełącznik zasilania razem z kablem przez otwór z przodu komputera.Instalowanie przełącznika zasilania1. Włóż przełącznik zasilania przez otwór z przodu komputera.2. Przymocuj kabel przełącznika zasilania do ramy montażowej.3. Umieść kabel przełącznika zasilania w zaciskach na ramie montażowej.4. Podłącz kabel przełącznika zasilania do płyty systemowej.5. Zainstaluj następujące elementy:a) napęd dysków optycznychb) panel przednic) pokrywaWymontowywanie panelu we/wy29

Strona: 30

4. Odłącz kabel panelu we/wy i kabel FlyWire od płyty systemowej.5. Wyjmij kabel panelu we/wy i kabel FlyWire z zacisku na płycie systemowej.6. Wykręć wkręt mocujący panel we/wy do komputera.30

Strona: 31

7. Przesuń panel we/wy ku lewej stronie komputera, aby go uwolnić, a następnie wyjmij panel we/wy razem z kablem zkomputera.Instalowanie panelu we/wy1. Umieść panel we/wy w szczelinie z przodu ramy montażowej.2. Przesuń panel we/wy ku prawej stronie komputera, aby go zamocować.3. Wkrętakiem krzyżakowym dokręć wkręt mocujący panel we/wy do ramy montażowej.4. Umieść kabel panelu we/wy i kabel FlyWire w zacisku na ramie montażowej.5. Podłącz kabel panelu we/wy i kabel FlyWire do płyty systemowej.6. Zainstaluj panel przedni.Wymontowywanie płyty systemowej31

Strona: 32

b) pamięćc) karty rozszerzeńd) radiatore) procesor3. Odłącz wszystkie kable od płyty systemowej.4. Wykręć wkręty mocujące płytę systemową do komputera.5. Przesuń płytę systemową ku przedniej części komputera.32

Strona: 33

6. Ostrożnie odchyl płytę systemową pod kątem 45 stopni, a następnie wyjmij ją z komputera.33

Strona: 34

Elementy płyty systemowejRysunek 1. Elementy na płycie systemowej1. gniazdo PCI Express x16 (podłączone jako x4)2. gniazdo karty PCI3. gniazdo PCIe x14. bateria pastylkowa5. gniazdo PCI Express x166. złącze przełącznika czujnika naruszenia obudowy7. złącze wentylatora systemowego8. złącze zasilania procesora (4–stykowe)9. gniazdo procesora10. złącze wentylatora radiatora11. gniazda modułów pamięci DDR DIMM (4)12. złącze przedniego przycisku zasilania13. złącze zasilania ATX (24–stykowe)14. złącza SATA15. złącze przedniego panelu USB16. złącze głośnika17. złącze audio na panelu przednim18. złącze czujnika temperatury19. wewnętrzne złącze USB 2. 020. zworka resetowania hasła21. złącze zworki RTCRSTInstalowanie płyty systemowej1. Wyrównaj płytę systemową ze złączami portów z tyłu obudowy i umieść płytę systemową w ramie montażowej komputera.2. Wkręć wkręty mocujące płytę systemową do ramy montażowej.34

Strona: 35

3. Podłącz kable do płyty systemowej.4. Zainstaluj następujące elementy:a) procesorb) radiatord) pamięće) pokrywa35

Strona: 36

3Program konfiguracji systemuProgram konfiguracji systemu służy do zarządzania sprzętem zainstalowanym w komputerze i umożliwia modyfikowaniekonfiguracji systemu BIOS. W programie konfiguracji systemu można wykonywać następujące zadania:• Zmienianie ustawień zapisanych w pamięci NVRAM po zainstalowaniu lub wymontowaniu sprzętu• Wyświetlanie konfiguracji sprzętowej systemu• Włączanie i wyłączanie wbudowanych urządzeń• Ustawianie opcji wydajności i zarządzania zasilaniem• Zarządzanie zabezpieczeniami komputeraSekwencja ładowaniaOpcja Boot Sequence (Sekwencja ładowania) umożliwia pominięcie kolejności urządzeń startowych zdefiniowanej w programiekonfiguracji systemu i uruchomienie komputera z określonego urządzenia (na przykład z napędu dysków optycznych lub z dyskutwardego). Po wyświetleniu logo Dell, kiedy komputer wykonuje automatyczny test diagnostyczny (POST), dostępne sąnastępujące funkcje:• Dostęp do konfiguracji systemu: naciśnij klawisz <F2>.• Wyświetlenie menu jednorazowej opcji uruchamiania: naciśnij klawisz <F12>.Menu jednorazowej opcji uruchamiania zawiera urządzenia, z których można uruchomić komputer oraz opcję diagnostyki. Opcjedostępne w tym menu są następujące:• Removable Drive (Dysk wymienny, jeśli jest dostępny)• STXXXX Drive (Napęd STXXXX)UWAGA: XXX oznacza numer napędu SATA.• Optical Drive (Napęd dysków optycznych)• Diagnostics (Diagnostyka)UWAGA: Wybranie opcji Diagnostics (Diagnostyka) powoduje wyświetlenie ekranu ePSA diagnostics (Diagnostyka ePSA).Ekran sekwencji ładowania zawiera także opcję umożliwiającą otwarcie programu konfiguracji systemu.Klawisze nawigacjiPoniższa tabela przedstawia klawisze nawigacji w programie konfiguracji systemu.UWAGA: Większość opcji konfiguracji systemu jest zapisywana, a zmiany ustawień są wprowadzane po ponownymuruchomieniu komputera.37

Strona: 37

Tabela 1. Klawisze nawigacjiKlawisze NawigacjaStrzałka w górę Przejście do poprzedniego pola.Strzałka w dół Przejście do następnego pola.<Enter> Umożliwia wybranie wartości w bieżącym polu (jeśli pole udostępnia wartości do wyboru) orazkorzystanie z łączy w polach.Spacja Rozwijanie lub zwijanie listy elementów.<Tab> Przejście do następnego obszaru.UWAGA: Tylko w standardowej przeglądarce graficznej.<Esc> Powrót do poprzedniej strony, aż do wyświetlenia ekranu głównego. Naciśnięcie klawisza <Esc> naekranie głównym powoduje wyświetlenie komunikatu z monitem o zapisanie zmian i ponowneuruchomienie systemu.<F1> Wyświetlenie informacji pomocy programu konfiguracji systemu.Opcje konfiguracji systemuUWAGA: W zależności od komputera oraz zainstalowanych urządzeń wymienione w tej sekcji pozycje mogą, ale nie muszą,pojawiać się na ekranie.Tabela 2. General (Ogólne)Opcja OpisSystem Information (Informacje osystemie)Wyświetla następujące informacje:• System Information (Informacje o systemie):BIOS Version (Wersja systemuBIOS), Service Tag (Kod Service Tag), Asset Tag (Numer środka trwałego),Ownership Tag (Znak własności), Ownership Date (Data przejęcia własności),Manufacture Date (Data produkcji) i Express Service Code (Kod usługekspresowych).• Memory Information (Informacje o pamięci): Memory Installed (Pamięćzainstalowana), Memory Available (Pamięć dostępna), Memory Speed(Szybkość pamięci), Memory Channels Mode (Tryb kanałów pamięci), MemoryTechnology (Technologia pamięci), DIMM 1 Size (Pojemność modułu wgnieździe DIMM 1), DIMM 2 Size (Pojemność modułu w gnieździe DIMM 2), DIMM3 Size (Pojemność modułu w gnieździe DIMM 3) i DIMM 4 Size (Pojemność modułuw gnieździe DIMM 4).• PCI Information (Informacje o kartach PCI): SLOT1, SLOT2, SLOT3 i SLOT4.• Processor Information (Informacje o procesorze):Processor Type (Typprocesora), Core Count (Liczba rdzeni), Processor ID (Identyfikatorprocesora), Current Clock Speed (Bieżąca szybkość taktowania), MinimumClock Speed (Minimalna szybkość taktowania), Maximum Clock Speed(Maksymalna szybkość taktowania), Processor L2 Cache (Pamięć podręcznaL2 procesora), Processor L3 Cache (Pamięć podręczna L3 procesora), HTCapable (Obsługa technologii hiperwątkowania) i 64-Bit Technology(Technologia 64-bitowa).• Device Information (Informacje o urządzeniach): SATA-0, SATA-1, SATA-2,SATA-3, LOM MAC Address (Adres LOM MAC), Audio Controller (Kontroleraudio) i Video Controller (Kontroler wideo).Boot Sequence (Sekwencjaładowania)Umożliwia określenie kolejności urządzeń, na których komputer poszukuje systemuoperacyjnego podczas uruchamiania. Dostępne opcje:• Diskette drive (Napęd dyskietek)38

Strona: 38

Opcja Opis• ST320LT007-9ZV142 / ST3250312AS• USB Storage Device (Urządzenie pamięci masowej USB)• CD/DVD/CD-RW Drive (Napęd CD/DVD/CD-RW)• Onboard NIC (Zintegrowany kontroler NIC)Boot List Option (Opcja listyurządzeń startowych)• Legacy (Zgodność ze starszymi urządzeniami)• UEFIDate/Time (Data i godzina) Umożliwia ustawienie daty i godziny. Zmiana daty i godziny w systemie jest wprowadzananatychmiast.Tabela 3. System Configuration (Konfiguracja systemu)Integrated NIC (Zintegrowanykontroler NIC)Umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanej karty sieciowej. Dla zintegrowanegokontrolera NIC można wybrać następujące ustawienia:• Disabled (Wyłączone)• Enabled (Włączone)• Enabled w/PXE (Włączone z PXE)• Enabled w/ImageServer (Włączone z programem ImageServer)UWAGA: W zależności od komputera oraz zainstalowanych urządzeń wymienione w tejsekcji pozycje mogą, ale nie muszą, pojawiać się na ekranie.Serial Port (Port szeregowy) Umożliwia określenie ustawień portu szeregowego. Dostępne opcje:• COM1• COM2• COM3• COM4UWAGA: System operacyjny może przydzielić zasoby do tego urządzenia, nawet jeśliport jest wyłączony.SATA Operation (Tryb napęduSATA)Umożliwia skonfigurowanie trybu pracy zintegrowanego kontrolera dysków twardych.• Disabled (Wyłączone) — Kontrolery SATA są ukryte• ATA — Napęd SATA jest skonfigurowany w trybie ATA.• AHCI — Napęd SATA jest skonfigurowany w trybie AHCI.• RAID ON — Napęd SATA jest skonfigurowany do obsługi trybu RAID.Drives (Napędy) Umożliwia włączanie i wyłączanie wbudowanych napędów:• SATA-0• SATA-1• SATA-2• SATA-339

Strona: 39

Opcja OpisSMART Reporting (Raportowaniestanu SMART)To pole określa, czy błędy zintegrowanych dysków twardych będą zgłaszane podczasuruchamiania systemu. Technologia ta stanowi część specyfikacji SMART (Self-MonitoringAnalysis and Reporting Technology).• Enable SMART Reporting (Włącz obsługę systemu SMART) — ta opcja jestdomyślnie włączona.USB Configuration (KonfiguracjaUSB)To pole umożliwia skonfigurowanie zintegrowanego kontrolera USB. Jeśli opcja Boot Support(Obsługa uruchamiania) jest włączona, system może być uruchamiany z każdego urządzeniapamięci masowej USB (dysk twardy, napęd flash lub dyskietka).Jeśli port USB jest włączony, każde urządzenie podłączone do tego portu będzie widoczne wsystemie operacyjnym.Jeśli port USB jest wyłączony, system operacyjny nie może uzyskiwać dostępu do urządzeńpodłączonych do tego portu.Opcja konfiguracji kontrolera USB zależą od obudowy komputera:Komputer w obudowie typu miniwieża, desktop lub SFF:• Enable Boot Support (Włącz obsługę uruchamiania)• Enable Rear Dual USB Ports (Włącz dwa tylne porty USB)• Enable Rear Quad USB Ports (Włącz cztery tylne porty USB)• Enable Front USB Ports (Włącz przednie porty USB)Komputer w obudowie typu Ultra SFF:• Enable Rear Dual USB 2. 0 Ports (Włącz dwa tylne porty USB 2. 0)• Enable Rear Dual USB 3. 0 Ports (Włącz dwa tylne porty USB 3. 0)UWAGA: Klawiatura i mysz USB zawsze działają w systemie BIOS bez względu na toustawienie.Miscellaneous Devices (Inneurządzenia)Umożliwia włączanie i wyłączanie innych wbudowanych urządzeń.• Enable PCI Slot (Włącz gniazdo PCI) — ta opcja jest domyślnie włączona.Tabela 4. Security (Zabezpieczenia)Admin Password (Hasłoadministratora)To pole umożliwia ustawianie, zmienianie i usuwanie hasła administratora (nazywanegoniekiedy „hasłem systemu BIOS”). Hasło administratora umożliwia dostęp do kilku funkcjizabezpieczeń.Domyślnie hasło dysku nie jest ustawione.• Enter the old password (Wprowadź stare hasło)• Enter the new password (Wprowadź nowe hasło)• Confirm the new password (Potwierdź nowe hasło)System Password (Hasłosystemowe)Za pomocą tego pola można ustawiać, zmieniać i usuwać hasło systemowe (uprzednionazywane hasłem głównym).40

Strona: 40

Opcja OpisInternal HDD-0 Password (Hasłowewnętrznego dysku twardego nr0)Umożliwia ustawianie, modyfikowanie i usuwanie hasła wewnętrznego dysku twardego(HDD). Pomyślne zmiany tego hasła są wprowadzane natychmiast.Strong Password (Silne hasło) Enable strong password (Włącz silne hasła) — ta opcja jest domyślnie wyłączona.Password Configuration(Konfiguracja hasła)To pole umożliwia określenie minimalnej i maksymalnej liczby znaków w haśle administratorai haśle systemowym.• Admin Password Min (Min. liczba znaków w haśle administratora)• Admin Password Max (Maks. liczba znaków w haśle administratora)• System Password Min (Min. liczba znaków w haśle systemowym)• System Password Max (Maks. liczba znaków w haśle systemowym)Password Bypass (Pominięciehasła)Umożliwia pominięcie hasła systemowego i wewnętrznego hasła dysku twardego, kiedykomputer jest uruchamiany ponownie.• Disabled (Wyłączone) — system zawsze monituje o podanie hasła systemowego ihasła wewnętrznego dysku twardego, jeśli te hasła są ustawione. Ta opcja jestdomyślnie wyłączona.• Reboot Bypass (Pomiń przy ponownym uruchamianiu) — monit o hasło jestpomijany przy ponownym uruchamianiu (restarcie) komputera.UWAGA: System zawsze monituje o podanie ustawionego hasła systemowego i hasławewnętrznego dysku twardego podczas uruchamiania wyłączonego komputera(„zimnego startu”). Ponadto system zawsze monituje o podanie hasła dostępu dodysków twardych zainstalowanych we wnęce modułowej.Password Change (Zmiana hasła) Umożliwia określenie, czy hasło systemowe i hasło dysku twardego mogą być zmieniane,kiedy jest ustawione hasło administratora.• Allow Non-Admin Password Changes (Zezwalaj na zmiany konfiguracji przezużytkowników niebędących administratorami) — ta opcja jest domyślnie włączona.TPM Security (Modułzabezpieczeń TPM)Za pomocą tej opcji można określić, czy moduł TPM (Trusted Platform Module) w systemiema być włączony i widoczny w systemie operacyjnym.TPM Security (Moduł zabezpieczeń TPM) - ta opcja jest domyślnie wyłączona.UWAGA: Załadowanie domyślnych ustawień programu konfiguracji systemu nie wpływana aktywowanie, deaktywowanie i wyczyszczenie informacji modułu. Zmiany tej opcji sąuwzględniane natychmiast.Computrace Za pomocą tego pola można włączyć lub wyłączyć w systemie BIOS interfejs modułuopcjonalnej usługi Computrace Service firmy Absolute Software.• Deactivate (Deaktywuj) - ta opcja jest domyślnie wyłączona.• Disable (Wyłączone)41

Strona: 41

Opcja Opis• Activate (Aktywuj)CPU XD Support (Obsługa funkcjiExecute Disable procesora)Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Execute Disable (Wyłączanie wykonania) wprocesorze.• Enable CPU XD Support — ta opcja jest domyślnie włączona.OROM Keyboard Access (Dostępdo pamięci OROM klawiatury)Umożliwia określenie, czy podczas uruchamiania komputera użytkownik może wyświetlaćekrany konfiguracji klawiatury (pamięci Option OROM). Za pomocą tych ustawień możnazablokować dostęp do funkcji Intel RAID (CTRL+I) oraz Intel Management Engine BIOSExtension (CTRL+P/F12).• Enable (Włącz) — użytkownik może wyświetlać ekrany konfiguracji pamięci OROMprzez naciśnięcie odpowiedniego skrótu klawiaturowego.• One-Time Enable — (Włącz na jeden raz) — użytkownik może wyświetlić ekranykonfiguracji pamięci OROM przy następnym uruchomieniu komputera. Po tymuruchomieniu ustawienie tej opcji zostanie zmienione na Disable (Wyłącz).• Enable (Wyłącz) — użytkownik nie może wyświetlać ekranów konfiguracji pamięciOROM.Ustawienie domyślne: Enable.Admin Setup Lockout (Blokadakonfiguracji przez administratora)Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji otwierania programu konfiguracji systemu, kiedy jestustawione hasło administratora.• Enable Admin Setup Lockout — Ta opcja nie jest domyślnie ustawiona.Tabela 5. Performance (Wydajność)Multi Core Support (Obsługaprocesorów wielordzeniowych)To pole określa, czy w procesorze będzie włączony jeden rdzeń, czy wszystkie. Użyciedodatkowych rdzeni przyspiesza działanie niektórych aplikacji.• All (Wszystko) — Ta opcja jest domyślnie włączona.• 1• 2Intel® SpeedStep™ Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu Intel SpeedStep w procesorze. Ta opcja jestC States Control (Sterowaniestanami uśpienia)Umożliwia włączanie i wyłączanie dodatkowych trybów uśpienia procesora. Ta opcja jestIntel® TurboBoost™ Umożliwia włączanie funkcji Intel TurboBoost w procesorze.• Disabled (Wyłączone) — sterownik TurboBoost nie może zwiększać wydajnościprocesora ponad standardowy poziom.• Enabled (Włączone) — sterownik Intel Turbo może zwiększać wydajność procesoraCPU lub procesora graficznego.Hyper-Thread Control(Sterowanie funkcjąhiperwątkowania)Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji hiperwątkowania. Ta opcja jest domyślniewłączona.42

Strona: 42

Tabela 6. Power Management (Zarządzanie zasilaniem)AC Recovery (Przywróceniezasilania)Umożliwia określenie, w jaki sposób system reaguje w chwili włączenia zasilania po jegouprzedniej utracie. Dla tej opcji można wybrać następujące ustawienia:• Power Off (Wyłącz zasilanie; ustawienie domyślne)• Power On (Włącz zasilanie)• Last Power State (Przywróć ostatni stan zasilania)Auto On Time (Włączanieautomatyczne)Ta opcja umożliwia ustawienie godziny, o której system ma być automatycznie włączany.Godzina jest zapisywana w formacie 12-godzinnym (godziny:minuty:sekundy). Aby zmienićgodzinę, można wprowadzić wartości w odpowiednich polach.• Disabled (Wyłączone) — System nie będzie włączany automatycznie.• Every Day (Codziennie) — System będzie włączany automatycznie codziennie ookreślonej porze.• Weekdays (Dni tygodnia) — System będzie włączany automatycznie codziennie odponiedziałku do piątku o określonej porze.• Select Days (Wybierz dni) — System będzie włączany automatycznie w wybranedni o określonej porze.UWAGA: Ta funkcja nie działa, jeśli komputer zostanie wyłączony przez odłączeniezasilania na listwie zasilania lub urządzeniu przeciwprzepięciowym lub jeśli dla opcjiAuto Power (Automatyczne włączanie) wybrano ustawienie Disabled (Wyłączone).Deep Sleep Control (Sterowaniestanem głębokiego uśpienia)Umożliwia określenie, kiedy ma być włączany tryb głębokiego uśpienia.• Enabled in S5 only (Włączone tylko w trybie S5)• Enabled in S4 and S5 (Włączone w trybach S4 i S5)Ta opcja jest domyślnie wyłączona.Fan Control Override(Wymuszenie sterowaniawentylatorem)Steruje prędkością obrotową wentylatora systemowego. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.UWAGA: Kiedy ta opcja jest włączona, wentylator pracuje z pełną prędkością.USB Wake Support(Uaktywnianie przez port USB)Umożliwia włączenie funkcji wyprowadzenia komputera ze stanu wstrzymania przezurządzenia USB.• Enable USB Wake Support — Ta opcja jest domyślnie włączona.Wake on LAN (Uaktywnianieprzez sieć LAN)Ta opcja umożliwia wyprowadzanie komputera ze stanu uśpienia przez specjalny sygnał zsieci LAN. To ustawienie nie wpływa na ustawienie uaktywniania ze stanu gotowości (tęostatnią opcję należy skonfigurować w systemie operacyjnym). Funkcja ta działa tylko wtedy,gdy komputer jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania. Dostępne opcje zależą odobudowy komputera.• Disabled (Wyłączone) — system nie będzie włączany po otrzymaniu sygnału zprzewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN.• LAN Only (Tylko sieć LAN) — umożliwia włączanie systemu przez specjalny sygnałz sieci LAN.• WLAN Only (Tylko sieć WLAN) — umożliwia włączanie systemu przez specjalnysygnał z sieci LAN. (Tylko komputery w obudowie Ultra SFF)• LAN or WLAN (Sieć WLAN lub WLAN) — umożliwia włączanie systemu przezspecjalny sygnał z przewodowej sieci LAN lub z bezprzewodowej sieci LAN. (Tylkokomputery w obudowie Ultra SFF)43

Strona: 43

Opcja OpisBlock Sleep (Blokowanieuśpienia)Za pomocą tej opcji można uniemożliwić przejście komputera do stanu uśpienia (S3) wśrodowisku systemu operacyjnego.• Block Sleep (S3 state) — Ta opcja jest domyślnie włączona.Tabela 7. POST Behavior (Zachowanie podczas testu POST)Numlock LED (Wskaźnikklawisza Num Lock)Określa, czy funkcja klawisza NumLock ma być włączana podczas uruchamiania systemu. Taopcja jest domyślnie włączona.Keyboard Errors (Błędyklawiatury)Umożliwia określenie, czy błędy klawiatury mają być zgłaszane podczas uruchamianiasystemu. Ta opcja jest domyślnie włączona.POST Hotkeys (Klawiszedostępu podczas testu POST)Umożliwia określenie, czy na ekranie początkowym ma być wyświetlany komunikat zinformacją o sekwencji klawiszy wymaganej do wyświetlenia menu opcji systemu BIOS.• Enable F12 Boot Option menu — Ta opcja jest domyślnie włączona.Tabela 8. Virtualization Support (Obsługa wirtualizacji)Virtualization (Wirtualizacja) Ta opcja określa, czy moduł VMM (Virtual Machine Monitor) może korzystać z dodatkowychfunkcji sprzętowych, jakie udostępnia technologia wirtualizacji firmy Intel.• Enable Intel Virtualization Technology — Ta opcja jest domyślnie włączona.VT for Direct I/O (Technologiawirtualizacji bezpośredniegowe/wy)Włącza lub wyłącza w monitorze maszyny wirtualnej (VMM) korzystanie z dodatkowychfunkcji sprzętu, jakie zapewnia technologia wirtualizacji bezpośredniego wejścia/wyjścia firmyIntel.• Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O — Ta opcja jest domyślnieTrusted Execution (Wykonywaniezaufanych programów)Ta opcja określa, czy funkcja Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) możewykorzystywać dodatkowe możliwości sprzętowe technologii Intel Trusted ExecutionTechnology. Użycie tej funkcji wymaga wcześniejszego włączenia opji TPM VirtualizationTechnology i Virtualization Technology for Direct I/O.• Trusted Execution — Ta opcja jest domyślnie wyłączona.Tabela 9. Maintenance (Konserwacja)Service Tag (Kod Service Tag) Wyświetla kod Service Tag komputera.Asset Tag (Numer środkatrwałego)Umożliwia oznaczenie systemu numerem środka trwałego, jeśli taki numer nie został jeszczeustawiony. Domyślnie ta opcja nie ma ustawienia.SERR Messages (KomunikatySERR)Steruje mechanizmem komunikatów SERR. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Niektórekarty graficzne wymagają wyłączenia mechanizmu powiadamiania SERR.44

Strona: 44

Tabela 10. Image ServerLookup Method (Metodawyszukiwania)Określa, jak program ImageServer wyszukuje adres serwera.• Static IP (Statyczny adres IP)• DNS (opcja domyślnie włączona)UWAGA: Ustawienie tego pola jest uwzględniane tylko wtedy, gdy dla opcji IntegratedNIC (Zintegrowany kontroler NIC) w grupie System Configuration (Konfiguracja systemu)wybrano ustawienie Enabled with ImageServer (Włączone z programem ImageServer).ImageServer IP (Adres IPprogramu ImageServer)Określa podstawowy statyczny adres IP programu ImageServer, z którym komunikują sięprogramy klienckie. Domyślny adres IP: 255. 255. 255.wybrano ustawienie Enabled with ImageServer (Włączone z programem ImageServer), adla opcji Lookup Method (Metoda wyszukiwania) wybrano ustawienie Static IP(Statyczny adres IP).ImageServer Port (Port programuImageServer)Określa podstawowy port IP programu ImageServer, z którym będzie się komunikowaćoprogramowanie klienckie. Port domyślny: 06910.Client DHCP (Protokół DHCPklienta)Określa, jak klient uzyskuje adres IP.• DHCP (opcja domyślnie włączona)NIC (Zintegrowany kontroler NIC) w grupie System Configuration wybrano ustawienieEnabled with ImageServer (Włączone z programem ImageServer).Client IP (Adres IP klienta) Określa statyczny adres IP klienta. 255.dla opcji Client DHCP (Protokół DHCP klienta) wybrano ustawienie Static IP (Statycznyadres IP).Client SubnetMask (Maskapodsieci klienta)Określa maskę podsieci używaną przez klienta. Ustawienie domyślne: 255. 255.Client Gateway (Brama klienta) Określa adres IP bramy używanej przez klienta. 255.45

Strona: 45

Opcja OpisLicense Status (Stan licencji) Wyświetla bieżący stan licencji.Tabela 11. System Logs (Dzienniki systemowe)BIOS Events (Zdarzenia systemuBIOS)Wyświetla dziennik zdarzeń systemowych i umożliwia wyczyszczenie dziennika.• Clear Log (Wyczyść dziennik)Aktualizowanie systemu BIOSAktualizacje systemu BIOS (konfiguracji systemu) należy instalować po wymianie płyty systemowej oraz po opublikowaniunowszych wersji systemu BIOS. Przed zainstalowaniem aktualizacji w notebooku należy się upewnić, że akumulator jest w pełninaładowany, oraz podłączyć komputer do gniazdka elektrycznego.1. Uruchom ponownie komputer.2. Przejdź do strony support. com/support/downloads.3. Jeśli znasz kod Service Tag lub kod Express Service Code komputera, wykonaj następujące czynności:UWAGA: Komputery stacjonarne: etykieta z kodem Service Tag znajduje się z przodu komputera.UWAGA: Notebooki: etykieta z kodem Service Tag znajduje się na spodzie komputera.a) Wpisz kod Service Tag lub kod Express Service Code, a następnie kliknij przycisk Submit (Wprowadź).b) Kliknij przycisk Submit (Wprowadź) i przejdź do punktu 5.4. Jeśli nie znasz kodu Service Tag ani kodu Express Service Code komputera, wybierz jedną z następujących opcji:a) Automatically detect my Service Tag for me (Automatycznie wykryj kod Service Tag)b) Choose from My Products and Services List (Wybierz z listy produktów i usług)c) Choose from a list of all Dell products (Wybierz z listy produktów firmy Dell)5. Na ekranie aplikacji i sterowników, z listy rozwijanej Operating System (System operacyjny) wybierz pozycję BIOS.6. Znajdź plik z najnowszą aktualizacją systemu BIOS i kliknij przycisk Download File (Pobierz plik).7. Wybierz preferowaną metodę pobierania w oknie Please select your download method below window (Wybierz metodępobierania poniżej), a następnie kliknij przycisk Download Now (Pobierz teraz).Zostanie wyświetlone okno File Download (Pobieranie pliku).8. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać plik na komputerze.9. Kliknij przycisk Run (Uruchom), aby zainstalować aktualizację systemu BIOS na komputerze.Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.Ustawienia zworkiAby zmienić ustawienie zworki, należy zdjąć ją ze styków i ostrożnie założyć na styki wskazane na płycie systemowej. Poniższatabela przedstawia ustawienia zworki na płycie systemowej.46

Strona: 46

Tabela 12. Ustawienia zworkiZworka Ustawienie OpisPSWD Domyślne Funkcje haseł są włączone.RTCRST styk 1 i 2 Resetowanie zegara czasu rzeczywistego. Umożliwia rozwiązanieniektórych problemów.Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemuW celu zabezpieczenia komputera można utworzyć hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu.Typ hasła OpisHasło systemowe Hasło, które należy wprowadzić, aby zalogować się do systemu.Hasło konfiguracji systemu Hasło, które należy wprowadzić, aby wyświetlić i modyfikować ustawienia systemu BIOS wkomputerze.OSTRZEŻENIE: Hasła stanowią podstawowe zabezpieczenie danych w komputerze.OSTRZEŻENIE: Jeśli komputer jest niezablokowany i pozostawiony bez nadzoru, osoby postronne mogą uzyskaćdostęp do przechowywanych w nim danych.UWAGA: W dostarczonym komputerze hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu są fabrycznie wyłączone.Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemuPrzypisanie nowego hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu oraz usunięcie istniejącego hasła systemowegoi/lub hasła konfiguracji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy dla opcji Password Status (Stan hasła) jest wybrane ustawienieUnlocked (Odblokowane). Jeśli dla tej opcji jest wybrane ustawienie Locked (Zablokowane), zmiana hasła systemowego nie jestmożliwa.UWAGA: Jeśli zworka hasła nie jest zainstalowana, istniejące hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu zostanieusunięte, a do komputera będzie można się zalogować bez podawania hasła systemowego.Aby uruchomić program konfiguracji systemu, naciśnij klawisz <F2> niezwłocznie po włączeniu zasilania lub ponownym1. Na ekranie System BIOS lub System Setup (Konfiguracja systemu) wybierz opcję System Security (Zabezpieczeniasystemu) i naciśnij klawisz <Enter>.Zostanie wyświetlony ekran System Security (Zabezpieczenia systemu).2. Na ekranie System Security (Zabezpieczenia systemu) upewnij się, że dla opcji Password Status (Stan hasła) jest wybraneustawienie Unlocked (Odblokowane).3. Wybierz opcję System Password (Hasło systemowe), wpisz hasło systemowe, a następnie naciśnij klawisz <Enter> lub<Tab>.Hasło systemowe musi spełniać następujące warunki:– Hasło może zawierać do 32 znaków.– Hasło może zawierać cyfry od 0 do 9.– W haśle można używać tylko małych liter. Wielkie litery są niedozwolone.– W haśle można używać tylko następujących znaków specjalnych: spacja, (”), (+), (, ), (-), (. ), (/), (;), ([), (\), (]), (`).Po wyświetleniu monitu ponownie wpisz hasło systemowe.47

Strona: 47

4. Wpisz wprowadzone wcześniej hasło systemowe i kliknij przycisk OK.5. Wybierz opcję Setup Password (Hasło konfiguracji systemu), wpisz hasło konfiguracji systemu, a następnie naciśnij klawisz<Enter> lub <Tab>.Zostanie wyświetlony monit o ponowne wpisanie hasła konfiguracji systemu.6. Wpisz wprowadzone wcześniej hasło konfiguracji systemu i kliknij przycisk OK.7. Naciśnij klawisz <Esc>. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.8. Naciśnij klawisz <Y>, aby zapisać zmianqy.Komputer zostanie uruchomiony ponownie.Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemuPrzed usunięciem lub zmianą istniejącego hasła systemowego lub hasła konfiguracji systemu należy się upewnić, że dla opcjiPassword Status (Stan hasła) jest wybrane ustawienie Unlocked (Odblokowane) w programie konfiguracji systemu. Jeśli dla opcjiPassword Status (Stan hasła) jest wybrane ustawienie Locked (Zablokowane), nie można zmienić ani usunąć tych haseł.3. Wybierz opcję System Password (Hasło systemowe), zmień lub usuń istniejące hasło systemowe, a następnie naciśnijklawisz <Enter> lub <Tab>.4. Wybierz opcję Setup Password (Hasło konfiguracji systemu), zmień lub usuń istniejące hasło konfiguracji systemu, anastępnie naciśnij klawisz <Enter> lub <Tab>.UWAGA: Jeśli hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu zostało zmienione, należy ponownie wpisać nowe hasło powyświetleniu monitu. Jeśli hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu zostało usunięte, po wyświetleniu monitu należypotwierdzić polecenie usunięcia hasła.5. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.6. Naciśnij klawisz <Y>, aby zapisać zmiany i zamknąć program konfiguracji systemu.Wyłączanie hasła systemowegoFunkcje zabezpieczeń systemu obejmują hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu. Używane hasła można wyłączyć zapomocą zworki hasła.UWAGA: Następująca procedura umożliwia wyłączenie hasła w przypadku jego zapomnienia.3. Odszukaj zworkę PSWD na płycie systemowej.4. Wyjmij zworkę PSWD z płyty systemowej.UWAGA: Istniejące hasła zostaną wyłączone (usunięte) dopiero wtedy, gdy komputer zostanie uruchomiony bezzainstalowanej zworki.48

Strona: 48

UWAGA: Jeśli nowe hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu zostanie przypisane, kiedy zworka PSWD jestzainstalowana, system wyłączy nowe hasło (lub hasła) przy najbliższym uruchomieniu.6. Podłącz komputer do gniazdka elektrycznego i włącz komputer.7. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania od gniazdka elektrycznego.8. Zdejmij pokrywę.9. Załóż zworkę PSWD na płycie systemowej.10. Zainstaluj pokrywę.11. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.12. Włącz komputer.13. Otwórz program konfiguracji systemu i utwórz nowe hasło systemowe lub hasło konfiguracji systemu. Zobacz Konfigurowaniehasła systemowego.49

Strona: 49

4DiagnostykaW przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem komputera, przed nawiązaniem kontaktu z firmą Dell w celu uzyskaniapomocy technicznej należy uruchomić program diagnostyczny ePSA. Program ten wykonuje testy diagnostyczne sprzętu, które niewymagają użycia dodatkowego wyposażenia i nie pociągają za sobą ryzyka utraty danych. Jeśli samodzielne rozwiązanieproblemu okaże się niemożliwe, wyniki testów diagnostycznych należy udostępnić personelowi pomocy technicznej.Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot SystemAssessment)Program diagnostyczny ePSA wykonuje wyczerpujący test sprzętu zainstalowanego w komputerze. Program ePSA jestskładnikiem systemu BIOS i jest uruchamiany przez system BIOS. Wbudowane testy diagnostyczne zawierają kilka opcji, któreumożliwiają:• Uruchamianie testów automatycznie lub w trybie interaktywnym• Powtarzanie testów• Wyświetlanie i zapisywanie wyników testów• Wykonywanie wyczerpujących testów z dodatkowymi opcjami oraz wyświetlanie dodatkowych informacji o wykrytychawariach urządzeń• Wyświetlanie komunikatów o stanie z informacjami o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu testów• Wyświetlanie komunikatów o błędach z informacjami o problemach wykrytych podczas testowania sprzętuOSTRZEŻENIE: Programu do diagnostyki systemu należy używać tylko do testowania komputera, z którym programzostał dostarczony. Wyniki testowania innych komputerów mogą być nieprawidłowe, a program może wyświetlaćkomunikaty o błędach.UWAGA: Testy niektórych urządzeń wymagają interwencji użytkownika. Podczas wykonywania testów diagnostycznych nienależy odchodzić od terminala.1. Włącz komputer.2. Kiedy komputer zacznie się uruchamiać i zostanie wyświetlone logo Dell, naciśnij klawisz <F12>.3. Na ekranie menu startowego wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka).Zostanie wyświetlone okno Enhanced Pre-boot System Assessment z listą wszystkich urządzeń wykrytych w komputerze.Rozpocznie się test diagnostyczny wszystkich wykrytych urządzeń.4. Jeśli chcesz wykonać test tylko określonego urządzenia, naciśnij klawisz <Esc>, a następnie kliknij przycisk Yes (Tak), abyzatrzymać wykonywany test diagnostyczny.5. Wybierz urządzenie w okienku po lewej stronie i kliknij przycisk Run Tests (Uruchom testy).6. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów zostaną wyświetlone kody błędów.Zanotuj wyświetlone kody błędów i skontaktuj się z firmą Dell.51

Strona: 50

5Rozwiązywanie problemów z komputeremW diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z komputerem pomagają lampki diagnostyczne, kody dźwiękowe oraz komunikaty obłędach wyświetlane, kiedy komputer jest uruchomiony.Lampki diagnostyczneLampka (wskaźnik diodowy) przycisku zasilania znajdująca się z przodu komputera służy także jako dwukolorowa lampkadiagnostyczna. Lampka diagnostyczna jest aktywna i widoczna tylko w czasie, gdy komputer wykonuje test POST. Lampka niefunkcjonuje po załadowaniu systemu operacyjnego.Kod lampki bursztynowej: lampka miga 2 lub 3 razy, a następnie po krótkiej przerwie lampka miga od 1 do 7 razy. Kod jestpowtarzany po dłuższej przerwie. Na przykład kod 2, 3 oznacza: 2 mignięcia pomarańczowej lampki, krótka przerwa, 3 mignięciapomarańczowej lampki. Nastąpi przerwa, po której kod zostanie powtórzony.Tabela 13. Lampki diagnostyczneStan lampki bursztynowej Stan lampki białej Opiswyłączona wyłączona system jest wyłączonywyłączona miga system jest w stanie uśpieniamiga wyłączona awaria zasilacza (PSU)świeci światłem ciągłym wyłączona zasilacz (PSU) działa, ale nie mógł pobrać koduwyłączona świeci światłem ciągłym system jest włączonyStan lampki bursztynowej Opis2, 1 awaria płyty systemowej2, 2 awaria płyty systemowej, zasilacza lub kabli zasilacza2, 3 awaria płyty systemowej, pamięci lub procesora2, 4 awaria baterii pastylkowej2, 5 uszkodzenie systemu BIOS2, 6 błąd konfiguracji procesora lub awaria procesora2, 7 moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpiła awaria pamięci3, 1 możliwa awaria karty urządzenia peryferyjnego lub płyty systemowej3, 2 możliwa awaria interfejsu USB3, 3 nie wykryto modułów pamięci3, 4 możliwa awaria płyty systemowej3, 5 moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpił błąd konfiguracji pamięci lub zgodności53

Instrukcje kodowania Dell Optiplex 7080

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje kodowania Dell Optiplex 7080

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje kodowania Dell Optiplex 7080