Instrukcje dotyczące konfiguracji Canon Lv X1e

Canon LV X1e to zaawansowany aparat cyfrowy, który może wykonywać wiele zaawansowanych funkcji. Wymaga on jednak odpowiedniej konfiguracji, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Instrukcje dotyczące konfiguracji Canon LV X1e zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak ustawić aparat, aby mógł wykonywać wszystkie możliwe funkcje. Obejmują one informacje na temat ustawień kontrastu, balansu bieli, czułości ISO, trybu wywoływania, trybów migawki i wielu innych. Instrukcje te są kluczowe dla uzyskania optymalnych wyników z aparatu Canon LV X1e.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące konfiguracji Canon Lv X1e

Standardowa metoda połączenia USB

Krok 1

1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny. 

Użytkownicy systemu Windows — jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].
Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.

Użytkownicy komputerów Mac — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ] na pulpicie. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij pozycję [SETUP] (KONFIGURACJA), aby uruchomić łącze pobierania oprogramowania.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

Uwaga: w przypadku niektórych modeli wyposażonych także w przewodowe złącze sieciowe może pojawić się dodatkowy ekran z prośbą o wybór między połączeniem USB a połączeniem sieciowym. Jeśli pojawi się ten ekran, należy wybrać opcję [Network Connection] (Połączenie sieciowe). 

3. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe) jako metodę połączenia. 

4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

Krok 2

1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image5_tcm125-1109447. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij pozycję [Wireless Setup Using the USB Cable] (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu przewodu USB). 

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

4. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

5. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. 

6. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image10_tcm125-1109430. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

<Tylko użytkownicy systemu Windows>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).


7. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Użytkownicy systemu Windows


Użytkownicy systemu Mac

Krok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem na złączu.

Windows

z systemem Mac

(Użytkownicy systemu Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej)). Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”). Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/image17_tcm125-1109425. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

Tylko użytkownicy komputerów Mac

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image19_tcm125-1109446. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image21_tcm125-1109448. pl/media/image20_tcm125-1109423. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej. pl/media/2-17_tcm125-1109433. png" data-aspect="0" width="100%"/> 


Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. Kliknij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

(Tylko użytkownicy komputerów Mac)

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]

Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika Canon IJ Network i kliknij przycisk [Add] (Dodaj). 

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Zyskaj więcej korzyści z telewizora, poprzez wykonanie prostych czynności instalacyjnych. Zaczynajmy! Jeśli twój model został wyposażony w urządzenie One Connect, pamiętaj by podłączyć je przewodem One Invisible Connection do telewizora, przed wykonaniem dalszych czynności. Jeśli nie posiadasz tego typu połączenia, podłącz kabel zasilający do telewizora. Następnie, podłącz dekoder telewizji kablowej lub inne urządzenia, takie jak odtwarzacz Blu-ray. Jest to niezbędne w celu dalszej autodetekcji, podczas przebiegu czynności instalacyjnych. Autodetekcja działa najskuteczniej, jeśli urządzenia są włączone. Po wykonaniu wszystkich połączeń, włącz telewizor oraz pozostałe urządzenia. Wybierz preferowany język. Pobierz aplikację SmartThings, by skonfigurować telewizor z urządzeniem przenośnym. Korzystanie z usługi SmartThings umożliwi ci na automatycznie zsynchronizowanie informacji o połączeniu Wi-Fi, połączenie konta Samsung z telewizorem oraz na zarejestrowanie telewizora Samsung. Ta aplikacja jest dostępna systemy operacyjne iOS oraz Android. Możesz także nacisnąć przycisk kierunkowy prawo na pilocie, by kontynuować konfigurację na telewizorze. Wzbogacaj swoje doświadczenia wizualne używając trybu inteligentnego. Zapewni on zoptymalizowany dźwięk, jasność i głośność. Możesz uruchomić tą funkcję teraz, bądź pominąć ten etap. Wybierz swoją sieć i wprowadź hasło. Jeśli używasz sieci przewodowej, podłącz kabel LAN do telewizora lub urządzenia One Connect. Spowoduje to automatyczne nawiązanie połączenia. Przeczytaj i wyraź zgodę na wszystkie zasady, warunki i politykę prywatności Smart Hub. By w pełni cieszyć się możliwościami telewizora, musisz posiadać konto Samsung. Możesz je utworzyć, lub jeżeli takowe posiadasz, wystarczy się na nie zalogować. Ponadto, jeśli chcesz, pomiń ten etap. Następnie, wprowadź swój kod pocztowy. Teraz twój telewizor będzie próbował zidentyfikować urządzenia, które podłączone są przez HDMI. Po jej zakończeniu, możesz użyć swojego pilota Smart by kontrolować nie tylko telewizor, ale i również wszystkie podłączone urządzenia, które są zaznaczone niebieskim znacznikiem. Jeśli autodetekcja się nie powiedzie, możesz skonfigurować ją ręcznie. Zakończ konfigurację swojego dostawcy usług. Przeczytaj podsumowanie konfiguracji telewizora. Jeśli wszystko się zgadza, przejdź dalej. Dopasuj Smart Hub do swoich potrzeb, poprzez dodanie dodatkowych aplikacji na ekranie Pierwszy ekran. Przetestuj swój pilot, by sprawdzić czy jest kompatybilny z telewizorem. I gotowe! Po zakończeniu konfiguracji, możesz zacząć oglądać swój nowy telewizor.

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Instrukcje dotyczące konfiguracji Canon Lv X1e

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące konfiguracji Canon Lv X1e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące konfiguracji Canon Lv X1e