Instrukcja obsługi zestawu Aeg Favorit 40310

Instrukcja obsługi zestawu Aeg Favorit 40310 jest niezbędna do bezpiecznego i poprawnego użytkowania tego popularnego zestawu AGD. Instrukcja zawiera informacje na temat funkcji urządzenia, w tym wszystkie przyciski i funkcje, a także wszystkie instrukcje dotyczące użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa. Instrukcja jest ważna, ponieważ zawiera informacje, które muszą być przestrzegane, aby urządzenie działało poprawnie i bezpiecznie. Przestrzeganie instrukcji może również zmniejszyć ryzyko niepowodzenia i uszkodzenia urządzenia. Instrukcja obsługi zestawu Aeg Favorit 40310 zawiera wszystkie szczegółowe informacje, których potrzebujesz, aby korzystać z tego urządzenia w bezpieczny i skuteczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi zestawu Aeg Favorit 40310

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

 • Piekarniki
 • Pralki
 • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

 • AEG Competence
 • AEG Ultimate 8000
 • AEG T8DE86ES

AEG ELECTROLUX FAVORIT 44860 instrukcja obsługi POLSKIProducent: AEG ELECTROLUXModel: FAVORIT 44860Jezyk: POLSKI

152959511pl. qxp

5/7/2007

9:18 AM

Pagina 1

FAVORIT 44860
Zmywarka do naczyń
Instrukcja obsługi

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

152959511pl. qxp

Pagina 2

Szanowni Klienci

Szanowni Klienci!
Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji urządzenia
prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały okres używania
zmywarki, a w przypadku przekazania urządzenia innemu
użytkownikowi, należy pamiętać również o dołączeniu instrukcji
obsługi.
W instrukcji obsługi pojawiają się następujące symbole:
Wskazówki bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika.
Uwaga! Wskazówki związane z prawidłowym funkcjonowaniem
urządzenia.
Praktyczne wskazówki i porady.
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Państwa nowa zmywarka do naczyń jest wyposażona w
nowoczesny system zmywania tzw.,, System impulsowy".
Liczba obrotów silnika i ciśnienie natrysku są regulowane w
trakcie programu, co pozwala na uzyskanie optymalnych
rezultatów zmywania. W ten sposób zmienia się także poziom
hałasu w czasie programu zmywania.

2

Pagina 3

Spis treści

Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Utylizacja starego urządzenia
Zmywanie ekologiczne i ekonomiczne
Opis zmywarki
Panel sterujący
Przed pierwszym włączeniem
Ustawienie zmiękczacza wody
Dosypywanie soli
Płyn nabłyszczający
Codzienna obsługa
Włożenie naczyń do zmywarki
Dolny kosz
Koszyk na sztućce
Górny kosz
Ustawienie wysokości górnego kosza
Dozowanie środka zmywania
Różne rodzaje detergentów do zmywania
Tabela programów
Uruchomienie programu zmywania
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Co zrobić, gdy...

Serwis
Dane techniczne

Wskazówki dotyczące instalacji
Instalowanie pod blatem
Wypoziomowanie
Podłączenie węża dopływowego
Wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa
Podłączenie węża odpływowego
Podłączenie do instalacji elektrycznej

Wskazówki dla instytutów kontrolnych

4
6
7
8
10
12
13
16
18
19
20
21
22
23
25
26
30
33
36
37
38
39
40
41
42
43

3

Pagina 4

Wskazówki dotyczące obsługi

Wskazówki dotyczące obsługi
Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji urządzenia prosimy
o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcja zawiera ważne
informacje o bezpiecznej eksploatacji, instalacji i konserwacji zmywarki.
Prawidłowo eksploatowana i konserwowana zmywarka będzie z
pewnością służyć Państwu bez awarii przez długi czas.
użytkownikowi, należy pamiętać również o dołączeniu instrukcji obsługi.

Instalacja
czy urządzenie zostało uszkodzone
o Sprawdzić, uszkodzonej zmywarki. W przypadkuw czasie transportu. Nie
podłączać
stwierdzenia usterki należy
powiadomić sprzedawcę.

o Urządzenie jest ciężkie. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność
podczas jego przemieszczania.
o Wszelkie zmiany i modyfikacje zmywarki są niedozwolone ze względów
bezpieczeństwa.
aby zmywarka nie stała na przewodzie zasilającym.
o Należy zwrócić uwagę, do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
o Podłączenie zmywarki uprawniony technik.
może wykonać wyłącznie
o Nie wolno nawiercać bocznych ścianek urządzenia, ze względu na ochronę
elementów hydraulicznych.
Bezpieczeństwo dzieci
przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe.
o Urządzeniezezwalać dzieciom na manipulowanie elementami sterującymi,
Nie wolno
o ani na zabawę przy zmywarce.
stanowią poważne
o Elementy opakowania zmywarkiOpakowanie należy zagrożenie dla dzieci.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
spożycia. Wewnątrz urządzenia
o Woda w zmywarce nie nadaje się doDzieci nie powinny znajdować sięmogą
znajdować się osady z detergentów.
w
pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.

o Środki do zmywania w zmywarce należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

4

Pagina 5

Użytkowanie
do użytku w gospodarstwie domowym.
o Zmywarka przeznaczona jestprzedmiotów, które są zanieczyszczone Nie
wolno zmywać w zmywarce
benzyną, farbami, odpadami stalowymi lub żelaznymi, jak również
elementów skorodowanych oraz zanieczyszczonych kwasami lub zasadami.
drzwi zmywarki czasie
gdyż
o Nie należy otwieraćsię wydobyć z jejwwnętrza. programu zmywania, zostaną
gorąca woda może
Jeżeli jednak drzwi
otwarte, włączy się blokada, która zatrzyma pracę urządzenia.

o Do zmywania w zmywarce używać wyłącznie środków płynnych, proszków
lub tabletek przeznaczonych do stosowania w zmywarkach do naczyń.
o Długie i ostre sztućce ułożone pionowe stwarzają zagrożenie
bezpieczeństwa użytkownika.
o Długie i /lub ostre sztućce należy układać w położeniu poziomym, w górnym
koszu.
o Po załadowaniu i wyładowaniu zmywarki należy zamykać drzwi, ponieważ
otwarte drzwi stwarzają zagrożenie.
i nie
o Nie siadaćgdyż stawiać ciężkich przedmiotów na otwartych drzwiach
zmywarki,
może się ona przewrócić.
zmywania
o Po zakończeniuwodny. należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i
zakręcić zawór
i naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie
o Prace konserwacyjne autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować
uprawniony technik z
wyłącznie oryginalne części zamienne.
urządzenia we własnym
o Użytkownikowi nie wolno naprawiaćnieuprawnione mogą staćzakresie.
Naprawy wykonywane przez osoby
się przyczyną
wypadku, lub poważnej awarii urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki,
należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego zakładu serwisowego.
Do napraw stosuje się wyłącznie oryginalne części zamienne.

5

Pagina 6

Materiały oznaczone odpowiednim symbolem nadają się do powtórnego
przetworzenia - recyklingu.
Tworzywa sztuczne oznaczono następującymi symbolami:
& gt; PE & lt;
polietylen - folia opakowaniowa.
& gt; PS & lt;
polistyren - podkładki (bez zawartości FCKW).
& gt; POM & lt; polioksymetylen - klamry z tworzywa sztucznego.
Części kartonowe wyprodukowano z surowców wtórnych, a elementy
drewniane z drewna bez obróbki chemicznej.
Zmywarkę przeznaczoną do usunięcia z gospodarstwa domowego należy
unieruchomić w taki sposób, aby uniemożliwić dzieciom zamknięcie się
wewnątrz zmywarki i wyeliminować jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo.
Uwaga! Wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilania elektrycznego i
uszkodzić lub zablokować zamek drzwi.
Starą zmywarkę przeznaczoną do usunięcia z gospodarstwa domowego
należy przekazać do miejsca recyklingu tego typu urządzeń, wyznaczonego
przez lokalny urząd ds. ochrony środowiska naturalnego. Dzięki prawidłowej
utylizacji starych urządzeń przyczyniamy się do ochrony środowiska
naturalnego.

Zmywanie ekologiczne i
ekonomiczne
że zmiękczacz wody został prawidłowo ustawiony.
o Upewnić się, naczyń pod bieżącą wodą, przed włożeniem ich do zmywarki.
o Nie zmywać zmywania odpowiedni do rodzaju i stopnia zabrudzenia
o Wybrać program
naczyń.
o Nie używać nadmiernych ilości detergentu, soli i płynu nabłyszczającego.
Przestrzegać zaleceń producenta zmywarki oraz detergentów.

6

Pagina 7

Opis zmywarki

IN154

1. Ogranicznik górnego kosza

7. Pojemnik na płyn nabłyszczający

2. Regulacja stopnia twardości wody

8. Filtry

3. Pojemnik na sól

9. Dolne ramię natryskowe

4. Pojemnik na detergent

10. Górne ramię natryskowe

5. Panel sterujący

11. Górny kosz

6. Tabliczka znamionowa

12. Blat

7

Pagina 8

Przyciski funkcyjne

Wskaźnik
" Program w trakcie "
Wyświetlacz
cyfrowy

1 2 3

Przycisk
"Włączony / Wyłączony"
On/Off

Przyciski wyboru
programu

Wskaźniki
kontrolne

Przycisk funkcji
" 3 w 1 "
" Opóźnionego startu "

Przyciski funkcyjne
Oprócz włączenia programów zmywania, przyciskom przyporządkowano
dodatkowo funkcje: ustawienia zmiękczacza wody oraz włączenia/wyłączenia
poboru płynu nabłyszczającego, kasowania programu
zmywania.

Przyciski wyboru programu:
wybór programu zmywania poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Wyświetlacz cyfrowy wskazuje:
- ustawiony poziom zmiękczania wody
- włączenie/wyłączenie poboru pynu nabłyszczającego
- orientacyjny czas pozostały do zakończenia programu zmywania
- kody usterek urządzenia.

Przycisk opóźnionego startu
Pozwala na opóźnienie w uruchomieniu programu zmywania od 1 do 19
godzin.

8

Pagina 9

Wskaźniki kontrolne oznaczają:
Uzupełnić poziom soli w zmywarce

Uzupełnić poziom płynu nabłyszczającego

Wskaźniki są wyłączone w trakcie programu (nawet wtedy, gdy istnieje
konieczność uzupełnienia poziomu soli lub płynu nabłyszczającego).
Wskaźnik " Program w trakcie " ma następujące znaczenie:
podświetlony po ustawieniu programu i w czasie jego trwania.
Po ustawieniu opóźnionego startu wskaźnik gaśnie.
Zostanie podświetlony ponownie, gdy zakończy się odliczanie i
rozpocznie się program zmywania.

Przycisk funkcji,, 3 w 1"
Funkcję,, 3 w 1" należy włączyć podczas używania kompaktowych
detergentów.
Funkcja współpracuje ze wszystkimi programami zmywania naczyń.
Po wyborze tej funkcji zostaje automatycznie wyłączony pobór płynu
nabłyszczającego i soli, a wskaźniki kontrolne soli i płynu zostają wyłączone.
Aby wyłączyć funkcję należy wcisnąć przycisk (wskaźnik zgaśnie).

9

Pagina 10

Przed pierwszym włączeniem zmywarki należy wykonać następujące
czynności sprawdzające:
1. Sprawdzić, czy parametry sieci wodnej i elektrycznej, do których zmywarka
ma zostać podłączona, spełniają wymogi podane w instrukcji obsługi.
2. Usunąć wszystkie elementy opakowania ze zmywarki.
3. Ustawić zmiękczacz wody.
4. Nalać 1 litr wody do pojemnika na sól, a następnie nasypać soli
regeneracyjnej przeznaczonej do zmywarki.
5. Nalać płyn nabłyszczający.

Woda zawiera różną ilość wapnia i soli mineralnych, które osadzają się na
naczyniach, tworząc białe plamy. Duża zawartość tych składników wskazuje,
że woda jest twarda. W celu zapewnienia dopływu wody bez wapnia, czyli
wody zmiękczonej, zmywarkę wyposażono w zmiękczacz wody, do którego
stosuje się specjalną sól regeneracyjną do zmywarek.
Twardość wody mierzy się w równoważnych skalach: niemieckiej, francuskiej i
w mmol/l.
Zmiękczacz wody należy ustawić odpowiednio do stopnia twardości wody w
Państwa miejscu zamieszkania. Informację dotyczącą twardości wody można
uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym.
Zmiękczacz należy wyregulować ręcznie (ustawiając przełącznik) i
elektronicznie (wciskając przyciski funkcyjne na panelu sterującym).

Poziom twardości wody
°dH
(Skala
niemiecka)

°TH
mmol/l
(Cząsteczki na milion)
francuska)

Poziom
(wskazywany
na
Zakres
wyświetlaczu
ręcznie elektronicznie cyfrowym)
Ustawienie
twardości wody

51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28

91 - 125
76 - 90
65 - 75
51 - 64
40 - 50

9, 0 - 12, 5
7, 6 - 8, 9
6, 5 - 7, 5
5, 1 - 6, 4
4, 0 - 5, 0

IV

19 - 22
15 - 18

33 - 39
26 - 32

3, 3 - 3, 9
2, 6 - 3, 2

III

5
11 - 14

19 - 25

1, 9 - 2, 5

II

4 - 10

7 - 18

0, 7 - 1, 8

I/II

& lt; 4

& lt; 7

& lt; 0, 7

I

1

9
2
10

sól nie jest
konieczna

Pagina 11

a) Ustawienie ręczne
1. Otworzyć drzwi zmywarki. Wysunąć dolny kosz. Przełącznik zmiękczacza ustawić na
poz. 1 lub 2 (patrz tabela). Wsunąć dolny kosz do zmywarki.
Zmiękczacz został fabrycznie ustawiony na
stopień 2.
b) Ustawienie elektroniczne

AA07

(zmywarka musi być wyłączona)
Zmywarka została ustawiona fabrycznie na poziom 5.
1. Wcisnąć przycisk On/Off (włączony/wyłączony). Wszystkie lampki
kontrolne przycisków programów będą podświetlone (tryb ustawiania).
Podświetlenie tylko jednej lampki kontrolnej przycisku oznacza, że
program został ustawiony.
Program należy skasować: jednocześnie wcisnąć na 2 sekundy przyciski
funkcyjne 2 i 3, wskaźnik ustawionego programu będzie pulsował przez
ok. 2 sekundy. Następnie wszystkie lampki kontrolne przycisków
programów zostaną podświetlone, co oznacza, że program został
skasowany, a zmywarka znajduje się w trybie ustawiania. Wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski funkcyjne 2 i 3, aż wskaźniki
przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 będą pulsowały. Wcisnąć przycisk 1, wskaźnik przycisku 2 i 3 zgaśnie, a wskaźnik
przycisku 1 będzie pulsował. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiony poziom
zmiękczania wody. Aby zmienić poziom zmiękczania wody należy wcisnąć przycisk 1. Każde
kolejne wciśnięcie przycisku zmienia poziom zmiękczania wody (w
przypadku konieczności zmiany poziomu: patrz tabela).
Przykłady:
Jeżeli aktualnie jest ustawiony poziom 5, poprzez wciśnięcie przycisku 1
raz, zostanie wybrany poziom 6.
Jeżeli aktualnie jest ustawiony poziom 10, poprzez wciśnięcie przycisku 1
raz, zostanie wybrany poziom 1. Aby zmywarka zapamiętała nowe ustawienie, należy wyłączyć urządzenie
przyciskiem On/Off lub odczekać 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu
ustawiania.

11

Pagina 12

Używać wyłącznie specjalnej soli przeznaczonej do stosowania w
zmywarkach do naczyń. Inne rodzaje soli zawierają dużą ilość różnych
substancji, które mogą zmniejszać skuteczność działania zmiękczacza.
Sól należy dosypywać bezpośrednio przed rozpoczęciem programu
zmywania.
Zapobiegnie to pozostawaniu przez dłuższy czas ziaren soli lub mocno
zasolonej wody na dnie zmywarki, co sprzyja korozji.

W celu dosypania soli należy:
1. Otworzyć drzwi, wysunąć dolny kosz i odkręcić pokrywkę pojemnika,
obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przed pierwszym włączeniem zmywarki należy nalać do pojemnika 1 litr
wody. Wsypać do pojemnika sól regeneracyjną
do zmywarek, używając do tego
lejka będącego na wyposażeniu zmywarki.

LE
SA UT
ZO LT
SA LZ
SA L
SE

4. Usunąć resztki soli pozostałe na gwincie i
uszczelce. Założyć z powrotem pokrywkę i zakręcić
ją prawidłowo.
Należy regularnie uzupełniać poziom soli.
Wskaźnik poziomu soli na panelu sterującym
zostanie podświetlony, gdy zajdzie
konieczność uzupełnienia poziomu soli.

SR14

Wskaźnik może być podświetlony jeszcze przez 2-6 godzin po
uzupełnieniu poziomu soli (przy włączonej zmywarce). Czas
rozpuszczenia soli zależy od jej struktury. Może się zatem zdarzyć, ze sól
będzie się rozpuszczać dłużej niż 6 godzin, co jednak nie wpływa
ujemnie na funkcjonowanie zmywarki.
Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wypływa
na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.

12

Pagina 13

Płyn nabłyszczający nadaje naczyniom połysk i ułatwia suszenie. Środek ten
jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płukania.
Pojemnik na płyn nabłyszczający usytuowany jest wewnątrz drzwi i ma
pojemność około 110 ml. Ilość ta wystarcza na 16 do 40 programów
Dolewanie płynu nabłyszczającego
1. Otworzyć pojemnik, wciskając zaczep (A). Do otworu pojemnika nalać płyn nabłyszczający do pełna tj. oznaczonego
poziomu,, max".

BR07

BR14

Pamiętać o zamknięciu pokrywki pojemnika na płyn nabłyszczający po
każdym napełnieniu.

Dozowanie płynu nabłyszczającego
W celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia należy wyregulować
dozowanie płynu nabłyszczającego przy pomocy sześciopołożeniowego
selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie
maksymalne).
Ustawienie fabryczne - położenie 4.
Regulację dozowania płynu
nabłyszczającego należy przeprowadzić
stopniowo.
Jeżeli po zmywaniu na naczyniach
pozostają krople wody lub ślady wapnia,
należy zwiększyć dozowanie o jedną
pozycję, aż do uzyskania idealnego połysku.
pozostają lepkie białe smugi, należy
zmniejszyć dozowanie o jedną pozycję.

BR09

Uzupełniać poziom płynu po podświetleniu odpowiedniego wskaźnika na
panelu sterującym.

13

Pagina 14

o

Sprawdź, czy istnieje konieczność uzupełnienia soli i płynu
nabłyszczającego.

o
Włóż naczynia i sztućce do zmywarki.

Uruchom program zmywania.

Wsyp detergent do zmywania.
Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia
zabrudzenia.

Gąbki, ścierki kuchenne i inne przedmioty, które mogą nasiąknąć wodą
nie mogą być wkładane i zmywane w zmywarce do naczyń.

Przed włożeniem naczyń należy:
-Usunąć z talerzy większe resztki potraw.
-Namoczyć przypalone garnki.

Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
-Naczynia i sztućce nie mogą przeszkadzać ramionom natryskowym w
obracaniu się.
-Wypukłe naczynia, takie jak filiżanki, szklanki, garnki itp. należy układać
dnem do góry, aby woda mogła swobodnie z nich spływać.
-Naczynia powinny być ułożone luźno, jedno obok drugiego, aby umożliwić
ich dokładne umycie.
-Szklane naczynia nie powinny dotykać się.
-Małe przedmioty należy włożyć do koszyka na sztućce.

14

Na powierzchni naczyń plastikowych oraz z powłoką teflonową
zatrzymują się krople wody; takie naczynia i garnki będą nieco słabiej
wysuszone od naczyń porcelanowych lub stalowych.

Pagina 15

Naczynia do zmywania w zmywarce
nieodpowiednie

odpowiednie (z ograniczeniami)

- sztućce lub naczynia z rączkami
drewnianymi, rogowymi,
porcelanowymi lub z elementami z
masy perłowej
- wyroby z plastiku nieodpornego na
wyższą temperaturę
- starsze sztućce z elementami
klejonymi, które nie są
przystosowane do wyższych
temperatur
- wyroby z brązu
- naczynia do gotowania z uchwytami
drewnianymi
- naczynia i sztućce aluminiowe
- wyroby kryształowe
- przedmioty drewniane, antyki lub
porcelana ręcznie zdobiona
- przedmioty z tworzywa sztucznego

- wyroby ceramiczne, których producent
wyraźnie dopuścił możliwość zmywania w
zmywarce
- niektóre wzory na naczyniach mogą
blaknąć pod wpływem częstego mycia w
- srebrne i aluminiowe elementy często
odbarwiają się.
Resztki produktów, np. białko i żółtko jaja
oraz musztarda pozostawiają trwałe plamy
na srebrze. Takie sztućce należy oczyścić
po użyciu, jeżeli nie będą natychmiast
zmywane
- niektóre rodzaje szkła matowieją i tworzą
się na nich mleczne smugi przy częstym
zmywaniu

15

Pagina 16

Otworzyć drzwi i wysunąć kosze, aby włożyć naczynia.

Dolny kosz przeznaczony jest na garnki, rondle, pokrywki, talerze, miski,
sztućce itp.
Półmiski i duże pokrywki należy rozmieścić na brzegach kosza, aby górne
ramię natryskowe mogło się swobodnie obracać.

Dodatkowo można opuścić dwa tylne rzędy uchwytów na talerze, aby
zapewnić więcej miejsca na ułożenie garnków i misek.

UI92

16

Pagina 17

Noże z długimi ostrzami ułożone pionowo stanowją zagrożenie.
Długie i/lub ostre sztućce oraz noże w kształcie łuku należy układać
poziomo w górnym koszu.
Podczas układania i wyjmowania ostrych przedmiotów (np. noży) należy
zachować szczególną ostrożność.
Noże, łyżki i widelce należy włożyć do koszyka na sztućce, z uchwytami
skierowanymi w dół.
Sztućce rozmieścić w pojemniku tak, aby do każdego elementu mogła dotrzeć
woda. Unikać stykania się ze sobą. brudnych sztućców.
Ważne! Długie sztućce, takie jak łyżki wazowe itp, mogą. blokować górne
ramię natryskowe, dlatego należy je ułożyć poziomo w górnym koszu.
Aby łatwo wyjąć sztućce, można wyjąć cały koszyk na sztućce ze zmywarki i
rozłożyć go.
Ważne! Przy wyjmowaniu koszyka ze sztućcami należy objąć dłonią
dwuczęściowy uchwyt, aby uniknąć przypadkowego rozłożenia. Postawić koszyk ze sztućcami na stole lub blacie i rozłożyć obie części
uchwytu. Wyjąć sztućce. Po opróżnieniu złożyć koszyk.

17

Pagina 18

Górny kosz przeznaczony jest na talerzyki deserowe, podstawki, talerze
obiadowe, półmiski o średnicy do 24 cm oraz filiżanki i szklanki, które należy
rozmieścić jak pokazano na rysunku.
Kieliszki na długich nóżkach można zawiesić w miejscu przeznaczonym na
filiżanki.
W górnym koszu należy umieszczać lekkie naczynia (np. miski plastikowe).
Części te można obciążyć innymi częściami zastawy.

Po włożeniu naczyń do zmywarki należy upewnić się, czy ramiona
natryskowe mogą się swobodnie obracać.

18

Pagina 19

W przypadku zmywania bardzo dużych talerzy, można je włożyć do dolnego
kosza po przesunięciu górnego kosza w wyższe położenie.
Maksymalna wysokość naczynia
w górnym koszu

w dolnym koszu

Górny kosz - podniesiony

20 cm

31 cm

Górny kosz - obniżony

24 cm

27 cm

Podnoszenie górnego kosza
1. Górny kosz wysunąć maksymalnie do oporu. Górny kosz unieść z prawej strony z tyłu i opuścić pionowo. Kosz zatrzaśnie
się w górnej pozycji.
Uwaga! Nie podnosić i nie opuszczać
kosza trzymając go tylko z jednej strony.
Jeśli kosz znajduje się w górnym
położeniu, nie będzie można korzystać z
uchwytów na filiżanki.

RC09

Opuszczanie górnego kosza do położenia wyjściowego
2. Podnieść górny kosz z tyłu po prawej stronie i opuścić pionowo.
Kosz zatrzaśnie się w dolnej pozycji.

Po ułożeniu naczyń należy zawsze zamykać drzwi zmywarki, ponieważ
otwarte drzwi stwarzają zagrożenie.

19

Pagina 20

Dozowanie środka do zmywania
Należy stosować jedynie środki w granulkach, tabletkach, proszki lub
płyny przeznaczone specjalnie do domowych automatycznych zmywarek
do naczyń.
Używanie nadmiernej ilości detergentu nie sprzyja redukcji
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
Detergent wsypać przed uruchomieniem programu zmywania (z
wyjątkiem,, Płukanie i Zatrzymanie"). Zostanie użyty w czasie fazy
Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących dozowania i
przechowywania środków.

Dodanie środka do zmywania
1. Jeśli pokrywka pojemnika na środki do zmywania jest zamknięta, należy
wcisnąć przycisk (1). Pokrywka odskoczy. Napełnić pojemnik (2) detergentem.
Oznaczenia w pojemniku:
20 = ok. 20 ml detergentu
30 = ok. 30 ml detergentu

DE19

DE22

3. Do programów ze zmywaniem wstępnym konieczne jest dodanie (oprócz
dawki do pojemnika) dodatkowej ilości detergentu (5/10 g) na pokrywkę
pojemnika na środek do zmywania (3). Dokładnie zamknąć pojemnik pokrywką.

20

9:19 AM

Pagina 21

Różne rodzaje detergentów do
Tabletki do zmywania
Niektóre z produkowanych tabletek do zmywania rozpuszczają się zbyt wolno
i zawarte w nich enzymy nie są wykorzystywane w przypadku krótkich
programów. Jeżeli stosują Państwo tabletki, zalecamy wybieranie dłuższych
programów.
Tabletki należy wkładać do pojemnika na detergenty. Nie wkładać ich do
koszyka na sztućce lub w inne miejsce, gdyż osłabi to efekt zmywania.

Detergenty skoncentrowane
Środki do zmywania w zmywarkach można podzielić ze względu na ich skład
chemiczny na dwa podstawowe typy:
- tradycyjne środki alkaliczne ze żrącymi składnikami,
- niskoalkaliczne koncentraty z naturalnymi enzymami.
Enzymy w kompaktowych środkach do zmywania rozpuszczają zabrudzenia i
są rozkładane biologicznie. Programy zmywania wykorzystują właściwości
enzymów, dzięki którym zabrudzenia zostają rozpuszczane już w niskich
temperaturach, skracając jednocześnie czas nagrzewania wody.
Dzięki właściwościom kompaktowych środków do zmywania, w programach z
temperaturą 50°C osiąga się takie same rezultaty zmywania, jakie uzyskuje
się w programach z temperaturą 65°C.

Detergenty kompaktowe
Jeżeli używają Państwo detergent, który zawiera nabłyszczacz, należy go
umieścić w pojemniku na środek do zmywania.
W takim przypadku pojemnik na płyn nabłyszczający musi pozostać pusty, aby
wykluczyć podwójne dozowanie płynu. Należy wyłączyć wskaźnik płynu
21

Pagina 22

Tabletki do zmywania,, 3 w 1"
Wskazówki ogólne
Tabletki do zmywania,, 3 w 1" zawierają detergent, środek nabłyszczający i sól
regeneracyjną. Przed przystąpieniem do użycia tego typu produktu należy najpierw
sprawdzić, czy woda w miejscu podłączenia zmywarki posiada prawidłową
twardość (zob. wskazówki producenta detergentu na opakowaniu). Przestrzegać zaleceń i wskazówek producenta stosowanego środka do
3. Jeśli przy pierwszym zastosowaniu produktu,, 3 w 1" wystąpią jakiekolwiek
problemy, należy skontaktować się z działem serwisowym producenta
środka do zmywania (numer telefonu podany jest na opakowaniu).

Wskazówki specjalne
Wcisnąć przycisk funkcji,, 3 w 1", jeżeli zamierzają Państwo korzystać z
kompaktowych detergentów.
Jeśli zaprzestaną Państwo stosowania produktu do zmywania,, 3 w 1", należy
wykonać następujące czynności:
?
?

Stopień twardości wody ustawić na najwyższą możliwą wartość i wykonać
od 1 do 3 zwykłych cykli zmywania bez naczyń.

?

22

Nalać płyn nabłyszczający oraz nasypać sól regeneracyjną do właściwych
pojemników.

Twardość wody ustawić na odpowiedni stopień w miejscu podłączenia
zmywarki do sieci wodnej.

Pagina 23

(1) Parametry
eksploatacyjne

30 MIN

Naczynia
(z wyjątkiem
garnków)

Bezpośrednio po
użyciu; lekko
zabrudzone

Naczynia,
sztućce i
garnki

Mocno zabrudzone;
z zaschniętymi
resztkami
(szczególnie białko i
skrobia)

stołowe i
Srednio zabrudzone

Intensywny
INTENSIV
CARE 70° (3)

ECO 50° (4)

o o

1/2x

-

85
110

0, 80
1, 40

11
Suszenie

Zużycie wody
(w litrach)

Normalnie
zabrudzone; z przyschniętymi
resztkami

Zużycie energii
(w kWh)

Garnki,
naczynia,
sztućce

Czas trwania
programu
(w min. )

Automatyczny
AUTOMATIC
(50° - 65°) (2)

Płukanie
ostateczne

Stopień
zabrudzenia

Płukanie

Rodzaj
naczyń

Zmywanie
zasadnicze

Program

Płukanie wstępne

Opis cyklu

o -

30

0, 80

o o 2x o o

116
126

1, 60
1, 80

170

(1) Podane wartości mają charakter orientacyjny i są uzależnione od ciśnienia i temperatury wody, a także
wahań napięcia sieci elektrycznej.
Niższa temperatura programu wpłynie na wydłużenie czasu zmywania i suszenia.
(2) W programie,, AUTOMATIC" poziom zabrudzenia naczyń jest określany i oceniany na podstawie stopnia
zmętnienia wody. Jeżeli w zmywarce znajduje się częściowy wsad, a naczynia są lekko zabrudzone, zużycie
wody będzie niższe, ab poszczególne etapy programu zmywania (zmywanie wstępne, zasadnicze i płukanie)
będą trwały nieco krócej. Jeżeli zmywarka jest całkowicie wypełniona, a naczynia są mocno zabrudzone
zużycie wody będzie wyższe, a poszczególne etapy programu zmywania (zmywanie wstępne, zasadnicze i
płukanie) będą trwały nieco dłużej.
Dlatego wartości zużycia wody i energii oraz czas trwania programu,, AUTOMATIC" (podany w tabeli
programów) mogą przybierać różne wartości, w podanym zakresie.
Temperatura wody podczas zmywania zasadniczego wynosi 50°C - 65°C, w zależności od stopnia zabrudzenia
(3) Ten program jest wyposażony w dodatkową funkję, która umożliwia dokładne zdezynfekowanie naczyń i
szkła, takich jak np. butelki dla dzieci, czy słoiki. Temperature wody jest utrzymaywana przez ostatnie 10 minut
cyklu zmywania na poyiomie 68°C.
(4) Program testowy na zgodność z normą EN 50242 (patrz:,, Wskazówki dla instytutów kontrolnych").
Program nadaje się do używania detergentów z enzymami i pozwala uzyskać normalne rezultaty zmywania
przy zredukowanym zużyciu energii elektrycznej (takie, jak w programach z 65°C i przy użyciu standardowych
detergentów).

23

Pagina 24

1. Sprawdzić, czy kosze są prawidłowo wypełnione, a
ramiona natryskowe mogą się swobodnie obracać. Odkręcić zawór wodny. Zamknąć drzwi zmywarki. Wcisnąć przycisk On/Off
Wszystkie lampki kontrolne przycisków programów zostaną podświetlone.

5. Ustawić i włączyć program zmywania.
Wcisnąć przycisk odpowiedniego programu (patrz:,, Tabela programów").
Odpowiedni wskaźnik programu zostanie podświetlony (reszta wskaźników
programów zgaśnie, a na wyświetlaczu będzie pulsował czas trwania
programu (w minutach). Wskaźnik Program w trakcie " zostanie
podświetlony.
Program rozpocznie się po 3 sekundach od wciśnięcia ostatniego
przycisku.
Po uruchomieniu programu na wyświetlaczu przestanie pulsować czas
trwania programu. Wskaźnik " Program w trakcie " pozostanie podświetlony.

Ustawienie i włączenie programu z opóźnionym startem
Opóźnienie startu należy ustawić przed włączeniem programu
Wciskać przycisk,, start opóźniony", aż na wyświetlaczu będzie pulsowała
liczba godzin opóźnienia (od 1h do 19h).
Wcisnąć przycisk programu. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę czas
trwania programu, a następnie czas opóźnienia.
Gdy wartość na wyświetlaczu przestanie pulsować, rozpocznie się
odliczanie (w 1 godzinnych odstępach).
Otwarcie drzwi w czasie odliczania nie kasuje ustawionego opóźnienia.
Po upływie ustawionego czasu program rozpocznie się automatycznie.
Uwaga: Po ustawieniu opóźnionego startu programu wskaźnik "Program w
trakcie" gasnie. Po upływie ustawionego czasu program rozpocznie się
automatycznie, a wskaźnik "Program w trakcie" będzie podświetlony.
Uwaga: można wybrać program zmywania i opóźniony start także przy
uchylonych drzwiach zmywarki. Wtedy program lub odliczanie opóźnienia
rozpocznie się po zamknięciu drzwi zmywarki. Do tego czasu można
skorygować ustawienia.
a) Wcisnąć przycisk On/Off.
b) Wybrać program zmywania i ewentualnie czas opóźnienia startu.
c) Zamknąć drzwi.

24

Pagina 25

6. Przerwanie lub skasowanie trwającego programu
Program można przerwać lub skasować TYLKO wtedy, gdy jest to
konieczne.
Uwaga! Z wnętrza zmywarki może wydobyć się gorąca para. Ryzyko
oparzenia. Ostrożnie otwierać drzwi.

Przerwanie trwającego programu zmywania
a) Otworzyć drzwi zmywarki. Program zatrzyma się.
Zamknąć drzwi, program rozpocznie się od miejsca, w którym został
przerwany.
b) Wcisnąć przycisk On/Off (wszystkie wskaźniki zgasną). Wcisnąć przycisk
,, On/Off" ponownie, program rozpocznie się od miejsca, w którym został
przerwany.

Kasowanie trwającego programu zmywania

Trwający program można w każdej chwili skasować. Jednocześnie
wcisnąć na 2 sekundy przyciski funkcyjne 2 i 3. Wskaźnik aktualnego
programu będzie pulsował przez 2 sekundy. Po upływie ok. 2 sekund
wszystkie wskaźniki programów zostaną podświetlone, co oznacza, że
program został skasowany i zmywarka znajduje się w trybie ustawiania.
Teraz można wybrać i uruchomić nowy program zmywania.

Przed wyborem nowego programu proszę sprawdzić, czy w zasobniku
znajduje się detergent do zmywania.

7. Kasowanie,, opóźnionego startu"
Aby skasować ustawione opóźnienie (przed rozpoczęciem programu)
należy postąpić w sposób opisany powyżej " Kasowanie trwającego
programu zmywania "). Skasowanie opóźnienia powoduje także
skasowanie ustawionego programu zmywania.
Należy wtedy ponownie ustawić program zmywania.

8. Zakończenie programu zmywania.
Po zakończeniu programu zmywania urządzenie automatycznie
zatrzymuje się.
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie,, 0" (pozostały czas programu).
Wyłączyć zmywarkę przyciskiem On/Off.
Otworzyć drzwi zmywarki i odczekać kilka minut z wyjęciem naczyń (będą
chłodniejsze i lepiej wysuszone).

25

Pagina 26

9. Wyjęcie naczyń ze zmywarki
Rozgrzane naczynia należy schłodzić przed wyjęciem ze zmywarki.
Najpierw należy wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
W ten sposób zapobiegnie się skapywaniu wody z górnego kosza na
dolny.
Zalecamy wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka i
zakręcenie zaworu wodnego po zakończeniu programu zmywania i
wyjęciu naczyń.

Funkcja,, 3 w 1"
Tabletkę do zmywania,, 3 w 1" należy włożyć do pojemnika na detergent.
Zamknąć drzwi zmywarki i wcisnąć przycisk On/Off.
Wcisnąć przycisk funkcji,, 3 w 1"; odpowiedni wskaźnik zostanie podświetlony.
Należy pamiętać, że funkcja będzie aktywna także przy kolejnych cyklach
zmywania, do czasu jej wyłączenia (przyciskiem "3 w 1", wskaźnik zgaśnie).
Wybrać program zmywania. Program rozpocznie się w ciągu 3 sekund.
Po rozpoczęciu programu zmywania nie można już zmienić funkcji. W razie
konieczności wyłączenia funkcji należy najpierw skasować program
zmywania, a następnie wyłączyć funkcję,, 3 w 1" odpowiednim przyciskiem.
Ustawić program zmywania kolejny raz.
Czas trwania programu może się wydłużyć w przypadku korzystania z
kompaktowych tabletek,, 3 w 1".

26

Pagina 27

Uwaga: Jeśli rezultaty suszenia są niezadowalające można właczyć tylko
pobór płynu nabłyszczającego, wykonując poniższe czynności:
1. Wcisnąć przycisk On/Off.
Wszystkie lampki kontrolne przycisków programów będą podświetlone
(tryb ustawiania). Wcisnąć przycisk 2, wskaźnik przycisku 1 i 3 zgaśnie, a wskaźnik
przycisku 2 będzie pulsował. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiony
poziom zmiękczania wody.
Pobór płynu nabłyszczającego wyłączony
Pobór płynu nabłyszczającego włączony

4. Aby zmienić poziom zmiękczania wody należy ponownie wcisnąć przycisk
funkcyjny 2. Na wyświetlaczu pojawi się nowe ustawienie.
ustawiania.
Wskaźnik poziomu płynu nabłyszczającego zostanie włączony po
włączeniu poboru płynu nabłyszczającego.
Włączenie / wyłączenie poboru płynu nabłyszczającego jest możliwe tylko
przy ustawieniu funkcji " 3 w 1 ".

27

Pagina 28

Elementy wewnętrzne, uszczelki gumowe wokół drzwi zmywarki, pojemnik na
detergent i pojemnik na płyn nabłyszczający należy czyścić regularnie
wilgotną ściereczką.
Nie używać produktów ściernych, szorujących gąbek oraz rozpuszczalników
(aceton, trójchloroetylen itp. ).
Zalecamy włączenie zmywarki i wykonanie zmywania bez wsadu naczyń z
dodatkiem detergentu (program 50°/65°C) co trzy miesiące.

Filtry należy sprawdzać i czyścić od czasu do czasu. Brudne filtry obniżają
efekt zmywania. Otworzyć drzwi zmywarki, wyjąć dolny
kosz. System filtrów składa się z grubego
filtra (A), mikrofiltra (B) i filtra płaskiego
(C).

3. Obrócić rączkę o 1/4 obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć.

MA39

4. Przytrzymać uchwyt filtra
grubego (A) i wyjąć razem z
mikrofiltrem (B). Oczyścić filtry pod bieżącą
wodą.
6. Wyjąć filtr płaski (C) z podstawy
zmywarki i wyczyścić z obu stron.
7. Włożyć filtr płaski (C) na
miejsce.
8. Złożyć filtr gruby z mikrofiltrem (A; B) i wcisnąć jeden w drugi.
9. Włożyć zestaw filtrów na miejsce i zablokować, obracając rączkę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzymania. Sprawdzić, czy
filtr płaski nie przeszkadza pozostałym elementom.

28

Pagina 29

Nie wolno włączać zmywarki bez filtrów.
Nieprawidłowe zamontowanie filtrów
będzie wpływało ujemnie na rezultat
Oczyszczenie filtrów jest bardzo ważne
dla zapewnienia prawidłowej pracy
NIGDY nie zdejmować górnego ramienia
natryskowego.
Jeżeli otwory ramienia zostały zatkane,
należy je oczyścić np. za pomocą wykałaczki.

MA40

Dłuższa przerwa w eksploatacji zmywarki
Jeżeli nie będą Państwo użytkowali zmywarki przez dłuższy okres czasu (np.
wyjazd na urlop), należy wykonać następujące czynności:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka i zakręcić dopływ wody. Pozostawić uchylone drzwi zmywarki, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu. Umyć komorę zmywarki.

Ochrona przed zamarznięciem
Należy zadbać o to, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym jest
ustawiona zmywarka, nie spadła poniżej 0°C.
Jeżeli zmywarka będzie jednak narażona na oddziaływanie temperatury
poniżej 0°C, wtedy należy zdjąć wąż dopływowy wody i opróżnić go.

Transportowanie zmywarki
W przypadku przewożenia zmywarki (np. przeprowadzka)
należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Zakręcić zawór wody. Odkręcić wąż odpływowy i dopływowy. Wysunąć zmywarkę razem z wężami.
Podczas transportu należy unikać nadmiernego przechylania zmywarki.

29

Pagina 30

Co zrobić, gdy...
Niektóre usterki powstają wskutek błędów w czynnościach konserwacyjnych lub
niedopatrzeń i można je łatwo usunąć bez wzywania montera z punktu serwisowego.
Dzięki poniższym wskazówkom użytkownik jest w stanie zdiagnozować przyczynę
usterki samodzielnie.

... pojawiają się kody usterek
Pulsują różne wskaźniki (patrz tabela), a na wyświetlaczu pojawia się kod usterki.
Należy wykonać czynności przedstawione w poniższej tabeli.

Usterka

Prawdopodobna
przyczyna

- Wskaźnik trwającego
programu pulsuje.

Zawór jest zablokowany lub
zanieczyszczony osadem z
- Na wyświetlaczu pojawia wody.
się wskazanie
Zawór wodny jest zamknięty.

Rozwiązanie
Oczyścić zawór.

Odkręcić zawór wodny.

Filtr w wężu dopływowym jest
zatkany.

Oczyścić filtr w końcówce
węża dopływowego.

Wąż dopływowy jest zagięty
lub zagnieciony.

Prawidłowo ułożyć wąż
dopływowy.

Syfon jest niedrożny.

Usunąć ewentualną
przeszkodę w syfonie.

Wąż odpływowy jest
nieprawidłowo ułożony, zgięty
lub zgnieciony.

Sprawdzić podłąaczenie
węża odpływowego.

Zmywarka nie pobiera wody.

programu pulsuje.
- Na wyświetlaczu
pojawia się wskazanie
Zmywarka nie odprowadza
wody.

Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.

Zakręcić zawór wodny i
wezwać serwis.

- Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie

Po sprawdzeniu powyższych wskazówek, należy wcisnąć przycisk programu, który
został przerwany. Będzie on kontynuowany.
Jeżeli kod usterki pojawia się ponownie, należy wezwać autoryzowany serwis.
W przypadku podświetlenia kombinacji innych wskaźników (nie opisanych powyżej)
należy wezwać autoryzowany serwis.

Pagina 31

Wskazówki dotyczące obsługi

... problemy z obsługą
Zamknąć drzwi.

Wlożyć wtyczkę do
gniazdka.

Spalony bezpiecznik w
domowej instalacji.

Wymienić bezpiecznik.

Dla modeli z opcją "start
opóźniony": Ustawiono
opóźnienie startu.
Podczas pracy zmywarki
słychać gwizd.

Drzwi są nieprawidłowo
zamknięte.
Wtyczka jest nieprawidłowo
wlożona do gniazdka.

Zmywarka nie rozpoczyna
pracy.

Jeśli nacyznia mają być
natychmiast zmywane,
należy skasować
opóźnienie startu.

Nie świadczy to o usterce
zmywarki.

Zmienić markę używanego
detergentu. niezadowalający efekt zmywania
Brudne naczynia

o Wybrali Państwo program nieodpowiedni do stopnia zabrudzenia naczyń.
o Kosze są przepełnione. Naczynia są niewłaściwie ułożone w koszach i
strumień wody nie dociera do wszystkich naczyń.

o Ramiona natryskowe są zablokowane przez niewłaściwie rozłożone
naczynia.

o Filtry na spodzie zmywarki są zanieczyszczone lub nieprawidłowo założone.
o Zastosowano niewystarczającą ilość lub niewłaściwy detergent. Detergent
jest stary lub stwardniały.

o Osad wapniowy na naczyniach: brak soli w pojemniku. Bez dodania
odpowiedniej soli nie można zmiękczyć wody lub zmiękczacz wody został
ustawiony nieodpowiednio do twardości wody w miejscu podłączenia
o Wąż odprowadzający wodę jest zablokowany, uszkodzony bądź
niewłaściwie podłączony.

o Pokrywka pojemnika na sól nie jest prawidłowo dokręcona.
Naczynia są nieodpowiednio osuszone i bez połysku

o Poziom płynu nabłyszczającego jest zbyt niski.
o Pojemnik na płyn jest pusty.

31

Pagina 32

Widoczne ślady odkładającego się wapnia, biały nalot na naczyniach lub
niebieskawy osad

o Za duża dawka płynu nabłyszczającego. W tym wypadku należy ustawić
mniejsze dozowanie płynu.
Na talerzach i szklanych naczyniach pozostają wysuszone krople wody

o Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego. W tym wypadku należy zwiększyć
dozowanie płynu nabłyszczającego.

o Przyczyną może być również środek do zmywania. Skontaktować się z
producentem detergentu.
Jeżeli po wykonaniu opisanych w tabeli czynności sprawdzających, zmywarka
nadal nie funkcjonuje, usterkę należy zgłosić w autoryzowanym zakładzie
serwisowym.
Przy zgłoszeniu należy podać model urządzenia (Mod. ), numer produktu
(PNC) i numer seryjny (Ser. No. ) oraz objawy usterki. Numery te znajdują się
na tabliczce znamionowej.
RA07

Zalecamy zapisanie ich poniżej:
Mod.
.

o........
Prod. N

.
.......

Mod. :.........................

Ser.
No.
..

PNC:........................
Ser.

Oryginalne części zamienne można nabyć w autoryzowanych zakładach
serwisowych.

Serwis i części zamienne
Wszelkie naprawy i specjalistyczne prace konserwacyjne urządzenia mogą
wykonywać wyłącznie uprawnieni pracownicy autoryzowanych zakładów
serwisowych.
Naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień
stwarzają poważne zagrożenie dla użytkownika i mogą być przyczyną
poważnego uszkodzenia zmywarki.

32

Pagina 33

Dane techniczne
Wymiary

Szerokość
Wysokość z blatem
Wysokość bez blatu
Maks. głębokość
Maks. głębokość przy otwartych drzwiach

Napięcie sieciowe /
Częstotliwość

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są
podane na tabliczce znamionowej (na wewnętrznej
krawędzi drzwi zmywarki).

Ciśnienie wody

Pojemność

Minimalne
Maksymalne

40 cm
85 cm
82 cm
63 cm
118. 5 cm

0, 05 MPa
0, 8 MPa
9 osobowa zastawa stołowa

33

Pagina 34

Wskazówki dotyczące instalacji

Podłączenie zmywarki do instalacji elektrycznej należy zlecić elektrykowi
z odpowiednimi uprawnieniami.
Podłączenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej należy zlecić
instalatorowi z odpowiednimi uprawnieniami.
Przed rozpoczęciem instalacji należy usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zmywarkę należy ustawić w pobliżu zaworu wodnego i odpływu wody do
kanalizacji.

(blat lub zlew)
Po zdjęciu blatu zmywarki, można ją zainstalować pod zlewem lub blatem -
zachowując wskazane na rysunku wymiary wnęki.
Kolejność czynności:
Zdjąć blat, odkręcając dwie przednie śruby,
pociągnąć do przodu i zsunąć z tylnych
blokad, podnosząc blat do góry.

570÷

Jeżeli zmywarka będzie w przyszłości
używana jako urządzenie wolnostojące
należy założyć blat roboczy.

600

820

Wsunąć zmywarkę do wnęki po ustawieniu
wysokości i wypoziomowaniu nóżkami
regulacyjnymi. Podczas wsuwania zmywarki
upewnić się, że wąż odpływowy i dopływowy
nie są zagięte lub zgniecione.

450

IN04

Cokół urządzeń wolnostojących nie jest regulowany.

Zmywarka musi być ustawiona na równym i gładkim podłożu w stabilnej
pozycji.
Właściwe wypoziomowanie gwarantuje prawidłowe i szczelne zamykanie
drzwi.
Jeśli drzwi zmywarki przylegają nieprawidłowo, należy wkręcić lub wykręcić
nóżki regulacyjne tak, aby zmywarka była właściwie wypoziomowana.

34

Pagina 35

Zmywarka może być zasilana wodą gorącą (maks. do 60°C) lub zimną.
Zalecamy zasilanie zimną wodą. Zasilanie gorącą wodą nie jest wskazane w
przypadku zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, ponieważ skraca ono
znacznie program zmywania. Zmywarka nie może być podłączona do
zasilania gorącą wodą poprzez urządzenia elektryczne, np. przepływowe
podgrzewacze wody.
Pamiętać o dokręceniu pierścienia mocującego. Wąż doprowadzający wodę
nakręcić na zawór wodny z gwintem 3/4" lub szybkozłącze. Pierścień uszczelki
będący na wyposażeniu należy założyć do końcówki węża i zakręcić.
Ciśnienie wody musi mieścić się w podanym zakresie (,, Dane techniczne").
Informacje o wartości ciśnienia wody można uzyskać w lokalnym zakładzie
wodociągowym.
Należy unikać zagięć i załamań węża dopływowego.
Wąż doprowadzający wodę może być podłączony zarówno z prawej jak i z
lewej strony zmywarki po odkręceniu pierścienia mocującego.
Ważne: Połączenia węża dopływowego muszą być dokręcone. Sprawdzić
przed ustawieniem zmywarki w ostatecznej pozycji, czy nie ma wycieków
wody. Należy pamiętać, że nawet niewielkie wycieki wody mogą po
pewnym czasie spowodować duże straty spowodowane zalaniem wodą.
(Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek posiadają węże dopływowe i
odpływowe wyposażone w pierścienie mocujące. W takim przypadku
powyższe wskazówki nie dotyczą urządzenia).
Jeżeli zmywarka jest podłączona do rur nowych, lub rur, które nie były
użytkowane przez długi okres czasu, zaleca się przed podłączeniem węża
doprowadzającego, otworzenie na kilka minut przepływu wody. W ten sposób
zapobiega się odkładaniu piasku i rdzy na wlotowym filtrze siatkowym i
zatkaniu tego filtra.
Do podłączenia zmywarki nie używać starych węży, używanych przy
poprzednich urządzeniach.
Nasze urządzenia są wyposażone w zabezpieczenie przed powrotnym
napływem wody do zmywarki.

35

Pagina 36

Po podłączeniu węża dopływowego o podwójnej ściance, zawór
bezpieczeństwa znajduje się za kranem. Jeżeli wąż zacznie przeciekać w
czasie poboru wody, zawór bezpieczeństwa odcina dopływ wody.
Podczas instalowania węża dopływowego należy zachować ostrożność:
- Przewód elektryczny zaworu znajduje się w wężu o podwójnej ściance. Nie
zanurzać węża dopływowego lub zaworu w wodzie.
- Jeśli wąż dopływowy lub zawór ulegnie uszkodzeniu, należy natychmiast
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Wąż dopływowy z zaworem może być wymieniony wyłącznie przez
pracownika autoryzowanego serwisu.
- Wąż dopływowy należy ułożyć tak, aby nie wystawał ponad dolną krawędź
zaworu.

36

Pagina 37

Koniec węża odpływowego może być podłączony w następujący sposób:
1. do syfonu zlewozmywaka z zamocowaniem węża zaciskiem;
2. przewieszony nad krawędzią wanny za pomocą kolanka (jeśli znajduje się
na wyposażeniu modelu);
3. do odpływu usytuowanego na ścianie z otworem odpowietrzającym o
minimalnej średnicy wewnętrznej 4 cm.
Podłączenie odpływu wody musi być usytuowane na wysokości 30 cm
(minimum) i 100 cm (maksimum) od podłogi.
Wąż odpływowy może być podłączony zarówno z prawej, jak i z lewej strony
zmywarki.
Należy unikać zagięć i załamań węża odpływowego, ponieważ w takich
przypadkach może nastąpić odcięcie odpływu wody, lub znaczne jego
ograniczenie.
Przedłużony wąż powinien leżeć na podłodze i może się unosić tylko podczas
pobierania wody.
Jeżeli stosują Państwo przedłużenie węża odpływowego, należy pamiętać o
tym, że przedłużenie węża nie może być dłuższe niż 2 m, a jego wewnętrzna
średnica nie może być mniejsza od średnicy węża będącego na wyposażeniu
CS18

Wewnętrzna średnica złączek zastosowanych do połączeń przedłużenia
odpływu wody nie może być mniejsza od wewnętrznej średnicy węża
odpływowego.

Uwaga!
napływem wody do zmywarki. Jeśli w syfonie odpływowym umywalki
zainstalowany jest zawór zwrotny, wtedy może on uniemożliwić właściwy
odpływ wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy usunięcie zaworu zwrotnego.

37

Pagina 38

Podłączenie do instalacji elektrycznej
Cała instalacja domowa musi być przystosowana do podanych na tabliczce
znamionowej wartości (tj. gniazdka, przewody elektryczne, bezpieczniki,
licznik).
Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do ściennego gniazdka
sieciowego należy upewnić się, czy:
1. Napięcie sieci zasilającej odpowiada wartościom podanym na tabliczce
znamionowej. Licznik, bezpieczniki, zasilanie elektryczne i gniazdko sieciowe są
przystosowane do obciążenia podczas pracy zmywarki; czy gniazdko
sieciowe i wtyczka przewodu zasilającego mogą ze sobą współpracować
bez konieczności stosowania elementów pośrednich.
Aby wyłączyć zmywarkę z zasilania, należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Ważne!
Wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna po instalacji
Wymianę przewodu zasilającego należy zlecić uprawnionemu technikowi
z autoryzowanego serwisu.
Do podłączenia zmywarki nie wolno używać przedłużaczy i
rozgałęziaczy.
Zmywarka musi być prawidłowo uziemiona.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
przepisów bezpieczeństwa.

38

Pagina 39

Wskazówki dla instytutów kontrolnych
Test według normy EN 60704 musi być wykonany przy całkowicie wypełnionej
zmywarce z programem testowym (zob. tabela programów).
Test według normy EN 50242 musi być wykonany przy pełnym pojemniku z
solą i pełnym pojemniku z płynem nabłyszczającym z programem testowym.

Pełny wsad:

9 -osobowa zastawa stołowa

Dozowanie płynu
nabłyszczającego:

pozycja 4 (typ III)

Dozowanie środka do
zmywania:

20 g do pojemnika na środki do
zmywania + 5 g na pokrywę pojemnika
(typ B)

Górny kosz: wraz z
Górny kosz: bez mniejszej
mniejszą miską i miską na
miski i miski na sałatkę
sałatkę

Uchwyty na filiżanki: pozycja A

Przykład ułożenia naczyń
w dolnym koszu.

Przykład ułożenia sztućców
w koszyku.

39

Pagina 40

From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.
Grupa Electrolux jest największym na świecie producentem zmechanizowanych urządzeń przeznaczonych do
kuchni, do czyszczenia oraz lasu i ogrodu. Każdego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak
lodówki, kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki łańcuchowe i kosiarki do trawy) o łącznej wartości
ok. 14 miliardów USD w ponad 150 krajach świata.

ELECTROLUX POLAND Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www. aeg. hausgeraete. de
(C) Copyright by AEG
152 959 51/1

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia.

05/07

Znaleziono około 12 wyników dla: zmywarka favorit instrukcja serwisowa

 • Electrolux AEG Favorit 55402 - poszukuję instrukcji serwisowej

  Witam,zmywarka wyświetliła kod błędu i30 - uruchomione zabezpieczenie antyzalaniowe. Faktycznie, po odkręceniu blaszanych paneli bocznych na dnie znalazłem warstewkę wody. Chciałem zobaczyć skąd się leje woda, więc osuszyłem dno, zresetowałem program i uruchomiłem od nowa. Wodę zmywarka pobrała bez...

  AGD Początkujący 26 Sty 2014 16:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3225

 • FAVORIT CONTROL VI 911D93-2T - Poszukuje instrukcji serwisowej

  Jak w temacie poszukuje instrukcji serwisowej do zmywarki FAVORIT CONTROL VI, a dokładnie:AEGElectroluxMod. : FCONTROLVIPNC: 911936219/01S. N. : 73720822Type: 911D93-2TInstrukcje potrzebna do rozwiązania problemu, a mianowicie zmywarka po zalaniu wodą przewinięty silnik pompy...

  AGD Szukam 02 Lip 2015 12:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2946

  AEG Favorit 86080 VI - instrukcja serwisowa - szukam

  Poszukuję instrukcję serwisową do zmywarki AEG Favorit 86080 VI.Serdecznie dziekuje za pomoc.PozdrawiamAF

  20 Paź 2014 20:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3568

  zmywarka AEG Favorit Triathlon typ 45_1 DBL04 - szukam instrukcji serwisowej

  Dzięki za podpowiedź. Grzałkę zaraz sprawdzę, natomiast podany przez Ciebie link się nie otwiera - jest biała. Co to za zabawka?Jeżeli chodzi o moduł to nie podejrzewałem błędnego działania softu a ewentualne uszkodzenie któregoś z wejść procesora, co przy ewentualnych przepięciach może się zdarzyć...

  AGD Zmywarki 17 Gru 2011 03:08Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 7078

  Zmywarka AEG FAVORIT 88010 Polska instrukcja serwisowa PROSZĘ

  To jest instrukcja obsługi a ja potzrebuję instrukcję serwiaową

  25 Kwi 2016 10:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2538

  oko-favorit TRIATHLON 45_1 DBL04 - przerywa zmywanie

  WitamProblem dotyczy zmywarki AEG OKO-FAVORIT TRIATHLON 45_1 DBL04 o numerze PNC 91123244900. Od momentu wymiany pompy zmywającej w 2009r zmywarka chodziła bez problemu. Ostatnio jednak zrobiła psikusa i po włączeniu jej panel sterujący był martwy. Jako zawodowy elektronik zdiagnozowałem uszkodzenie...

  04 Sie 2011 10:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1655

  AEG Favorit Control VI (PNC: 911936219/01) - Nie grzeje wody podczas zmywani

  Moja zmywarka przestała grzać wodę podczas zmywania. Nie wyskakuje żaden błąd, program przechodzi w całości tylko z zimną wodą. Odpiąłem przedni panel i przejrzałem całą elektronikę i nie widzę zimnych lutów na przekażniku A1/A2. W razie czego przelutowałem końcówki przekaźnika ale nic to nie...

  06 Kwi 2016 23:13Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4593

  Zmywarka AEG Favorit Triathlon 45_2 DBL 04 - staneła i zaczęły migać kontrolki

  CześćWrzuciłem przed chwilą instrukcje serwisową do tej zmywarki nasz poszkodowany musi odczytać błąd "led" inaczej ciężko będzie mu pomóc.

  21 Kwi 2017 20:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2796

  AEG Favorit 6540P VI - Nie mogę włączyć zmywarki.

  Nie mogę włączyć zmywarki, prąd w gniazdku jest, naciskam na przycisk on i nic, bezpiecznik się przepalił? Gdzie go szukać bo mam problem z odnalezieniem instrukcji serwisowej.

  AGD Użytkowy 13 Wrz 2019 09:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 363

  Zmywarka AEG favorit VI 911D3-2T - kod błędu i50

  Witam. Po 1, 5 roku urządzenie zastrajkowało wyświetlając kod błędu i50 (dolna pionowa kreseczka). Przekopałem net, ale nie znalazłem instrukcji serwisowej, a oczywiście zapakowana jest brudnymi naczyniami i jest sobota wieczorem. Ktoś może wie co trzeba wcisnąć, żeby to skasować? Podejrzewam, że to jest...

  23 Kwi 2008 14:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 17879

  AEG Favorit Control VI - Jak odkrecić panel nierdzewny?

  Musze odkręcić widoczny na zdjęciu panel nierdzewny (panel. jpg). Nie wiem czy wystarczy odkręcić tylko śruby wokoło tego panelu, czy trzeba na coś jeszcze uważać przy odręcaniu? Idealne byłyby zdjęcia, lub instrukcja serwisowa (schemat) z tego modelu.Po co to robię (może mi ktoś pomoże):Ukręciłem...

  13 Paź 2013 19:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1485

  Zmywarka AEG Favorit 475 potrzebny manual serwisowy

  Przepraszam, że się nie odzywałem, ale musiałem wyjechać na parę dni. Problem: Zmywarka załącza się, przechodzi do programu, w którym ma nabrać wodę do komory. Nabiera, ale zbiornik "przelewowy" (znajduję się z boku zmywarki, jest tam pełno kanalików, podpiety jest do niego czujnik poziomu wody) napełnia...

  26 Sie 2007 16:03Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 10994

Instrukcja obsługi zestawu Aeg Favorit 40310

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi zestawu Aeg Favorit 40310

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi zestawu Aeg Favorit 40310