Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Airstage Uty Plgxr2

Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Airstage Uty Plgxr2 to szczegółowe instrukcje dotyczące urządzenia, które pozwolą użytkownikom w pełni wykorzystać funkcje tego urządzenia. Instrukcja zawiera wszelkie informacje dotyczące ustawień i opcji, które można wybrać, aby uzyskać optymalne działanie urządzenia. Instrukcja także zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, wymagań dotyczących instalacji i użytkowania oraz czynności konserwacyjnych, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie urządzenia. Instrukcja umożliwia użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia i czerpać z niego korzyści.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Airstage Uty Plgxr2

Digital Annealer

Digital Annealer to futurystyczne podejście do informatyki, które obejmuje korzyści płynące z komputerów kwantowych i klasycznych, mające na celu rozwiązanie najbardziej kompleksowych problemów, z jakimi mierzy się biznes.

Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A

tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07

NIP: 9562163781

KRS: 0000707159

REGON: 340118385

Maks. liczba sterowalnych systemów:
1 system sieciowy VRF
Maks. liczba sterowalnych jednostek:
100 jednostek zewnętrznych, 400 jednostek wewnętrznych
Pobieranie:
Katalogi

Sterownik systemu Lite zapewnia zestaw standardowych funkcji do zarządzania klimatyzatorami w małym lub średnim budynku.

 • Można sterować maksymalnie 400 jednostkami wewnętrznymi i 100 jednostkami zewnętrznymi w systemie sieciowym VRF.
 • Oprócz precyzyjnego sterowania klimatyzacją dostępne są różne aplikacje, które zapewniają szerszy zakres sterowania.
 • Obsługa 7 języków: chiński, angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski i hiszpański.
Wizualnie intuicyjna obsługa

Kliknij i obsługuj

Wizualna reprezentacja właściwości jest wyświetlana na ekranie z perspektywy najbardziej odpowiedniej dla operacji (Kliknij i obsługuj). Można wybrać spośród 4 opcji wyświetlania: lokalizacja, budynek, piętro i lista.

Definiowanie grup sterowania wsadowego

Urządzenia wewnętrzne można grupować w celu uproszczenia sterowania wsadowego za pomocą drzewa menu. Można je grupować według hierarchii organizacyjnej, np. według działów, wydziałów i sekcji.

*W sterowniku systemowym Lite nie jest dostępny układ piętra 2D ani perspektywa 3D budynku.

Możliwość sterowania urządzeniami innych firm podłączonymi poprzez MODBUS®.Standardowo włączonySterownik systemuOpcjonalny dlaSterownik systemu Lite UTY-PLGXX2

Po podłączeniu karty MODBUS® (sprzedawanej oddzielnie) do komputera, sprzęt elektryczny i urządzenia obsługiwane przez MODBUS® mogą być monitorowane i sterowane centralnie z poziomu komputera. Centralne sterowanie może ograniczyć straty energii w całym budynku, wynikające z niewyłączania urządzeń w trakcie lub po zakończeniu pracy, a także zmniejszyć potrzebę monitorowania na miejscu.

Szeroki zakres operacji i zarządzania danymiSterownik systemowy i sterownik systemowy LiteZarządzanie harmonogramem
 • Dla każdej grupy pilotów zdalnego sterowania lub grupy zdefiniowanej przez użytkownika można ustalić harmonogram roczny.
 • wł. /wył., tryb pracy, zakaz sterowania lokalnego i ustawienia temperatury można zaprogramować do 143 razy dziennie w odstępach 10-minutowych oraz do 101 konfiguracji dla każdej grupy pilotów zdalnego sterowania.
 • Ustawienia mogą być zaprogramowane na okres obejmujący północ.
 • Umożliwia zaprogramowanie specjalnych ustawień dla świąt na cały rok.
 • Można zaplanować cichą pracę jednostek zewnętrznych.
 • Szeroki zakres sterowania jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Wyświetlane są informacje o stanie i trybie pracy każdej jednostki wewnętrznej.
 • Włączanie i wyłączanie każdej jednostki wewnętrznej i przełączanie jej trybu operacyjnego.
 • Ustawianie ograniczenia zakresu temperatury
 • Tryb niskiego poziomu hałasu jednostek zewnętrznych
 • Blokada sterowania lokalnego

  Blokada lokalnej zmiany trybu pracy, ustawienia temperatury lub wł. /wył. jednostki wewnętrznej.

  Alert o błędzie i powiadomienie e-mail

  W razie problemów komunikat o błędzie będzie wyświetlany w wyskakującym okienku na ekranie komputera wraz z sygnałem dźwiękowym i wysyłana będzie wiadomość e-mail. Błędy z ostatnich 365 dni są rejestrowane i można je przeglądać.

  Dziennik operacji i sterowania

  Istnieje możliwość utrzymywania i pobierania pliku dziennika operacji i sterowania.

  Importowanie i eksportowanie baz danych

  Tylko administrator posiada uprawnienia do importowania i eksportowania danych rejestracyjnych, układu i obrazu.

  Automatyczna regulacja zegara

  Czas można ustawić automatycznie dla wszystkich sterowników wsadowo.

  Podział opłat za energię elektrycznąSterownik systemu Lite UTY-PLGXA2Metoda podziału opłat za energię elektryczną

  Jest to metoda obliczania miesięcznych kosztów energii, które mają być przypisane do poszczególnych najemców, na podstawie ilości energii zużywanej przez ich klimatyzatory. Pierwszym krokiem jest dokładne określenie ilości energii zużywanej przez klimatyzatory w każdym z pomieszczeń najemcy. Drugim krokiem jest podzielenie całkowitej opłaty za energię naliczonej przez firmę energetyczną w oparciu o ilość energii zużytej przez każdego z najemców w celu określenia kosztów energii, które należy przypisać każdemu z nich. (Patrz rysunek po prawej stronie) W obliczeniach uwzględnia się takie czynniki, jak liczba niewykorzystanych pomieszczeń oraz stawka za energię elektryczną w godzinach nocnych, które są szczegółowo przedstawione na harmonogramie podziału kosztów energii.

  Przykład konfiguracji systemu

  1. Obliczanie ilości energii zużywanej przez każdą jednostkę wewnętrzną

  2. Obliczanie ilości energii dostarczanej do każdej jednostki wewnętrznej przez jednostkę zewnętrzną

  3. Łączenie ilość energii zużywanej przez każdą jednostkę wewnętrzną z ilością energii dostarczanej do nich przez jednostkę zewnętrzną w celu uzyskania łącznej ilości zużywanej energii.

  4. Obliczanie kosztu energii, którym mają zostać obciążeni poszczególni najemcy

  Obliczanie kosztu energii, którym mają zostać obciążeni poszczególni najemcy, poprzez podzielenie całkowitego kosztu energii przez udział najemcy.

  Zdalne zarządzanieSterownik systemu Lite UTY-PLGXR2

  Sterownik systemu może być używany na miejscu lub zdalnie za pośrednictwem sieci zdalnego sterowania centralnego.

  Sterownik systemu wymaga 2 programów, które współpracują ze sobą: Program VRF Controller działa na miejscu i komunikuje się z systemem VRF;

  Program VRF Explorer działa w zdalnej lokalizacji i zapewnia interfejs użytkownika oraz komunikuje się z programem VRF Controller.

  Programy VRF Controller i VRF Explorer działają na jednym komputerze lub na różnych komputerach połączonych w sieci.

  Komputer z programem VRF Explorer może centralnie sterować maksymalnie 10 lokalizacjami systemu VRF, w których każda obejmuje do 20 budynków.

  Sterowanie centralne na miejscu

  Zdalne sterowanie centralne

  Zarządzanie oszczędzaniem energiiSterownik systemu UTY-PEGXZ1Sterownik systemu Lite UTY-PLGXE2

  W zależności od pory roku, pogody i pory dnia można wybrać różne opcje oszczędzania energii. Zapewnia to doskonałą oszczędność energii, a jednocześnie komfort osób przebywających w pomieszczeniach.

  Dane dotyczące efektywności oszczędzania energii: Na tym wykresie porównano zużycie energii w bieżącym miesiącu z poprzednim miesiącem i z tym samym miesiącem poprzedniego roku, co pozwala śledzić efektywność oszczędzania energii.

  Rotacja jednostek wewnętrznych

  Jednostki wewnętrzne mogą być automatycznie rotowane, aby pracowały w grupie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem rocznym w celu zmniejszenia zużycia energii przy zachowaniu komfortu użytkowników. Można wybrać częstotliwość zatrzymywania jednostki wewnętrznej.

  Praca bez trybu szczytowego

  Miernik mocy, który monitoruje całkowite zużycie energii, zmienia ustawioną temperaturę jednostek wewnętrznych, wyłącza ich termostat i podejmuje inne kroki w celu kontrolowania zużycia energii, jednocześnie zapewniając komfort najemcom i utrzymując docelowe zużycie energii ustawione dla danego segmentu czasowego. Jednostki wewnętrzne, które mają być sterowane, można grupować w dowolny sposób, a poziom sterowania można ustawić dla każdej grupy.

  Ograniczenie wydajności jednostki zewnętrznej

  Górny limit wydajności jednostki zewnętrznej można dostosować w celu zmniejszenia zużycia energii podczas gorącego lata lub mroźnej zimy poprzez uśrednienie wydajności oszczędzania energii dla każdego układu czynnika chłodniczego. Górny limit wydajności można ustawić na 50% wydajności znamionowej lub więcej.

  Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Airstage Uty Plgxr2

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Airstage Uty Plgxr2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi asystenta Fujitsu Airstage Uty Plgxr2