Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 385

Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 385 jest szczegółowym opisem użytkowania i konserwacji tego urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat działania i funkcji, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje konserwacji i naprawy oraz ważne informacje dotyczące regulacji. Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 385 jest bardzo ważna dla użytkowników, ponieważ zapewnia wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia, które pozwolą użytkownikom czerpać maksymalne korzyści z ich urządzeń. Użytkownicy powinni dokładnie przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu i zapewnić jego bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 385

Przejdź do treści

Dodatek do instrukcji
00809-0200-2410, wersja AB
Styczeń 2022
Piasta zbiornika Rosemount™ 2410

Instrukcja aktualizacji dla magistrali głównej i magistrali dodatkowej

OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do tych wskazówek dotyczących instalacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 • Upewnij się, że tylko wykwalifikowany personel wykona instalację.
 • Używaj sprzętu tylko w sposób określony w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tego może osłabić ochronę zapewnianą przez sprzęt.
  Eksplozje mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 • Sprawdź, czy środowisko pracy urządzenia jest zgodne z odpowiednimi certyfikatami lokalizacji niebezpiecznych.
 • Aby zapobiec zapłonowi łatwopalnych lub palnych atmosfer, odłącz zasilanie przed serwisowaniem.
  Porażenie prądem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas kontaktu z przewodami i zaciskami.
 • Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest wyłączone, a linie do wszelkich innych zewnętrznych źródeł zasilania są odłączone lub nie są zasilane podczas okablowania urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Każda wymiana nierozpoznanych części może zagrozić bezpieczeństwu. Naprawa (np. wymiana części) może również zagrażać bezpieczeństwu i jest niedopuszczalna w żadnych okolicznościach. Nieautoryzowane zmiany w produkcie są surowo zabronione, ponieważ mogą w niezamierzony i nieprzewidywalny sposób zmienić działanie i zagrozić bezpieczeństwu. Nieautoryzowane zmiany, które zakłócają integralność spoin lub kołnierzy, takie jak wykonywanie dodatkowych perforacji, zagrażają integralności i bezpieczeństwu produktu. Oceny i certyfikaty sprzętu tracą ważność w przypadku produktów, które zostały uszkodzone lub zmodyfikowane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Emerson. Dalsze użytkowanie produktu, który został uszkodzony lub zmodyfikowany bez pisemnej zgody, odbywa się na wyłączne ryzyko i koszt klienta.

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja opisuje, jak zmodernizować główną/dodatkową magistralę polową w istniejącej koncentratorze zbiorników Rosemount 2410.
Uwagi
Aktualizacja musi być udokumentowana. Obejmuje to podanie numeru seryjnego urządzenia, daty uaktualnienia, typu uaktualnienia oraz nazwiska osoby wykonującej uaktualnienie.

Zestaw do aktualizacji

Zestaw modyfikacyjny składa się z następujących części:

 • Śruba M3x6
 • Tabliczka do etykiety głównej
 • Etykieta główna i części zamiennej
 • Płyta modemu PCM (jeśli dotyczy)
 • Kod startowy (jeśli dotyczy)

Procedura instalacji

Podczas modernizacji piasty zbiornika 2410 należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa podczas pracy ze sprzętem elektrycznym w niebezpiecznych lokalizacjach.
Zawsze upewnij się, że masz niezbędne pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy w niebezpiecznych lokalizacjach. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z lokalnym personelem na miejscu.

Procedura aktualizacji

Procedura

 1. Wyłącz urządzenie w źródle zasilania.
 2. Odłącz całe okablowanie.
 3. W razie potrzeby przenieś głowicę urządzenia w bezpieczne, bezpieczne miejsce.
  OSTRZEŻENIE
  Przenieś głowicę nadajnika w odpowiednie miejsce do prac konserwacyjnych i kontynuuj wymianę i upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich procedur ochronnych, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
 4. Zdejmij pokrywę z nadajnika.
 5. Zdejmij pokrywę wyświetlacza, naciskając dwa plastikowe klipsy do góry. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-procedure-1. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - procedura 1" width="477" height="397" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 6. Odłącz kable od płyty głównej. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Disconnect. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — odłączanie" width="462" height="385" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 7. Wykręć wszystkie 6 śrub mocujących plastikowy uchwyt wewnątrz obudowy. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — wymontuj" width="429" height="356" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 8. Wyjmij plastikowy uchwyt z obudowy. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-housing. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - obudowa" width="644" height="422" data-ezsrcset="https://manuals. png 736w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-housing-550x360. png 550w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 9. Naciśnij plastikowe klipsy, aby odłączyć elektronikę. Odłącz i wyjmij pakiet elektroniki z plastikowego uchwytu. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-detach. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - odłączanie" width="550" height="382" data-ezsrcset="https://manuals. png 695w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-detach-550x382. png 550w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 10. Usuń płytkę, która utrzymuje zasilacz na miejscu. Umożliwi to łatwy dostęp do głównej i pomocniczej tablicy magistrali. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-primary. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — podstawowa" width="618" height="489" data-ezsrcset="https://manuals. png 731w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-primary-550x435. png 550w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 11. Wymień główną lub pomocniczą kartę magistrali w zależności od żądanej konfiguracji. Dodaj lub wymień płytę główną/dodatkową w zależności od żądanej konfiguracji. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-configuration. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — konfiguracja" width="536" height="446" data-ezsrcset="https://manuals. png 643w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-configuration-550x458. png 550w" sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>A. Autobus podstawowy
  B. Dodatkowy autobus
 12. Jeśli karta IS jest zamontowana po stronie pierwotnej, upewnij się, że kabel połączeniowy jest umieszczony pod płytą magistrali pomocniczej, jeśli taka karta jest obecna. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-placed. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - umieszczona" width="364" height="440" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 13. Przymocuj płytę zasilacza z powrotem do płyty głównej i upewnij się, że wszystkie płyty są wyrównane i prawidłowo opierają się o wspornik płyty. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-power. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - moc" width="558" height="474" data-ezsrcset="https://manuals. png 673w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-power-550x467. png 550w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 14. Wsuń deski w rowki uchwytu; upewnij się, że radiator jest odpowiednio dopasowany do dolnej części uchwytu. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-grooves. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — rowki" width="570" height="405" data-ezsrcset="https://manuals. png 701w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-grooves-550x391. png 550w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 15. Dociśnij obie części do końca, aż uchwyt zatrzaśnie się na swoim miejscu, a płyty będą widoczne w otworach inspekcyjnych. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-inspection. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - inspekcja" width="466" height="441" data-ezsrcset="https://manuals. png 624w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-inspection-550x520. png 550w" sizes="(max-width: 466px) 100vw, 466px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 16. Umieść pakiet elektroniki z powrotem w obudowie i zabezpiecz go śrubami.
 17. Podłącz wszystkie kable z powrotem do płyty głównej, jeśli ma to zastosowanie. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Connect. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — Connect" width="561" height="459" data-ezsrcset="https://manuals. png 679w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Connect-550x450. png 550w" sizes="(max-width: 561px) 100vw, 561px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 18. Upewnij się, że kable nie są wepchnięte w przestrzeń obok komponentu iskrobezpiecznego (jeśli jest), okablowanie może w przeciwnym razie pogorszyć samoistne bezpieczeństwo płytki. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Arrange. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — rozmieszczenie" width="488" height="368" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 19. Ułóż kable tak, aby nie mogły zostać uszkodzone przez gwinty podczas montażu pokrywy obudowy.
 20.  Zatrzaśnij pokrywę wyświetlacza lub pokrywę wyświetlacza etykiet (w zależności od wersji).
 21. Sprawdź pierścień uszczelniający na pokrywie obudowy, upewnij się, że nie jest uszkodzony, a jeśli jest suchy, posmaruj pierścień uszczelniający i gwinty. Uszkodzony O-ring należy wymienić na nowy.
 22. Dokręć pokrywę.
 23. Usuń starą tabliczkę z etykietą i zastąp ją nową. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove-1. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — wymontuj 1" width="508" height="439" data-ezsrcset="https://manuals. png 667w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove-1-550x475. png 550w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 24. Nałóż nową etykietę główną na płytkę.
 25. Podłącz urządzenie i włącz je, jeśli wyświetlacz jest obecny, upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo. Gdy nie ma wyświetlacza, skontaktuj się ze sterownią i sprawdź, czy urządzenie jest ponownie online.
 26. Jeśli kod startowy jest dołączony do uaktualnienia, należy go wprowadzić przed osiągnięciem pełnej funkcjonalności.
 27. Uruchom płytę WinSetup, znajdź zaktualizowane urządzenie 2410, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwości. W zakładce Zaawansowane wybierz przycisk Aktualizuj urządzenie.
 28. Wprowadź kod startowy określony w informacjach dostarczonych z aktualizacją. Wybierz OK i Zastosuj, aby zamknąć okno właściwości.
 29. Twoje urządzenie 2410 zostało uaktualnione. Może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian w konfiguracji w zależności od typu uaktualnienia. Zobacz koncentrator zbiornika Rosemount 2410 Instrukcja obsługi więcej szczegółów.

Dodatek do instrukcji
00809-0200-2410
Styczeń 2022
Piasta zbiornika Rosemount 2410
00809-0200-2410

Wersja AB 2022
Aby uzyskać więcej informacji: www. com
© 2022 Emerson. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki sprzedaży firmy Emerson są dostępne na żądanie. Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym firmy Emerson Electric Co. Rosemount jest znakiem jednej z firm należących do rodziny Emerson. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Dokumenty / Zasoby

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Instruction Manual
PN 51-3081pH/rev. D
August 2002
Model 3081 pH/ORP
Smart Two-Wire Microprocessor Transmitter

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
ESSENTIAL INSTRUCTIONS READ THIS PAGE BEFORE PROCEEDING! Rosemount Analytical designs, manufactures, and tests its products to meet many national and international standards. Because these instruments are sophisticated technical products, you must properly install, use, and maintain them to ensure they continue to operate within their normal specifications. The following instructions must be adhered to and integrated into your safety program when installing, using, and maintaining Rosemount Anal
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE INSTALLING AND WIRING A ROSEMOUNT ANALYTICAL SENSOR TO THE MODEL 3081 pH/ORP TRANSMITTER 1. THE MODEL NUMBER OF THE SENSOR • Look on the label. • Also note the model option string. • If the label is missing or unreadable, see the flowcharts on pages 28 through 30. Write the sensor model number here 2. THE TYPE OF TEMPERATURE ELEMENT • Look on the label. • If the label is missing or unreadable, measure the resistance between the RTD leads. Write the temperature el
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
• If the sensor is wired directly to the transmitter, the preamplifier can be in either the sensor or the transmitter. • Look at the wires in the sensor cable. A GREEN wire means the preamplifier is in the sen- sor. An coaxial cable means the preamplifier is in the transmitter. A coaxial cable is an insulated wire surrounded by a braided metal shield. The wire terminates in either a BNC connector or an ORANGE wire with a CLEAR shield. Write the preamplifier location here CAN YOU USE THE QUICK S
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
QUICK START GUIDE FOR MODEL 3081pH/ORP Before using this Quick Start Guide, please read “WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE INSTALLING AND WIRING A ROSEMOUNT ANALYTICAL SENSOR TO THE MODEL 3081 pH/ORP TRANSMITTER” on the preceding page. Section 1. 1 Setup for the Models 381+-52, 385+-04, 396P-02-54, 396P-02-55 and 396R-54 without a junction box A. The factory setting of the preamplifier switch is in the appropriate location, so no adjustment is necessary. B. Mount the transmitter in the desired loca
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Section 2 Wiring A. Wire sensor Model 381+-55, 385+-03, or 396P-01-55 directly to the transmitter as shown in Figure 3. Wire sensor Model 381+-52, 385+-04, 396P-02-55, 396P-02-55, or 396R-54 as shown in Figure 4. C. Wire the 12 - 42. 4 Vdc power supply to TB-15 (- 4 - 20 mA) and TB-16 (+ 4 - 20 mA). FIGURE 3 FIGURE 4 NOTES: 1. INSTRUMENT JUMPER SUPPLIED BY CUSTOMER. 2. DO NOT CONNECT BLUE WIRE INSIDE TRANSMITTER. INSULATE STRIPPED END OF BLUE WIRE. Section 3 Power up and Calibration A.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
QUICK REFERENCE GUIDE MODEL 3081PH/ORP Automatic Buffer Calibration Note: A pH measurement is only as good as the calibration, and the calibration is only as good as the buffers used. For best results, calibrate with buffers having the same temperature as the process. Allow time for the sensor and buffers to reach the same temperature. If the process temperature is more than 10°C different from the buffer, allow at least 20 minutes. Be careful using buffers at high temperatures. The pH of many
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
HART Communicator Fast Key Sequences Buffer Calibration Toggle Hold Mode View pH value 23 1 1 25 11 1 Standardize pH Upper Range Value View Analog Output 23 2 1 32 2 12 Trim Analog Output pH Lower Range Value View Transmitter Status 24 32 1 13 PROGRAM DIAGNOSE CALIBRATE tEMP AdJ CALIbrAtE Std tEMP 25. 0 CAL bF1 Std 7. 00 InPut 58. 9 GIMP 1000 rIMP 10 V Er 81PH. 21 tEMP 25 C ShoW FLt SLOPE 59. 01 bF 1 nonE bF1 4. 01 CAL bF2 OutPut dIAGnOStIC tEMP dISPLAY bUFFEr ISOPOtntAL SIM OUtPUt bF 2 4 MA 00. 00 r
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
MODEL 3081 pH/ORP TABLE OF CONTENTS MODEL 3081 PH/ORP MICROPROCESSOR TRANSMITTER TABLE OF CONTENTS Section Title Page 1. 0 DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS................................................................ 1 1. 1 Features................................................................................................................... 2 Accessories.............................................................................................................. 2 1. 3 Specifications - G
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
MODEL 3081 pH/ORP TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS CONT’D 8. 0 PROGRAMMING FOR pH MEASUREMENTS....................................................... 56 8. 1 General.................................................................................................................... 2 Entering and Leaving the Program Menu................................................................ 3 Output Ranging.....................................................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
MODEL 3081 pH/ORP TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS CONT’D 13. 0 pH MEASUREMENTS............................................................................................. 114 13. 2 Measuring Electrode................................................................................................ 115 13. 3 Reference Electrode.....................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
MODEL 3081 pH/ORP TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS CONT’D LIST OF FIGURES Number Title Page 2-1 Model 3081 pH/ORP Transmitter - Exploded Drawing of Circuit Board Stack......... 8 2-2 Model 3081 pH/ORP Transmitter - Analog Board.................................................... 9 2-3 Model 3081 pH/ORP Transmitter - CPU Board........................................................ 10 2-4 Mounting the Model 3081 pH/ORP Transmitter on a Flat Surface........................... 11 2-5 Using th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
MODEL 3081 pH/ORP TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS - CONT’D LIST OF FIGURES - CONT’D Number Title Page 3-23 Procedure for Removing BNC Connector and Preparing Coaxial Cable for............ Connection to the Model 3081 pH/ORP Transmitter................................................ 26 3-24 Preparation of Raw Connecting Cable (PN 9200273).............................................. 27 4-1 Intrinsically Safe BASEEFA Model 3081 pH/ORP Label.......................................... 31 4-2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
MODEL 3081 pH/ORP TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS CONT’D LIST OF TABLES Number Title Page 3-1 Wiring Diagrams for Model 399 Sensors.................................................................. 15 3-2 Wiring Diagrams for Model 397 Sensors.................................................................. 15 3-3 Wiring Diagrams for Model 396R Sensors............................................................... 15 3-4 Wiring Diagrams for Model 396P Sensors...............................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
MODEL 3081 pH/ORP SECTION 1. 0 DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS SECTION 1. 0 DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS 1. 1 Features 1. 2 Accessories 1. 3 Specifications - General for Model 3081 pH/ORP 1. 4 Specifications - pH 1. 5 Specifications - ORP 1. 6 Ordering Information • CHANGING FROM pH TO ORP operation takes only seconds. • REMOTE COMMUNICATION IS SIMPLE; use the hand-held infrared remote controller or any HART® compatible device. • LARGE TWO LINE DISPLAY shows pH or ORP, temperature, and output signal. •
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
MODEL 3081 pH/ORP SECTION 1. 0 DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS CALIBRATION: Two-point, temperature-corrected buffer 1. 2 ACCESSORIES calibration is standard. To reduce errors caused by 1. 1 Power Supply. Use the Model 515 Power Supply impatient operators, the Model 3081 pH/ORP transmitter to provide the dc loop power required by the Model 3081 does not accept calibration data until programmed stabil- pH/ORP transmitter. The Model 515 provides either a ity limits have been met. If data are not acce
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
MODEL 3081 pH/ORP SECTION 1. 3 SPECIFICATIONS -GENERAL FOR MODEL 3081 pH/ORP Security: User selected security code prevents Case: Cast aluminum containing less than 8% magnesium. accidental changes to program settings. NEMA 4X (IP65), NEMA 7 (explosion-proof) Ambient Temperature: -4 to 149°F (-20 to 65°C) Epoxy-polyester paint, Neoprene O-ring seals Relative Humidity: 0 to 95% (with covers sealed) Dimensions: 6. 3 in. x 6. 9 in. 4 in. (160 mm x 175 mm x Stora
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
MODEL 3081 pH/ORP SECTION 1. 4 SPECIFICATIONS - pH 1. 5 SPECIFICATIONS - ORP pH Input Range: 0 to 14 pH ORP Input Range: -1400 to 1400 mV Temperature Input Range: 5°F to 248°F (-15°C to 120°C) Temperature Input Range: 5°F to 248°F (-15°C to 120°C) Output Scale Expansion: Continuously expandable Output Scale Expansion: Continuously expandable between pH 0 and 14 between -1400 and 1400 mV Accuracy at 25°C: ±0. 01 pH Accuracy at 25°C: ±1 mV Repeatability at 25°C: ±0.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
MODEL 3081 pH/ORP SECTION 1. 0 DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS MODEL 3081 pH/ORP TRANSMITTER-SENSOR COMPATIBILITY CHART PREAMPLIFIER LOCATION Sensor-mounted Remote MODEL pH ORP Sensor junction box junction box Transmitter 320B x see note 320HP x see note x 330B x 328A x x x 370 x x x x 371 x x x x 381pH x 381pHE x 381 x 381+ x x x x 385 x x x x 385+ x x x x x x 389 x x x x 396 x x x 396P x x x x x 396R x x x x x 397 x x x 398 x x x x 398R x x x x x 399 x x x x 399-33 x x GP1 x x x x NOTE: Preampl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
MODEL 3081 pH/ORP SECTION 1. 0 DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS ACCESSORIES MODEL/PN DESCRIPTION SHIPPING WEIGHT 515 DC loop power supply, see Section 1. 1 for details 3 lb/1. 0 kg 230A Two alarm module, see Section 1. 2 for details 3 lb/1. 5 kg 275 HART communicator, order from Rosemount Measurement - (800) 999-9307 NA 23572-00 Infrared remote controller, includes two 1. 5 V AAA alkaline batteries 1 lb/0. 5 kg 23555-00 Remote junction box, includes preamplifier (PN 23557-00), 10 terminals on 2 lb/1.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

4801_QIG_RevKB. fm Page 1 Friday, December 3, 2010 1:17 AM
Quick Installation Guide
00825-0100-4801, Rev KB
December 2010
Rosemount 3051S
Rosemount 3051S Series Pressure Transmitter
®
with HART Protocol
Rosemount 3051SF Series Flowmeter Transmitter
®
with HART Protocol
Start
Step 1: Mount the Transmitter
Step 2: Consider Housing Rotation
Step 3: Set Switches and Jumpers
Step 4: Connect Wiring and Power Up
Step 5: Verify Configuration
Step 6: Trim the Transmitter
Safety Instrumented Systems

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
4801_QIG_RevKB. fm Page 2 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 © 2010 Rosemount Inc. All rights reserved. All marks property of owner. Rosemount and the Rosemount logotype are registered trademarks of Rosemount Inc. Rosemount Inc. Emerson Process Management 8200 Market Boulevard GmbH & Co. OHG Chanhassen, MN USA 55317 Argelsrieder Feld 3 T (US) (800) 999-9307 82234 Wessling T (Intnl) (952) 906-8888 Germany F (952)
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
4801_QIG_RevKB. fm Page 3 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S STEP 1: MOUNT THE TRANSMITTER Liquid Flow Applications 1. Place taps to the side of the line. 2. Mount beside or below the taps. 3. Mount the transmitter so that the drain/vent valves are oriented upward. Gas Flow Applications 1. Place taps in the top or side of the line. Mount beside or above the taps. Steam Flow Applications 1. Place taps to the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
4801_QIG_RevKB. fm Page 4 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 STEP 1 CONTINUED... Panel Mount Pipe Mount ™ Coplanar Flange Traditional Flange In-line Housings ™ PlantWeb Junction Box Remote Mount Display 4
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
4801_QIG_RevKB. fm Page 5 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S STEP 1 CONTINUED... Bolting Considerations If the transmitter installation requires assembly of the process flanges, manifolds, or flange adapters, follow these assembly guidelines to ensure a tight seal for optimal performance characteristics of the transmitters. Use only bolts supplied with the transmitter or sold by Emerson as spare parts. Figure 1 ill
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
4801_QIG_RevKB. fm Page 6 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 STEP 1 CONTINUED... Figure 2. Torque values for the flange and flange adapter bolts Bolt Material Head Markings Initial Torque Final Torque Carbon Steel (CS) 300 in. -lbs. 650 in. B7M Stainless Steel (SST) 150 in. 300 in. 316 B8M 316 STM SW 316 316 316 R O-rings with Flange Adapters WARNING Failure to install proper flange adapter O-rings may
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
4801_QIG_RevKB. fm Page 7 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S STEP 1 CONTINUED... Inline Gage Transmitter Orientation The low side pressure port (atmospheric reference) on the inline gage transmitter is located under the sensor module neck label. (See Figure 3. ) Keep the vent path free of any obstruction, including but not limited to paint, dust, and lubrication by mounting the transmitter so that any contaminants c
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
4801_QIG_RevKB. fm Page 8 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 STEP 4: CONNECT WIRING AND POWER UP Use the following steps to wire the transmitter: 1. Remove the housing cover labeled “Field Terminals. ” 2. Connect the positive lead to the “+” terminal, and the negative lead to the “–” terminal. NOTE Do not connect the power across the test terminals. Power could damage the test diode in the test connection. Twisted p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
4801_QIG_RevKB. fm Page 9 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S STEP 4 CONTINUED... Signal Wiring Grounding Do not run signal wiring in conduit or open trays with power wiring, or near heavy electrical equipment. Grounding terminations are provided on the sensor module and inside the Terminal Compartment. These grounds are used when transient protect terminal blocks are installed or to fulfill local regulations. See S
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
4801_QIG_RevKB. fm Page 10 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 STEP 4 CONTINUED... Remote Display Wiring and Power Up The Remote Mount Display and Interface system consists of a local transmitter and a remote mount LCD display assembly. The local 3051S transmitter assembly includes a Junction Box housing with a three position terminal block integrally mounted to a sensor module. The remote mount LCD display assembl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
4801_QIG_RevKB. fm Page 11 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S STEP 4 CONTINUED... Intrinsic Safety Consideration: The transmitter assembly with remote display has been approved with Belden 3084A DeviceNet cable. Alternate cable may be used as long as the transmitter with remote display and cable is configured according to the installation control drawing or certificate. Refer to appropriate approval certificate or
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
4801_QIG_RevKB. fm Page 12 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 STEP 4 CONTINUED... NOTE Wire colors provided on page 11 are per Belden 3084A DeviceNet cable. Wire color may vary depending on cable selected. Belden 3084A DeviceNet cable includes a ground shield. This shield must be connected to earth ground at either the sensor module or the Remote Display, but not both. Quick Connect Wiring As standard, the 3051S Qu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
4801_QIG_RevKB. fm Page 13 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S STEP 4 CONTINUED... Conduit Electrical Connector Wiring (Option GE or GM) For 3051S transmitters with conduit electrical connectors GE or GM, refer to the cordset manufacturer’s installation instructions for wiring details. For FM Intrinsically Safe, non-incendive or FM FISCO Intrinsically Safe hazardous locations, install in accordance with Rosemount dr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
4801_QIG_RevKB. fm Page 14 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 STEP 5: VERIFY CONFIGURATION Use any HART-compliant master to communicate with and verify configuration of the 3051S. For the HART Diagnostics transmitter (option code DA1), DD revision 3051S HDT Dev. 1 Rev. 1 is required. Field Communicator User Interface The Traditional Interface - Device Revision 6 or 7 and DD Revision 7 Fast Key Sequence can be foun
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
4801_QIG_RevKB. fm Page 15 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S A check () indicates the basic configuration parameters. At a minimum, these parameters should be verified as part of the configuration and startup procedure. Table 1. Traditional Interface - Device Revision 6 or 7 and DD Revision 7 Fast Key Sequence Function Fast Key Sequence Alarm Level Configuration 1, 4, 2, 7, 7 Alarm and Saturation Levels 1, 4, 2, 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
4801_QIG_RevKB. fm Page 16 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 Table 2. Device Dashboard - Device Revision 7 and DD Revision 9 Fast Key Sequence Function Fast Key Sequence Alarm and Saturation Levels 2, 2, 1, 7 Burst Mode Control 2, 2, 4, 2 Burst Option 2, 2, 4, 3 Custom Display Configuration 2, 1, 3 Damping 2, 2, 1, 5 Date 2, 2, 5, 4 Descriptor 2, 2, 5, 5 Digital to Analog Trim (4 - 20 mA Output) 3, 4, 2 Disable Zero & Span Adjustment
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
4801_QIG_RevKB. fm Page 17 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S STEP 6: TRIM THE TRANSMITTER Transmitters are shipped fully calibrated per request or by the factory default of full scale (lower range value = zero, upper range value = upper range limit). Zero Trim A zero trim is a single-point adjustment used for compensating mounting position and line pressure effects. When performing a zero trim, ensure that the equ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
4801_QIG_RevKB. fm Page 18 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 SAFETY INSTRUMENTED SYSTEMS Additional Safety Instrumented Systems information is available in the Rosemount 3051S reference manual (document number 00809-0100-4801). The manual is available electronically on www. rosemount. com or by contacting an Emerson Process Management representative. 3051S Safety-Certified Identification All 3051S transmitters must
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
4801_QIG_RevKB. fm Page 19 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB December 2010 Rosemount 3051S NOTES 1. Transmitter output is not safety-rated during the following: configuration changes, multidrop, loop test. Alternative means should be used to ensure process safety during transmitter configuration and maintenance activities. DCS or safety logic solver should be configured to match transmitter configuration. Figure 15 identifies the three alar
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
4801_QIG_RevKB. fm Page 20 Friday, December 3, 2010 1:17 AM Quick Installation Guide 00825-0100-4801, Rev KB Rosemount 3051S December 2010 Operation and Maintenance Proof Test and Inspection The following proof tests are recommended. Proof test results and corrective actions taken must be documented at http://rosemount. d1asia. ph/rosemount/safety/ReportAFailure_newweb. asp in the event that an error is found in the safety functionality. Use the fast key sequences in Table 1 on page 15 or Ta

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 385

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 385

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Emerson Rosemount 385