Informacje dotyczące konserwacji 3nstar Sc400

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie drukarki 3nstar Sc400, należy przestrzegać regularnych procedur konserwacji. W tym celu należy zalecać okresowe czyszczenie drukarki, aby zapobiec kurzowi, zanieczyszczeniom i innym zanieczyszczeniom. Należy także sprawdzać poziom atramentu i uzupełniać go, jeśli jest to konieczne. Ważne jest również, aby sprawdzać stan głowicy drukującej, aby upewnić się, że jest ona dobrze zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i usterkami. Ponadto, należy regularnie wymieniać wkłady papieru i sprawdzać, czy nie ma uszkodzonych lub zużytych części, które wymagają wymiany. Przestrzeganie regularnych procedur konserwacji pomoże zapewnić, że drukarka 3nstar Sc400 będzie działać prawidłowo i bezproblemowo przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące konserwacji 3nstar Sc400

Wytyczne dotyczące sposobu wykonania prac konserwatorskich i/lub introligatorskich materiałów archiwalnych przechowywanych w jednostkach znajdujących się pod nadzorem Archiwum Narodowego w Krakowie.

Konserwacja materiałów archiwalnych

Zniszczona dokumentacja archiwalna, w zależności od stanu zachowania akt oraz rodzaju powstałych zniszczeń, powinna być poddana konserwacji: zabezpieczającej, ratunkowej lub restauracji. Decyzja o rodzaju i zakresie prac powinna być podjęta w porozumieniu z konserwatorem obiektów zabytkowych na podłożu papierowym.

Konserwacja zabezpieczająca (zachowawcza)

Konserwacja zabezpieczająca dotyczy materiałów archiwalnych zachowanych w dobrym stanie fizycznym, nie wymagających prac restauratorskich. Odnosi się do działań pośrednich, nie ingerujących w strukturę obiektów, takich jak: oczyszczenie, usunięcie metalowych łączników, umieszczenie w opakowaniach ochronnych, zalecenie właściwych warunków przechowywania.

Ogóle wytyczne dotyczące konserwacji zabezpieczającej:

1. Oczyszczenie mechaniczne akt przy pomocy odkurzacza z filtrem HEPA z zestawem miękkich szczoteczek i regulacją mocy ssania. Filtr HEPA zatrzymuje większość (co najmniej 99, 7%) zanieczyszczeń mechanicznych większych niż 0, 3µm, a także komórki grzybów, pierwotniaków i bakterii. Brud i kurz mają charakter ścierny (powodują m. in. wytarcie pisma, wytarcie lica skóry i przetarcie papieru). Brud i kurz są też higroskopijne i stymulują rozwój mikroorganizmów.

2. Usuwanie elementów metalowych (zszywek, spinaczy, klamer skoroszytów i segregatorów) przy pomocy szpatułek teflonowych lub ze stali nierdzewnej, w sposób nieprowadzący do powstania uszkodzeń papieru. Umieszczenie akt w odpowiednich, atestowanych opakowaniach ochronnych zabezpieczających dokumenty przed zniszczeniem, takich jak: koszulki, teczki, fascykuły, futerały oraz pudła.

3.

Opakowania te powinny być wykonane z papierów, kartonów i tektur spełniających wymogi normy PN-EN ISO 9706:2001, lub o parametrach zbliżonych do cech papieru trwałego. Obiekty fotograficzne oraz audiowizualne muszą być umieszczone w opakowaniach wykonanych z materiałów spełniających wymogi normy ISO 18916:2007 (atest PAT). pl/wp-content/uploads/2019/04/1-4-300x200. pl/wp-content/uploads/2019/04/1-4-768x512. pl/wp-content/uploads/2019/04/1-4-1024x682. jpg 1024w, https://ank. pl/wp-content/uploads/2019/04/1-4. jpg 1772w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px"/>

4. Przechowywanie materiałów archiwalnych w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu magazynowym, którego konstrukcja, wyposażenie oraz warunki środowiskowe spełniają wymagania normy PN-ISO 11799:2006 Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych. 

Konserwacja ratunkowa

Konserwacja ratunkowa dotyczy materiałów archiwalnych zachowanych w bardzo złym stanie fizycznym wymagających podjęcia natychmiastowych działań w celu zahamowania przyczyny zniszczeń. Odnosi się to do procesów masowego odkwaszania papieru, ratowania akt zniszczonych w wyniku sytuacji kryzysowych, dezynfekcji, dezynsekcji, itp.

Ogólne wytyczne dotyczące konserwacji ratunkowej:

 1. Odkwaszanie XX wiecznych dokumentów może być przeprowadzane wyłącznie w pracowniach konserwacji obiektów zabytkowych lub firmach zajmujących się masowym odkwaszaniem papieru. Do procesu odkwaszania powinny być przekazane materiały archiwalne po konsultacji z konserwatorem obiektów zabytkowych.
 2. Ratowanie akt zniszczonych w wyniku sytuacji kryzysowej powinno być podjęte natychmiast po zabezpieczeniu miejsca katastrofy i uzyskaniu zgody na podjęcie działań. Zakres działań powinien być skonsultowany z konserwatorem obiektów zabytkowych oraz z firmami zajmującymi się ratowaniem zniszczonych obiektów zabytkowych.
 3. Materiały archiwalne zainfekowane mikrobiologicznie powinny być poddane badaniom mikrobiologicznym. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, akta niezwłocznie powinny być poddane dezynfekcji w komorze fumigacyjnej przy użyciu tlenku etylenu. Do Archiwum Narodowego w Krakowie należy przekazać wykaz akt poddanych dezynfekcji, nazwę firmy wykonującej dezynfekcję, datę, oraz wyniki badań mikrobiologicznych potwierdzających czystość mikrobiologiczną dokumentów.
 4. Materiały archiwalne zaatakowane przez owady powinny być poddane badaniom entomologicznym. Po wyizolowaniu i opisaniu owadów, w porozumieniu z entomologiem, należy wybrać metodę niszczenia owadów i poddać materiały archiwalne dezynsekcji. Do Archiwum Narodowego w Krakowie należy przekazać wykaz akt poddanych dezynsekcji, nazwę firmy wykonującej dezynsekcję wraz z opisem metody, datę, oraz wyniki badań entomologicznych potwierdzających czystość dokumentów.

Restauracja/konserwacja właściwa materiałów archiwalnych

Restauracja dotyczy materiałów archiwalnych zachowanych w bardzo złym stanie fizycznym. Celem restauracji jest przywrócenie wybranym archiwaliom waloru użytkowego i estetycznego przy maksymalnym zachowaniu materii oryginalnej obiektu.

Ogólne wytyczne dotyczące zakresu prac konserwatorskich:

 • Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej (opisowej i fotograficznej) obiektu przed i po konserwacji wraz z opisem zastosowanych metod oraz wykazem użytych materiałów.
 • Sprawdzenie numeracji kart (jeżeli istnieje). Naniesienie foliacji konserwatorskiej w przypadku braku numeracji kart.
 • Wykonanie badań (pH papieru, stabilności podłoża i mediów w środowisku wodnym itp. ) przed wyborem metody reperacji kart.
 • Demontaż (jeżeli tego wymaga stan zachowania obiektu).
 • Usunięcie dawnych reperacji wykonanych przy użyciu materiałów złej jakości.
 • Oczyszczenie mechaniczne kart, okładzin.
 • Wzmocnienie strukturalne kart, podklejenie i reperacja uszkodzeń przy zastosowaniu metod odwracalnych i przy użyciu materiałów atestowanych.
 • Przycięcie uzupełnień do formatu kart. Zabronione jest obcinanie oryginalnych krawędzi kart.
 • Ułożenie kart w składki i zszycie w blok zgodnie z pierwowzorem. Zalecane jest szycie po ‘starych śladach’, przy użyciu tasiemek naturalnych. Nie wskazany jest montaż „na falc”. Zabronione jest wykonywanie grzbietu klejonego i obcinanie grzbietów składek.
 • Zachowanie i wykorzystanie do oprawy oryginalnych wyklejek. Jeżeli konieczna jest wymiana, wykonanie wyklejek z papieru o kolorze i gramaturze jak najbardziej zbliżonych do oryginału. Zabezpieczenie i przekazanie do Archiwum Narodowego oryginalnych wyklejek wraz z obiektem po konserwacji.
 • Wykonanie oprawy obiektu z wykorzystaniem oryginalnej oprawy lub jej elementów. Jeżeli istnieje konieczność wykonania nowej oprawy, stosuje się materiały atestowane odpowiadające materiałom oryginalnym. Zabezpieczenie oryginalnych okładek i przekazanie do Archiwum Narodowego wraz z obiektem po konserwacji.
 • Umieszczenie obiektu po konserwacji w opakowaniu ochronnym wykonanym na wymiar obiektu z materiałów atestowanych.
  • Aplikacja serwisowa Mercedes me
  • Mercedes me
  • Mercedes me Adapter
  • Mercedes me connect
  • Dalsze tematy

  Aplikacja serwisowa Mercedes me


  Twój cyfrowy asystent we wszystkich kwestiach serwisowych.

  Aplikacja serwisowa Mercedes me jest Twoim cyfrowym pomocnikiem we wszystkich kwestiach serwisowych i oferuje spersonalizowane usługi i oferty dostosowane do pojazdu.

  Te pomocne funkcje serwisowe są dostępne dla Ciebie:

  Wszystkie dane serwisowe na pierwszy rzut oka

  Rezerwacja online indywidualnych ofert serwisowych

  Informacje na temat najważniejszych lampek ostrzegawczych

  Praktyczna pomoc dzięki licznym filmom

  Te pomocne funkcje serwisowe są dostępne dla Ciebie:

  • Przypomnienie o wymaganych terminach przeglądów za pośrednictwem powiadomień push
  • Spersonalizowane oferty serwisowe z bezpośrednim uzgodnieniem terminu u Twojego partnera serwisowego
  • Wszystkie istotne dane serwisowe wraz z czasami pracy i krótkim opisem usług i gwarancji
  • Szybki dostęp do istotnych informacji dotyczących lampek ostrzegawczych i odpowiednich filmów w celu szybkiej pomocy
  • Pobierz teraz aplikację serwisową Mercedes me:

  Mercedes me

  Twój indywidualny dostęp do cyfrowego świata Mercedes-Benz.

  Istotą Mercedes me jesteś Ty. Odkryj szyte na miarę oferty, usługi i treści cyfrowe, które połączą Twoje życie z samochodem, a samochód ze wszystkim, co dla Ciebie ważne. Po rejestracji zyskujesz dostęp do spersonalizowanych i ważnych dla Ciebie tematów oraz oczywiście do swojego samochodu. Znajdziesz tu innowacyjne usługi, produkty i ofertę lifestyle’ową Mercedes-Benz oraz naszych firm partnerskich, które wykraczają poza sam produkt w postaci samochodu.

  Przegląd Twoich korzyści:

  Wszystko w porządku? W całkiem wygodny sposób można sprawdzić dane pojazdu.

  Gdzie stoi Twój samochód? Smartfon zaprowadzi Cię do niego.

  Możliwość zdalnego otwierania lub zamykania drzwi Twojego auta.

  Gotowi do jazdy? Sprawdzenie ciśnienia w oponach przez smartfona.

  Przegląd Twoich korzyści:

 • Korzystanie z usług Mercedes me connect
 • Zarządzanie pojazdem i dostęp do jego danych
 • Cyfrowy raport serwisowy do wglądu
 • Indywidualne doradztwo i serwis
 • Odkrycie innowacji świata Mercedes-Benz
 • Połącz się ze swoim pojazdem.

  Zarejestruj się na Mercedes me i korzystaj z cyfrowych usług dostępnych dla Twojego auta.

  Masz już konto? Odkryj spersonalizowane oferty i usługi dla Twojego Mercedesa.

  Mercedes me Adapter

  Unowocześnienie Twojego Mercedesa.

  Teraz pofabryczny montaż Mercedes me i doznanie większego komfortu i przyjemności z jazdy za pośrednictwem smartfona. Do wielu samochodów Mercedes-Benz pozbawionych jeszcze łączności sieciowej od roku produkcji 2002:

  • Sprawdzanie danych pojazdu w czasie rzeczywistym
  • Dokumentowanie przejazdów i tankowań
  • Znajdowanie wolnych miejsc parkingowych i tanich stacji paliw w pobliżu
  • Przypominanie o terminach przeglądów
  • Oraz wiele innych zalet

  Mercedes me connect

  Technologie, dzięki którym połączysz się ze swoim Mercedesem.

 • Zdalne sterowanie online

  Twój samochód zawsze w zasięgu.

  Twój samochód zawsze w zasięgu.

  Usługi remote online umożliwiają Ci w każdej chwili wygodne sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami Twojego Mercedesa. Czy to sprawdzanie poziomu paliwa w zbiorniku, ciśnienia w oponach, stanu hamulców, śledzenie pojazdu GPS, czy też wstępne ustawienia klimatyzacji – masz wszystko pod kontrolą.

 • Asystent zdalnego parkowania

  Parkowanie za naciśnięciem przycisku.

  Parkowanie za naciśnięciem przycisku.

  Dzięki pilotowi zdalnego parkowania możesz wygodnie wykonać manewr parkowania, kierując samochodem z zewnątrz, za pomocą aplikacji na smartfonie. Jest to szczególnie praktyczne tam, gdzie liczy się każdy centymetr. Możesz po prostu wysiąść, włączyć pilota zdalnego parkowania i bezpiecznie zaparkować. Co ciekawe, pilot parkowania rozpoznaje wolne miejsca parkingowe już podczas jazdy, gdy je mijamy.

 • Serwis Concierge

  Twój osobisty luksus na co dzień.

  Twój osobisty luksus na co dzień.

  Serwis Consierge Mercedes me connect to serwis premium najwyższej klasy: towarzyszy Ci niczym osobisty asystent, odpowiada na pytania, rezerwuje bilety na koncerty, poleca restauracje i wiele innych.

 • Komunikacja Car-to-X

  Rozpoznaj problem, zanim go doświadczysz.

  Rozpoznaj problem, zanim go doświadczysz.

  Innowacyjna komunikacja Car-to-X umożliwia unikanie niepożądanych sytuacji na drodze. Używając technologii radiowej i czujników, wykorzystuje informacje z innych pojazdów, ostrzegając kierowcę zawczasu przed korkami, wypadkami i innymi zagrożeniami w okolicy.

 • Live Traffic Information

  Nawigacja z użyciem informacji przekazywanych w czasie rzeczywistym.

  Nawigacja z użyciem informacji przekazywanych w czasie rzeczywistym.

  Czy to wracając do domu w godzinach szczytu, czy też w dalekiej podróży – dysponując Live Traffic Information, dotrzesz do celu zawsze najkorzystniejszą drogą. Informacje o ruchu drogowym odbierane są w czasie rzeczywistym, co pozwala zoptymalizować dynamiczną nawigację. Live Traffic Information skraca czas jazdy do minimum, dostarczając precyzyjnych i zawsze aktualnych informacji o korkach drogowych, odcinkach spowolnionego ruchu i średniej prędkości na głównych drogach.

  Dalsze tematy

  Następujące tematy mogą Cię także zainteresować.

 • Inspektor ochrony danych: p. Kamila CIEREBIEJ
  tel. 261 454 917

  Nr telefonu

  FINANSE

  Informacja dla żołnierzy i pracowników RON dotycząca rozliczania podróży służbowych.

  261 454 864

  Informacja dla JW 1749 dotycząca uposażeń żołnierzy.

  261 452 064

  261 452 278

  261 454 973

  261 454 974

  Informacja dla pozostałych jednostek wojskowych i instytucji dotycząca uposażeń żołnierzy.

  261 452 194

  261 452 261

  261 452 268

  261 452 296

  Informacja dla jednostek wojskowych i instytucji dotycząca wynagrodzeń pracowników RON.

  261 452 135

  261 454 693

  261 454 964

  Informacja dla żołnierzy i pracowników RON dotycząca ZUS.

  261 452 275

  Informacja dla jednostek wojskowych i instytucji dotycząca wierzytelności żołnierzy i pracowników RON.

  261 454 961

  Informacje dotyczące szkód w mieniu wojskowym.

  261 452 168

  LOGISTYKA

  Informacje dotyczące żywienia (zamówienia, dostawy, itp. ).

  261 454 912

  Informacje dotyczące umundurowania i wyekwipowania żołnierzy.

  261 452 121

  Informacje dotyczące środków bojowych.

  261 454 846

  Informacje dotyczące tankowania oraz zabezpieczenia poligonów i transportów w produkty MPS.

  261 454 908

  Informacje w zakresie uzbrojenia i elektroniki (zapotrzebowania, naprawy, obsługa itp.

  261 452 453

  Informacje dotyczące sprzętu inż. -sap i OPBMR (zapotrzebowania, naprawy, obsługa itp.

  261 452 494 lub 261 452 146

  Informacje dotyczące sprzętu łączności i informatyki (zapotrzebowania, naprawy, obsługa itp.

  261 452 495 lub 261 452 126

  Informacje dotyczące służby czołgowo-samochodowej (zamówienia, zapotrzebowania, naprawy i obsługiwania SpW, planowanie eksploatacji itp.

  261 454 847

  Pomoc w drodze:

  - Służba dyżurna 15 WOG;

  261 452 444 lub 261 452 183

  - Szef Wydziału Technicznego 15 WOG;

  261 452 419

  - Szef Służby Czołgowo-Samochodowej 15 WOG;

  261 452 293

  - pomoc w drodze Szczecin-Lewobrzeże, powiat stargardzki, choszczeński - służba dyżurna;

  261 455 349

  - pomoc w drodze Szczecin-Prawobrzeże, powiat gryfiński, myśliborski, pyrzycki- służba dyżurna;

  261 454 552

  - pomoc w drodze powiat policki - służba dyżurna;

  261 452 578

  - pomoc w drodze powiat goleniowski - służba dyżurna

  261 453 501

  INFRASTRUKTURA

  Informacje dotyczące technicznego utrzymanie nieruchomości.

  261 452 319

  Informacje dotyczące konserwacji i remontów nieruchomości.

  261 452 319

  Informacje dotyczące ochrony środowiska.

  261 452 163

  Informacje dotyczące spraw komunalnych i energetycznych.

  261 452 114

  Informacje dotyczące gospodarowaniem sprzętem infrastruktury.

  261 461 008

  Informacje dotyczące administrowaniem nieruchomościami.

  261 452 176

  ADMINISTRACJA

  Informacje dotyczące spraw kadrowych żołnierzy zawodowych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

  261 452 188 lub

  261 452 314

  Informacje dotyczące spraw personalnych pracowników RON 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

  261 452 841 lub

  261 452 427 lub

  261 452 143

  Informacje dotyczące żołnierzy NSR i żołnierzy rezerwy.

  261 452 314

  Informacje dotyczące zabezpieczenia szkolenia.

  261 452 103

  Informacje dotyczące sprzętu i materiałów szkoleniowych.

  261 452 445

  Informacje dotyczące ochrony fizycznej obiektów.

  261 452 186

  INWENTARYZACJA

  Informacje dotyczące inwentaryzacji składników majątku.

  261 454 840

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Informacje dotyczące zamówień publicznych.

  261 454 925 lub 261 454 839

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Informacje dotyczące BHP (szkolenia wstępne, skierowania medycyny pracy, umowy dot. szkoleń okresowych oraz obsługi BHP przez firmy zewnętrzne).

  261 454 868

  RZECZNIK PRASOWY

  Kontakt z mediami.

  261 452 285

  KATEGORIA

  Informacje dotyczące konserwacji 3nstar Sc400

  Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące konserwacji 3nstar Sc400

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące konserwacji 3nstar Sc400