Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Epson Cw C6550a

Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Epson Cw C6550a to trzy ważne elementy, które należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z drukarki Epson Cw C6550a. Przede wszystkim ważne jest, aby zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera wszystkie informacje na temat urządzenia i jego funkcji. Z instrukcji dowiesz się, jak korzystać z urządzenia, jak je bezpiecznie podłączyć do komputera i jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć, aby uniknąć uszkodzeń. Poza tym producent oferuje gwarancję na swoje produkty, co gwarantuje, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z drukarką możesz skontaktować się z producentem i otrzymać naprawę lub wymianę w określonym okresie. Poza tym, jeśli chcesz zaoszczędzić czas, możesz skorzystać z instrukcji szybkiego startu, która pomoże Ci szybko nauczyć się wszystkich funkcji drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Epson Cw C6550a

Kamera kopułkowa IP z przezroczystą kopułka i podwieszaną obudową do zastosowań wewnętrznych. 12-krotny zoom, 1080p HD. Essential Video Analytics, Intelligent Dynamic Noise Reduction, zdalny dostęp i opcje podwójnego zasilania

Kluczowe specyfikacje

Funkcjonalność aparatuInteligentna dynamiczna redukcja szumów; Inteligentne odmgławianie
KolorBiały
Typ Ethernet10/100BASE-T
Napięcie wejściowe (VAC)21 – 30 V AC
Kontrola tęczówkiAutomatyczny
Przysłona obiektywu (/F)1, 60 – 2, 80 °F
Ogniskowa obiektywu (mm)5, 30 – 64 mm
Powiększenie obiektywu (x)12x
MateriałObudowa: aluminium
Minimalne oświetlenie w kolorze (lx)0, 05 lx
Minimalne oświetlenie w trybie monochromatycznym (lx)0, 01 lx
Temperatura pracy (°C)-10 – 55 °C
Zakres panoramowania (°)0° – 360° ciągły
Dokładność wstępnego położenia (średnia) (°)0, 10 °
Protokoły/normyIPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, adres lokalny łącza); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802. 1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS. org, selfHOST. de, no-ip. com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; MYDŁO; FACET; Uwierzytelnianie szyfrowane
Typ czujnika1/2, 8 cala CMOS
Temperatura przechowywania (°C)-40 – 60 °C
Kompresja wideoH. 264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H. 265/HEVC
waga (kg)1, 88 kg

NDP-4502-Z12

Arkusz danych

kamery_Rozdzielczość
2Mpx
kamery_Obiektyw
5. 3-64mm
kamery_Seria
AUTODOME IP 4000i
kamery_Przetwornik
CMOS 1/2, 8"
kamery_Klasa szczelności
IP65
kamery_Wejścia i wyjścia audio
tak
kamery_Wejścia i wyjścia alarmowe
tak
kamery_Wandaloodporność
IK10
kamery_Rodzaj
obrotowa (PTZ, PT)
kamery_Zasilanie
24VAC, PoE

1 AUTODOME IP starlight 7000i NDP 7512 Z30 NDP 7512 Z30K pl Installation Manual pl

2

3 AUTODOME IP starlight 7000i Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo produktu Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Informacje prawne Ostrzeżenia Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ważne uwagi Podłączanie w poszczególnych zastosowaniach Obsługa klienta i serwis 11 2 Rozpakowanie Lista części Wymagane narzędzia 12 3 Opis urządzenia 15 4 Czynności poprzedzające instalację Stabilizacja Konfigurowanie i implementowanie funkcji Intelligent Tracking 18 5 Przygotowanie kopułki 20 6 (Opcjonalnie) Instalowanie karty SD 21 7 Wymiana pierścienia montażowego i kopułki 22 8 Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) 23 9 Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) Opis Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza Dołączanie wysięgnika do modułu zasilacza Wykonywanie połączeń w module zasilacza Instalacja płyty montażowej VGA-PEND-WPLATE Dołączenie kamery do wysięgnika i przymocowanie Instalacja zestawów do montażu na gzymsie dachu i na rurze Opis Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy Mocowanie drzwi pokrywy do modułu zasilacza Instalacja zestawu VG4-A-9543 do montażu na rurze Okablowanie płytki interfejsu Dołączanie kamery do rury i mocowanie Wykonywanie połączeń w module zasilacza Finalizowanie instalacji Wymiana kopułki zawieszanej Połączenie Dołączanie kamery AUTODOME do komputera PC Wytyczne dotyczące długości przewodu zasilania i kabli Połączenia Ethernet Konwerter transmisji światłowód-ethernet (opcjonalnie) Połączenia alarmowe i przekaźnikowe Połączenia foniczne (opcjonalne) Rozwiązywanie problemów Ponowne uruchamianie urządzenia Fizyczny przycisk resetowania Obsługa klienta i serwis 66 Bosch Security Systems Installation Manual pl

4 4 pl Spis treści AUTODOME IP starlight 7000i 15 Obsługa Installation Manual pl Bosch Security Systems

5 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl 5 1 Bezpieczeństwo produktu 1. 1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był kompletny i poprawny. Z uwagi na ciągły rozwój produktów treść tej instrukcji może jednak ulec zmianie bez powiadomienia. Bosch Security Systems nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające pośrednio lub bezpośrednio z błędów, niekompletności lub rozbieżności między niniejszą instrukcją i opisywanym produktem. 1. 2 Informacje prawne 1. 3 Ostrzeżenia Prawa autorskie Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe. Niebezpieczeństwo Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Ostrzeżenie Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestroga Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała. Uwaga Wskazuje na sytuację, która może grozić uszkodzeniem urządzenia lub zanieczyszczeniem środowiska oraz może prowadzić do utraty danych. Bosch Security Systems Installation Manual pl

6 6 pl Bezpieczeństwo produktu AUTODOME IP starlight 7000i 1. 4 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przestrzegać ich i zachować je na przyszłość. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. Czyszczenie przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać zwilżonych, niestrzępiących się ściereczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. 2. Źródła ciepła nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło. 3. Wentylacja otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otworów tych nie należy zatykać ani zakrywać. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację lub spełniono specjalne warunki określone przez producenta. 4. Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia w otwory w urządzeniu nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów lub filiżanek. 5. Wyładowania atmosferyczne w trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci energetycznej. 6. Regulacje regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Używanie elementów sterujących lub wykonywanie regulacji w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi może grozić niebezpiecznym promieniowaniem. 7. Przeciążenie nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. 8. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki kabel zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby wyeliminować możliwość nadepnięcia na niego lub przygniecenia przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z sieci prądem 230 VAC, 50 Hz, wejściowy i wyjściowy kabel zasilający muszą być zgodne z najnowszą wersją normy IEC 227 lub IEC Odłączanie zasilania Urządzenia są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania lub od chwili doprowadzenia zasilania High Power-over-Ethernet (High PoE) przez kabel Ethernet CAT 5E/6. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego. Jeśli do jednostki jest dostarczane zasilanie High PoE lub PoE+ (820. 3at), jest ono doprowadzane za pośrednictwem kabla Ethernet. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu tego przewodu. 10. Źródła zasilania urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na etykiecie. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy upewnić się, że kabel dołączany do urządzenia jest odłączony od zasilania Installation Manual pl Bosch Security Systems

7 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl 7 W przypadku urządzeń, które mają być zasilane akumulatorowo, należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. W razie korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub zatwierdzone zasilacze sieciowe. W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to musi być zgodne z normą EN Użycie innego źródła może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC napięcie wejściowe nie może przekraczać ±10% tej wartości lub 28 VAC. Okablowanie, które nie zostało dostarczone przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami (poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w zasilaczu sieciowym. W przypadku wątpliwości odnośnie do rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. 11. Naprawy nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub zdjęcie pokrywy grozi porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Wszystkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi. 12. Uszkodzenia wymagające naprawy odłączyć urządzenie od źródła zasilania zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących sytuacjach: jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania; jeśli urządzenie zostało narażone na działanie wilgoci lub wody (deszcz, śnieg itp. ); jeśli na urządzenie lub do jego wnętrza została wylana ciecz; jeśli do środka urządzenia wpadły przedmioty; jeśli urządzenie upadło lub jego obudowa została uszkodzona; jeśli urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu; jeśli urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez użytkownika. 13. Wymiana części jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. 14. Kontrola bezpieczeństwa po zakończeniu naprawy urządzenia lub wykonaniu czynności serwisowych należy sprawdzić bezpieczeństwo jego działania. 15. Instalacja urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta oraz mającymi zastosowanie przepisami lokalnymi. 16. Przystawki, zmiany lub modyfikacje należy stosować tylko przystawki/akcesoria zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub w przypadku umowy licencyjnej uprawnienia do używania produktu. Przestroga Instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code (NEC)), Canadian Electrical Code, Part I (CE Code lub CSA C22. 1) i wszystkimi lokalnymi przepisami. Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe na skutek nieprawidłowej lub niezgodnej z instrukcją instalacji. Bosch Security Systems Installation Manual pl

8 8 pl Bezpieczeństwo produktu AUTODOME IP starlight 7000i Ostrzeżenie ZAINSTALOWAĆ ZEWNĘTRZNE OKABLOWANIE POŁĄCZENIOWE ZGODNIE Z NORMĄ NEC, ANSI/NFPA70 (DLA USA) I Z NORMĄ CEC, CZĘŚĆ I, CSA C22. 1 (DLA KANADY) ORAZ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DLA WSZYSTKICH INNYCH KRAJÓW. W CZĘŚCI INSTALACJI BUDYNKOWEJ ZASILAJĄCEJ KAMERĘ WYMAGANY JEST OBWÓD WYPOSAŻONY W 20-AMPEROWY, 2-BIEGUNOWY WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY LUB ODPOWIEDNIE BEZPIECZNIKI. W OBWODZIE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ŁATWO DOSTĘPNY ODŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY Z SEPARACJĄ STYKÓW NIE MNIEJSZĄ NIŻ 3 MM. Ostrzeżenie ZEWNĘTRZNE PRZEWODY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZEZ STALE UZIEMIONE METALOWE PRZEPUSTY KABLOWE. Ostrzeżenie KAMERĘ NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA STAŁE, BEZPOŚREDNIO NA NIEPALNEJ POWIERZCHNI. Uwaga Do połączeń należy zawsze używać ekranowanej skrętki (STP) i ekranowanego złącza RJ45, jeśli kamera jest używana na zewnątrz lub kabel sieciowy jest rozłożony na zewnątrz. W przypadku trudnego środowiska elektrycznego w pomieszczeniach na przykład kable sieciowe biegną równolegle do kabli energetycznych lub w pobliżu kamery i jej kabli znajdują się duże obciążenia indukcyjne, takie jak silniki lub styczniki zawsze należy używać ekranowanych kabli i złączy. Uwaga Firma Bosch zaleca korzystanie z urządzeń do ochrony przed przepięciami/wyładowaniami atmosferycznymi (zasilanymi lokalnie), aby chronić w ten sposób kable sieciowe i energetyczne oraz miejsce zainstalowania kamery. Zobacz standardy NFPA 780, klasa 1 i 2, UL96A lub odpowiednie dla danego kraju i lokalne przepisy budowlane. Zobacz także instrukcję instalacji każdego urządzenia (elementu chroniącego przed przepięciem w miejscu wejścia kabla do budynku, zasilacza midspan i kamery). Jeśli kamera jest zasilana z zasilacza, należy go odpowiednio uziemić Installation Manual pl Bosch Security Systems

9 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl Ważne uwagi Uwagi dotyczące instalacji nie należy stawiać urządzenia na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach lub stojakach. Urządzenie mogłoby spaść, powodując poważne obrażenia osób i/lub nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy stosować wyłącznie elementy montażowe wskazane przez producenta. W przypadku przewożenia kamery zamontowanej na wózku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ przewrócenie się wózka mogłoby spowodować obrażenia ciała. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji. Regulacja regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. Sygnał wizyjny jeśli długość kabla wizyjnego podłączonego do kamery przekracza 43 m, należy zabezpieczyć kabel za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60). Ochrona środowiska firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska. Urządzenie to zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu było przyjazne dla środowiska. Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne należy stosować odpowiednie zasady ostrożności i bezpieczeństwa podczas kontaktu z kamerą w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym. Bezpieczniki w celu ochrony urządzenia odgałęzienie obwodu musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości prądu znamionowego 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z normą NEC800 (CEC Section 60). Uziemienie: - Przed podłączeniem do wejść urządzenia sprzętu do zastosowań zewnętrznych należy uprzednio zapewnić odpowiednie połączenie między zaciskiem uziemienia urządzenia a uziomem. - Przed odłączeniem zacisku uziemienia należy odłączyć sprzęt do zastosowań zewnętrznych od złączy wejściowych urządzenia. - W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych podłączonego do urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. uziemienia. Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: punkt 810 przepisów NEC (ANSI/NFPA nr 70) zawiera informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i konstrukcji nośnej, przekroju przewodów uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych uziomom. Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych instalacja kabli sygnałowych w zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule i CEC Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych oraz ochrony przeciwprzepięciowej. Patrz rozdział Najważniejsze wskazówki dotyczące instalacji na zewnątrz podręcznika, aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji na zewnątrz budynków. Urządzenia dołączone na stałe w instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany łatwo dostępny odłącznik. Linie elektroenergetyczne nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub oświetleniowych ani w miejscach, w których mogłoby się z nimi stykać. Bosch Security Systems Installation Manual pl

10 10 pl Bezpieczeństwo produktu AUTODOME IP starlight 7000i Uszkodzenia wymagające naprawy odłączyć urządzenie od źródła zasilania zmiennoprądowego i zlecić naprawę wykwalifikowanym pracownikom serwisu w następujących sytuacjach: - uszkodzenie przewodu zasilania; - upadek przedmiotu na urządzenie; - upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie jego obudowy; - nieprawidłowe działanie urządzenia mimo przestrzegania instrukcji obsługi. Naprawa nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu. W urządzeniu nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnego serwisowania przez użytkownika. Uwaga Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia może być konieczne podjęcie określonych działań zapobiegawczych. Uwaga AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences. Le cas échéant, l utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Zgodność z wymaganiami FCC i ICES Dotyczy tylko modeli dostępnych na rynkach w USA i Kanadzie Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia warunkowana jest dwoma poniższymi wymaganiami: urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych, a także urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie. UWAGA: Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. W przypadku eksploatacji na terenach mieszkalnych urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia. Użytkownik jest zobowiązany wyeliminować je na własny koszt. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego Installation Manual pl Bosch Security Systems

11 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl Podłączanie w poszczególnych zastosowaniach Źródło zasilania 24 VAC: Ta jednostka jest przeznaczona do zasilania ze źródła z ograniczeniem prądowym. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy napięciu 24 VAC (w przypadku braku dostępności High PoE). Okablowanie wykonane przez użytkownika musi spełniać normy elektryczne (poziom zasilania klasy 2). High Power-over-Ethernet (High PoE): to urządzenie może być zasilane za pośrednictwem funkcji High PoE. Aby zasilać urządzenie w ten sposób, należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych urządzeń High PoE, które są oferowane albo zalecane przez firmę Bosch. Źródła zasilania High PoE i mogą być podłączone jednocześnie 24 VAC. Jeśli zasilanie dodatkowe (24 VAC do kamery i grzałki) i High PoE są doprowadzane jednocześnie, kamera na główne źródło zasilania wybiera zasilanie dodatkowe (24 VAC). W przypadku montowanych na zewnątrz modeli zawieszanych, które wymagają zastosowania grzałek, wymagane jest urządzenie Bosch Zasilacz midspan High PoE (60 W) do zasilania zarówno kamery, jak i wbudowanych grzałek. W przypadku urządzeń podwieszanych montowanych w sufitach i w pomieszczeniach, które nie wymagają zasilania grzałki, do zasilania kamery mogą być stosowane standardowe urządzenia typu midspan PoE+ (IEEE 802. 3at) lub przełączniki. 7 Obsługa klienta i serwis Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących dostawy urządzenia. USA Telefon: Faks: cctv. repair@us. bosch. com Biuro obsługi klienta Telefon: Faks: security. sales@us. com Pomoc techniczna Telefon: Faks: technical. support@us. com Kanada Telefon: Faks: Europa, Bliski Wschód, Afryka oraz Azja i Pacyfik Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym firmy Bosch. Informacje są dostępne pod adresem: Więcej informacji Aby uzyskać dalsze informacje, należy się skontaktować z najbliższą placówką Bosch Security Systems lub odwiedzić witrynę Bosch Security Systems Installation Manual pl

12 12 pl Rozpakowanie AUTODOME IP starlight 7000i 2 Rozpakowanie 2. 1 Lista części Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę spedycyjną. Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na uszkodzony, nie należy używać produktu. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy skontaktować się z Bosch Security Systems. Opakowanie fabryczne (o ile nie jest uszkodzone) jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i powinno zostać użyte w przypadku zwrotu urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na przyszłość. Liczba Komponent 1 Kamera AUTODOME IP starlight 7000i do montażu podwieszanego 1 Torebka z pochłaniaczem wilgoci (żel krzemionkowy) 1 Torba na zamek ESD 1 Instrukcja bezpieczeństwa i rozpakowania urządzenia 4 Etykiety Adres MAC 2. 2 Wymagane narzędzia Liczba Element Typ montażu Dostarczane przez firmę Bosch? 1 Klucz imbusowy 5 mm Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Śrubokręt płaski 2, 5 mm Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Montaż sufitowy 1 Śrubokręt płaski 3, 1 mm Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Tak Nie Nie Installation Manual pl Bosch Security Systems

13 AUTODOME IP starlight 7000i Rozpakowanie pl 13 Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Montaż sufitowy 1 Wkrętak krzyżakowy nr 2 Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Montaż sufitowy 1 Klucz nasadowy Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Klucz nasadowy 9/16 cala Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Nie Nie Nie 1 Narzędzie do taśmowania (nr kat. Bosch TC9311PM3T) 1 Prostokątny przepust NPS, 20 mm Montaż na maszcie (słupie) Montaż na maszcie (słupie) z elementem VGA-PEND-WPLATE Tak, lecz nie należy do zestawu montażowego Nie 1 Średni śrubokręt płaski na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Wkrętak krzyżakowy nr 1 na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Klucz do rur na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Złącze cylindryczne na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Tylko jeśli jest instalowany model światłowodowy Nie Nie Nie Nie Bosch Security Systems Installation Manual pl

14 14 pl Rozpakowanie AUTODOME IP starlight 7000i W poniższej tabeli wyszczególniono dodatkowe elementy niezbędne do instalacji kamer AUTODOME, które można nabyć oddzielnie od firmy Bosch lub innych producentów. Liczba Produkt Numer katalogowy Rozmiar 1 Karta SD (dostarczane przez użytkownika) --- Wodoszczelny przepust metalowy (dostarczane przez użytkownika) 20 mm -- Wodoszczelne przepusty kablowe zgodne z wymaganiami UL -- Środek uszczelniający odporny na warunki atmosferyczne 4 Odporne na korozję kołki ze stali nierdzewnej, (dostarczane przez użytkownika) (dostarczane przez użytkownika) (dostarczane przez użytkownika) od 6, 4 mm do 8 mm Installation Manual pl Bosch Security Systems

15 AUTODOME IP starlight 7000i Opis urządzenia pl 15 3 Opis urządzenia Kamera AUTODOME IP starlight 7000i zawiera najnowsze narzędzia analizy obrazu, technologię starlight oraz funkcje strumieniowego przesyłania obrazu. Technologia obróbki obrazu starlight o doskonałej czułości przy słabym oświetleniu oraz najbardziej zaawansowany na rynku system analizy obrazu Intelligent Video Analytics sprawiają, że kamera przekazuje obraz o bezkonkurencyjnie wysokiej jakości. Nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych kamera kopułkowa PTZ z 30-krotnym zoomem przekazuje obraz wizyjny w rozdzielczości HD (1080p). Łatwa w montażu kamera jest dostępna w wersji do zastosowań zewnętrznych ze sprawdzoną w warunkach terenowych obudową do montażu zawieszanego oraz w wersji do zastosowań wewnętrznych z obudową do montażu sufitowego (wpuszczanego). Podobnie jak inne produkty z zakresu systemów wizyjnych IP firmy Bosch, kamery zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu szybkiej i łatwej instalacji. Wszystkie obudowy posiadają wpuszczane wkręty i zatrzaski, które utrudniają ich otwarcie. W zamkniętym obszarze instalacyjnym brak ruchu powietrza może sprawiać, ze kamera przekroczy swoją dopuszczalną temperaturę pracy. Jeśli kamera jest instalowana w zamkniętym obszarze, należy upewnić się, że jej temperatura pracy nie przekracza dozwolonego maksimum. Maksymalna temperatura pracy wynosi: +40 C w modelach instalowanych w suficie +55 C w modelach podwieszanych Upewnij się, że jest odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół kamery, zapewniająca jej chłodzenie. Poniższa tabela zawiera spis opcjonalnych elementów (sprzedawanych oddzielnie), które mogą być przydatne do montażu na wysięgniku ściennym, montażu narożnego lub na maszcie. Opcje montażu Wysięgnik (bez innych elementów) Wysięgnik z płytą montażową (tylko modele VG5 24 V, bez modułu zasilacza) Numery katalogowe VGA-PEND-ARM VGA-PEND-WPLATE Wysięgnik z jednym z następujących modułów zasilacza: Moduł zasilacza bez transformatora (24 VAC) VG4-A-PA0 Moduł zasilacza z transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Moduł zasilacza z osłoną i transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Osłona modułu zasilacza (opcja) Urządzenie typu midspan Bosch High PoE 60 W VG4-A-PA1 VG4-A-PA2 VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 VG4-A-TSKIRT NPD-6001A Zestaw do montażu narożnego Płyta do montażu narożnego VG4-A-9542 Zestaw do montażu na maszcie (słupie) Płyta do montażu na maszcie VG4-A-9541 Zestaw konwertera transmisji światłowód-ethernet VG4-SFPSCKT Bosch Security Systems Installation Manual pl

16 16 pl Opis urządzenia AUTODOME IP starlight 7000i Poniższa tabela zawiera spis niezbędnych elementów (sprzedawanych oddzielnie), które będą wymagane do montażu podwieszanego na dachu lub na maszcie: Opcje montażu Zestaw do montażu na gzymsie (dachu) z jednym z poniższych modułów zasilacza: Moduł zasilacza z osłoną i transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Zestaw do montażu na rurze z jednym z poniższych modułów zasilacza: Moduł zasilacza z osłoną i transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Numery katalogowe VGA-ROOF-MOUNT VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 VG4-A-9543 VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 Poniższa tabela zawiera spis opcjonalnych elementów (sprzedawanych oddzielnie), które mogą być przydatne do montażu podwieszanego na dachu lub na maszcie: Opcje montażu Opcjonalny adapter do montażu na płaskim dachu do zestawu VGA- ROOF-MOUNT Numery katalogowe LTC 9230/ Installation Manual pl Bosch Security Systems

17 AUTODOME IP starlight 7000i Czynności poprzedzające instalację pl 17 4 Czynności poprzedzające instalację 1. Określić lokalizację oraz odległość modułu zasilacza w oparciu o napięcie i pobór mocy. Przed podłączeniem głównego zasilania do modułu zasilacza na wysięgniku (VG4-PA0) można poprowadzić je przez pośredni moduł zasilacza (VG4-PSU1 lub VG4-PSU2). Przestroga Wybrać odpowiednio stabilne miejsce montażu, aby zapobiec nadmiernym wibracjom kamery. Używać wyłącznie wodoszczelnych przepustów kablowych, zgodnych z wymaganiami UL, aby uniemożliwić przedostawanie się wody do wnętrza modułu. W celu spełnienia standardów NEMA 4 należy używać wodoszczelnych przepustów kablowych i osprzętu. Zaopatrzyć się w odpowiedni osprzęt montażowy w zależności od lokalizacji kamery do instalacji na ścianie, w narożniku lub maszcie (słupie). Jeśli zestaw zawiera moduł zasilacza, patrz Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku), Strona 23. W przypadku korzystania z płyty montażowej z kamery AUTODOME 24 V patrz Instalacja płyty montażowej VGA-PEND-WPLATE, Strona 34. Ostrzeżenie W przypadku urządzeń przeznaczonych do instalacji na zewnątrz: wszystkie przewody (kable zasilające i wejścia / wyjścia) podłączane do urządzenia muszą być poprowadzone wewnątrz osobnych, stale uziemionych metalowych przepustów kablowych (nie wchodzą w skład zestawu). Ostrzeżenie W celu zminimalizowania zagrożenia korozji obudowy należy stosować wyłącznie urządzenia i mocowania firmy Bosch. Więcej informacji zawiera punkt 5 (Instalacja w warunkach wywołujących korozję) w rozdziale Zalecane zastosowanie kamery. Poprowadzić wszystkie kable zewnętrzne, włączając w to kabel zasilający, sterujący, wizyjny, wejścia / wyjścia alarmowego, wejścia / wyjścia przekaźnikowego oraz światłowód. Informacje na temat wymaganych typów przewodów i ich długości, patrz rozdział Połączenie, Strona 55. Ostrzeżenie Zewnętrzne okablowanie połączeniowe należy instalować zgodnie z normą NEC, ANSI/NFPA70 (dla USA), normą CEC, Część I, CSA C22. 1 (dla Kanady) oraz zgodnie z lokalnymi przepisami w przypadku wszystkich pozostałych krajów. W części instalacji budynkowej kamery wymagane jest zabezpieczenie odgałęzienia obwodu zawierające 2-biegunowy wyłącznik automatyczny 20 A lub odpowiednie bezpieczniki. Należy zastosować łatwo dostępne, 2-biegunowe urządzenie odłączające z co najmniej 3- milimetrową separacją styków. Stosować tylko zasilacz 24 VAC, klasa Jeżeli będzie używana funkcja Intelligent Tracking, przed rozpoczęciem montażu kamery należy zapoznać się z punktem Konfigurowanie i implementowanie funkcji Intelligent Tracking, Strona 18. Bosch Security Systems Installation Manual pl

18 18 pl Czynności poprzedzające instalację AUTODOME IP starlight 7000i 4. 1 Stabilizacja Kamery do monitoringu są podatne na działanie wibracji powodowanych przez wiatr lub elementy, do których są mocowane. Szczególnie narażone są kamery mocowane do masztów, dachów lub mostów. Firma Bosch oferuje następujące zalecenia, aby ustabilizować kamerę AUTODOME i zmniejszyć oddziaływanie wibracji na przekazywane obrazy, maski prywatności i funkcję Intelligent Tracking. Uchwyty do mocowania na słupie i maszcie Należy stosować wysięgnik z adapterem do montażu na maszcie (VG4-A-9541). Nie wolno mocować uchwytu do montażu na gzymsie do słupa lub masztu. Należy stosować słupy przeznaczone specjalnie do montażu kamer CCTV: Nie stosować słupów o zwężanym zakończeniu. Nie stosować słupów z przymocowanymi tablicami lub innymi elementami. Podczas doboru odpowiedniego słupa należy sprawdzić dane EPA / dopuszczalną prędkość wiatru. Uchwyty do montażu dachowego Zamontować kamerę w najbardziej stabilnym miejscu na dachu. Unikać miejsc, w których występują wibracje, wywoływane np. przez klimatyzator dachowy. Użyć odciągów do zabezpieczenia kamery AUTODOME przed mocnym wiatrem. Jeżeli jest to wymagane, użyć adaptera do montażu na dachu płaskim LTC 9230/01. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o montażu dachowym kamer AUTODOME. Ekstremalne warunki montażu Szczególne warunki montażu kamery, takie jak bardzo silne wiatry, duże natężenie ruchu, mogą wymagać dodatkowych środków w celu ustabilizowania kamery. Należy skontaktować się z producentem specjalizującym się w pasywnym eliminowaniu drgań poprzez zastosowanie tłumienia lub izolacji. 2 Konfigurowanie i implementowanie funkcji Intelligent Tracking Konfiguracja funkcji Inteligent Tracking Kamera korzysta z wbudowanej funkcji Intelligent Video Analytics (IVA) w celu ciągłego śledzenia osoby lub obiektu, nawet jeśli porusza się on za maską strefy prywatności lub innym, nieruchomym obiektem. Aby włączyć funkcję Intelligent Tracking, kamera wykorzystuje obiekty wykryte przez funkcję inteligentnej analizy obrazu (IVA) w nieruchomym zaprogramowanym położeniu. Funkcja Inteligent Tracking umożliwia nieprzerwane śledzenie na ekranie monitora osoby lub obiektu. Funkcja wykrywa poruszający się obiekt i w przypadku celu o średniej wysokości 1, 80 m przybliża obraz do około 50% pola widzenia (wartość domyślna progu przybliżenia modułu śledzenia ruchu). Ponadto steruje obracaniem, pochylaniem i przybliżeniem kamery, aby zachowywać wybrany obiekt w kadrze Installation Manual pl Bosch Security Systems

19 AUTODOME IP starlight 7000i Czynności poprzedzające instalację pl ft (3. 66 m) H 8 ft (2. 44 m) 6 ft (1. 83 m) Wytyczne dotyczące implementacji funkcji Intelligent Tracking Czynniki, takie jak kąt widzenia i niepożądany ruch (na przykład drzew) mogą zakłócać działanie funkcji Intelligent Tracking. Aby zapewnić płynne działanie funkcji Intelligent Tracking, należy przestrzegać poniższych zaleceń: Stabilność montażu/powierzchni montażowej Zamontować kamerę w najstabilniejszym położeniu. Te wibracje mogą powodować zakłócenia podczas ogniskowania kamery na obiekcie. Jeśli jest to możliwe, należy użyć wysięgnika montażowego. Taki sposób montażu zapewnia najwyższą stabilność kamery. Przy montażu na gzymsie należy użyć odciągów do zabezpieczenia przed mocnym wiatrem. Pole widzenia Wybrać lokalizację i kąt widzenia, który zapewnia poruszanie się ludzi w polu widzenia kamery. Należy unikać ustawień, w których ruch następuje bezpośrednio w kierunku kamery. Należy unikać lokalizacji, w których znajdują się duże grupy ludzi, takich jak sklepy lub skrzyżowania. Funkcja Intelligent Tracking działa optymalnie w scenach, w których znajduje się niewiele poruszających się obiektów. Niepożądany ruch Należy unikać świateł neonowych, migających, oświetlenia nocnego i światła odbitego (na przykład od okna lub lustra). Migotanie takich świateł może wpływać na działanie funkcji Intelligent Tracking. Należy unikać poruszających się w stały i jednakowy sposób liści i gałęzi. D Bosch Security Systems Installation Manual pl

20 20 pl Przygotowanie kopułki AUTODOME IP starlight 7000i 5 Przygotowanie kopułki Uwaga Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia wilgoci w obudowie, należy ograniczyć do minimum czas, w którym kopułka jest odłączona od obudowy. Według zaleceń firmy Bosch kopułka nie powinna być odłączana od obudowy na czas dłuższy niż pięć (5) minut. Zdejmowanie kopułki z obudowy do zawieszania 1. Używając obu rąk, obrócić kopułkę w lewo (patrząc w górę na kamerę), aby ustawić zatrzask kopułki. Wsunąć mały (2 mm) śrubokręt płaski w otwór blokady kopułki znajdujący się w pierścieniu ozdobnym, aby zwolnić blokadę, a następnie wyjąć śrubokręt. Rysunek 5. 1: Zdejmowanie kopułki 4 Następnie obrócić kopułkę w lewo o ok. 20 stopni, aż do uwolnienia jej z obudowy Installation Manual pl Bosch Security Systems

21 AUTODOME IP starlight 7000i (Opcjonalnie) Instalowanie karty SD pl 21 6 (Opcjonalnie) Instalowanie karty SD Kamera obsługuje lokalne przechowywanie danych na nabywanych osobno kartach pamięci SDHC i SDXC (określanych w niniejszym dokumencie jako karty SD). Kamera nie obsługuje kart pamięci microsd. Korzystanie z karty SD nie jest wymagane. Uwaga: podczas wkładania i wyjmowania karty SD zasilanie kamery powinno być wyłączone. Wykonać czynności wymienione w jednym z następujących punktów (w zależności od miejsca, w którym zamontowano kamerę): Zdejmowanie kopułki z obudowy do montażu sufitowego lub Zdejmowanie kopułki z obudowy do zawieszania. Zlokalizować gniazdo karty SD (zaznaczone na rysunku poniżej). Ustawić kartę stroną ze złotymi stykami w kierunku przeciwnym do kopułki i w stronę obudowy. Styki trzymanej karty SD powinny znajdować się na dole. Wsunąć kartę SD do gniazda. Wsunąć kartę SD do gniazda do momentu jej zablokowania (odgłos kliknięcia). Wykonać czynności wymienione w następujących punktach (w zależności od miejsca, w którym zamontowano kamerę): Wymiana kopułki w obudowie do montażu sufitowego lub Wymiana kopułki w obudowie do zawieszania. Bosch Security Systems Installation Manual pl

22 22 pl Wymiana pierścienia montażowego i kopułki AUTODOME IP starlight 7000i 7 Wymiana pierścienia montażowego i kopułki Wymiana kopułki w obudowie do zawieszania 1. Wsunąć zestaw złożony z kopułki i pierścienia montażowego do obudowy do zawieszania. Obrócić zestaw w prawo do momentu jego zatrzymania. Mechanizm zatrzasku po zablokowaniu wydaje odgłos świadczący o ustawieniu we właściwym położeniu Installation Manual pl Bosch Security Systems

23 AUTODOME IP starlight 7000i Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) pl 23 8 Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) Przed montażem modułu zasilacza należy zdecydować, czy moduł będzie okablowany przez otwór na dole, czy z tyłu obudowy. Jeśli moduł ma być okablowany przez otwór z tyłu obudowy, przed montażem umieścić dwie zaślepki w otworach na dole obudowy. Uwaga Do otworów na dole i z tyłu obudowy użyć przepustów NPS 3/4'' (20 mm). Do otworów z boku obudowy użyć przepustów NPS 1/2'' (15 mm). Rysunek 8. 1: Montaż modułu zasilacza na ścianie, w narożniku lub na maszcie (słupie) 1. Użyć szablonu montażowego dostarczonego w zestawie do zaznaczenia czterech otworów montażowych do modułu zasilacza. Wywiercić cztery otwory na kołki mocujące. Jeśli moduł jest instalowany na zewnątrz budynku, wokół każdego otworu nałożyć środek uszczelniający odporny na warunki atmosferyczne. Ostrzeżenie Zaleca się użycie kołków o średnicy od 6, 4 mm do 8 mm zdolnych wytrzymać siłę wyrywającą 120 kg. Struktura nośna także musi wytrzymać taką siłę wyrywającą. Na przykład dla sklejki jest to min. 19 mm. Umieścić moduł zasilacza w opcjonalnej osłonie. Zamocować moduł zasilacza do powierzchni montażowej. Przy instalacji ściennej: użyć czterech kołków ze stali nierdzewnej odpornych na korozję (brak w zestawie). Następnie przejść do kroku 5. Przy instalacji narożnej: zamocować płytę do ściany za pomocą czterech kołków gwintowanych (brak w zestawie). W celu zainstalowania na maszcie lub na słupie: metalowe taśmy dołączone do zestawu montażowego na maszcie można założyć na słupie o średnicy mm. Do instalacji na maszcie lub słupie konieczne jest użycie narzędzia do taśmowania (sprzedawane osobno). Postępować zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi narzędzia, aby właściwie zamocować płytę do słupa. Aby zamówić narzędzie do taśmowania o numerze katalogowym TC9311PM3T, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Bosch. Zamocować moduł zasilacza do płyty do montażu narożnego lub płyty do montażu na maszcie za pomocą czterech śrub 3/8 x 1-3/4" z dzielonymi podkładkami zabezpieczającymi (w zestawie). Bosch Security Systems Installation Manual pl

24 24 pl Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) AUTODOME IP starlight 7000i 6. Dołączyć wodoszczelne, uziemione łączniki NPS 3/4'' (20 mm) (brak w zestawie) do otworów na dole lub z tyłu modułu zasilacza, przez które będą poprowadzone kable: zasilający, wizyjny oraz sterujący. Ostrzeżenie W przypadku urządzeń przeznaczonych do instalacji na zewnątrz: wszystkie przewody (kable zasilające i wejścia / wyjścia) podłączane do urządzenia muszą być poprowadzone wewnątrz osobnych, stale uziemionych metalowych przepustów kablowych (nie wchodzą w skład zestawu) Installation Manual pl Bosch Security Systems

25 AUTODOME IP starlight 7000i Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) pl 25 9 Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) 9. 1 Opis Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu montażu kamery AUTODOME na ścianie, w narożniku lub na maszcie (słupie). Wszystkie odmiany procedur instalacyjnych zostały zaznaczone. 9. 2 Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy Uwaga Aby uzyskać informacje dotyczące poprowadzenia zasilania przez pośredni moduł zasilacza, patrz Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza, Strona 29. Kable zasilające muszą być doprowadzone z lewej (patrząc z przodu) strony modułu zasilacza przez osobny uziemiony przepust. Wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe muszą być doprowadzone przez drugi uziemiony przepust, z prawej strony modułu. Ostrzeżenie Zewnętrzne okablowanie połączeniowe należy zainstalować zgodnie z normą NEC, ANSI/ NFPA70 (dla USA) i z normą CEC, Część I, CSA C22. 1 (dla Kanady) oraz zgodnie z lokalnymi przepisami dla wszystkich innych krajów. W części instalacji budynkowej zasilającej kamerę wymagany jest obwód zawierający 20- amperowy, 2-biegunowy wyłącznik automatyczny lub odpowiednie bezpieczniki. Łączenie urządzeń Uwaga Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat parametrów technicznych okablowania i odległości, patrz rozdział Połączenie, Strona Poprowadzić wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe przez drugi uziemiony przepust, z prawej strony modułu zasilacza. Poprowadzić wysokonapięciowe kable zasilające 115 / 230 VAC przez uziemiony przepust z lewej strony modułu. Moduł zasilacza z zainstalowanym transformatorem zapewnia separację między lewą stroną wysokonapięciową a prawą niskonapięciową 24 VAC. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość kabli, aby zachować luz wystarczający do dołączenia do zacisków w module, jednak nie zbyt duży, aby kable nie były przycinane i nie utrudniały zamknięcia wysięgnika. Umiejscowienie złączy, patrz rysunek powyżej. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli zasilających. Więcej informacji o połączeniach kablowych, patrz złącze P Jeśli wymagane jest zastosowanie wejścia i/lub wyjścia fonicznego, podłączyć dołączony do zestawu 6-stykowy wtyk INTERFEJSU SZEREGOWEGO do złącza P106 modułu zasilacza. Patrz złącze P106 w punkcie Połączenia modułu zasilacza poniżej. Podłączyć wtyczkę RJ45 do wchodzącego kabla Ethernet. Okablowanie wyjść i wejść alarmowych 4 Aby okablować wejścia i wyjścia alarmowe, połączyć dostarczone 6-stykowe wtyki wejścia alarmowego i 4-stykowe wtyki wyjścia alarmowego z wolnymi końcówkami odpowiednich przewodów alarmowych. Wyjście alarmowe 4 jest przekaźnikiem. Bosch Security Systems Installation Manual pl

26 26 pl Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) AUTODOME IP starlight 7000i PIN 1 WHITE 2 3 BROWN ORANGE P102 4 PIN GREEN WHITE BROWN ORANGE GREEN YELLOW BLUE P103 N. O. COM N. C. A1 A2 GND P Rysunek 9. 1: Złącza alarmowe i przekaźnikowe 1 Złącze alarmowe 4-stykowe (P102) 2 Złącze alarmowe (wej. ) 6-stykowe (P103) 3 Złącze przekaźnikowe 7- stykowe (P104) Sty k Opis Styk Opis Styk Opis 1 Wyjście alarmowe 1 2 Wyjście alarmowe 2 3 Wyjście alarmowe 3 4 Masa złącza alarmowego 1 Wejście alarmowe 3 1 Wyjście alarmowe 4 zwierne 2 Wejście alarmowe 4 2 Wyjście alarmowe 4 COM 3 Wejście alarmowe 5 3 Wyjście alarmowe 4 rozwierne 4 Wejście alarmowe 6 4 Masa 5 Wejście alarmowe 7 5 Alarm analogowy 1 6 Masa złącza alarmowego 6 Alarm analogowy 2 7 Uziemienie Tylko przy montażu sufitowym: można również stosować niskonapięciowe TTL (3, 3 V). 4 Aby dołączyć nadzorowane alarmy i przekaźniki, przymocować dostarczone 7-stykowe złącze przekaźnikowe do odpowiednich doprowadzonych kabli. Dodatkowe informacje, patrz Wykonywanie połączeń w module zasilacza, Strona 33. Połączenia modułu zasilacza Poniższy rysunek pokazuje szczegółowo moduł zasilacza wraz z danymi technicznymi bezpieczników Installation Manual pl Bosch Security Systems

27 AUTODOME IP starlight 7000i Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) pl 27 TRANSFORMER (115/230VAC MODELS) J101 (FUSE) XF101 P101 LINE NC NEUT P106 a P105 J102 P107 (LED) J103 HTR DOME XF102 XF103 (FUSE) (FUSE) GND TXD RXD C+ C- GND TXD RXD C+ C Rysunek 9. 2: Moduł zasilacza dołączony do wysięgnika 1 Wkręt uziemienia 7 Złącze P101; wejście zasilania (120 VAC / 220 VAC) 2 Złącze wiązki przewodów (wiązka Nexus) 3 Wejście / wyjście; przepust NPS 1/2" (15 mm) 8 Złącze P106; wejście / wyjście danych sterujących do obsługi zewnętrznego wejścia i wyjścia fonicznego 9 Złącze P105; fonia do kamery 4 Złącze Ethernet 10 Wejście zasilania; przepust NPS 3/4" (20 mm) 5 Złącze P107; zasilanie 24 VAC do kamery 11 Wejście / wyjście audio: przepust NPS 20 mm (oznaczony jako SERIAL COMMUNICATIONS [pol. INTERFEJS SZEREGOWY]) 6 Wejście / wyjście; przepust NPS 1/2" (15 mm) Ostrzeżenie W starszych modelach kamer Bosch AUTODOME kabel 8 w WYSIĘGNIKU jest oznaczony jako Control In/Out (Wejście / wyjście danych sterujących) i był używany do obsługi zewnętrznej komunikacji RxD / TxD i Biphase. W kamerach AUTODOME serii 7000: jeśli montowana jest kamera AUTODOME serii 7000 na WYSIĘGNIKU, który został okablowany pod kątem starszego modelu kamery Bosch AUTODOME, należy ponownie poprowadzić kabel 8, aby udostępnić wejście i wyjście foniczne lub odłączyć przewód od zasilacza. Bosch Security Systems Installation Manual pl

28 28 pl Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) AUTODOME IP starlight 7000i Przewody poprowadzone przez przepust 2 (ilustracja powyżej) pochodzą z wiązki Nexus, która znajduje się w wysięgniku. Parametry bezpieczników Napięci e XF101 sieć zasilająca XF102 kamera XF103 grzejnik 24 V T 5, 0 A T 2, 0 A T 3, 15 A 115 V T 1, 6 A T 2, 0 A T 3, 15 A 230 V T 0, 8 A T 2, 0 A T 3, 15 A Ostrzeżenie Wymiana bezpieczników może być wykonywana jedynie przez personel autoryzowanego serwisu. Wymieniać na ten sam typ bezpiecznika. Parametry bezpieczników Napięci e XF101 sieć zasilająca XF102 kamera XF103 grzejnik 24 V T 5, 0 A T 2, 0 A T 3, 15 A 115 V T 1, 6 A T 2, 0 A T 3, 15 A 230 V T 0, 8 A T 2, 0 A T 3, 15 A Poniższa tabela zawiera wykaz złączy modułu zasilacza: Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6 P101 Uziemienie Wejście zasilania 115/230 VAC lub 24 VAC Wkręt uziemiający Linia NC Neutralny P106 SERIAL COMMUNICATIONS CODE- (wejście foniczne, masa wejścia fonicznego) CODE+ (wejście foniczne +) Earth GND (masa) (fonia) RXD (wyjście foniczne +) TXD (wyjście foniczne -, masa wyjścia fonicznego) Signal GND (masa) P107 Zasilanie 24 VAC (zespół kabli wysięgnika) Kamera 24 VAC Kamera 24 VAC Masa Grzejnik (24 VAC) Grzejnik (24 VAC) Tabela 9. 1: Połączenia modułu zasilacza Installation Manual pl Bosch Security Systems

29 AUTODOME IP starlight 7000i Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) pl 29 Uwaga Styki 1, 2, 4 i 5 złącza P106 pełnią funkcję wejścia i wyjścia fonicznego kamer AUTODOME serii 7000, natomiast ich oznaczenia są takie same, jak w przypadku poprzednich, analogowych wersji kamer AUTODOME. 3 Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza Przed podłączeniem zasilania głównego do modułu zasilacza VG4-PA0 (24 V, bez transformatora) można poprowadzić je przez moduł zasilacza VG4-PSU1 (120 V, z transformatorem) lub VG4-PSU2 (230 V, z transformatorem). Zasadniczy problem tej konfiguracji to brak dopasowania 5-stykowego złącza wyjścia zasilania modułu VG4-PSU1 lub VG4-PSU2 i 3-stykowego złącza wejścia zasilania modułu VG4-PA0. Poniższy rysunek przedstawia: Moduł zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2. Główne zasilanie podłączone do złącza P101 i wkrętu uziemiającego. Przewód wyjściowy zasilania 24 VAC podłączony do złącza zasilania grzejnika P107. VG4-PSU1 / VG4-PSU2 J101 (FUSE) XF101 P101 LINE NC NEUT P106 P105 J102 P107 (LED) J103 HTR DOME XF102 XF103 (FUSE) (FUSE) GND TXD RXD C+ C- GND TXD RXD C+ C Rysunek 9. 3: VG4-PSU1/VG4-PSU2 1 Wejście zasilania 120/230 VAC 5 Transformator Bosch Security Systems Installation Manual pl

30 30 pl Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) AUTODOME IP starlight 7000i 2 Przewód uziemiający 6 We/wy; przepust NPS 15 mm 3 Złącze P101 7 Wyjście zasilania 24 VAC do VG4-PA0 4 Złącze P107 Aby prawidłowo podłączyć przewody wejściowe wysokiego napięcia i przewody wyjściowe niskiego napięcia, należy skorzystać z niniejszej tabeli: Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6 P101 Masa Wejście zasilania 120/230 VAC Wkręt uziemiający Linia NC Neutralna P107 Wyjście zasilania 24 VAC Masa Grzejnik (24 VAC) Grzejnik (24 VAC) Tabela 9. 2: Połączenia modułu zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2 1. Poprowadzić wysokonapięciowe kable zasilające 120/230 VAC przez uziemiony przepust z lewej strony modułu. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość wysokonapięciowych kabli zasilających 120/230 VAC oraz uziemienia, aby powstał luz wystarczający do ich dołączenia do zacisków w module; należy sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko przycięcia kabli bądź czy nie utrudniają one zamknięcia drzwi pokrywy. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli zasilających w module. Połączenia te zostały przedstawione w tabeli powyżej (złącze P101) oraz na poniższej ilustracji: P101 LINE NC NEUT Rysunek 9. 4: Wejście zasilania 115/230 VAC 4. Dołączyć przewód uziemiający do wkrętu uziemienia. Podłączyć trzy przewody do wyjścia zasilania na złączu P107, aby doprowadzić zasilanie 24 VAC do modułu zasilacza VG4-PA0. Pierwszy przewód podłączyć do styku 5 złącza (HN: przewód neutralny grzejnika). Drugi przewód podłączyć do styku 4 (HL zasilanie grzejnika). Trzeci przewód podłączyć do styku 3 (uziemienie). Połączenia te zostały przedstawione w tabeli powyżej (złącze P107) oraz na poniższej ilustracji: Installation Manual pl Bosch Security Systems

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Epson Cw C6550a

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Epson Cw C6550a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Epson Cw C6550a